วันจันทร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2561

ศัพท์ ม.6 - 3199 คำ (3)


2001 aroma n.  กลิ่นหอม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/aroma
2002 chew v.  เคี้ยว, บด, ขยำ, ครุ่นคิด, ไตร่ตรอง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/chew
2003 delusion n.  การหลอกลวง, ภาวะที่ถูกหลอกลวง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/delusion
2004 explicit adj.  ชัดเจน, เปิดเผย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/explicit
2005 hatchery n.  สถานที่ฝักไข่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/hatchery
2006 lend v.  ให้ยืม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/lend
2007 overshadow v.  ให้ร่มเงา, ข่มให้ด้อยลง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/overshadow
2008 refund v.  ใช้คืนให้, คืนเงินให้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/refund
2009 staff n.  ไม้เท้า, เสา, ด้าม, คณะผู้ร่วมงาน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/staff
2010 valve n.  ลิ้น, ลิ้นเครื่องดนตรีชนิดเป่า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/valve
2011 arrangement n.  การจัดการ, การจัดเตรียม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/arrangement
2012 childhood n.  วัยเด็ก, ความเป็นเด็ก, ระยะแรกเริ่ม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/childhood
2013 deluxe adj.  หรูหราสง่างาม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/deluxe
2014 explode v.  ระเบิดอย่างรุนแรง, ส่งเสียงดัง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/explode
2015 hawk n.  เหยี่ยว, คนโกง, นักหลอกลวง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/hawk
2016 length n.  ความยาว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/length
2017 oversized adj.  ใหญ่เกินไป, ใหญ่ผิดปกติ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/oversized
2018 refuse v.  ปฏิเสธ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/refuse
2019 stage n.  แท่น, เวที https://dict.meemodel.com/แปลว่า/stage
2020 van n.  กองหน้า, รถตู้, ตู้สินค้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/van
2021 arrest v.  จับกุม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/arrest
2022 chocoholic n.  คนชอบกินช็อกโกเเลต https://dict.meemodel.com/แปลว่า/chocoholic
2023 demand v.  ต้องการ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/demand
2024 exploit v.  ใช้หาประโยชน์, ใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/exploit
2025 hazardous adj.  เต็มไปด้วยอันตราย, เสี่ยงอันตราย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/hazardous
2026 let v.  ขอให้, ปล่อย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/let
2027 pace n.  ก้าว, ฝีเท้า, ระยะก้าว, จังหวะก้าว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/pace
2028 regard v.  พิจารณา, ถือว่า, ให้เกียรติ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/regard
2029 stagger v.  เดินโซเซ, โงนเงน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/stagger
2030 vanish v.  หายไป, อันตรธาน, สูญหาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/vanish
2031 arrival n.  การมาถึง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/arrival
2032 choir n.  คณะนักร้องเพลงสวดในโบสถ์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/choir
2033 democracy n.  ประชาธิปไตย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/democracy
2034 explore v.  สำรวจ, ตรวจสอบ, ค้นหา, วินิจฉัยโรค https://dict.meemodel.com/แปลว่า/explore
2035 headlight n.  ไฟหน้าของยานพาหนะ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/headlight
2036 lethargy n.  ความขี้เกียจ, ความเฉื่อยชา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/lethargy
2037 pad v.  บุ, รอง, ทำให้ยืดเยื้อ, เดิน, ย่อง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/pad
2038 regarding prep.  เกี่ยวกับ, ในเรื่อง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/regarding
2039 stain v.  ทำให้เปรอะเปื้อน, ทำให้มีมลทิน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/stain
2040 variation n.  การเปลี่ยนแปลง, รูปแบบที่เปลี่ยนแปลง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/variation
2041 arrive v. มาถึง (สถานที่) https://dict.meemodel.com/แปลว่า/arrive
2042 cholera n.  อหิวาตกโรค https://dict.meemodel.com/แปลว่า/cholera
2043 democratic adj.  เกี่ยวกับประชาธิปไตย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/democratic
2044 explosion n.  การระเบิดอย่างรุนแรง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/explosion
2045 headphones n.  หูโทรศัพท์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/headphones
2046 lettuce n.  ผักกะหล่ำ, ผักกาดหอม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/lettuce
2047 pair n.  คู่, คู่หนึ่ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/pair
2048 reggae n.  ดนตรีที่มีลีลาสนุกสนาน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/reggae
2049 stair n.  บันได, ขึ้นบันได https://dict.meemodel.com/แปลว่า/stair
2050 varied adj.  แตกต่างกัน, คละกันไป, ต่างๆนานา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/varied
2051 artifact n.  สิ่งประดิษฐ์, ของเทียม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/artifact
2052 cholesterol n.  สารสีขาวพบในไขมันสัตว์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/cholesterol
2053 demonstration n.  การพิสูจน์, การสาธิต https://dict.meemodel.com/แปลว่า/demonstration
2054 explosive adj.  ที่ระเบิดได้ , ที่มีทีท่าจะระเบิด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/explosive
2055 healthy adj.  มีสุขภาพดี, แข็งแรง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/healthy
2056 level n.  แนวราบ, ระดับ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/level
2057 pairwork n.  งานคู่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/pairwork
2058 region n.  พื้นที่, บริเวณ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/region
2059 staircase n.  บันไดทอดหนึ่ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/staircase
2060 variety n.  ความหลากหลาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/variety
2061 artificial adj.  เทียม, ปลอม, ประดิษฐ์ขึ้น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/artificial
2062 chop v. ฟันด้วยขวาน, ตัดออก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/chop
2063 denim n.  ผ้าฝ้ายอย่างหนา, กางเกงยีนส์ที่ทำจากผ้าฝ้าย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/denim
2064 export v.  คาดหมาย, คาดว่า, หวังว่า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/export
2065 heart n. อัตราการเต้นของหัวใจ, ชีพจรเต้น, สั่น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/heart
2066 liar n.  ผู้โกหก, คนที่พูดขัด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/liar
2067 palate n.  รสนิยม, ความรู้รส, เพดานปาก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/palate
2068 register v.  ลงทะเบียน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/register
2069 stall n.  คอก, คอกสัตว์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/stall
2070 various adj.  ต่างกัน, หลากหลาย, ต่างชนิด, ต่างประเภท https://dict.meemodel.com/แปลว่า/various
2071 artistic adj.  เกี่ยวกับศิลปะ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/artistic
2072 chore n.  งานที่น่าเบื่อ, งานประจำ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/chore
2073 denote v.  แสดงถึง, หมายความถึง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/denote
2074 expose v.  เปิดเผย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/expose
2075 heat v. ทำให้ร้อนขึ้น, อุ่นให้ร้อน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/heat
2076 liberal adj.  ตามตัวอักษร, ตามที่เป็นจริง, แท้จริง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/liberal
2077 pale adj.  ซีด, ซีดขาว, จาง, ( สี ) อ่อน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/pale
2078 registration n.  การจดทะเบียน, การลงทะเบียน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/registration
2079 stand v. ยืนขึ้น, ตั้งอยู่, ทนต่อสภาพ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/stand
2080 vary v.  เปลี่ยนแปลง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/vary
2081 as conj. ราวกับ, ประหนึ่ง, เสมือนหนึ่งว่า, เฉกเช่น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/as
2082 chowder n.  ซุปชนิดหนึ่งทำมาจากปลา, ผักและนมสด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/chowder
2083 dense adj.  แน่น, ทึบมัว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/dense
2084 exposition n.  การอธิบาย, การบรรยาย , งานนิทรรศการ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/exposition
2085 heavy adj.  หนัก, ใหญ่มาก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/heavy
2086 liberalize v.  ทำให้เสรี, ทำให้อิสระ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/liberalize
2087 palmistry n.  วิชาดูลายมือ, ศาสตร์แห่งการดูลายมือ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/palmistry
2088 regret v.  เสียใจ, สลดใจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/regret
2089 staple n.  สินค้าหลัก, วัตถุดิบหลัก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/staple
2090 vast adj.  ใหญ่, มหึมา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/vast
2091 ashamed adj.  ละอาย, อับอาย, กระดากใจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/ashamed
2092 chronological adj.  ตามลำดับวันเวลา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/chronological
2093 department n.  กรม, กอง, เขต, ภาค, กระทรวง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/department
2094 expression n.  การแสดงออก, ลักษณะท่าทาง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/expression
2095 hedge n.  แนวไม้เตี้ยๆ, แนวพุ่มไม้, ขอบแดน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/hedge
2096 license n.  การอนุญาต, ใบอนุญาต https://dict.meemodel.com/แปลว่า/license
2097 Panama n.  ประเทศปานามา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/Panama
2098 regular adj.  ตามปกติ, โดยปกติ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/regular
2099 stare v.  จ้องมอง, เพ่ง, เล้ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/stare
2100 veal n.  เนื้อลูกวัว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/veal
2101 ashore adv.  เกยฝั่ง, ขึ้นบก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/ashore
2102 chuckle v.  หัวเราะเบาๆ, หัวเราะกับตัวเอง, แอบหัวเราะ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/chuckle
2103 departmentalize v.  ทำให้เป็นแผนก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/departmentalize
2104 expressionism n.  ศิลปะแนวหนึ่งที่แสดงอารมณ์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/expressionism
2105 helpful adj.  ให้ความช่วยเหลือ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/helpful
2106 lid n.  ฝา, ฝาปิด, ฝาปิดภาชนะ, หนังตา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/lid
2107 pancake n.  ขนมเบื้อง, การร่อนเรียบลงพื้นดินของเครื่องบิน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/pancake
2108 regularly adv.  อย่างเป็นปกติ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/regularly
2109 starfish n.  ปลาดาว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/starfish
2110 vegetable n.  ผัก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/vegetable
2111 Asian n.  ชาวเอเชีย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/Asian
2112 churn n.  เครื่องปั่นเนย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/churn
2113 departure n.  การจากไป, การออกเดินทาง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/departure
2114 extend v.  ยืดออก, แผ่ออก, ขยายเวลา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/extend
2115 hemp n.  กัญชา, ป่าน, ปอ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/hemp
2116 lifeguard n.  เจ้าหน้าที่คอยช่วยชีวิตคนตกน้ำ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/lifeguard
2117 panel n.  บัญชี, รายชื่อ, คณะลูกขุน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/panel
2118 regulate v.  ควบคุม, กำหนด, ปรับตัว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/regulate
2119 starvation n.  การอดอาหารตาย, การอดอยาก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/starvation
2120 vendor n.  พ่อค้า, แม่ค้า, แผงลอย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/vendor
2121 asleep adv.  นอนหลับ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/asleep
2122 cigar n.  บุหรี่ซิการ์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/cigar
2123 depend v. เชื่อใจใน, ไว้วางใจใน, ขึ้นอยู่กับ, พึ่งพา, แปรตาม, แน่นอน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/depend
2124 extensive adj.  กว้าง, ครอบคลุม, ถ้วนทั่ว, แพร่หลาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/extensive
2125 hen n.  แม่ไก่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/hen
2126 lifeless adj.  ที่ตาย, ที่ไม่มีชีวิตชีวา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/lifeless
2127 pantheistic adj.  คนที่เชื่อและบูชาพระเจ้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/pantheistic
2128 regulation n.  การออกกฎ, กฎหมาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/regulation
2129 statement n.  การประกาศ, การแจ้ง, คำแถลงการณ์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/statement
2130 ventilate v.  ระบายลม, ระบายอากาศ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/ventilate
2131 aspect n.  ลักษณะ, รูปร่างหน้าตา, รูปการ, หลักเกณฑ์, ทิศทาง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/aspect
2132 circuit n.  การเดินทางรอบ, สนามแข่งรูปวงกลม, วงจรไฟฟ้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/circuit
2133 dependable adj.  เชื่อถือได้, พึ่งพาได้, ไว้วางใจได้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/dependable
2134 exterior n.  ภายนอก, ชั้นนอก, ข้างนอก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/exterior
2135 herbivorous adj.  ซึ่งกินพืชเป็นอาหาร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/herbivorous
2136 lifelong adj.  ตลอดชีวิต, ชั่วชีวิต https://dict.meemodel.com/แปลว่า/lifelong
2137 paperwork n.  งานเสมียน, งานสารบรรณ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/paperwork
2138 rehabilitate v.  บำบัด, ซ่อมแซม, คืนตำแหน่งให้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/rehabilitate
2139 stationary n.  กระดาษเขียน, เครื่องเขียน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/stationary
2140 venue n.  สถานที่ผู้คนมาทำกิจกรรมร่วมกัน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/venue
2141 aspirant n.  ความทะเยอะทะยาน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/aspirant
2142 circulate v.  หมุนเวียน, ไหลเวียน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/circulate
2143 depress v.  หดหู่ใจ, เศร้า, ถูกกดลง, (เศรษฐกิจ) ตกต่ำ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/depress
2144 extinction n.  สูญพันธุ์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/extinction
2145 hereditary n.  กรรมพันธุ์, เป็นกรรมพันธุ์, ถ่ายทอด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/hereditary
2146 lifestyle n.  วิธีทางการดำเนินชีวิต, ลีลาชีวิต https://dict.meemodel.com/แปลว่า/lifestyle
2147 papyrus n.  ต้นกกจำพวก Cyperus papyrus ที่ใช้ทำกระดาษกันในสมัยโบราณ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/papyrus
2148 rehearsal n.  การฝึกซ้อม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/rehearsal
2149 statistic n.  ข้อมูล, สถิติ, ตัวเลข https://dict.meemodel.com/แปลว่า/statistic
2150 versatile adj.  คล่องแคล่ว, ที่ทำอะไรได้สารพัดอย่าง, มีประโยชน์หลากหลาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/versatile
2151 aspirin n  แอสไพรินเป็นยาแก้ปวดและลดไข้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/aspirin
2152 circulation n.  การเคลื่อนที่เป็นวงกลม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/circulation
2153 depressed adj.  หดหู่ใจ, เศร้า, ถูกกดลง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/depressed
2154 extract v.  ถอน, สกัด, บีบ, คั้น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/extract
2155 hesitate v.  ลังเลใจ, รีรอ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/hesitate
2156 lifetime n.  ตลอดชีวิต, ชั่วชีวิต, ช่วงระยะเวลาของการดำรงชีวิต https://dict.meemodel.com/แปลว่า/lifetime
2157 paradise n.  สวรรค์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/paradise
2158 reject v.  ปฏิเสธ,ไม่ยอมรับ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/reject
2159 statistical adj.  ซึ่งเป็นสถิติ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/statistical
2160 vertebrae n.  ข้อกระดูกสันหลัง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/vertebrae
2161 assassinate v.  ลอบสังหาร, ทำลาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/assassinate
2162 circumstance n.  สถานการณ์, กรณี, สภาวะ, สภาพ, ฐานะ, รายละเอียด,วิธีการ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/circumstance
2163 depression n.  หลุมหรือแอ่ง, ภาวะซึมเศร้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/depression
2164 extracurricular adj.  นอกหลักสูตร, นอกเหนือจากหน้าที่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/extracurricular
2165 hiccup n.  อาการสะอึก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/hiccup
2166 lighthearted adj.  เบิกบานใจ, ร่าเริง, ไม่มีอะไรเป็นห่วง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/lighthearted
2167 paragraph n.  ย่อหน้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/paragraph
2168 relate v.  บอก, เล่า, บรรยาย, เชื่อมโยง, สัมพันธ์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/relate
2169 statistics n.  วิชาสถิติ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/statistics
2170 vertical adj.  ซึ่งตั้งตรง, ซึ่งตั้งฉากกับแนวราบของขอบฟ้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/vertical
2171 assassination n.  การรอบฆ่า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/assassination
2172 civil adj.  เกี่ยวกับพลเมือง, ซึ่งมีความเจริญแล้ว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/civil
2173 deprive v.  ถอดถอนทำให้ไม่ได้รับ, ตัดสิทธิ์, กีดกัน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/deprive
2174 extradition n.  การส่งผู้ต้องหาไปรับคำพิพากษาในประเทศอื่น, การส่งผู้ร้ายข้ามแดน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/extradition
2175 hidden adj.  แอบ, ซ่อน, ลี้ลับ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/hidden
2176 likely adj.  น่าจะเป็นไปได้, สมควร, มีหวัง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/likely
2177 parallel adj.  ขนาน, เสมอ, เท่าเทียม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/parallel
2178 relationship n.  ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/relationship
2179 stay v. อยู่จนดึก, ยังไม่เข้านอน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/stay
2180 vessel n.  ภาชนะ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/vessel
2181 assembly n.  ชุมนุมชน, การชุมนุม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/assembly
2182 civilian n.  พลเรือน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/civilian
2183 depute v.  แต่งตั้งให้ทำงานแทน, มอบหมาย, กำหนดให้, เป็นตัวแทน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/depute
2184 extraordinarily adv.  ประหลาด, อย่างพิเศษ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/extraordinarily
2185 hide v.  ซ่อน, ปิดบังไว้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/hide
2186 link v.  เชื่อมต่อ, ประสาน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/link
2187 paramedic n.  เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/paramedic
2188 release v.  ปล่อย, ปลด, ลง, ตีพิมพ์, ออก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/release
2189 stead n.  ตัวแทน, สถานที่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/stead
2190 vet n.  สัตวแพทย์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/vet
2191 assertive adj.  ซึ่งยืนยันอย่างมั่นใจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/assertive
2192 civilizable adj.  พอจะอบรมให้มีอารยธรรมได้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/civilizable
2193 deputy n.  ผู้แทน, ตัวแทน, รอง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/deputy
2194 extraordinary adj.  พิเศษ, ผิดธรรมดา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/extraordinary
2195 hierarchy n.  การปกครองของคณะสงฆ์, ระบบสมณศักดิ์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/hierarchy
2196 liquefy v.  ทำให้เป็นของเหลว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/liquefy
2197 parchment n.  กระดาษหนัง, กระดาษเหนียว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/parchment
2198 relegate v.  จำแนก, เสนอ, ขับไล่, จำกัด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/relegate
2199 steadily adv.  อย่างมั่นคง, อย่างแน่นอน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/steadily
2200 veteran n.  ทหารผ่านศึก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/veteran
2201 assess v.  ประเมิน, กำหนด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/assess
2202 civilization n.  ความเจริญ, อารยธรรม, การอบรมขัดเกลา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/civilization
2203 derive v.  ได้มาจาก, กำเนิดมาจาก, มาจาก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/derive
2204 extraterrestrial adj.  ข้างนอก, นอกบรรยากาศโลก, ที่มาจากข้างนอก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/extraterrestrial
2205 hieroglyphics n.  อักษรภาพที่อียิปต์โบราณใช้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/hieroglyphics
2206 liquid adj.  เป็นของเหลว, ใส, สดใส, แวววาว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/liquid
2207 parental adj.  เกี่ยวกับพ่อหรือแม่, เกี่ยวกับตัวกำเนิดหรือแหล่งกำเนิด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/parental
2208 relentless adj.  เข้มงวด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/relentless
2209 steady adj.  มั่นคง, แน่นอน, เที่ยงตรง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/steady
2210 veterinarian n.  สัตวแพทย์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/veterinarian
2211 assignment n.  การมอบหมาย, งานให้ทำ, งานที่ได้รับมอบหมาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/assignment
2212 claim v.  เรียกร้อง, อ้างสิทธิ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/claim
2213 descent n.  การตกลงมา, การสืบเชื้อสาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/descent
2214 extravagance n.  ความฟุ่มเฟือย, ความสุรุ่ยสุร่าย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/extravagance
2215 hiking n.  การเดินทางไกลด้วยเท้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/hiking
2216 literally adj.  อย่างตามตัวอักษร, อย่างแท้จริง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/literally
2217 parentheses n.  วงเล็บ, เครื่องหมายลงเล็บ, นขลิขิต https://dict.meemodel.com/แปลว่า/parentheses
2218 reliable adj.  เชื่อถือได้, ไว้ใจได้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/reliable
2219 steal v.  ขโมย, ลักลอบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/steal
2220 veterinary n.  เกี่ยวกับสัตวแพทย์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/veterinary
2221 assist v.  ช่วยเหลือ, สนับสนุน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/assist
2222 clairvoyant n.  ผู้มีความสามารถหยั่งรู้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/clairvoyant
2223 describe v.  บอกพรรณนา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/describe
2224 extravagant adj.  ฟุ่มเฟือย, สุรุ่ยสุร่าย, ความสิ้นเปลือง, มากเกินควร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/extravagant
2225 hilarious adj.  ตลกขบขัน, เฮฮา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/hilarious
2226 literary adj.  เกี่ยวกับวรรณคดี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/literary
2227 parlor n.  ห้องรับแขก, ห้องนั่งเล่น, ห้องสนทนา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/parlor
2228 relief n.  การผ่อนคลาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/relief
2229 steelworks n.  โรงงานเหล็กกล้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/steelworks
2230 via prep  โดยทาง, โดยเส้นทาง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/via
2231 assistance n.  การช่วยเหลือ, การสงเคราะห์, การอนุเคราะห์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/assistance
2232 clam adj.  สงบ, เงียบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/clam
2233 description n.  คำอธิบาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/description
2234 extremely adv.  วิธีรุนแรง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/extremely
2235 hill n.  เนินเขา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/hill
2236 literate adj.  สามารถอ่านและเขียนหนังสือได้, มีการศึกษา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/literate
2237 parsimonious adj.  ขี้เหนียว, ใจแคบ, ไม่ซื่อสัตย์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/parsimonious
2238 relieve v.  บรรเทา, ลด, ผ่อนคลาย, ปลดปล่อย, ช่วยเหลือ, สงเคราะห์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/relieve
2239 steer v.  คุมหางเสือ, คัดท้าย, มุ่งหน้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/steer
2240 vibrant adj.  ซึ่งมีชีวิตชีวา, ซึ่งสั่นสะเทือน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/vibrant
2241 assistant n.  ผู้ช่วยเหลือ, ผู้ช่วย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/assistant
2242 clarification n.  การทำให้ชัดเจน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/clarification
2243 desert v.  ละทิ้ง, ทอดทิ้ง, หนีทัพ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/desert
2244 extrovert n.  ผู้ที่ชอบเข้าสังคม, ผู้ที่สนใจสิ่งที่อยู่รอบตัว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/extrovert
2245 hinge v.  ติดด้วยบานพับ, หมุนไปมาได้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/hinge
2246 literature n.  วรรณคดี, การประพันธ์, การเขียนหนังสือ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/literature
2247 parsley n.  ผักชีฝรั่ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/parsley
2248 religious adj.  เคร่งศาสนา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/religious
2249 step v. เหยียบบน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/step
2250 vibration n.  การสั่น, การแกว่ง, ความตื่นเต้น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/vibration
2251 associate v.  เกี่ยวเนื่อง, เข้าร่วม, มีส่วนร่วม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/associate
2252 clarify v.  ทำให้ชัดเจน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/clarify
2253 deserve v.  เหมาะสมกับ , สมควรได้รับ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/deserve
2254 exude v.  แสดงให้เห็น, ไหลซึมออกมา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/exude
2255 hire v.  เช่า, จ้าง, ว่าจ้าง, ให้เช่า, รับจ้าง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/hire
2256 loan n.  การให้ยืม, เงินกู้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/loan
2257 partial adj.  บางส่วน, ส่วนหนึ่ง, ไม่ทั้งหมด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/partial
2258 reluctant adj.  ไม่เต็มใจ, ฝืนใจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/reluctant
2259 stepsister n.  ลูกเลี้ยงที่เป็นผู้หญิง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/stepsister
2260 vice-versa adv.  ในทางกลับกัน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/vice-versa
2261 association n.  การร่วมงานหรือกิจการ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/association
2262 classical adj.  มีมาตรฐานสูง, เกี่ยวกับวรรณคดีสมัยคลาสสิก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/classical
2263 desirable adj.  มีค่า, ปรารถนา, เป็นที่พึ่ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/desirable
2264 eyesight n.  สายตา, ความสามารถในการมองเห็น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/eyesight
2265 historic adj.  ที่มีชื่อในประวัติศาสตร์, ที่สำคัญ, ในประวัติศาสตร์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/historic
2266 locally adv.  เฉพาะแห่ง, เฉพาะที่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/locally
2267 partially adv.  บางส่วน, ไม่ทั้งหมด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/partially
2268 reluctantly adv.  ไม่เต็มใจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/reluctantly
2269 sterling adj.  ( ทอง,เงิน ) เนื้อแท้, บริสุทธิ์, เกี่ยวกับเงินอังกฤษ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/sterling
2270 vicious adj.  ชั่วช้า, เลวทราม, ดุร้าย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/vicious
2271 assort v.  จำแนก, จัด, จัดเป็นพวกเดียวกัน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/assort
2272 classified adj.  ซึ่งแบ่งออกเป็นประเภทหรือหมวดหมู่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/classified
2273 desire n.  ปรารถนา, ต้องการ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/desire
2274 eyesore n.  สิ่งบาดตา, สิ่งที่อุจาดตา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/eyesore
2275 hit v. โขก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/hit
2276 lock v. เก็บไว้โดยใส่กุญแจ, ล็อกเก็บไว้, กักขัง, จำคุก, ใส่กรงขัง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/lock
2277 participate v.  มีส่วนร่วม, เข้าร่วม, ร่วมกระทำ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/participate
2278 rely v. ไว้ในใจ, ขึ้นอยู่กับ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/rely
2279 sticky adj.  เหนียว, เหนอะ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/sticky
2280 victim n.  เหยื่อ, ผู้เคราะห์ร้าย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/victim
2281 assume v.  ยอมรับ, รับ, ทึกทักเอา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/assume
2282 clatter v.  พูดเร็วและเสียงดัง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/clatter
2283 desolate adj.  ที่รกร้าง, แห้งแล้ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/desolate
2284 fabric n.  ผ้า, โครงสร้าง, องค์ประกอบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/fabric
2285 hitch v.  ดึง ยก หรือกระชากขึ้น, ผูก, มัด, ติด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/hitch
2286 loganberry n.  ผลไม้ชนิดหนึ่งมีสีแดงเข้มมีหนามคล้าย BlACKBERRY https://dict.meemodel.com/แปลว่า/loganberry
2287 particular adj.  โดยเฉพาะ, จำเพาะ, พิเศษ, อย่างยิ่ง, ผิดธรรมดา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/particular
2288 remain v.  เหลืออยู่, ยังคงเป็น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/remain
2289 stiff adj.  แข็ง, ยาก, ลำบาก, แรง, จัด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/stiff
2290 viewer n.  ผู้ดู, ผู้ชม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/viewer
2291 assure v.  รับประกัน, รับรอง, ทำให้แน่ใจหรือมั่นใจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/assure
2292 claustrophobia n.  โรคกลัวอยู่ที่แคบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/claustrophobia
2293 despair n.  สิ้นหวัง, หมดหวัง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/despair
2294 facilitate v.  ทำให้ง่ายขึ้น, ทำให้สะดวก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/facilitate
2295 hoax v.  หลอกลวง, โกหก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/hoax
2296 loggerhead n.  เต๋าทะเลขนาดใหญ่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/loggerhead
2297 particularly adv.  โดยเฉพาะ, เป็นพิเศษ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/particularly
2298 remember v.  จดจำไว้, จำได้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/remember
2299 stir v.  กวน, คน, แกว่ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/stir
