วันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2551

[896] เรียนภาษาอังกฤษกับรายการวิทยุ-โทรทัศน์ มสธ.

สวัสดีครับ
ผมเคยแนะนำตำราเรียนภาษาอังกฤษขอมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ) ไว้ที่เว็บนี้ [178]ตำราภาษาอังกฤษ ถูกและดี มีขายที่รามฯและ มสธ.

วันนี้ผมขอแนะนำ รายการวิทยุกระจายเสียงและรายการวิทยุโทรทัศน์ ทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ของมสธ มีวิชาให้เข้าไปเลือกฟังและชมหลายคณะ แต่ผมขอคัดมาเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ

เมื่อฟังและชมรายการของ มสธ อาจจะรู้สึกว่ามันมีบรรยากาศของห้องเรียนหรือความเป็นทางการอยู่บ้าง อย่าเพิ่งเบื่อนะครับ ฟังไปเรื่อย ๆ ได้ความรู้ดีมาก ท่านอาจจะเลือกหัวข้อที่ตรงกับความสนใจของท่านมากที่สุดก่อนก็ได้ เชิญครับ

[หมายเหตุ:รายการวิทยุและโทรทัศน์ของ มสธ นี้ต้องเปิดด้วยโปรแกรม ReakPlayer ถ้าเครื่องคอมฯของท่านยังไม่ได้ลงโปรแกรมนี้ เชิญไปดาวน์โหลดได้ที่นี่ครับ คลิก]

(1) รายการวิทยุกระจายเสียงทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
สาขาวิชาศิลปะศาสตร์

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
การใช้ภาษาอังกฤษ
การใช้ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษสำหรับนักธุรกิจ
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานโรงแรม
ภาษาอังกฤษสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงาน
ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์
ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสาธารณสุข

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
การอ่านภาษาอังกฤษ
การเขียนภาษาอังกฤษ

สาขาวิชานิติศาสตร์
ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฏหมาย

(2) รายการวิทยุโทรทัศน์ทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
สาขาวิชาศิลปศาสตร์
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
การใช้ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
การอ่านภาษาอังกฤษ

(3) สอนเสริมทางไกลผ่านดาวเทียม
สาขาวิชาศิลปะศาสตร์

ทักษะภาษาอังกฤษ
(ชุดวิชาพิเศษของภาษาอังกฤษทุกชุด)

ศึกษาเพิ่มเติม
[6] ฟังเทปคำบรรยาย 25 วิชา ภ.อังกฤษ ม.รามคำแหงฯ
[332]อ่านตำราเกือบทุกเล่มของ รามคำแหงได้ที่เว็บนี้
[66] ชมวีดิโอ บรรยายวิชาภ.อังกฤษ ชั้นประถม - มัธยม
(เว็บมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม)
[28] วิทยุ.. ทีวี.. เรียนภาษาฟรี มีทุกช่อง

พิพัฒน์
pptstn@yahoo.com

ไม่มีความคิดเห็น: