วันจันทร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2561

ศัพท์ ม.3 - 3045 คำ (2)1001 car n. รถ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/car
1002 debate v. อภิปราย, ชิงชัย, โต้แย้ง, โต้วาที https://dict.meemodel.com/แปลว่า/debate
1003 fancy n. ความฝัน, นึกขึ้นเองอย่างไม่มีเหตุผล https://dict.meemodel.com/แปลว่า/fancy
1004 honeymooner n. คนแต่งงานใหม่ที่ไปดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/honeymooner
1005 maintenance n. การค้ำจุน, การบำรุง, การรักษา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/maintenance
1006 passage n. การผ่าน, ทาง, ตอนในหนังสือ, การเปลี่ยน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/passage
1007 remark v. สังเกต, เห็น, พูด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/remark
1008 specialty n. ความชำนาญ, ความพิเศษ, สิ่งที่ทำได้ดีเป็นพิเศษ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/specialty
1009 uncertain adj. ไม่แน่นอน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/uncertain
1010 amazing adj. น่าประหลาดใจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/amazing
1011 caravan n. รถนอน, ขบวนอูฐหรือยานพาหนะ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/caravan
1012 debt n. หนี้สิน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/debt
1013 fantastic adj. น่าขนลุก, น่าอัศจรรย์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/fantastic
1014 honor n. เกียรติ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/honor
1015 major adj. ส่วนใหญ่, สำคัญ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/major
1016 passenger n. ผู้โดยสาร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/passenger
1017 remedy n. การรักษา, วิธีการรักษา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/remedy
1018 species n. ชนิด, จำพวก รูปแบบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/species
1019 uncle n. ลุง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/uncle
1020 ambitious adj. อยาก, ทะเยอทะยาน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/ambitious
1021 card n. บัตร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/card
1022 decade n. ทศวรรษ, สิบปี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/decade
1023 far adv. ไกล https://dict.meemodel.com/แปลว่า/far
1024 hop v. กระโดด, กระโดดข้าม, เต้นรำ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/hop
1025 make v. ทำ, ทำให้, ก่อ, ตั้ง, รวมกัน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/make
1026 passion n. กิเลส, ความโลภ โกรธ หลง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/passion
1027 remember v. จดจำ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/remember
1028 specific adj. โดยเฉพาะ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/specific
1029 unclear adj. ไม่ชัดเจน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/unclear
1030 ambulance n. รถพยาบาล https://dict.meemodel.com/แปลว่า/ambulance
1031 career n. งาน, อาชีพ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/career
1032 December n. เดือนธันวาคม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/December
1033 farmer n. เกษตรกร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/farmer
1034 hope v. ที่หวัง, คาดหวัง, เชื่อใจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/hope
1035 male n. ผู้ชาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/male
1036 passport n. หนังสือเดินทาง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/passport
1037 remind v. เตือนความจำ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/remind
1038 spectacle n. ภาพ, ภาพที่น่าตื่นเต้น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/spectacle
1039 unconscious adj. ไม่ได้สติ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/unconscious
1040 ambush n. ผู้ที่ดักลอบทำร้าย, การซุ่มโจมตี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/ambush
1041 careful adj. ทำบางสิ่งด้วยความระมัดระวัง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/careful
1042 decide v. ตกลงใจ, ตัดสินใจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/decide
1043 farmhouse n. บ้านไร่, บ้านในฟาร์ม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/farmhouse
1044 horizon n. ขอบฟ้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/horizon
1045 manage v. บริหาร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/manage
1046 password n. รหัสผ่าน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/password
1047 renovate v. บูรณะ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/renovate
1048 spectacular adj. น่าตื่นเต้น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/spectacular
1049 unconventional adj. ไม่เป็นไปตามกฎทั่วไป https://dict.meemodel.com/แปลว่า/unconventional
1050 amount n. ปริมาณ, จำนวน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/amount
1051 carefully adv. อย่างระมัดระวัง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/carefully
1052 decision n. การพิจารณา, การตัดสินใจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/decision
1053 farther adv. ไกลออกไป https://dict.meemodel.com/แปลว่า/farther
1054 horn n. เขาสัตว์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/horn
1055 management n. การจัดการ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/management