2300 village n.  หมู่บ้านตามบ้านนอก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/village
2301 asteroid n.  กลุ่มวัตถุในอากาศโคจรอยู่ระหว่างดาวอังคารและดาวพฤหัสบดี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/asteroid
2302 claw n.  อุ้งเล็บ, ก้าม ( ปู , กุ้ง ) https://dict.meemodel.com/แปลว่า/claw
2303 desperate adj.  อันตราย, เข้าตาจน, ล่อแหลม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/desperate
2304 facilitator n.  ผู้อำนวยความสะดวก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/facilitator
2305 hod n.  บุ้งกี๋ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/hod
2306 lonely adj.  โดดเดี่ยว, ไร้เพื่อน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/lonely
2307 partition n.  การแบ่งแยก, การแยกออก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/partition
2308 remind v.  เตือนความจำ, เตือน, ทำให้ระลึกถึง, ทำให้จำได้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/remind
2309 stomata n.  ช่องเล็กๆ, รูเปิดเล็กๆ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/stomata
2310 villager n.  ชาวบ้าน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/villager
2311 astonish v.  ทำให้ประหลาดใจ, ทำให้ตกใจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/astonish
2312 clean v. ทำความสะอาด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/clean
2313 desperation n.  ความสิ้นหวัง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/desperation
2314 facility n.  ความชำนาญ, ความง่าย, ความสามารถ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/facility
2315 hold v. ยกขึ้น, ยก, พยุง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/hold
2316 look v. เฝ้าดู, เลี้ยงดู https://dict.meemodel.com/แปลว่า/look
2317 part-time adj.  นอกเวลา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/part-time
2318 reminder n.  สิ่งให้ช่วยจำได้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/reminder
2319 stoop v.  โน้มตัวลง, ก้ม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/stoop
2320 villain n.  ตัวร้าย (ทางวรรณกรรม) https://dict.meemodel.com/แปลว่า/villain
2321 astray adv.  หลงทาง, หลงผิด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/astray
2322 clear v. หายไป, ออกไปให้หมด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/clear
2323 despite prep.  ถึงอย่างไรก็ตาม, โดยไม่คำนึงถึง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/despite
2324 facsimile n.  สำเนาเอกสาร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/facsimile
2325 hole v. ซ่อนตัว, พักหลบซ่อน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/hole
2326 loophole n.  รูกำแพง, ช่องบนกำแพงสำหรับยิงข้าศึก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/loophole
2327 pass v. ตกทอด, ส่งต่อ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/pass
2328 remit v.  ยกเลิก, ละเว้น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/remit
2329 stop v.  หยุด, ยุติ, พัก, ค้าง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/stop
2330 vine n.  เถาวัลย์, ไม้เถา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/vine
2331 astrologer n.  โหราจารย์, นักโหราศาสตร์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/astrologer
2332 cleft n.  ร่อง, รอยแยก, ช่องที่แตก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/cleft
2333 destination n.  จุดมุ่งหมาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/destination
2334 fact n.  ความจริง, ข้อเท็จจริง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/fact
2335 holiday n.  วันหยุด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/holiday
2336 loud adj.  ดัง, ( เสียง ) สูง, ที่มีสีสด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/loud
2337 passage n.  ทางผ่าน, ทางไป https://dict.meemodel.com/แปลว่า/passage
2338 removal n.  การเอาออก, การย้าย, การฆ่า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/removal
2339 storage n.  การเก็บ, ที่เก็บ, การเก็บรักษา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/storage
2340 violence n.  ความรุนแรง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/violence
2341 astrology n.  โหราศาสตร์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/astrology
2342 client n.  ลูกค้า, ลูกความของทนาย, คนไข้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/client
2343 destroy v.  ทำลาย, ผลาญ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/destroy
2344 factor n.  ปัจจัย, เหตุ, กรณี, ตัวคูณ, ตัวหาร, ผู้แทนบริษัท https://dict.meemodel.com/แปลว่า/factor
2345 hollow adj.  เป็นโพรง, เป็นหลุม, กลวง, ว่าง, เว้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/hollow
2346 lousy adj.  น่ารังเกียจ, มีเหา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/lousy
2347 passenger n.  ผู้โดยสาร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/passenger
2348 renew v.  ซ่อมแซม, เติมให้เต็มอีกครั้ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/renew
2349 store n.  ร้าน, ห้องพัสดุ, พัสดุ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/store
2350 violent adj.  รุนแรง, ดุเดือด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/violent
2351 astronaut n.  นักบินอากาศ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/astronaut
2352 cliff n.  หน้าผา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/cliff
2353 destruction n.  การทำลาย, ภาวะที่ถูกทำลาย, สาเหตุของการทำลาย, วิธีการทำลาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/destruction
2354 factory n.  โรงงาน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/factory
2355 homeless n.  คนที่ไม่มีบ้านอาศัย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/homeless
2356 lovely adj.  น่ารัก, ดีงาม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/lovely
2357 passionate adj.  มีอารมณ์มาก, เร่าร้อน, กระตือรือร้น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/passionate
2358 renewal n.  การปรับปรุง, การทำให้กลับดีดังเดิม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/renewal
2359 storm n.  พายุ, มรสุม, ลมมรสุม, การระดมยิง, ความโกลาหล https://dict.meemodel.com/แปลว่า/storm
2360 virtue n.  คุณงามความดี, ความบริสุทธิ์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/virtue
2361 astronomy n.  วิชาดาราศาสตร์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/astronomy
2362 climber n.  คนปีน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/climber
2363 detective n.  นักสืบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/detective
2364 fade v.  เลือน, เผือด, เหี่ยว, (สี)ตก, จาง, สลัว, ร่วงโรย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/fade
2365 homesick adj.  ซึ่งคิดถึงบ้าน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/homesick
2366 loyal adj.  ซื่อสัตย์, ภักดี, จงรักภักดี, ยึดมั่น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/loyal
2367 passport n.  หนังสือเดินทาง, ใบผ่าน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/passport
2368 rent n.  ค่าเช่า, การเช่า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/rent
2369 stow v. แอบซ่อนอยู่ในเรือหรือเครื่องบิน, เดินทางฟรี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/stow
2370 virtuoso n.  ผู้มีความรู้หรือความสามารถพิเศษโดยเฉพาะดนตรี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/virtuoso
2371 athlete n.  นักกีฬา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/athlete
2372 cloakroom n.  ห้องฝากเก็บเสื้อคลุม, ห้องเก็บกระเป๋า, ห้องน้ำ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/cloakroom
2373 detention n.  การกักขัง, การคุมตัว, การกักกัน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/detention
2374 failure n.  ความล้มเหลว, ภาวะขาดแคลน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/failure
2375 homograph n.  คำพ้องรูป https://dict.meemodel.com/แปลว่า/homograph
2376 loyalty n.  ความซื่อสัตย์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/loyalty
2377 past adj.  ผ่าน, พ้น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/past
2378 repair v.  ซ่อมแซม, แก้ไข, รักษา, เยียวยา, ชดเชย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/repair
2379 strain v  ทำให้ตึง, ทำให้เครียด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/strain
2380 visible adj.  มองเห็นได้, สังเกตได้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/visible
2381 atmosphere n.  ชั้นบรรยากาศ, บรรยากาศที่น่าสนใจของสถานที่, ภูมิอากาศ, อารมณ์หรือการให้สีของงานศิลป์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/atmosphere
2382 clone v.  ทำให้กำเนิดมาจากเซลล์เดียวกัน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/clone
2383 detergent n.  ผงซักฟอก, สิ่งชำระล้าง (เช่นสบู่) https://dict.meemodel.com/แปลว่า/detergent
2384 faint adj.  เลือนๆ, อ่อนกำลัง, เป็นลม, หน้ามืด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/faint
2385 honestly adv.  อย่างซื่อสัตย์, อย่างสุจริต, ด้วยความจริงใจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/honestly
2386 luggage n.  กระเป๋าเดินทาง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/luggage
2387 pastoral adj.  เกี่ยวกับชีวิตในชนบท, เกี่ยวกับฟาร์มเลี้ยงสัตว์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/pastoral
2388 repairer n.  ช่างซ่อม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/repairer
2389 stranger n.  คนแปลกหน้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/stranger
2390 visual adj.  เกี่ยวกับสายตา, เกี่ยวกับการมองเห็น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/visual
2391 atop adv.  บนยอด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/atop
2392 close v. ปิดกิจการ, ไม่ถ่ายทอด, เข้ามาใกล้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/close
2393 determination n.  ความมุ่งมั่น, ความตั้งใจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/determination
2394 fairground n.  บริเวณงานแสดงนิทรรศการ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/fairground
2395 honor n. รายชื่อนักเรียนดีเด่นในโรงเรียนหรือวิทยาลัย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/honor
2396 lukewarm adj.  อุ่นพอประมาณ, อุ่นๆ, ไม่กระตือรือร้น, เฉยๆ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/lukewarm
2397 pasty n.  ขนมพายไส้เนื้อและผัก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/pasty
2398 repeat v.  กล่าวซ้ำ, พูดอีก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/repeat
2399 strategic adj.  เกี่ยวกับ(กลยุทธ ,ยุทธวิธี) https://dict.meemodel.com/แปลว่า/strategic
2400 visually adv.  โดยสายตา, โดยทัศน์วิสัย, โดยการมอง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/visually
2401 attack n.  การโจมตี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/attack
2402 close-up n.  ภาพถ่ายในระยะใกล้, การถ่ายภาพในระยะใกล้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/close-up
2403 determine v.  กำหนด, ตัดสินใจ, ตกลงใจ, ตั้งใจ, ยุติ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/determine
2404 faith n.  ศรัทธา, ความศรัทธา, ความเลื่อมใส https://dict.meemodel.com/แปลว่า/faith
2405 hook v. พ่วง, เกี่ยว, ประกอบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/hook
2406 lumber n.  ไม้แปรรูป, ของสัพเพเหระ, ของเก็บจิปาถะ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/lumber
2407 pat v.  ตบเบาๆ, ตีเบาๆ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/pat
2408 repeatedly adv.  ทำซ้ำ, พูดซ้ำ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/repeatedly
2409 strategy n.  แผนยุทธศาสตร์, การวางแผน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/strategy
2410 vital adj.  จำเป็น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/vital
2411 attempt v.  พยายาม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/attempt
2412 clown n.  ตัวตะลก, คนหยาบคาย, คนบ้านนอก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/clown
2413 determinism n.  ลัทธิพรหมลิขิต, ลัทธิที่เชื่อเรื่องโชคชะตา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/determinism
2414 faithfully adv.  อย่างซื่อสัตย์, อย่างเชื่อถือได้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/faithfully
2415 hopelessness n.  ความหมดหวัง, ความสิ้นหวัง, ความท้อถอย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/hopelessness
2416 lung n.  ปอด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/lung
2417 paternity n.  ความเป็นพ่อ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/paternity
2418 repercussion n.  ผลกระทบ, การสะท้อนกลับ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/repercussion
2419 straw n.  ฟาง, ฟางข้าว, กองฟาง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/straw
2420 vivid adj.  เจิดจ้า, สว่างไสว, มีชีวิตชีวา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/vivid
2421 attendance n.  การเข้างาน, การเข้าร่วม, การอยู่กับ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/attendance
2422 clue n.  สิ่งที่ช่วยนำไปสู่การแก้ปัญหาหรือไขปริศนา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/clue
2423 develop v.  พัฒนา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/develop
2424 fall v.  ตก, หล่น, ร่วง, ตรงกับ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/fall
2425 horizontal adj.  เป็นแนวนอน, ขนานกับแนวพื้นดิน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/horizontal
2426 lurk v.  ซุ่มซ่อน, ดักซุ่ม, แอบแฝง, สิ่งสู่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/lurk
2427 path n.  ทางเดิน, เส้นทาง, ทางผ่าน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/path
2428 replace v.  แทนที่, ทำหน้าที่แทน, รับช่วง, ชดใช้คืน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/replace
2429 stream n.  ลำธาร, สายน้ำ, แม่น้ำเล็ก, กระแส, กระแสน้ำ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/stream
2430 vocalist n.  นักร้อง, ผู้ที่ร้องในวงดนตรี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/vocalist
2431 attention n.  การเอาใจใส่, ความสนใจ, การดูแล https://dict.meemodel.com/แปลว่า/attention
2432 clumsy adj.  ซุ่มซ่า,ไม่คล่อง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/clumsy
2433 development n.  การพัฒนา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/development
2434 fallible adj.  ซึ่งทำผิดๆได้หรือหลอกได้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/fallible
2435 hormone n.  ฮอร์โมน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/hormone
2436 luxurious adj.  ฟุ่มเฟือย, หรูหรา, บำรุงความสุข https://dict.meemodel.com/แปลว่า/luxurious
2437 patient n.  คนไข้, ลูกค้า, ลูกความ, เหยื่อ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/patient
2438 replacement n.  การแทนที่, การสวมตำแหน่ง, การทำหน้าที่แทน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/replacement
2439 streamline n.  รูปเพรียวลม , ทางเพรียวลม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/streamline
2440 vociferous adj.  ซึ่งร้องหนวกหู, ตะโกนร้อง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/vociferous
2441 attic n.  ห้องเพดาน, ห้องใต้หลังคา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/attic
2442 cluster n.  กลุ่ม, พวง, ช่อ, กระจุก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/cluster
2443 devolution n.  การถ่ายโอนอำนาจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/devolution
2444 familiar adj.  คุ้นเคย, คุ้น, ชิน, เคย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/familiar
2445 horrible adj.  น่ากลัว, ซึ่งไม่เป็นที่พอใจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/horrible
2446 luxury n.  ความฟุ่มเฟือย, ความหรูหรา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/luxury
2447 pattern n.  แบบแผน, แบบฉบับ, แบบอย่าง, รูปแบบ, ลีลา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/pattern
2448 replenishment n.  การเติมให้เต็ม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/replenishment
2449 strength n.  กำ ลัง, พลัง, แรง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/strength
2450 volcano n.  ภูเขาไฟ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/volcano
2451 attitude n.  ทัศนคติ, ท่าทาง, ท่าในการบิน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/attitude
