วันพุธที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2551

[910]ฝึก ฟัง–พูด,ทีละคำ–ทีละประโยคกับ Talking Dict

สวัสดีครับ
จาก email และ comment ที่ผมได้รับทำให้ผมทราบว่า มีท่านผู้อ่านจำนวนไม่น้อยที่จำเป็นต้องมีทักษะในการฟังและพูดภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ในการทำงาน อย่างไรก็ตาม บางท่านไม่มีเวลาหรือไม่พร้อมที่จะไปเรียนกับอาจารย์หรือชาวต่างชาติที่สอนการสนทนาภาษาอังกฤษ ทำให้มีปัญหาในการทำงาน

ผมเข้าใจดีครับว่า การเรียนภาษานอกจากมีใจรักแล้ว ยังต้องพยายามอย่างต่อเนื่อง ไม่ท้อใจ และไม่ใจร้อนมากเกินไป สูตรสำเร็จก็ง่าย ๆ ครับ ถ้าอยากจะฝึกให้ตัวเองฟังรู้เรื่องก็ต้องฝึกฟังบ่อย ๆ และ ถ้าอยากจะฝึกให้ตัวเองพูดรู้เรื่องก็ต้องฝึกพูดบ่อย ๆ แค่นี้เองครับ

หากเราไม่มีครูฝรั่งที่จะเรียนด้วย เราจะสามารถฝึกให้ตัวเองฟังคนอื่นพูดรู้เรื่อง และฝึกพูดให้คนอื่นฟังเราพูดรู้เรื่อง ได้หรือไม่ ? ตอบได้ทันทีเลยครับว่า “ได้... ได้แน่ ๆ “

และคำแนะนำของผมก็สรุปได้ง่าย ๆ สั้น ๆ ข้างล่างนี้:
“ถ้าเราฝึกฟังบ่อย ๆ ก็จะเริ่มชินหูและฟังรู้เรื่อง, ถ้าเราฝึกออกเสียงพูดบ่อย ๆ ก็จะเริ่มชินปากและพูดให้คนอื่นฟังรู้เรื่องเช่นกัน”

แบบฝึกหัดข้างล่างนี้ ผมเตรียมเป็นพิเศษให้ท่านผู้อ่านได้ใช้ฝึกฟังและพูดสื่อสารได้รู้เรื่องดังใจ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ขั้น คือ
1) ฝึกฟัง – ฝึกพูด ทีละคำ
2) ฝึกฟัง – ฝึกพูด ทีละประโยค
ผมเชื่อมั่นว่า หากฝึกอย่างต่อเนื่องจริงจัง ท่านจะพบกับความสำเร็จแน่นอน เหมือนภาษิตฝรั่งที่ว่า Practice makes perfect. และ Where there's a will there's a way.

ขอเชิญเลยครับ...

1: ฝึกฟัง – ฝึกพูด ทีละคำ

1.1 ดิกอังกฤษ-ไทย ของอาจารย์สอ เสถบุตร
-คลิก ดิกชันนารีอังกฤษ-ไทย
วิธีใช้:
1) พิมพ์คำศัพท์
2) Enter, ฟังเสียง
3) คลิกรูปลำโพงเพื่อฟังเสียงซ้ำ
4) ออกเสียงพูดตาม
5) คลิกฟังและพูดซ้ำหลาย ๆ ครั้ง
6) ฝึกเขียนและตรวจว่าเขียนได้ถูกต้องไหม

1.2 ดิกอังกฤษ – อังกฤษ K Talking Dictionary
ไปที่นี่ และดูที่มุมบนซ้าย
http://freeenglishjokes.blogspot.com/

วิธีใช้: เหมือนดิกอังกฤษ-ไทย ของอาจารย์สอ เสถบุตร

1.3 เว็บ itcansay.com
ถ้าท่านต้องการฟังการออกเสียงเป็นคำ ๆ ก็ไปที่นี่
http://www.itcansay.com/

วิธีใช้
1) พิมพ์คำที่ต้องการลงไป, Enter
2) คลิก pronounce the word, ฟังเสียง - พูดตาม
3) คลิก pronounce the word เพื่อฟังเสียงซ้ำ - ออกเสียงพูดตาม
4) คลิกฟังและพูดซ้ำหลาย ๆ ครั้ง
5) ฝึกเขียนและตรวจว่าเขียนได้ถูกต้องไหม

1.4 ที่เว็บ itcansay.com ยังมีอีก 1 สิ่งที่น่าสนใจมาก
วิธีใช้
1) ให้ท่านไปคลิกที่
Learn to pronounce
2) คลิก pronounce the word, ฟังเสียง – พูดตาม คลิกซ้ำ ๆ เพื่อฝึกฟังให้ชินหู และฝึกพูดให้ชินปาก
3) คลิก Next Random Word เพื่อฝึกกับคำต่อไปที่เว็บสุ่มมาให้เรา โดยฝึกในลักษณะเดียวกัน ถ้าเห็นว่าคำไหนยากเกินไปและคงยังไม่มีโอกาสใช้ตอนนี้ ท่านจะกด Next Random Word เพื่อศึกษาคำใหม่ก็ได้

1.5 ดิกอังกฤษ (ไม่มีคำแปลให้อ่าน) howjsay.com
http://www.howjsay.com/
วิธีใช้:
1) พิมพ์คำศัพท์
2)คลิก Submit
3)ฟังเสียง
4)เอาเมาส์วางที่คำสีชมพู เพื่อฟังซ้ำ ฝึกหลาย ๆ ครั้ง
5) ฝึกเขียนและตรวจว่าเขียนได้ถูดกต้องไหม