1056 pasta n. แป้งเคล้าน้ำ, อาหารอิตาลี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/pasta
1057 rent n. การเช่า, ค่าเช่า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/rent
1058 spectator n. ผู้ชม,ผู้ดู https://dict.meemodel.com/แปลว่า/spectator
1059 under prep. ข้าง, ต่ำกว่า, ใต้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/under
1060 amplifier n. เครื่องขยายเสียง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/amplifier
1061 carpenter n. ช่างไม้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/carpenter
1062 decisive adj. แข็งแรง, ฉับพลัน, เด็ดขาด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/decisive
1063 fascinate v. ทำให้หลงใหล https://dict.meemodel.com/แปลว่า/fascinate
1064 horoscope n. แผนภาพการผูกดวง, จักรศรี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/horoscope
1065 mango n. มะม่วง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/mango
1066 pastime n. งานอดิเรก, กิจกรรมฆ่าเวลา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/pastime
1067 repair v. แก้ไข, ซ่อม, การซ่อมแซม, ชดใช้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/repair
1068 speculate v. เก็ง, เสี่ยง, เดา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/speculate
1069 underage n. ความขาดแคลน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/underage
1070 amusement n. ความเพลิดเพลิน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/amusement
1071 carpet n. พรม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/carpet
1072 declaration n. คำประกาศ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/declaration
1073 fascinating adj. มีเสน่ห์, ที่ตรึงใจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/fascinating
1074 horrible adj. น่ากลัว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/horrible
1075 mangrove n. ต้นโกงกาง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/mangrove
1076 pat v. ใช้ฝ่ามือตบเบาๆ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/pat
1077 repeat v. พูด, ทำซ้ำ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/repeat
1078 speech n. การพูด, คำบรรยาย, วาทะ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/speech
1079 underground n. ใต้ดิน, อยู่ใต้ดิน, รถไฟฟ้าใต้ดิน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/underground
1080 amusing adj. น่าเพลิดเพลิน, ขบขัน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/amusing
1081 carriage n. รถม้าสี่ล้อ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/carriage
1082 declare v. ประกาศ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/declare
1083 fashion n. รูปแบบหรือลักษณะของสิ่งของ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/fashion
1084 horror n. ความน่ากลัว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/horror
1085 manhood n. ความเป็นชาย, ความกล้าหาญ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/manhood
1086 patch n. รอยปะ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/patch
1087 replace v. แทนที่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/replace
1088 speed limit n. จำกัดความเร็ว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/speedlimit
1089 underline v. ขีดเส้นใต้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/underline
1090 anchovy n. ปลาแอนโชวี่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/anchovy
1091 carrot n. แครอท https://dict.meemodel.com/แปลว่า/carrot
1092 decompose v. ทำให้เน่าเปื่อย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/decompose
1093 fashionable adj. ทันสมัย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/fashionable
1094 horse n. ม้า, ทหารม้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/horse
1095 man-made adj. ซึ่งทำเทียม, คนทำขึ้น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/man-made
1096 patent n. สิทธิบัตร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/patent
1097 reply v. ตอบกลับ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/reply
1098 spell v. สะกด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/spell
1099 underproof adj. ประกอบด้วยปริมาณแอลกอฮอลน้อยกว่ามาตรฐาน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/underproof
1100 ancient adj. แก่, โบราณกาล https://dict.meemodel.com/แปลว่า/ancient
1101 carry v. แบก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/carry
1102 decorate v. ประดับ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/decorate
1103 fast adj. เร็ว, แน่น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/fast
1104 horseback n. หลังม้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/horseback
1105 manufacture v. ผลิต https://dict.meemodel.com/แปลว่า/manufacture
1106 path n. ทางเดิน, ทาง, วิถี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/path
1107 report n. รายงาน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/report
1108 spelling n. ตัวสะกด, การสะกด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/spelling
1109 understand v. เข้าใจ, รู้จักใจ, ได้ทราบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/understand
1110 anger n. ความโกรธ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/anger
1111 carsick adj. เมารถ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/carsick
