วันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2551

[907] 20 วิธีจำศัพท์ภาษาอังกฤษ

สวัสดีครับ
วิธีจำศัพท์ให้ได้มาก ๆ – จำได้เร็ว – และจำได้นานไม่ลืมง่าย ๆ ที่จะเล่าต่อไปนี้ ส่วนใหญ่มาจากประสบการณ์ส่วนตัวของผมเอง และบางส่วนมาจากผู้อื่น เชื่อว่าบางข้อท่านผู้อ่านน่าจะสามารถเอาไปใช้ได้ ไม่มากก็น้อย

1. มีสมาธิขณะที่อ่านและฟังภาษาอังกฤษ หากขาดสมาธิหรือสมาธิอ่อน จะจับถ้อยคำที่อ่านหรือฟังไม่ได้หรือได้น้อย ภาษาไทยเรียกว่า ‘ฟังไม่ได้ศัพท์’ เมื่อไม่ได้ศัพท์ก็จำศัพท์ไม่ได้

2. ควร ‘จำ’ ความหมายพื้นฐานของคำศัพท์ 1,000 คำนี้ให้ได้ เมื่อจำได้แล้วจะเหมือนได้ก้าวข้ามประตูสู่โลกของภาษาสากลที่กว้างใหญ่ไร้ขอบเขต จะจำด้วยวิธี ‘ท่อง’ หรือด้วยวิธีใดก็ได้ ขอให้จำให้ได้ก็ใช้ได้ ถ้าใช้วิธีสบาย ๆ จำไม่ได้ ก็ต้องเพิ่มความอดทนและวินัย
คลิกขวาที่ลิงค์, คลิกซ้าย Save Target As, และหาที่ Save ไว้ในเครื่อง
คำที่ 1-500 มีคำแปล & คำที่ 501-1000 มีคำแปล

หรือคลิกดาวน์โหลดที่ลิงค์ข้างล่างนี้ก็ได้ครับ
words_1_500_translated
words_501_1000_translated

3. มีสมุดโน้ตเล่มเล็ก ๆ ติดกระเป๋าเสื้อหรือกระเป๋าถือไว้เสมอ สงสัยศัพท์คำใด หรือนั่งอยู่เฉย ๆ ไม่ได้ทำอะไร หรือเมื่อมองไปรอบตัวและเห็นสิ่งของ หรือป้ายต่าง ๆ ถามตัวเองว่า สิ่งนั้นศัพท์ภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไร ถ้าตอบไม่ได้ก็จดคำนั้นในสมุดโน้ต และทำการบ้านคือหาคำแปลจากดิกชันนารีหรือผู้รู้และจดลงไป และเปิดอ่านทบทวนเป็นระยะ ๆ

4. มีดิกชันนารีขนาดเล็กมาก ๆ หรือขนาดจิ๋วติดกระเป๋าถือไว้ เพื่อพลิกหาความหมายยามสงสัย หรือทบทวนศัพท์ยามเหงาหรือยามว่าง เป็นวิธีที่แก้เหงาและแก้โรคขี้ลืมได้เป็นอย่างดี และเพิ่มคำศัพท์ในสมองอีกด้วย

5. มีวิธีหนึ่งที่ผมเคยใช้จำคำศัพท์สมัยเด็ก ๆ คือ จดคำศัพท์พร้อมคำแปลตัวโต ๆ ไว้ที่ฝาห้องแล้วนอนท่องเล่น ๆ บ้าง ท่องจริง ๆ บ้างไปเรื่อย ๆ ทำให้จำได้ดีเหมือนกันครับ สมัยนี้น้อง ๆ อาจจะใช้วิธีเขียนไว้ที่กระดาษ Post-It Note แล้วแปะไว้ที่ตู้กระจก หรือที่ไหนก็ได้ในห้องนอนของตัวเองที่มองเห็นง่าย ๆ

6. เล่นเกมคำศัพท์ เช่น scrabble, hangman, crossword puzzle จะเล่นคนเดียวหรือเล่นกับเพื่อนหรือกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ก็ได้
[906] เพิ่มศัพท์ด้วยโปรแกรม picture hangman ฟรี !!
[890] ดาวน์โหลดเกมแก้เซ็ง ที่ช่วยเติมศัพท์ใส่สมอง
เกม

7. อ่านภาษาอังกฤษทุกวัน เริ่มจากเรื่องที่ชอบ จากน้อยไปมาก จากง่ายไปยาก แต่ขอให้อ่านทุกวัน ไม่จำเป็นต้องรู้เรื่องทุกถ้อยคำที่อ่าน แต่ให้ใส่ใจกับทุกถ้อยคำที่อ่าน ไม่รู้เรื่องก็จะค่อย ๆ รู้เรื่องมากขึ้นเอง และเมื่อใส่ใจก็จะค่อย ๆ เข้าใจมากขึ้นเอง นี่เป็นกฎธรรมชาติ
reading