2452 coastal adj.  ตามชายฝั่ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/coastal
2453 devote v.  อุทิศตน, ทุ่มเท, จงรักภักดี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/devote
2454 famine n.  การขาดแคลนอาหาร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/famine
2455 horrify v.  ทำให้กลัว, ทำให้หวาดกลัว, ทำให้สยองพองขน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/horrify
2456 machinery n.  เครื่องจักร, เครื่องกล https://dict.meemodel.com/แปลว่า/machinery
2457 pay v. จ่ายเงินคืน, ลดโทษ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/pay
2458 report n.  รายงาน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/report
2459 strengthen v.  ทำให้แข็งแรง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/strengthen
2460 volt n.  โวลต์, หน่วยวัดแรงดันไฟฟ้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/volt
2461 attract v.  มีความน่าสนใจ, ทำให้เข้ามาใกล้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/attract
2462 coastline n.  เส้นแนวชายฝั่งทะเล https://dict.meemodel.com/แปลว่า/coastline
2463 diagonal adj.  เกี่ยวกับเส้นทแยงมุม, เกี่ยวกับเส้นขวาง, ที่ขวาง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/diagonal
2464 fancy n. ชุดแฟนซีที่ใช้ในงานสโมสรสันนิบาต https://dict.meemodel.com/แปลว่า/fancy
2465 horror n.  ความหวาดกลัว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/horror
2466 magic n.  เวทมนตร์, การเล่นกล, อำนาจวิเศษ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/magic
2467 paycheck n.  เช็คเงินเดือน, เช็คเงินค่าจ้าง, เงินเดือน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/paycheck
2468 reporter n.  ผู้สื่อข่าว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/reporter
2469 stress n.  ความตึงเครียด, การบังคับ, การบีบคั้น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/stress
2470 voltage n.  แรงดันไฟฟ้าหรือความแตกต่างศักดิ์ที่มีหน่วยเป็นโวลต์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/voltage
2471 attractive adj.  ซึ่งดึงดูดความสนใจ, มีแรงดึงดูด, มีเสน่ห์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/attractive
2472 cockney n.  ชาวลอนดอนทางตะวันออกที่เป็นที่อยู่อาศัยของคนจน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/cockney
2473 diagonally adv.  เป็นแนวทแยงมุม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/diagonally
2474 fantastic adj.  ประหลาด, น่าอัศจรรย์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/fantastic
2475 hospitable adj.  มีมิตรไมตรีจิต, มีอัธยาศัย, ชอบต้อนรับแขก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/hospitable
2476 magical adj.  วิเศษ, ขลัง, เกี่ยวกับเวทมนตร์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/magical
2477 payload n.  ส่วนของเครื่องบินที่บรรทุกสินค้าและผู้โดยสารซึ่งมีการชำระเงิน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/payload
2478 represent v.  เป็นตัวแทน, เล่นบทเป็น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/represent
2479 stretch v.  ยื่น, ขยายออก, เหยียด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/stretch
2480 voluble adj.  พูดคล่อง, พูดเก่ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/voluble
2481 attribute v.  เชื่อว่า, อ้างว่า, ให้เหตุผลว่า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/attribute
2482 cockroach n.  แมลงสาบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/cockroach
2483 diagram n.  ภาพวาด, แบบหรือแผนผังที่ใช้ในการอภิปราย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/diagram
2484 fantasy n.  การจินตนาการ, การนึกฝัน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/fantasy
2485 hospitality n.  ความมีมิตรไมตรีจิต, ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/hospitality
2486 magnetic adj.  มีแรงดึงดูด, มีเสน่ห์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/magnetic
2487 peaceful adj.  สงบ, สงบเงียบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/peaceful
2488 representation n.  ผู้แทน, ตัวแทน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/representation
2489 strict adj.  เข้มงวด, เคร่งครัด, กวดขัน, แม่นยำ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/strict
2490 volunteer n.  อาสาสมัคร, ผู้สมัคร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/volunteer
2491 aubergine n.  มะเขือพวง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/aubergine
2492 coincidence n.  ภาวะบังเอิญ, เหตุบังเอิญ, การเกิดขึ้นพร้อมกัน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/coincidence
2493 dial n.  นาฬิกาแดด, ใบหน้า, หน้าปัด(นาฬิกา,วิทยุ, โทรทัศน์) https://dict.meemodel.com/แปลว่า/dial
2494 farmhand n.  ผู้รับจ้างทำงานในไร่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/farmhand
2495 host n.  เจ้าภาพ, เจ้าบ้าน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/host
2496 magnetism n.  อำนาจดึงดูด, อำนาจแม่เหล็ก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/magnetism
2497 peck v.  จิก, จิกกิน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/peck
2498 repression n.  การทารุณ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/repression
2499 stride v.  เดินก้าวยาวๆ, ก้าวข้าม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/stride
2500 vomit v.  อาเจียน, ทำให้อาเจียน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/vomit
2501 auburn n.  สีน้ำตาลแดง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/auburn
2502 cold adj.  เย็น, เฉยเมย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/cold
2503 dialect n.  รูปแบบการใช้ภาษาเฉพาะถิ่น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/dialect
2504 farmyard n.  บริเวณฟาร์ม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/farmyard
2505 household adj.  เกี่ยวกับครอบครัว, ประจำบ้าน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/household
2506 magnificence n.  ความสง่างาม, ความผึ่งผาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/magnificence
2507 peculiar adj.  แปลก, ไม่ปกติ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/peculiar
2508 reptile n.  สัตว์เลื้อยคลาน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/reptile
2509 strike v.  ตี, ตอก, ทุบ, ต่อย, ชก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/strike
2510 voracious adj.  โลภมาก, ละโมบ, กระหาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/voracious
2511 audience n.  ผู้ฟัง, ผู้ชม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/audience
2512 collage n.  เทคนิคการปะติดปะต่อเศษชิ้นวัตถุต่างๆ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/collage
2513 diamond n.  เพชร, ไพ่ข้าวหลามตัด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/diamond
2514 fascinate v.  ทำให้เกิดความสนใจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/fascinate
2515 housewarming n.  งานขึ้นบ้านใหม่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/housewarming
2516 magnificent adj.  โอ่อ่า, งดงาม, สง่า, ดีเลิศ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/magnificent
2517 pedagogical adj.  เกี่ยวกับวิธีการสอน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/pedagogical
2518 require v.  ต้องการ, เรียกร้อง, ขอ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/require
2519 strip v.  เปลื้องผ้า, ถอดผ้า, ปล้น, ลอก, ปอก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/strip
2520 vow v.  สาบาน, ให้คำมั่น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/vow
2521 audiovisual adj.  เกี่ยวกับโสตประสาทและจักษุประสาท https://dict.meemodel.com/แปลว่า/audiovisual
2522 collapse v.  ล้มลง, ยุบลง, ทรุดลง, พับเก็บได้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/collapse
2523 dictatorship n.  การปกครองแบบเผด็จการ, อำนาจเผด็จการ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/dictatorship
2524 fascinating adj.  มีเสน่ห์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/fascinating
2525 housewife n.  แม่บ้าน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/housewife
2526 magnitude n.  ความใหญ่โต, ความสำคัญ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/magnitude
2527 pedestrian n.  ผู้เดินเท้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/pedestrian
2528 rerun v.  เริ่มใหม่, ฉายใหม่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/rerun
2529 stroke n.  การตี, การทุบ, การพายเรือ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/stroke
2530 vowel n.  เสียงสระ, อักษรแทนเสียงสระ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/vowel
2531 audition n.  การทดลองแสดง, การทดลองฟัง, การได้ยิน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/audition
2532 collar n.  ปลอกคอ, ปกเสื้อ, คอเสื้อ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/collar
2533 die v. หายไป, จากไป https://dict.meemodel.com/แปลว่า/die
2534 fashionable adj.  ทันสมัย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/fashionable
2535 however adv.  อย่างไรก็ตาม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/however
2536 mainland n.  แผ่นดินใหญ่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/mainland
2537 pediatrics n.  กุมารแพทย์ศาสตร์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/pediatrics
2538 rescue v.  ช่วยเหลือ, ช่วยให้รอด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/rescue
2539 stroll v.  เดินเล่น, เดินทอดน่อง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/stroll
2540 wail v.  ร้องโอดครวญ , คราง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/wail
2541 Australia n.  ประเทศออสเตรเลีย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/Australia
2542 collarbone n.  กระดูกไหปลาร้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/collarbone
2543 diesel n.  พาหนะที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล https://dict.meemodel.com/แปลว่า/diesel
2544 fate n.  โชคชะตา, ชะตา, พรหมลิขิต https://dict.meemodel.com/แปลว่า/fate
2545 huge adj.  ใหญ่มาก, ใหญ่โต, มหึมา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/huge
2546 mainstay n.  หลักสำคัญ, บุคคลหรือสิ่งที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/mainstay
2547 peel v.  ปลอกเปลือก, เลาะกะเทาะ, ถอดเสื้อผ้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/peel
2548 research n.  การค้นคว้า, การวิจัย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/research
2549 structure n.  โครงสร้าง, โครงร่าง, องค์ประกอบ, ลักษณะ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/structure
2550 wait v. รอ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/wait
2551 authentic adj.  จริง, แท้, เชื่อถือ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/authentic
2552 collect v.  รวบรวม, สะสม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/collect
2553 diet n.  อาหาร, โภชนาการ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/diet
2554 father-in-law n.  พ่อตา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/father-in-law
2555 hull v.  เอาเปลือกออก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/hull
2556 maintain v.  รักษา, ดูแลต่อไป, คงอยู่, ดำรง, รักษาไว้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/maintain
2557 peer n.  ผู้เท่าเทียมกัน, ขุนนาง, เพื่อน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/peer
2558 resemble v.  คล้ายคลึงกับ, เหมือนกับ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/resemble
2559 struggle v.  ดิ้นรน, ต่อสู้, พยายาม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/struggle
2560 waitress n.  พนักงานหญิงรับใช้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/waitress
2561 author n.  นักเขียน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/author
2562 collection n.  การสะสม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/collection
2563 dietary adj.  เกี่ยวกับโภชนาการ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/dietary
2564 fathom n.  หน่อยวัดระดับความลึกของน้ำมีค่าหน่วยละ 6 ฟุต https://dict.meemodel.com/แปลว่า/fathom
2565 humankind n.  มนุษย์, มนุษยชาติ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/humankind
2566 maintenance n.  การผดุงไว้, การรักษาไว้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/maintenance
2567 penfriend n.  เพื่อนทางจดหมาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/penfriend
2568 reservation n.  การสงวน, การรักษาไว้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/reservation
2569 stubborn adj.  ดื้อดึง, ดันทุรัง, ดื้อรั้น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/stubborn
2570 wake v. ตื่นขึ้น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/wake
2571 authoritarian adj.  เกี่ยวกับอำนาจเบ็ดเสร็จ, เกี่ยวกับอำนาจเผด็จการ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/authoritarian
2572 collocate v.  จัดให้เหมาะ, วางให้เหมาะ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/collocate
2573 differentiate v.  ทำให้แตกต่าง, ทำให้เปลี่ยนแปลง, บอกความแตกต่าง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/differentiate
2574 fatigue n.  ความเหนื่อย, ความเพลีย, งานที่ใช้แรง, งานกรรมกร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/fatigue
2575 humble adj.  ถ่อมตัว, อ่อนน้อม, ต่ำต้อย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/humble
2576 major adj.  ใหญ่, สำคัญ, ส่วนใหญ่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/major
2577 penguin n.  นกเพนกวิน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/penguin
2578 resident n.  ผู้อยู่อาศัย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/resident
2579 studious adj.  ขยันเรียน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/studious
2580 walk v. เดินเข้ามา, เดินชน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/walk
2581 authority n.  เจ้าหน้าที่, อำนาจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/authority
2582 colony n.  อาณานิคม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/colony
2583 dimension n.  มิติ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/dimension
2584 faucet n.  ทางเชื่อมระหว่างปากกับคอหอย, เครื่องมือที่กั้นน้ำไม่ให้ไหลออกจากท่อ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/faucet
2585 humiliate v.  ขายหน้าขายตา, ทำให้เสียเกียรติ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/humiliate
2586 majority n.  ส่วนใหญ่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/majority
2587 penniless adj.  ซึ่งหมดเนื้อหมดตัว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/penniless
2588 residential adj.  เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/residential
2589 stunning adj.  น่าประหลาดใจ, น่าทึ่ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/stunning
2590 wanderlust n.  ความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะออกไปท่องเที่ยว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/wanderlust
2591 autobiography n.  อัตชีวประวัติ, ชีวประวัติของตัวเอง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/autobiography
2592 column n.  เสา (กลม,หิน), คอลัมม์หนังสือพิมพ์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/column
2593 dimensional adj.  ที่มีมิติ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/dimensional
2594 fault n.  ความผิดพลาด, ข้อบกพร่อง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/fault
2595 humorous adj.  ตลก, ขบขัน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/humorous
2596 make v. หา (บางสิ่ง) ใหม่, เปลี่ยนเป็น, ยกให้, โอนกรรมสิทธิ์ให้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/make
2597 pension n.  เบี้ยบำนาญ, เงินบำนาญ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/pension
2598 resist v.  ต่อต้าน, อดทน, ขัดขวาง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/resist
2599 stupid adj.  โง่, เบาปัญญา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/stupid
2600 wardrobe n.  ตู้เสื้อผ้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/wardrobe
2601 automate v.  ผลิตด้วยเครื่องจักร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/automate