1112 decoration n. การตกแต่ง, เครื่องตกแต่ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/decoration
1113 fast food n. อาหารจานด่วน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/fastfood
1114 horseshoe n. เกือกม้าเหล็กรูปตัว U https://dict.meemodel.com/แปลว่า/horseshoe
1115 manufacturer n. ผู้ผลิต, ผู้ประดิษฐ์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/manufacturer
1116 patient adj. อดทน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/patient
1117 reporter n. ผู้สื่อข่าว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/reporter
1118 spend v. จ่ายเงิน, ใช้เงิน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/spend
1119 underwater adj. ใต้น้ำ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/underwater
1120 angular adj. มีมุม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/angular
1121 carton n. กล่องกระดาษ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/carton
1122 decrease v. ทำให้ลดลง, ทำให้สั้นเข้า, ห่างระยะ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/decrease
1123 fasten v. ผูกแน่น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/fasten
1124 hospitable adj. ที่มีความโอบอ้อมอารี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/hospitable
1125 many adj. มาก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/many
1126 patrol n. การตรวจตรา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/patrol
1127 represent v. เป็นตัวแทน, แสดง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/represent
1128 sphinx n. ตัวซฟิงซ์ สัตว์ประหลาดในเทพนิยาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/sphinx
1129 underwear n. ชุดชั้นใน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/underwear
1130 animal n. สัตว์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/animal
1131 carve v. กัด, แกะ, เจาะ, ตัด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/carve
1132 deduction n. การอนุมาน, การหักลบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/deduction
1133 fate line n. เส้นลายมือชื่อ เส้นวาสนา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/fateline
1134 hospital n. โรงพยาบาล https://dict.meemodel.com/แปลว่า/hospital
1135 map n. แผนที่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/map
1136 pavement n. พื้นที่ปูแล้ว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/pavement
1137 representative n. ตัวแทน, ผู้แทน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/representative
1138 spice n. เครื่องเทศ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/spice
1139 unforgettable adj. ซึ่งไม่อาจลืมได้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/unforgettable
1140 ankle n. ข้อเท้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/ankle
1141 carving n. การแกะสลัก, งานแกะสลัก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/carving
1142 defend v. ป้องกัน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/defend
1143 fatten v. ทำให้อ้วน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/fatten
1144 host n. เจ้าบ้าน, เจ้าภาพ, เจ้าของโรงแรม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/host
1145 marathon n. การวิ่งทนระยะทางไกล https://dict.meemodel.com/แปลว่า/marathon
1146 paw n. อุ้งเท้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/paw
1147 reproduce v. ทำสำเนา, จำลอง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/reproduce
1148 spicy adj. (รส)จัด, เผ็ดร้อน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/spicy
1149 unfortunate adj. โชคร้าย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/unfortunate
1150 anniversary n. ครบรอบเหตุการณ์ในอดีต https://dict.meemodel.com/แปลว่า/anniversary
1151 cash n. เงินสด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/cash
1152 defense n. กองทัพบก, การคุ้มครอง, การป้องกัน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/defense
1153 fault n. ความผิดพลาด, ข้อบกพร่อง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/fault
1154 hostel n. โรงแรม, ที่พัก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/hostel
1155 march n. การเดินขบวน, การเดินแถว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/march
1156 pay v. ชำระ, ชำระค่าจ้าง, ให้ค่าจ้าง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/pay
1157 reptile n. สัตว์เลื้อยคลาน, คนอกตัญญู https://dict.meemodel.com/แปลว่า/reptile
1158 spider n. แมงมุม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/spider
1159 unfortunately adv. โชคไม่ดี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/unfortunately
1160 announce v. ประกาศ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/announce
1161 cash machine n. เครื่องกดเงินสด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/cashmachine
1162 define v. นิยาม, อธิบาย, กำหนด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/define
1163 favorite n. คนหรือสิ่งของที่เป็นที่ชื่นชอบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/favorite
1164 hot-air n. ทำคุยโม้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/hot-air
1165 margarine n. เนยเทียมที่ทำมาจากน้ำมันพืช https://dict.meemodel.com/แปลว่า/margarine
1166 payload n. น้ำหนักบรรทุกที่ให้รายได้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/payload