1.6 ดิกอังกฤษ – อังกฤษ
http://www.thefreedictionary.com/
วิธีใช้: พิมพ์คำศัพท์, เลือกคลิกฟังได้ทั้งสำเนียงอเมริกัน และอังกฤษ

1.7 ดิกอังกฤษ – อังกฤษ
http://encarta.msn.com/encnet/features/dictionary/dictionaryhome.aspx
http://www.m-w.com/
http://www.learnersdictionary.com/
http://www.yourdictionary.com/
วิธีใช้: พิมพ์คำศัพท์, คลิกฟัง

2: ฝึกฟัง – ฝึกพูด ทีละประโยค

2.1 ดิกอังกฤษ – อังกฤษ Longman
คลิกเข้าเว็บ: http://www.ldoceonline.com/

วิธีใช้:
1) พิมพ์คำศัพท์ ที่ขึ้นต้นด้วย d หรือ s

2) คลิกรูปลำโพงที่อยู่หน้าคำศัพท์ เพื่อฟังการออกเสียงคำศัพท์
3) คลิกรูปลำโพงที่อยู่หน้าประโยคหรือวลีตัวอย่างเพื่อฟังการอ่าน, ควรจะฝึกกับหลาย ๆ ตัวอย่าง (ถึงตรงนี้ ถ้าท่านต้องการฝึกฟังมากเป็นพิเศษ, ให้ท่านคลิกที่รูปลำโพงโดยพยายามอย่าเหลือบสายตาไปดูข้อความในประโยคตัวอย่าง ,ดูซิว่าจะฟังรู้เรื่องทุกคำไหม, ลองฟังหลาย ๆ ครั้งซะก่อน แล้วจึงค่อยมองดูประโยคว่าเราฟังถูกต้องครบถ้วนแค่ไหน, หรือก่อนดูจะเขียนประโยคลงกระดาษก่อนก็ได้, บางทีเรื่องที่ฟังผิดเป็นเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ เช่น จับการออกเสียงท้ายคำ -d, -ed, -s) ไม่ค่อยได้
4) ออกเสียงพูดตาม
5) คลิกฟังและพูดซ้ำหลาย ๆ ครั้ง, ครั้งหลัง ๆ ให้พูดตามโดยไม่ต้องดูประโยคที่หน้าจอ
6) ฝึกเขียนสัก 2 – 3 ครั้ง และตรวจว่าเขียนได้ถูกต้องไหม

2.2 ดิกอังกฤษ – อังกฤษ
http://www.jukuu.com/
วิธีใช้:
2) พิมพ์คำที่ต้องการศึกษาลงในข้อ 2.2 แล้ว Enter
3) คลิกรูปลำโพงที่ท้ายคำศัพท์ที่มุมบนขวาของหน้า เพื่อฟังการออกเสียงคำศัพท์
4) คลิกรูปลำโพงท้ายบางประโยคหรือท้ายบางวลีตัวอย่างเพื่อฟังการอ่าน, ควรจะฝึกกับหลาย ๆ ตัวอย่าง
5) ออกเสียงพูดตาม
6) คลิกฟังและพูดซ้ำหลาย ๆ ครั้ง, ครั้งหลัง ๆ ให้พูดตามโดยไม่ต้องดูประโยคที่หน้าจอ
7) ที่ตอนล่างของหน้า (ถ้ามี) ให้คลิกที่หมายเลข 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]…. เพื่อพลิกไปยังหน้าถัดไป
8) ทำซ้ำ ตามขั้นตอนในข้อ 4), 5) และ 6)
9) ฝึกเขียนสัก 2 – 3 ครั้ง และตรวจว่าเขียนได้ถูดกต้องไหม

2. 3. ฝึกพูดตามโปรแกรม Text – to –Speech

วิธีใช้
1) พิมพ์หรือ copy/paste ประโยคภาษาอังกฤษที่ท่านต้องการฟังเสียงอ่านลงในช่อง Text3To-Speech ที่ลิงค์นี้
http://freeenglishjokes.blogspot.com/

2) คลิก Say it (รอสักครู่) และฟังเสียง

3) ออกเสียงพูดตาม
4) คลิกฟังซ้ำและพูดซ้ำ, ฝึกทำหลาย ๆ ครั้ง

ขอให้ทุกท่านได้รับความรู้และความชำนาญ ทั้งการฟัง – พูด – อ่าน – เขียน ภาษาอังกฤษ พยายามทำอย่างใจเย็น ๆ ไปเรื่อย ๆ เถอะครับ “ฝีมือ” ไม่ได้เดินหนีเราไปไหนหรอกครับ ขอให้เราเดินเรื่อย ๆ ไปหามันเท่านั้นแหละ วันไหนมีเวลาน้อย- มีแรงน้อย – และมีความขี้เกียจมาก ก็อาจจะเดินน้อยหน่อย แต่ถ้าวันไหนมีเวลามาก – มีแรงมาก – และมีความขี้เกียจน้อย ก็เดินให้เต็มที่เลยครับ ยิ่งถ้าสามารถเดินชดเชยกับวันที่เดินน้อย ก็ยิ่งวิเศษเลยครับ !

พิพัฒน์
pptstn@yahoo.com


1 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขอบคุณค่ะ
ดีค่ะ..ดีมาก..ใช้ได้..ถ้าได้ใช้..ขอบคุณอีกครั้งค่ะ
I'll always be your friend.