2602 columnist n.  ผู้เขียนบทความลงในหนังสือ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/columnist
2603 diminish v.  ทำให้เล็กลง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/diminish
2604 favor n.  ความกรุณา, การสนับสนุน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/favor
2605 hungrily adv.  อย่างต้องการมาก, ที่หิวกระหาย, ที่ปรารถนา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/hungrily
2606 malleability n.  การเปลี่ยนแปลงได้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/malleability
2607 percentage n.  อัตราร้อยละ, ค่าเปอร์เซ็นต์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/percentage
2608 resolution n.  ความแน่วแน่, ความเด็ดเดี่ยว, การยืนหยัด, มติ, การลงมติ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/resolution
2609 sturdiness n.  ทนทาน, มั่นคง, แน่นหนา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/sturdiness
2610 warehouse n.  โกดังสินค้า, คลังสินค้า, โรงพัสดุ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/warehouse
2611 automatically adv.  อัตโนมัติ, ซึ่งทำงานได้เอง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/automatically
2612 combination n.  การรวมกัน, จำนวนสิ่งของที่รวมกัน, พันธมิตร, การจัดเป็นกลุ่ม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/combination
2613 dimmer adj.  มืดสลัว, ไม่ชัด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/dimmer
2614 fearful adj.  น่ากลัว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/fearful
2615 hunter n.  ผู้ล่า, พราน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/hunter
2616 man v.  อยู่ประจำการ, ดูแล, จัดคนเข้าประจำ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/man
2617 perception n.  การสัมผัสรู้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/perception
2618 resonance n.  เสียงก้อง, เสียงสะท้อน, เสียงกังวาน, เสียงรัว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/resonance
2619 sty n.  โรคกุ้งยิง, คอกหมู, ที่สกปรก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/sty
2620 warfare n.  การสงคราม , การสู้รบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/warfare
2621 automobile n.  รถยนต์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/automobile
2622 combine v.  แสดงร่วมกัน , นำมารวมกัน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/combine
2623 dip v.  จุ่ม, แช่, เอียง, ลด, ตัก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/dip
2624 feasible adj.  ซึ่งทำได้, เหมาะสม, เป็นไปได้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/feasible
2625 hurricane n.  พายุเฮอร์ริเคน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/hurricane
2626 manager n.  ผู้จัดการ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/manager
2627 perceptive adj.  ซึ่งสามารถหยั่งรู้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/perceptive
2628 resort v.  อาศัย, พึ่ง, ใช้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/resort
2629 submarine n.  เรือดำน้ำ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/submarine
2630 warm v. อุ่นเครื่อง , ทำให้อุ่นขึ้น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/warm
2631 autonomy n.  อิสระ, ไม่ขึ้นกับใคร, ซึ่งปกครองตัวเอง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/autonomy
2632 come v. พบโดยบังเอิญ, โจมตี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/come
2633 diploma n.  อนุปริญญา, ประกาศนียบัตร, ใบอนุญาต https://dict.meemodel.com/แปลว่า/diploma
2634 feat n.  ความสำเร็จ, การกระทำที่กล้าหาญ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/feat
2635 hybrid n.  คำผสม, สิ่งที่เกิดขึ้นจากการผสมขึ้นมา, ลูกผสม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/hybrid
2636 mandatory adj.  เกี่ยวกับคำสั่ง, มีลักษณะเป็นคำสั่ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/mandatory
2637 perfect n.  สมบูรณ์, ดีเลิศ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/perfect
2638 resource n.  แหล่งที่มา, ทรัพยากร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/resource
2639 submit v.  มอบ, ยอมให้, ยอมแพ้, ยอมจำนน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/submit
2640 warmly adv.  อย่างอบอุ่น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/warmly
2641 auxiliary adj.  สำรอง, เสริม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/auxiliary
2642 comeback n.  การกลับสู่ตำแหน่งหรือฐานะเดิม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/comeback
2643 directly adv.  โดยตรง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/directly
2644 feather n.  ขนนก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/feather
2645 hydrate n.  สารประกอบที่มีโมเลกุลของน้ำอยู่ด้วย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/hydrate
2646 manicure n.  การตกแต่งเล็บและมือ(การเสริมสวย),การทำเล็บ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/manicure
2647 perform v.  กระทำ, ปฏิบัติ, ดำเนินการ, ทำให้บรรลุความสำเร็จ, แสดง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/perform
2648 resourceful adj.  อุดมสมบูรณ์, หัวดี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/resourceful
2649 subscription n.  เงินค่าบำรุง, เงินค่าสมัครสมาชิก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/subscription
2650 wart n.  หูด, ไฝ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/wart
2651 availability n.  สะดวก, ใช้ประโยชน์ได้, ว่าง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/availability
2652 comedian n.  ตัวตลก, ผู้ที่มีลักษณะตลก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/comedian
2653 director n.  ผู้อำนวยการ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/director
2654 feature n.  หน้าตา, โฉมหน้า, ลักษณะเฉพาะ, แบบ, สารคดีพิเศษ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/feature
2655 hygienics n.  สุขวิทยา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/hygienics
2656 manipulative adj.  ซึ่งจัดการได้, จับต้องได้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/manipulative
2657 performance n.  การกระทำ, การปฏิบัติ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/performance
2658 respectable adj.  น่านับถือ, น่าเคารพ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/respectable
2659 subsequent adj.  ซึ่งตามมา, ภายหลัง, ต่อมา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/subsequent
2660 waste v.  ใช้หมดไปอย่างสิ้นเปลือง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/waste
2661 available adj.  สะดวก, ใช้ประโยชน์ได้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/available
2662 comfortable adj.  สบาย, อุ่นใจ, สะดวก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/comfortable
2663 dirigible adj.  สามารถควบคุมบังคับได้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/dirigible
2664 federal n.  สหพันธรัฐ, สหรัฐ, สหภาพ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/federal
2665 icecap n.  ชั้นน้ำแข็งที่ปกคลุมพื้นโลก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/icecap
2666 mankind n.  มนุษยชาติ, ผู้ชาย, มนุษย์โลก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/mankind
2667 perfume n.  น้ำหอม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/perfume
2668 respectively adv.  ตามลำดับ, เป็นลำดับ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/respectively
2669 subsidize v.  ให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน,ให้เงินอุดหนุน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/subsidize
2670 watch v. ระวัง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/watch
2671 average n.  ค่าเฉลี่ย, อัตราค่าเฉลี่ย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/average
2672 comic adj.  การ์ตูน, ตลก, สนุก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/comic
2673 dirt n.  สิ่งสกปรก, สิ่งไร้ค่า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/dirt
2674 feed v. เหนื่อยหน่าย, ระอา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/feed
2675 idea n.  ความคิด, ความคิดเห็น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/idea
2676 manner n.  พฤติกรรม, มารยาท https://dict.meemodel.com/แปลว่า/manner
2677 perhaps adv.  บางที, อย่างเป็นไปได้, กระมัง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/perhaps
2678 respiratory adj.  สำหรับการหายใจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/respiratory
2679 substance n.  สาร, สสาร, แก่นสาร, เนื้อหนังมังสา, ร่างกาย, ธาตุแท้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/substance
2680 watertight adj.  น้ำไม่เข้า, น้ำไม่ซึม, ไม่รั่ว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/watertight
2681 avoid v.  หลีกหนี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/avoid
2682 command v.  ออกคำสั่ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/command
2683 disabled adj.  พิการ, ไร้ความสามารถ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/disabled
2684 fellowship n.  สัมพันธภาพ, มิตรภาพ, ความเลื่อมใส https://dict.meemodel.com/แปลว่า/fellowship
2685 identification n.  การทำเอกลักษณ์, การชี้ตัว, การบอกชื่อ, การชันสูตร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/identification
2686 manufacture v.  ผลิต, การผลิต https://dict.meemodel.com/แปลว่า/manufacture
2687 period n.  ระยะเวลา, สมัย, รอบ, ระยะเวลาหนึ่ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/period
2688 respond v.  ตอบ, ตอบสนอง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/respond
2689 substitute v.  แทนที่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/substitute
2690 weak adj.  อ่อนแอ, อ่อนลง, เปราะ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/weak
2691 avoidable adj.  หลีกหนี, หลีกเลี่ยงได้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/avoidable
2692 commando n.  หน่วยปฏิบัติการเฉพาะที่ฝึกฝนมาเป็นพิเศษ, คอมมานโด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/commando
2693 disadvantage n.  ภาวะที่เสียเปรียบ, ข้อเสีย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/disadvantage
2694 femur n.  กระดูกขาท่อนบน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/femur
2695 identify v.  ชี้ตัว, บอกชื่อ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/identify
2696 march n.  ชายแดน, เขตแดน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/march
2697 periscope n.  กล้องส่องดูเหนือผิวน้ำของเรือดำน้ำ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/periscope
2698 response n.  คำตอบ, การตอบ, คำรับ, ผลตอบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/response
2699 subtitle n.  หน้าปกรอง, สื่อรอง, หัวข้อย่อย, คำอธิบายข้างใต้ของภาพยนตร์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/subtitle
2700 wealthy adj.  มั่งคั่ง, มั่งมี, มากมาย, รวย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/wealthy
2701 await v.  คอยรอ, คอย, เฝ้ารอ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/await
2702 comment v.  แสดงความเห็น, ตั้งข้อสังเกต https://dict.meemodel.com/แปลว่า/comment
2703 disappearance n.  สูญหาย, การหายสาบสูญ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/disappearance
2704 fence n.  รั้ว, กำแพง, ที่กั้น, สิ่งกีดขวาง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/fence
2705 idiot n.  คนโง่เง่า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/idiot
2706 marina n.  ที่จอดเรือเล็กๆสำหรับซ่อมและบริการเรือ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/marina
2707 permanent adj.  ทนทาน, ถาวร, ยืนนาน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/permanent
2708 responsible adj.  มีความรับผิดชอบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/responsible
2709 subtle adj.  บาง, ละเอียด, บอบบาง, เข้าใจยาก, ลึกลับ, ฉลาด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/subtle
2710 weapon n.  อาวุธ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/weapon
2711 awareness n.  รู้ตัว, มีสติ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/awareness
2712 commentator n.  ผู้วิจารณ์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/commentator
2713 disappointing adj.  น่าผิดหวัง, น่าเสียดาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/disappointing
2714 fertility n.  มีดินดี, อุดมสมบูรณ์, มีความคิดเฟื่อง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/fertility
2715 ignore v.  ไม่สนใจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/ignore
2716 marionette n.  หุ่นกระบอก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/marionette
2717 permission n.  การอนุญาต, การอนุมัติ, การยินยอม, ใบอนุญาต, ใบอนุมัติ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/permission
2718 restatement n.  การประกาศซ้ำ, การกล่าวซ้ำ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/restatement
2719 subtropical adj.  ใกล้เขตร้อน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/subtropical
2720 wear v. ค่อยๆสึกกร่อน, ค่อยๆหายไป https://dict.meemodel.com/แปลว่า/wear
2721 away adv.  ไปเสีย, ไป, หมดไป https://dict.meemodel.com/แปลว่า/away
2722 commerce n.  การซื้อขายสินค้า, การแลกเปลี่ยนความรู้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/commerce
2723 disapproval n.  ความไม่เห็นด้วย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/disapproval
2724 fertilizer n.  ปุ๋ย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/fertilizer
2725 illegal adj.  ผิดกฎหมาย, นอกกฎหมาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/illegal
2726 marital adj.  เกี่ยวกับการแต่งงาน, เกี่ยวกับการสมรส https://dict.meemodel.com/แปลว่า/marital
2727 persecute v.  ก่อกวน, แกล้ง, รบกวน, ประหาร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/persecute
2728 restructure v.  ปรับโครงสร้างใหม่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/restructure
2729 suburb n.  รอบนอกเมือง, ส่วนที่อยู่รอบนอก, ชานเมือง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/suburb
2730 weaver n.  ผู้ถักทอสิ่งต่างๆ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/weaver
2731 awesome adj.  น่ายำเกรง, น่าเกรงขาม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/awesome
2732 commercial adj.  เกี่ยวกับการซื้อขายสินค้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/commercial
2733 disapprove v.  ไม่เห็นด้วย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/disapprove
2734 festival n.  วันเฉลิมฉลอง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/festival
2735 illiterate adj.  ซึ่งไม่สามารถอ่านหรือเขียนได้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/illiterate
2736 marmalade n.  แยมผิวส้ม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/marmalade
2737 persistent adj.  ที่คงอยู่นาน, เรื้อรัง, ดื้อ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/persistent
2738 result n.  ผล, ผลลัพธ์, คำตอบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/result
2739 subway n.  รถไฟใต้ดิน, อุโมงค์ใต้ดิน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/subway
2740 wedge n.  ลิ่ม, เหล็กงัด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/wedge
2741 awful adj.  น่ากลัว, น่ายำเกรง, น่าเลื่อมใสศรัทธา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/awful
2742 commercially adv.  ที่เกี่ยวกับการซื้อของขายสินค้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/commercially
2743 disarm v.  ปลดอาวุธ, ทำให้หายโกรธ, เอาชนะ, ลดกำลังทหาร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/disarm
2744 feudal adj.  เกี่ยวกับระบบศักดินา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/feudal
2745 illness n.  ความเจ็บป่วย, โรคภัย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/illness
2746 marriage n.  การแต่งงาน, การสมรส https://dict.meemodel.com/แปลว่า/marriage
2747 persuade v.  ชักชวน, ชักจูง, ทำให้เชื่อ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/persuade
2748 resuscitate v.  ช่วยให้ฟื้นคืน, ทำให้คืนชีพ, ฟื้นคืนใหม่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/resuscitate
2749 succeed v.  ประสบความสำเร็จ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/succeed
2750 weekend n.  วันสุดสัปดาห์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/weekend
