วันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2551

[888] ธรรมะวันปีใหม่

สวัสดีครับ

ถึงเทศกาลขึ้นปีใหม่คราใด หนังสือธรรมะมักจะเป็นของที่ผู้คนซื้อให้กันไม่มากก็น้อย และเนื้อหาธรรมะในหนังสือก็มีทั้งที่เกี่ยวและไม่เกี่ยวกับวันปีใหม่โดยตรง ซึ่งก็ไม่เป็นไรเพราะใคร ๆ ก็รู้ว่าธรรมะนั้นเป็นอกาลิโก คือเป็นความจริงที่มีคุณค่าทุกวัน ไม่ว่าจะพูดวันที่ 1 มกราคม (วันขึ้นปีใหม่), 14 กุมภาพันธ์ (วันวาเลนไทน์), 10 ธันวาคม (วันรัฐธรรมนูญ), 25 ธันวาคม (วันคริสตมาส) หรือวันแต่งงาน วันตรุษจีน วันเผาศพ วันหวยออก ฯลฯ วันอะไร ๆ ก็พูดธรรมะหรือแจกหนังสือธรรมะได้ อันที่จริงถ้าคนใดชอบใจธรรมะของครูบาอาจารย์องค์ใดหรือท่านใด จะพิมพ์หนังสือธรรมะเล่มเล็ก ๆ ติดกระเป๋าไว้ 4 - 5 เล่มตลอดเวลา โอกาสเหมาะเมื่อไรก็ควักออกมาแจกเมื่อนั้น ก็น่าจะเข้าท่าอยู่นะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องให้แก่คนที่เห็นคุณค่าของธรรม

ผมมาคิดเล่น ๆ ถึงอาจารย์ตามวัดต่าง ๆ ที่ถูกญาติโยมคาดหวังให้พูดธรรมะให้ฟังในวันขึ้นปีใหม่ มันยากอยู่นะครับที่จะไม่ให้ซ้ำกันบ้าง สมมุติว่าท่านแต่งธรรมะมาอย่าง perfect ที่สุด 1 เรื่อง ถ้าให้พูดเพี้ยนออกไปจากชุดนี้ก็จะคลายความขลังหรือศักดิ์สิทธิ์ลงไป ไอ้ครั้นจะพูดเดิม ๆ บางคนที่ชอบรสชาติของเทศน์มากกว่าคุณค่าของธรรมก็อาจจะรู้สึกเบื่อ อาจจะบ่นว่าเทศน์อะไรก็ไม่รู้ซ้ำ ๆ ซาก ๆ ไม่รู้จักเปลี่ยนบ้าง ญาติโยมบางคนนี่ก็เอาใจยากอยู่เหมือนกันนะครับ

ผมลองหาดูจากเน็ต ก็มีอยู่หลายกัณฑ์ที่เทศน์เกี่ยวกับวันขึ้นปีใหม่โดยเฉพาะ เลยเอามาให้ท่านผู้อ่านลองเปิดดู อย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกก็คือ หนังสือธรรมะไม่ใช่หนังสือพิมพ์รายวันที่อ่านรู้เรื่องแล้วทิ้งเลย และก็ไม่ใช่หนังการ์ตูนประเภท Walt Disney หรือหนังตลกอย่าง Mr Bean เมื่อรู้สึกทุกข์หรือเบื่อก็เปิดดู ฝรั่งมีศัพท์เรียกพวกนี้ว่า escapism คือสิ่งที่ช่วยให้เราลืมโลกความจริงที่ประสบอยู่ในปัจจุบันไปชั่วขณะ

การอ่านหนังสือนิยายหรือหนังสือการ์ตูนอาจจะเป็น escapism แต่การอ่านหนังสือธรรมะไม่ใช่ เพราะธรรมะเป็นสิ่งที่ช่วยให้เรามองโลกและชีวิตอย่างที่มันเป็นจริง ๆ การอ่านแต่ละครั้งก็อาจจะทำให้เรามองเห็นความจริงได้ไม่เท่ากันหรือไม่เหมือนกัน เหมือนการทำวัตรสวดมนต์แต่ละครั้ง ซึ่งในแง่หนึ่งก็ไม่ต่างจากอ่านหนังสือธรรมะถ้าเรารู้คำแปลของบทสวดมนต์ เพราะบทสวดนี่ก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเอง ถ้าสวดอย่างหุ่นยนต์ก็ได้ผลอย่างหนึ่ง ถ้าสวดอย่างคนที่ใจสว่างและสงบผลก็ต่างกันแน่ ๆ

ที่กล่าวมาข้างต้นคือเทศน์ 1 กัณฑ์ที่ท่านไม่ต้องติดกัณฑ์เทศน์เพราะผมเทศน์สอนตัวเองที่ยังทำตามที่ตัวเองสอนไม่ค่อยได้

แต่ธรรมะจากพระภิกษุรูปต่าง ๆ ข้างล่างนี้ซีครับ ผมเชื่อว่าจะมีประโยชน์ทางจิตใจต่อทุกท่าน ไม่มากก็น้อย เชิญเข้าไปเปิดอ่านหรือเปิดฟังได้ตามอัธยาศัยครับ


ธรรมะประทานพระพรปีใหม่ (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)

ธรรมะรับปีใหม่จากท่าน ว.วชิรเมธี

ท่านปัญญานันทภิกขุ และท่านพุทธทาสภิกขุ
รักษาใจให้ดี...ในปีใหม่

ข้อคิดในแง่ของธรรมะ ๑๐๐ ข้อ รับปีใหม่

ธรรมพรปีใหม่ (ท่านปัญญานันทภิกขุ)

ธรรมบรรณาการวันปีใหม่ โดย พระมหาทองมั่น สุทฺธจิตฺโต วัดภัททันตะอาสภาราม ตอนท้ายของเล่มมี คติเตือนใจ จาก …พระพะยอม
http://www.sati99.com/images/1137418192/tamma%202549.pdf

เสียงธรรม : พระอาจารย์ปสันโน วัดป่าอภัยคีรี มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา มีบางบทเกี่ยวกับวันปีใหม่โดยเฉพาะ
http://www.fungdham.com/sound/pasanno.html

กลับมาหาตัวเอง กลับสู่บ้านที่แท้จริงของเรา(Coming back to ourself, coming back to our true home)
เสียงบรรยายธรรมภาษาอังกฤษโดย ท่านติช นัท ฮันห์
แปลเป็นภาษาไทยโดย ภิกษุณีนิรามิสา
http://www.thaiplumvillage.org/dharmatalk_thay_newyear08.html

ธรรมะวันปีใหม่อยู่ที่ หัวข้อที่ 27, 132, 141, 142, 146
http://www.baanmaha.com/community/archive/index.php/f-43.html

ปีใหม่ปีเก่าขึ้นอยู่กับเราหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี
http://www.sangha.kroophra.net/index.php?option=com_content&task=view&id=247&Itemid=45

ธรรมะวันปีใหม่ โดยท่าน Ajahn Sucitto ศิษย์หลวงพ่อชา
forest SANGHA - Venerable Ajahn Sucitto

ถ้ามีเวลาเหลือ จะฝึกอ่านภาษาอังกฤษ โดยอ่านเรื่องราวเกี่ยวกับวันปีใหม่จาก wikipedia.org ก็เชิญได้ครับ
http://en.wikipedia.org/wiki/New_Year%27s_Day

พิพัฒน์
pptstn@yahoo.com

1 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขอขอบคุณมากเลยนะค่ะที่นำมาเผยแพร่เรื่องดีๆ