8. ฟังภาษาอังกฤษทุกวัน เริ่มจากเรื่องที่ชอบ จากน้อยไปมาก จากง่ายไปยาก แต่ขอให้ฟังทุกวัน ไม่จำเป็นต้องรู้เรื่องทุกถ้อยคำที่ฟัง แต่ให้ใส่ใจกับทุกถ้อยคำที่ฟัง ไม่รู้เรื่องก็จะค่อย ๆ รู้เรื่องมากขึ้นเอง และเมื่อใส่ใจก็จะค่อย ๆ เข้าใจมากขึ้นเอง นี่เป็นกฎธรรมชาติ
listening
[376] เพลิดเพลินกับการฝึกภาษาผ่านการดูวีดิโอ

9. ในวันหนึ่ง ๆ ลองพยายามนึกพูดเป็นภาษาอังกฤษอย่างน้อย 3 ประโยค ถ้านึกไม่ออกหรือไม่แน่ใจว่าควรจะพูดอย่างไร ให้จดใส่สมุดโน้ตไว้ และทำการบ้านโดยสอบถามผู้รู้และฝึกพูดออกมาดัง ๆ และจดลงสมุดโน๊ตเพื่อเปิดพูดทบทวนเป็นระยะ ๆ

10. ใช้วิธีจำศัพท์ด้วยภาพ มีเว็บหลายเว็บที่เป็นตัวช่วยในวิธีนี้
การศึกษาภาษาอังกฤษจากภาพ

11.ใช้วิธีจำศัพท์ด้วยคำคล้องจอง มีบางเว็บที่เป็นตัวช่วยในเรื่องนี้
'ศัพท์คำพ้อง'วิ่ง 3000 คำ

12. ใช้บัตรคำช่วยจำภาพ ด้านหนึ่งเขียนคำศัพท์ อีกด้านหนึ่งเขียนคำแปล เวลาทบทวนจะใช้วิธีมองคำศัพท์แล้วนึกถึงคำแปล หรือมองคำแปลแล้วพยายามนึกถึงคำศัพท์ หรือใช้ทั้ง 2 วิธีสลับกันก็ได้

13. จำศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยวิธีอ่านหลาย ๆ ประโยคตัวอย่างที่มีศัพท์ตัวนั้น มีบางเว็บที่เป็นตัวช่วยในเรื่องนี้ เช่น
พิมพ์คำศัพท์, Enter, คลิก Example
http://eedic.naver.com/

พิมพ์คำศัพท์, Enter
http://jukuu.com/

http://www.natcorp.ox.ac.uk/

14. จำศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยวิธีจำศัพท์เป็นกลุ่มคำที่มีความสัมพันธ์ในแง่ใดแง่หนึ่ง มีบางเว็บที่เป็นตัวช่วยในเรื่องนี้ เช่น
[2] ท่านเคยใช้ reverse dictionary ไหมครับ?

15. นึกถึงคำศัพท์ภาษาไทยแล้วหาคำแปลที่เป็นศัพท์ภาษาอังกฤษ อาจจะจำเป็นคำ ๆ หรือจำเป็นกลุ่มคำก็ได้ มีบางเว็บที่เป็นตัวช่วยในเรื่องนี้ เช่น
http://www.nextproject.net/online/dictionary/?p=1
อย่าลืมคลิก ‘หน้าถัดไป’ ถ้าแสดงผลหลายหน้า
[858]แนะนำเว็บ SEAlang Library(เพื่ออ่าน-เขียน-แปล)

16. เพิ่มคลังศัพท์ภาษาอังกฤษในสมองด้วยวิธี ‘พลิก’ หรือ ‘คลิก’ ไปเรื่อย ๆ ศัพท์ที่ไม่เคยพบมาก่อนก็จะเริ่มเห็น ศัพท์ที่เคยเห็นมาบ้างก็จะจำได้มากขึ้น ศัพท์ที่จำได้แล้วก็จะจำได้แม่นและแน่นยิ่งขึ้น มีบางเว็บที่เป็นตัวช่วยในเรื่องนี้ เช่น
[277] เชิญทำ random test แกรมมาร์ และ vocab ที่นี่
[299] ทดสอบศัพท์ให้สนุก มาที่นี่ครับ
[160] Random Word:ทดสอบศัพท์ ไทย / อังกฤษ

17. จำ prefix (พยางค์เติมหน้า) และ suffix (พยางค์ต่อท้าย) พื้นฐานไว้บ้าง พยางค์เหล่านี้จะช่วยให้เราแยกแยะส่วนประกอบของคำได้ อย่างน้อยก็ในระดับพื้นฐาน ทำให้เดาความหมายของศัพท์ได้ง่ายขึ้น พอเดาบ่อย ๆ ได้ก็จะจำได้ง่ายขึ้น มีบางเว็บที่เป็นตัวช่วยในเรื่องนี้ เช่น
prefix 1
prefix 2
suffix
[93] เดาศัพท์จาก prefix - suffix