2751 awfully adv.  อย่างน่ากลัว, อย่างน่ายำเกรง, มากๆ, มากเหลือเกิน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/awfully
2752 commission n.  การมอบหมายหน้าที่, ภาระ, หน้าที่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/commission
2753 disaster n.  ความหายนะ, ภัยพิบัติ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/disaster
2754 fiber n.  เส้นใย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/fiber
2755 illustrate v.  แสดงตัวอย่าง, เป็นตัวอย่างของ, ให้ตัวอย่าง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/illustrate
2756 marsh n.  หนอง, บึง, แอ่งน้ำ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/marsh
2757 persuasive adj.  ชวนเชื่อ, ที่สามารถชักชวน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/persuasive
2758 retired adj.  ถอนตัว, ปลดเกษียณ, อยู่อย่างสันโดษ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/retired
2759 successful adj.  ประสบความสำเร็จ, เป็นผลสำเร็จ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/successful
2760 weightlifting n.  กีฬายกน้ำหนัก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/weightlifting
2761 back adv.  เบื้องหลัง, ด้านหลัง, กลับเข้าที่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/back
2762 commit v.  ทำ, มอบหมาย, ส่ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/commit
2763 disastrous adj.  ความล้มเหลว, เกี่ยวกับความล่มจม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/disastrous
2764 fiction adj.  นวนิยายที่แต่งขึ้น, นิทาน, เรื่องโกหก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/fiction
2765 illustration n.  ภาพประกอบ, ภาพอธิบาย, การอธิบายด้วยภาพประกอบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/illustration
2766 marvelous adj.  น่าประหลาด, น่าพิศวง, ยอดเยี่ยม, ดีเลิศ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/marvelous
2767 pessimism n.  การมองโลกในแง่ร้าย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/pessimism
2768 retirement n.  การปลดเกษียณ, การอยู่อย่างสันโดษ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/retirement
2769 suck v.  ดูด, จิบ, ดูดซึม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/suck
2770 weird adj.  แปลกประหลาด, อัศจรรย์, อภินิหาร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/weird
2771 backfire n.  เกิดผลที่ไม่ต้องการให้เกิด, เผาบริเวณหนึ่งเพื่อสกัดการลุกลามของไฟที่กำลังมา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/backfire
2772 committee n.  คณะกรรมการ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/committee
2773 discard v.  ละทิ้ง, ทอดทิ้ง, ทิ้งไป, โยนทิ้ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/discard
2774 fictional adj.  เรื่องที่แต่งขึ้นเกิดจากจินตนาการ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/fictional
2775 imagination n.  การจิตนาการ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/imagination
2776 mascot n.  ตัวนำโชค https://dict.meemodel.com/แปลว่า/mascot
2777 pessimistic adj.  ที่มองโลกในแง่ร้าย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/pessimistic
2778 retouch v.  ปรับปรุง, ตกแต่ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/retouch
2779 suffer v.  ประสบทุกข์, ได้รับ, ทน,อดทน, ยอม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/suffer
2780 welfare n.  สวัสดิการ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/welfare
2781 background n.  ฉาก, เหตุการณ์, พื้นเพ, ภูมิหลัง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/background
2782 common adj.  ร่วมกัน, ธรรมดา, สามัญ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/common
2783 discipline v.  ฝึกฝน, ทำให้มีวินัย, ลงโทษ, แก้ไข https://dict.meemodel.com/แปลว่า/discipline
2784 field n.  ทุ่งนา, สนาม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/field
2785 imagine v.  จินตนาการ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/imagine
2786 mash n.  ผักบด, เนื้อบด, ข้าวโพดป่นเลี้ยงสัตว์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/mash
2787 pesticide n.  ยาฆ่าแมลง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/pesticide
2788 retrain v.  เก็บ, เก็บไว้, จำ, จดจำ, ว่าจ้าง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/retrain
2789 sufficient adj.  มีพอเพียง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/sufficient
2790 westward adv.  ไปตามตะวันตก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/westward
2791 backstage adv.  หลังฉาก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/backstage
2792 communicate v.  ติดต่อสื่อสาร, ส่งต่อ, ส่งผ่าน, เชื่อมติดกัน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/communicate
2793 discotheque n.  สถานบันเทิง, งานเลี้ยง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/discotheque
2794 fight v. ต่อสู้กับ, ร่วมกับ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/fight
2795 imitation n.  การเลียนแบบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/imitation
2796 masquerade n. การเต้นรำสวมหน้ากาก, งานแฟนซี, ปลอม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/masquerade
2797 pet v.  สัตว์เลี้ยง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/pet
2798 reunion n.  การชุมนุมกัน, การกลับมารวมกันใหม่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/reunion
2799 suggestion n.  การแนะนำ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/suggestion
2800 whale v.  เฆี่ยน, โบย, ฟาด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/whale
2801 backup n.  ผู้สนับสนุน, สิ่งค้ำจุน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/backup
2802 community n.  ชุมชน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/community
2803 discourse n.  การสนทนา, การพูดหรือเขียนบรรยาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/discourse
2804 figurative adj.  ซึ่งใช้อุปมาอุปไมย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/figurative
2805 immediate adj.  ฉับพลัน, ไม่มีรีรอ, ทันที, กะทันหัน, โดยตรง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/immediate
2806 Mass n.  พิธีรำลึกวันสวรรคตของพระเยซูในศาสนาคริสต์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/Mass
2807 petal n.  กลีบดอก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/petal
2808 reunite v.  รวมตัวกันใหม่, ร่วมกันใหม่, สามัคคีกันใหม่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/reunite
2809 suicide n.  การฆ่าตัวตาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/suicide
2810 wheat n.  เมล็ดข้าวสาลี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/wheat
2811 backwards adv.  อยู่ทางข้างหลัง, ย้อนกลับทางเดิม, ล่าช้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/backwards
2812 commuter n.  คนที่เดินทางไปทำงานที่ตัวเมือง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/commuter
2813 discover v.  ค้นคว้า, ค้นหา, ค้นพบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/discover
2814 figuratively adv.  ซึ่งเป็นเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/figuratively
2815 immediately adv.  ทันที, โดยตรง, กะทันหัน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/immediately
2816 massive adj.  ใหญ่โต, มโหฬาร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/massive
2817 petroleum n.  น้ำมันปิโตรเลียม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/petroleum
2818 reuse v.  นำมาใช้ซ้ำ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/reuse
2819 suitable adj.  เหมาะสม, เหมาะเจาะ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/suitable
2820 whenever adv.  เมื่อไรก็ตาม, เมื่อไหร่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/whenever
2821 bag n.  ถุง, กระสอบ, กระเป๋า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/bag
2822 companion n.  เพื่อนร่วมงาน, หนังสือคู่มือ, เพื่อนเดินทาง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/companion
2823 discrepancy n.  ความแตกต่าง, ความขัดแย้ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/discrepancy
2824 figure v. คำนวณ, คิดคำนวณ, ไม่รู้สาเหตุ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/figure
2825 immerse v.  จุ่ม, แช่, จุ่มศีรษะ, หมกมุ่น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/immerse
2826 mat n.  พรมเช็ดเท้า, เสื่อ, ที่รอง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/mat
2827 pharmaceutical adj.  เกี่ยวกับเภสัชกรรม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/pharmaceutical
2828 reveal v.  เปิดเผย, แสดงให้เห็น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/reveal
2829 sulfuric acid n. กรดกำมะถัน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/sulfuricacid
2830 whereas conj.  เพราะว่า,ในทางตรงกันข้าม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/whereas
2831 bailiff n.  เจ้าหน้าที่ยึดทรัพย์,ผู้จัดการที่ดินแทนเจ้าของ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/bailiff
2832 compartment n.  ห้อง, ตอน, ส่วนแยก, ช่อง, ลักษณะต่างหาก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/compartment
2833 discrimination n.  ความสามารถในการแยกแยะ, การเลือกปฏิบัติ, อคติ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/discrimination
2834 fill v. กรอก, เขียนลงใน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/fill
2835 immigrant n.  ผู้อพยพ, ผู้ลี้ภัย, คนย้ายถิ่น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/immigrant
2836 material n.  วัตถุ, ส่วนประกอบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/material
2837 pharmacist n.  เภสัชกร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/pharmacist
2838 revenge v.  แก้แค้น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/revenge
2839 summary v.  การสรุป, ใจความสำคัญ, ใจความรวบรัด, บทความย่อ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/summary
2840 whether conj.  หรือไม่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/whether
2841 bait n.  เหยื่อ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/bait
2842 compassionate n.  ความสงสาร, ความเวทนา, ความเห็นอกเห็นใจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/compassionate
2843 discuss v.  ถกเถียง, อภิปราย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/discuss
2844 filter n.  ที่กรอง, สารที่ใช้กรอง, ก้นกรอง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/filter
2845 immigration n.  การอพยพ(จากต่างประเทศ) https://dict.meemodel.com/แปลว่า/immigration
2846 materialistic adj.  เกี่ยวกับวัตถุนิยม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/materialistic
2847 philosopher n.  นักปราชญ์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/philosopher
2848 revenue n.  ภาษีอากร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/revenue
2849 sunburst n.  การปรากฎขึ้นอย่างฉับพลันของแสงอาทิตย์ผ่านกลุ่มเมฆ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/sunburst
2850 whirl v.  วน, หมุน, แกว่งไกว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/whirl
2851 balance n.  การทรงตัว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/balance
2852 compatible adj.  ซึ่งอยู่ด้วยกินได้, ซึ่งเข้ากันได้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/compatible
2853 discussion n.  การอภิปราย, การโต้แย้งหาเหตุผล https://dict.meemodel.com/แปลว่า/discussion
2854 filthy adj.  หยาบคาย, ลามก, เลวทราม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/filthy
2855 immobile adj.  ซึ่งไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/immobile
2856 maternal adj.  เกี่ยวกับมารดา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/maternal
2857 philosophy n.  การศึกษาด้านปรัชญา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/philosophy
2858 reverse adj.  กลับกัน, ตรงกันข้าม, ถอยหลัง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/reverse
2859 sunflower n.  ต้นทานตะวัน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/sunflower
2860 whisper v.  กระซิบ, ส่งเสียงเบาๆ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/whisper
2861 bald adj.  ล้าน, โล่ง, มีจุดขาวบนหัว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/bald
2862 compendious adj.  รัดกุม, สั้นกะทัดรัดและชัดเจน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/compendious
2863 disease n.  ปัญหา,โรคภัยไข้เจ็บ,โรค,ภัยสังคม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/disease
2864 fin n.  ครีบปลา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/fin
2865 immune adj.  มีภูมิคุ้มกันโรค, ได้รับการยกเว้น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/immune
2866 matter n.  สิ่งที่ต้องทำ, ภารกิจ, สาร, งาน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/matter
2867 phobia n.  ความหวาดกลัว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/phobia
2868 reviewer n.  นักวิจารณ์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/reviewer
2869 sunglasses n.  แว่นตากันแดด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/sunglasses
2870 whole adj.  ทั้งหมด, ทั้งสิ้น, สมบูรณ์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/whole
2871 bankrupt adj.  ล้มละลาย, หมดตัว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/bankrupt
2872 compete v.  แข่งขัน, ชิงชัย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/compete
2873 disfigure v.  ทำให้เสียโฉม, ทำให้ผิดรูปผิดร่าง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/disfigure
2874 final adj.  สุดท้าย, ในที่สุด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/final
2875 immunization n.  การมีภูมิคุ้มกัน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/immunization
2876 maturely adv.  อย่างเจริญเติบโต, อย่างสมบูรณ์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/maturely
2877 phosphate n.  เกลือ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/phosphate
2878 revive v.  ฟื้นฟูทำให้คืนชีพ, กระตุ้น, เร้าใจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/revive
2879 sunrise n.  เวลาดวงอาทิตย์ขึ้น, เวลาแห่งการเริ่มต้น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/sunrise
2880 whoop interj.  คำอุทานแสดงความดีใจ, ตื่นเต้น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/whoop
2881 banquet n.  งานเลี้ยง, งานรื่นเริง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/banquet
2882 competition n.  การแข่งขัน, การชิงชัย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/competition
2883 disguise v.  ปลอมตัว, ปลอมแปลง, ซ่อนเร้น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/disguise
2884 finale n.  ฉากสุดท้ายในละคร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/finale
2885 impact n.  การกระทบ, การปะทะ, แรงกระแทก, แรงปะทะ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/impact
2886 maximum n.  จำนวนที่มากที่สุด, ค่าสูงสุด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/maximum
2887 phrase n.  วลี, สำนวนการพูด, การพูดอย่างสั้นๆ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/phrase
2888 revolution n.  การปฏิวัติ, การเปลี่ยนแปลง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/revolution
2889 suntan n.  ผิวหนังเป็นสีน้ำตาลเนื่องจากตากแดด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/suntan
2890 wiggle v.  กระดิก, ขยับ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/wiggle
2891 bargain n.  การต่อรองราคา, สิ่งที่ได้มาด้วยการต่อรองราคา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/bargain
2892 competitive adj.  เกี่ยวกับการแข่งขัน, มีความปรารถนาแรงกล้าที่จะแข่งขัน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/competitive
2893 disgusting adj.  น่ารังเกียจ, น่าขยะแขยง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/disgusting
2894 finance n.  การเงินการคลัง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/finance
2895 impatient adj.  ไม่อดทน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/impatient
2896 mayonnaise n.  น้ำสลัดข้น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/mayonnaise
2897 physical adj.  เกี่ยวกับร่างกาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/physical
2898 revolutionize v.  การปฏิวัติ, ทำให้เกิดเปลี่ยนแปลงอย่างมาก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/revolutionize
2899 superior n.  ผู้บังคับบัญชา, ผู้อาวุโส https://dict.meemodel.com/แปลว่า/superior
2900 willingness n.  ด้วยสมัครใจ, ความเต็มใจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/willingness
2901 bark v.  เสียงเห่า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/bark
2902 competitor n.  ผู้เข้าแข่งขัน, คู่แข่ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/competitor
2903 disorder n.  ความไม่เป็นระเบียบ, ความสับสน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/disorder
2904 financial adj.  เกี่ยวกับการเงิน, การคลัง, การทุน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/financial
2905 imperil v.  เป็นอันตรายต่อ, เป็นภัยต่อ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/imperil
2906 maze n.  ทางคดเคี้ยว, เขาวงกต, ความยุ่งเหยิง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/maze
2907 physician n.  แพทย์, หมอ, อายุรแพทย์, แพทย์อายุรเวช https://dict.meemodel.com/แปลว่า/physician
2908 rhythm n.  จังหวะ, เสียงสัมผัส, จังหวะดนตรี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/rhythm
2909 supernatural adj.  เหนือธรรมชาติ, อภินิหาร, ศักดิ์สิทธิ์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/supernatural
2910 wind v. จบ, ยุติ, ไขลาน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/wind
2911 barman n.  พนักงานบาร์ผู้ชาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/barman
2912 compile v.  รวบรวม, เรียบเรียง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/compile
2913 disorient v.  ทำให้สับสน, ทำให้หลง, ทำให้งง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/disorient
2914 financially adv.  เกี่ยวกับการเงิน, การคลัง กองทุนหรือนักการเงิน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/financially
2915 impersonal adj.  ซึ่งไม่ใช่ส่วนตัว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/impersonal
2916 meantime n.  เวลาในระหว่างนั้น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/meantime
2917 pianist n.  นักเล่นเปียโน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/pianist
2918 ridge n.  สัน, สันเขา, สันปันน้ำ, เทือกเขา, ทางแคบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/ridge
2919 superstition n.  ความเชื่อในผีสางเทวดา, ความเชื่อในทางผิดๆ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/superstition
2920 wine n.  เหล้าองุ่น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/wine
2921 barrack n.  ค่ายทหาร, โรงทหาร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/barrack
2922 complaint n.  การบ่น, การแสดงความไม่พอใจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/complaint
2923 dispense v.  ให้, แจกจ่าย, ปรุงยา, จ่ายยา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/dispense
2924 find v. มองที่, มองเข้าไป https://dict.meemodel.com/แปลว่า/find
2925 imply v.  บอกเป็น, มีความหมายว่า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/imply
2926 measurable adj.  วัดได้, พอประมาณได้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/measurable
2927 pick v. ยกขึ้น, รับ, ช่วยชีวิต, ผูกมิตรกับ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/pick
2928 ridiculous adj.  น่าขัน, น่าหัวเราะ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/ridiculous
2929 superstitious adj.  ซึ่งเชื่อในทางไสยศาสตร์, เชื่องมงาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/superstitious
2930 wing n.  ปีก, ปีกนก, ปีกเครื่องบิน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/wing
2931 barrel n.  ถังรูปทรงกระบอก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/barrel
2932 complexion n.  ผิวหน้า, ผิวพรรณ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/complexion
2933 disposable adj.  ซึ่งใช้แล้วทิ้ง, ซึ่งใช้สอยได้อย่างอิสระ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/disposable
2934 fingernail n.  เล็บมือ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/fingernail
2935 import v.  นำสินค้าเข้าประเทศ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/import
2936 measure n.  การวัด, กระบวนการจัด, ขนาดที่วัดได้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/measure
2937 picturesque adj.  น่าดู , สวย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/picturesque
2938 right adv. ทันทีทันใด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/right
2939 supertanker n.  เรือบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่ที่มีระวางขับน้ำกว่า 300,000 ตัน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/supertanker
2940 wintry adj.  เกี่ยวกับฤดูหนาว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/wintry
2941 barren adj.  แห้งแล้ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/barren
2942 compliance n.  การยอมจำนน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/compliance
2943 dispute v.  โต้แย้ง, อภิปราย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/dispute
2944 fingerprint n.  ลายพิมพ์นิ้วมือ, เครื่องหมายเฉพาะตัวบุคคล https://dict.meemodel.com/แปลว่า/fingerprint
2945 impose v.  จัดเก็บภาษี, กำหนด, กำหนดให้มี, กำหนดโทษ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/impose
2946 medal n.  เหรียญ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/medal
2947 piece n. ง่ายๆ, เรื่องราวที่สบายใจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/piece
2948 rigid adj.  แข็ง, ตายตัว, เข้มงวด, กวดขัน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/rigid
2949 supervisor n.  ผู้ควบคุมดูแล, ผู้บริหาร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/supervisor
2950 wipe v. ทำลายล้าง, เช็ดออก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/wipe
2951 barrister n.  ทนายความ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/barrister
2952 comply v.  ทำตาม, ยินยอม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/comply
2953 dissatisfaction n.  ความไม่พอใจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/dissatisfaction
2954 fire n. พนักงานดับเพลิง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/fire
2955 impossible adj.  ซึ่งเป็นไปไม่ได้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/impossible
2956 medical adj.  ทางการแพทย์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/medical
2957 piezoelectricity n.  ไฟฟ้าที่เกิดจากการกดดันทางกลไกที่มีผลต่อผลึกไฟฟ้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/piezoelectricity
2958 rip v.  ตัด, ฉีก, ทิ้ง, เลาะ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/rip
2959 supplement n.  ส่วนเสริม, ภาคผนวก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/supplement
2960 wireless adj.  ไร้สาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/wireless
2961 batch n.  หมู่, กลุ่ม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/batch
2962 component n.  ส่วนประกอบ, ส่วนเสริม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/component
2963 dissension n.  ความขัดแย้ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/dissension
2964 firework n.  ดอกไม้ไฟ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/firework
2965 impoverish v.  ทำให้ยากจน, ทำให้อ่อนแรง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/impoverish
2966 medically adv.  เกี่ยวกับการแพทย์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/medically
2967 pilchard n.  ปลาทะเลขนาดเล็ก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/pilchard
2968 risk v.  เสี่ยง, เสี่ยงภัย, เสี่ยงทำ, ลอง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/risk
2969 supply v.  จัดหา, จัดเตรียม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/supply
2970 wish v.  ปรารถนา, ประสงค์, ต้องการ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/wish
2971 battery n.  แบ็ตเตอรี่, หม้อกำเนิดไฟฟ้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/battery
2972 composer n.  ผู้ประพันธ์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/composer
2973 dissolve v.  ทำให้ละลาย, ทำลาย, เลือนหายไป, จางหายไป https://dict.meemodel.com/แปลว่า/dissolve
2974 fisherman n.  ชาวประมง, คนจับปลา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/fisherman
2975 impression n.  รอยประทับ, รอยกด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/impression
2976 medieval adj.  เกี่ยวกับยุคกลาง, สมัยเก่า, ล้าสมัย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/medieval
2977 pilgrim n.  ผู้แสวงบุญ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/pilgrim
2978 risky adj.  เสี่ยงภัย, มีอันตราย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/risky
2979 suppose v.  คิดเอาเอง, ทึกทัก, สมมติ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/suppose
2980 witch n.  แม่มด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/witch
2981 bazaar n.  ตลาดที่มีร้านขายของตลอดแนว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/bazaar
2982 composing n.  การเรียงพิมพ์, การแต่ง, การเรียง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/composing
2983 distance n.  ระยะทาง, ระยะทางไกล, ช่วงเวลา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/distance
2984 fist n.  หมัด, กำปั้น, เครื่องหมายนิ้วหรือมือเพื่อเรียกความสนใจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/fist
2985 improve v.  ปรับปรุง, แก้ไข https://dict.meemodel.com/แปลว่า/improve
2986 melt v.  ละลาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/melt
2987 pill n.  เม็ด, เม็ดยา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/pill
2988 rival n.  คู่แข่ง, คู่ต่อสู้, คู่ปรับ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/rival
2989 surcharge n.  การเก็บเงินเพิ่ม, การเก็บภาษีเพิ่ม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/surcharge
2990 withdraw v.  ถอน, ถอนคืน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/withdraw
2991 beach n.  ชายหาด, หาดทราย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/beach
2992 composite adj.  ประกอบด้วยส่วนต่างๆ, ประกอบขึ้น, ผสมเป็น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/composite
2993 distinct adj.  ที่แตกต่าง, ที่เฉพาะตัว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/distinct
2994 flake n.  ชิ้นเล็กๆ, ก้อนเล็กๆ, ชิ้น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/flake
2995 improvement n.  การปรับปรุง, การแก้ไข, การทำให้ดีขึ้น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/improvement
2996 memorize v.  จดจำใส่ใจ, ท่องจำ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/memorize
2997 pinpoint v.  หาตำแหน่งแน่นอน, เจาะจง, เน้น, ทำให้แน่ชัด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/pinpoint
2998 river n.  แม่น้ำ, ลำธาร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/river
2999 surefire adj.  แน่นอน, แน่ใจได้, ได้ผลแน่นอน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/surefire
3000 within prep.  ภายใน, ข้างใน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/within
3001 bead n.  ลูกปัด, หยดเหยื่อ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/bead
3002 compound n.  คำประสม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/compound
3003 distinctive adv.  มีลักษณะเด่น, ที่เห็นได้ชัดเจนว่าแตกต่าง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/distinctive
3004 flame n.  เปลวไฟ, เปลวเพลิง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/flame
3005 impulse n.  แรงกระตุ้น, แรงผลักดัน, กระแสประสาท https://dict.meemodel.com/แปลว่า/impulse
3006 menace n.  สิ่งคุกคาม, การคุกคาม, อันตราย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/menace
3007 piranha n.  ปลาปิรันยา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/piranha
3008 roadrunner n.  นกจำพวก Geogoccyx Californianus https://dict.meemodel.com/แปลว่า/roadrunner
3009 surf n.  คลื่นซัดฝั่ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/surf
3010 witty adj.  เฉลียวฉลาด, มีไหวพริบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/witty
3011 bear v.  ค้ำรับ, พยุง, หนุน, แบก,รับภาระ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/bear
3012 comprehension n.  ความเข้าใจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/comprehension
3013 distinctly adj.  แตกต่างชัดเจน, แยกกันชัดเจน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/distinctly
3014 flamingo n.  นกกระเรียน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/flamingo
3015 inactive adj.  เฉื่อยชา, ขี้เกียจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/inactive
3016 mend v.  ซ่อม, ปรับปรุง, แก้ไข https://dict.meemodel.com/แปลว่า/mend
3017 pirate v.  ปล้นสะดม, ยักยอก, กระทำพฤติกรรมที่เป็นโจรสลัด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/pirate
3018 roam v.  ท่องเที่ยว, เดินเตร่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/roam
3019 surface n.  ผิวนอก, เปลือก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/surface
3020 wolves n.  มนุษย์หมาป่า (พหูพจน์) https://dict.meemodel.com/แปลว่า/wolves
3021 bearskin n.  ขนและหนังหมี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/bearskin
3022 comprehensive adj.  มีความสามารถในการใจเข้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/comprehensive
3023 distinguish v.  แยกแยะความแตกต่าง, ทำให้แตกต่าง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/distinguish
3024 flap v.  กระพือ, ตีปีก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/flap
3025 inauguration n.  เริ่มเป็นทางการ, เข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/inauguration
3026 mental adj.  ทางสติปัญญา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/mental
3027 Pisces n.  ราศีมีน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/Pisces
3028 robe v.  ใส่เสื้อคลุม, สวมเสื้อ, แต่งตัว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/robe
3029 surfer v.  ผู้เล่นกระดานโต้คลื่น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/surfer
3030 wonder v.  สงสัย , ประหลาดใจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/wonder
3031 beat v.  ตี, เคาะ, หวด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/beat
3032 compromise n.  การประนีประนอม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/compromise
3033 distract v.  ทำให้ไขว้เขว, ทำให้ว้าวุ่น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/distract
3034 flash v.  เป็นแสงวาบขึ้นมา, ปรากฏขึ้นอย่างกะทันหัน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/flash
3035 incapable adj.  ซึ่งไม่สามารถพอ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/incapable
3036 mention v.  กล่าวถึง, พาดพิง, เอ่ยถึง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/mention
3037 pitch n.  น้ำมันดิบ, ยางต้นไม้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/pitch
3038 rocky adj.  เต็มไปด้วยหิน, มีหินมาก, ประกอบด้วยหิน, คล้ายหิน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/rocky
3039 surge n.  คลื่นแรง, คลื่นยักษ์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/surge
3040 workforce n.  แรงงาน, คนทำงาน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/workforce
3041 because conj. เนื่องจาก, เพราะ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/because
3042 compulsive adj.  ซึ่งบีบบังคับ, เป็นเชิงบังคับ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/compulsive
3043 distraction n.  สิ่งที่ทำให้ไขว้เขว, สิ่งรบกวน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/distraction
3044 flat n.  ห้องชุดบนอาคารหรือที่พักอาศัย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/flat
3045 incentive n.  สิ่งกระตุ้น, เครื่องกระตุ้น, สิ่งดลใจ, เครื่องส่งเสริม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/incentive
3046 mentor n.  ผู้ให้คำปรึกษา, ที่ปรึกษา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/mentor
3047 pitcher n.  เหยือก, ผู้ขว้าง, ผู้โยน, ตำแหน่งพักขว้างลูกในกีฬาเบสบอล https://dict.meemodel.com/แปลว่า/pitcher
3048 role n.  บทบาทการแสดง, บทบาทในสังคม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/role
3049 surgeon n.  ศัลยแพทย์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/surgeon