18. จำความหมายของรากศัพท์ไว้ ยิ่งจำได้มากเท่าใด ก็จะเดาความหมายของคำศัพท์ได้ง่ายขึ้นเท่านั้น มีบางเว็บที่เป็นตัวช่วยในเรื่องนี้ เช่น
อธิบายเรื่องรากศัพท์ได้ดีมาก,,, คลิก
[363] ที่มาของถ้อยคำ / สำนวน ในภาษาอังกฤษ

19. ทำสมุดคำศัพท์ที่เป็น digital file ที่ง่าย ๆ ก็ใช้ เอกสาร WORD นี่แหละทำ โดยคำศัพท์ 1 คำประกอบด้วยองค์ประกอบดังต่อไปนี้ (ยกตัวอย่างคำว่า love)
- คำศัพท์: love
- คำแปลเป็นภาษาไทย: หาจากเว็บนี้
http://www.babylon.com/define/122
-คำแปลเป็นภาษาอังกฤษ / เสียงอ่าน / ประโยคตัวอย่าง: http://www.dicts.info/define.php
-ภาพศัพท์หรือ clipart:
[145]Clip art สำหรับอาจารย์และนักศึกษาภาษาอังกฤษ

* * * * *
เมื่อทำออกมาแล้ว มันจะคล้าย ๆ อย่างนี้ครับ
Love: (ลัฟว) {loved,loving, loves} n. ความรัก,ความชอบมาก
http://www.dicts.info/define.php?word=love
(คลิกที่ไอคอนรูปลำโพง จะได้ยินเสียงอ่าน)

ได้จากเว็บ http://www.barrysclipart.com/
พิมพ์ศัพท์ที่ต้องการหา Clipart ที่ช่อง Search มุมบนขวา
* * * * *
20. ทบทวนศัพท์เมื่อตื่นนอนและก่อนนอน: เมื่อตื่นนอนซึ่งเป็นเวลาที่สมองกำลังโล่งเพราะเพิ่งตื่น เอาสมุดจดศัพท์มาทบทวนสัก 10 นาที และก่อนจะล้มตัวลงนอน ซึ่งเป็นเวลาที่สมองกำลังจะโล่งเพราะกำลังจะหลับ ก็เอาสมุดจดศัพท์มาทบทวนอีกสัก 10 นาที เมื่อใช้เวลาเท่ากัน เวลาตื่นนอนและจะล้มตัวลงนอนนี้ ท่านจะจำศัพท์ได้มาก - ได้เร็ว - และได้นานกว่าเวลาอื่น ๆ


ทั้งหลายทั้งปวงที่เล่ามานี้ บางข้อก็ต้องใช้ความพยายามมากกว่าข้ออื่น ท่านทำเท่าที่ทำได้แล้วกันครับ แต่ก็อยากจะให้ลองทำพอรู้รสทุกข้อแหละครับ แล้วก็จะได้เลือกวิธีที่เหมาะกับตัวท่านมากที่สุด

พิพัฒน์
pptstn@yahoo.com

9 ความคิดเห็น:

Nuch & Tor กล่าวว่า...

หลายวิธีก็กำลังใช้อยู่
และมีหลายวิธีที่น่าเอาไปใช้

ขอบคุณบุญรักษาครับ

mat กล่าวว่า...

ขอบคุณมากนะคะกับข้อมูลมหาศาล และขอเป็นกำลังใจต่อไปค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขอบคุณจริง ๆ ขอบคุณจากใจ ขอบคุณมากมาย ขอบคุณ ขอบคุณ

lotus กล่าวว่า...

^_^ ขอบคุณมากน่ะค่ะ
จะลองนำไปใช้ดูค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขอบคุณมากค่ะ หาอยู่นานเหมือนกันสิ่งที่คุณสร้างเป็นประโยชน์มากค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขอบคุณมากๆเลยค่ะ
มีประโยชน์มากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆจริงๆ

bing กล่าวว่า...

ขอบคุนคับที่บอกผมกำลังเรียนช่วงปิดเทอมเลยเเละ

ผมจะเอาที่พี่บอกมาใช้นะครับข้อ 20 อ๊ เเน่นอน

ผมต้องใช้มันเพราะผมอ่านอังกฤษทุกวันขอบคุนคับพี่เป๊นพลงเมืองดีจริงๆ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

มีวิธีจำแล้ว แต่ถ้ามีคำศัพย์ prefix ด้วยจะดีมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆเลยละค่ะ

pipat - blogger กล่าวว่า...

ถาม:มีวิธีจำแล้ว แต่ถ้ามีคำศัพย์ prefix ด้วยจะดีมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆเลยละค่ะ

ตอบ:http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/bangkok/wannee_c/index.html