3050 workout n.  การทดสอบ, การออกกำลังกาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/workout
3051 before prep.  ก่อน, หน้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/before
3052 compulsory adj.  ใช้การบังคับ, ซึ่งต้องกระทำ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/compulsory
3053 distress v.  รบกวนจิตใจ, ทำให้วิตกกังวล https://dict.meemodel.com/แปลว่า/distress
3054 flatter v.  ยกยอ, ประจบ, สอพลอ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/flatter
3055 incidence n.  เหตุการณ์, การบังเกิด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/incidence
3056 merchandise n.  สินค้า, วัตถุที่ซื้อขายกัน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/merchandise
3057 pitfall n.  หลุมพราง, กับดัก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/pitfall
3058 romantic adj.  เกี่ยวกับความรัก, เร่าร้อน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/romantic
3059 surgery n.  ศัลยศาสตร์, วิชาการผ่าตัดทางการแพทย์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/surgery
3060 worldwide adj.  ซึ่งแพร่หลายไปทั่วโลก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/worldwide
3061 beginning n.  จุดเริ่มต้น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/beginning
3062 compute v.  คำนวณ, ประมาณการ, นับ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/compute
3063 disturb v.  รบกวน, กวน, ทำให้ไม่สงบ, ทำให้ยุ่ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/disturb
3064 flavor n.  รสชาติ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/flavor
3065 incident n.  การบังเกิด, เหตุการณ์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/incident
3066 merchant n.  พ่อค้า, คนขายของ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/merchant
3067 placard n.  ป้ายประกาศ, แผ่นประกาศ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/placard
3068 roughage n.  กากอาหาร, อาหารเนื้อหยาบซึ่งช่วยในการขับถ่าย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/roughage
3069 surprise v.  ทำให้แปลกใจ, ทำให้สะดุ้ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/surprise
3070 worn-out adj.  เหนื่อย, ใช้จนเสีย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/worn-out
3071 behave v.  ประพฤติ, ปฏิบัติตัว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/behave
3072 conceive v.  นึกคิด, ก่อขึ้นในใจ, มีท้อง, ตั้งครรภ์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/conceive
3073 dive v.  ดำน้ำ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/dive
3074 flee v.  หนี, หนีออกจาก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/flee
3075 incisor n.  ฟันหน้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/incisor
3076 merciless adj.  ทารุณ, โหดร้าย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/merciless
3077 placement n.  การกำหนด, การวาง, การจัด, การมอบหมายหน้าที่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/placement
3078 route n.  ทาง, เส้นทางเดิน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/route
3079 surprisingly adv.  เรื่องน่าตื่นเต้น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/surprisingly
3080 worry v. กังวลเกี่ยวกับ, ห่วงใยเกี่ยวกับ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/worry
3081 behavior n.  การปฏิบัติตน, ความประพฤติ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/behavior
3082 concentrate v.  ใจจดจ่อ, มีสมาธิ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/concentrate
3083 diverse adj.  หลายชนิด, หลากหลาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/diverse
3084 flexible adj.  งอได้ง่าย, แก้ได้, ดิ้นได้, ยืนหยุ่น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/flexible
3085 include v.  รวม, ประกอบด้วย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/include
3086 mercilessly adv.  อย่างไร้ความปราณี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/mercilessly
3087 planet n.  ดาวเคราะห์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/planet
3088 routine n.  งานประจำ, กิจวัตรประจำวัน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/routine
3089 surround v.  ล้อมรอบ, โอบล้อม, แวดล้อม, ห้อมล้อม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/surround
3090 worse adj.  เลวที่สุด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/worse
3091 behind prep.  หลัง, ข้างหลัง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/behind
3092 concentric adj.  มีจุดศูนย์กลางร่วมกัน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/concentric
3093 divide v.  แบ่งแยก, แบ่ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/divide
3094 flight n. พนักงานเสิร์ฟที่บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบินและดูแลความสะดวกและความปลอดภัย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/flight
3095 inclusive adj.  รวมด้วย, ครอบคลุม, กินวงกว้าง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/inclusive
3096 mercy n.  ความเมตตา, ความสงสาร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/mercy
3097 plate n.  โล่กำบัง, จานอาหาร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/plate
3098 row n.  แถว, แนว, แถวกระดานหมากรุก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/row
3099 survey v.  สำรวจ, พินิจพิเคราะห์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/survey
3100 worth n.  มูลค่า, คุณค่าทางจิตใจ, ความร่ำรวย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/worth
3101 behold v.  เห็น, มอง, ดู https://dict.meemodel.com/แปลว่า/behold
3102 concept n.  ความคิด, สิ่งที่คิดขึ้น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/concept
3103 divination n.  การทำนายโชคชะตา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/divination
3104 fling v.  ขว้าง, โถม, โผ, ถลา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/fling
3105 inconsolable adj.  ซึ่ง(เศร้าโศก)จนไม่สามารถปลอบใจได้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/inconsolable
3106 merely adv.  เพียงเท่านั้น, อย่างง่ายๆ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/merely
3107 platform n.  ชานชาลา, เวที https://dict.meemodel.com/แปลว่า/platform
3108 rubble n.  ยางลบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/rubble
3109 survive v.  อยู่รอด, รอดตาย, ดำรงอยู่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/survive
3110 worthlessness n.  ความไร้ค่า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/worthlessness
3111 Belgian n.  ชาวเบลเยี่ยม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/Belgian
3112 conceptual adj.  เกี่ยวกับความคิด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/conceptual
3113 division n.  การแบ่ง, การแบ่งแยก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/division
3114 flirt v.  จีบเล่นๆ, เกี้ยว, รักเล่นๆ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/flirt
3115 inconvenience n.  ความไม่สะดวก, สิ่งที่ไม่สะดวกสบาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/inconvenience
3116 mess n.  สภาพรกรุงรัง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/mess
3117 playback n.  การเปิดฟังใหม่, การเล่นเทปที่อัดไว้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/playback
3118 rude adj.  หยาบคาย, หยาบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/rude
3119 survivor n.  ผู้รอด, ผู้รอดตาย, ผู้ที่เหลืออยู่, สิ่งที่เหลืออยู่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/survivor
3120 wrap v.  ห่อ, คลุม, พันรอบ, โอบรอบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/wrap
3121 believe v. เชื่อในเรื่อง, เชื่อเรื่อง, ไว้วางใจ, ศรัทธาใน, เห็นว่ามีค่า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/believe
3122 concern v.  กังวล, ห่วง, เกี่ยวกับ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/concern
3123 divorce n.  การหย่าร้าง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/divorce
3124 float v.  ทำให้ลอย, ท่วม, ขายหุ้น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/float
3125 increase v.  เพิ่ม, ทำให้เพิ่มขึ้น, เพิ่มพูน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/increase
3126 messenger n.  คนแจ้งข่าว, ผู้ส่งสาร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/messenger
3127 playwright n.  นักเขียนบทละคร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/playwright
3128 rugby n.  กีฬารักบี้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/rugby
3129 susceptibility n.  ความรู้สึกทางใจ, ความอ่อนแอทางใจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/susceptibility
3130 yachtsman n.  นักแล่นเรือ, นักแข่งเรือใบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/yachtsman
3131 bellow v.  ร้องเหมือนวัว, ตะโกน, ร้องลั่น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/bellow
3132 concession n.  การยอมรับ, การยินยอม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/concession
3133 dizziness n.  การเวียนศีรษะ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/dizziness
3134 flock v.  รวมกลุ่ม, จับกลุ่ม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/flock
3135 incredibly adv.  ยากที่จะเชื่อ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/incredibly
3136 metabolic adj.  เกี่ยวกับการสันดาป, เกี่ยวกับกระบวนการเผาผลาญอาหารสู่พลังงาน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/metabolic
3137 plead v.  สารภาพ, อ้างเป็นข้อแก้ตัว, ข้อแก้ตัว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/plead
3138 ruin n.  ความพินาศ, ซากปรักหักพัง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/ruin
3139 susceptible adj.  รู้สึกไว, หวั่นไหวง่าย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/susceptible
3140 yard n.  สวน, สนาม, คอกปศุสัตว์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/yard
3141 belong v.  เป็นของ, เป็นส่วนหนึ่งของ, ขึ้นอยู่กับ, อยู่ใน, พัก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/belong
3142 conclusion n.  สรุป, ผลลัพธ์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/conclusion
3143 doctorate n.  ปริญญาเอก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/doctorate
3144 flood n.  น้ำท่วม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/flood
3145 incurable adj.  ซึ่งเปลี่ยนแปลงไม่ได้, ซึ่งรักษาไม่หาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/incurable
3146 meteorologist n.  นักอุตุนิยมวิทยา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/meteorologist
3147 pleasant adj.  น่าพอใจ, น่ายินดี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/pleasant
3148 rumor n.  ข่าวลือ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/rumor
3149 suspend v.  แขวน, หยุด, งด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/suspend
3150 yearbook n.  หนังสือประจำปี, หนังสือรุ่น, หนังสือผู้สำเร็จการศึกษา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/yearbook
3151 belonging n.  สมบัติส่วนตัว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/belonging
3152 conclusive adj.  สุดท้าย, แน่นอน, เป็นข้อสรุป https://dict.meemodel.com/แปลว่า/conclusive
3153 doctrine n.  ทฤษฎี, คำสอน, ลัทธิ, ความเชื่อ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/doctrine
3154 flow v.  ไหล https://dict.meemodel.com/แปลว่า/flow
3155 indecisive adj.  ซึ่งลังเล, ซึ่งไม่เด็ดขาด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/indecisive
3156 method n.  วิธีการ, วิธีดำเนินการ, วิธี, ระเบียบ, แบบแผน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/method
3157 pleasure n.  ความพอใจ, ความสบาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/pleasure
3158 run v. พาหนี, เอาชนะ, ไปเร็วเกินกว่าจะควบคุมได้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/run
3159 suspender n.  สายเอี๊ยมดึงกางเกง, สายแขวน, สิ่งแขวน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/suspender
3160 youngster n.  เด็กหนุ่มสาว, ลูกสัตว์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/youngster
3161 bench n.  ม้านั่ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/bench
3162 concrete adj.  ชัดแจ้ง, ซึ่งเห็นประจักษ์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/concrete
3163 document n.  เอกสาร, หลักฐาน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/document
3164 flowing adj.  ที่ไหลล้น, ที่เอ่อล้น, ที่ต่อเนื่อง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/flowing
3165 indeed adv.  จริงๆ, โดยแท้จริง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/indeed
3166 microclimate n.  ละอองอากาศ 0
3167 plentiful adj.  มากมาย, ล้นเหลือ, อุดมสมบูรณ์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/plentiful
3168 runner n.  นักวิ่ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/runner
3169 suspense n.  ภาวะจิตที่ไม่แน่นอน, ความใจจดใจจ่อ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/suspense
3170 zeal n.  ความกระตือรือร้น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/zeal
3171 beneath prep.  อยู่ข้างหลัง, อยู่ข้างใต้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/beneath
3172 concurrently adv.  มีจุดร่วม, อย่างพร้อมเพรียงกัน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/concurrently
3173 documentary adj.  ที่แสดงข้อเท็จจริง, เกี่ยวกับพยานหลักฐาน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/documentary
3174 flown adj.  ซ้ำ, มีมากเกิน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/flown
3175 indefinite adj.  ซึ่งไม่มีข้อกำหนด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/indefinite
3176 microwave n.  คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความถี่สูงมากที่สุด, เตาไมโครเวฟ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/microwave
3177 plenty n.  ความอุดมสมบูรณ์, ความมากมาย, ความมั่งคั่ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/plenty
3178 rural adj.  ในชนบท, เกี่ยวกับเกษตร, เกี่ยวกับบ้านนอก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/rural
3179 suspicious adj.  น่าสงสัย, หวาดระแวง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/suspicious
3180 zodiacal adv.  จักรราศี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/zodiacal
3181 beneficial adj.  ซึ่งทำให้ผลประโยชน์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/beneficial
3182 condenser n.  เครื่องควบแน่น, เครื่องกลั่น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/condenser
3183 dodder v.  เดินโซเซ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/dodder
3184 flu n.  ไข้หวัดใหญ่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/flu
3185 independence n.  ความเป็นอิสระ, อิสรภาพ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/independence
3186 midair n.  บริเวณกลางอากาศ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/midair
3187 plot n.  ที่ดินแปลงเล็ก, แผนการ, แผนที่, แผนผัง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/plot
3188 rush v.  กระทำอย่างรีบเร่ง, เร่งรีบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/rush
3189 sustenance n.  อาหาร, การเลี้ยงชีพ, การสนับสนุน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/sustenance
3190 zoologist n.  นักสัตววิทยา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/zoologist
3191 benefit n.  ผลประโยชน์, ส่วนดี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/benefit
3192 condition n.  สภาพ, เงื่อนไข, ข้อแม้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/condition
3193 dolphin n.  ปลาโลมา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/dolphin
3194 fluctuation n.  การผันแปร, การขึ้นๆลงๆ, การแกว่งไปมา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/fluctuation
3195 independent adj.  อิสระ, ไม่อยู่ภายใต้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/independent
3196 migrant adj.  ซึ่งอพยพ, เกี่ยวกับการย้ายถิ่น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/migrant
3197 plug v.  อุดจุก, เสียบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/plug
3198 sabotage n.  การก่อวินาศกรรม, การลอบทำลาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/sabotage
3199 swallow v.  กลืน, ฝึกทน, อดกลั้น, หลงเชื่อ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/swallow