1167 reputation n. ชื่อเสียง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/reputation
1168 spill v. ทำหก, ทำล้น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/spill
1169 unfriendly adj. ไม่เป็นมิตร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/unfriendly
1170 announcer n. ผู้ประกาศ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/announcer
1171 cassette n. ตลับเทป https://dict.meemodel.com/แปลว่า/cassette
1172 definite adj. แน่นอน, ชัดเจน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/definite
1173 fax n. โทรสาร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/fax
1174 hotel n. โรงแรม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/hotel
1175 marine adj. (ปลา)ทะเล, เกี่ยวกับทะเล, ของทะเล https://dict.meemodel.com/แปลว่า/marine
1176 pea n. ถั่ว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/pea
1177 request v. ขอร้อง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/request
1178 spin v. หมุน, ปั่น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/spin
1179 uniform adj. เครื่องแบบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/uniform
1180 annoy v. ก่อกวน, ทำให้รำคาญ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/annoy
1181 cast v. เลือกคนแสดง, วางแผน, ให้, กำหนด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/cast
1182 definitely adv. อย่างแน่นอน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/definitely
1183 fear n. ความกลัว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/fear
1184 hound n. สุนัขล่าสัตว์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/hound
1185 marital adj. ระหว่างสามีภรรยา, เกี่ยวกับการสมรส https://dict.meemodel.com/แปลว่า/marital
1186 peaceful adj. สงบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/peaceful
1187 rescue v. ช่วยเหลือ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/rescue
1188 splash v. สาด, กระจาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/splash
1189 unintelligent adj. ไม่ฉลาด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/unintelligent
1190 annual adj. ประจำปี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/annual
1191 castaway n. คนเรือแตก, คนนอกกฎหมาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/castaway
1192 definition n. คำจำกัดความ, คำอธิบาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/definition
1193 feast n. กินเลี้ยง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/feast
1194 hour n. ชั่วโมง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/hour
1195 mark n. เครื่องหมาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/mark
1196 peacefully adv. อย่างสงบ, มีสันติภาพ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/peacefully
1197 research v. วิจัย, ค้นคว้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/research
1198 spoil v. ทำให้เสียคน, เสื่อม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/spoil
1199 union n. การรวมเข้าด้วยกัน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/union
1200 anonymous adj. นิรนาม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/anonymous
1201 castle n. ปราสาท https://dict.meemodel.com/แปลว่า/castle
1202 degree n. ความเข้มข้น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/degree
1203 feather n. ขนนก, ไรผม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/feather
1204 household n. สมาชิกในครอบครัว, ที่พัก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/household
1205 marketing n. การซื้อขายสินค้าหรือบริการ, การตลาด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/marketing
1206 peach n. ลูกพีช https://dict.meemodel.com/แปลว่า/peach
1207 researcher n. ผู้ศึกษา, ผู้ค้นคว้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/researcher
1208 sponsor n. ผู้ส่งเสริม, ผู้สนับสนุน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/sponsor
1209 unique adj. ซึ่งเป็นหนึ่งเดียว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/unique
1210 another adj. อื่นๆ, อย่างอื่น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/another
1211 casual adj. โดยบังเอิญ, นาน ๆ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/casual
1212 delay n. ความชักช้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/delay
1213 fee n. ค่าธรรมเนียม, ค่าเล่าเรียน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/fee
1214 housekeeping n. การบ้านการเรือน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/housekeeping
1215 marriage n. การแต่งงาน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/marriage
1216 peak n. จุดที่สูงสุด, มีคุณค่า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/peak
1217 resemble v. คล้ายคลึง, เหมือนกัน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/resemble
1218 sporran n. กระเป๋าที่ทำจากหนังสัตว์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/sporran
1219 universal adj. เป็นสากล https://dict.meemodel.com/แปลว่า/universal
1220 answer n. คำตอบ, ผลลัพธ์, คำแก้ตัว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/answer
1221 cat n. แมว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/cat
1222 delicacy n. ของประณีต, ความบอบบาง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/delicacy
1223 feel v. รู้สึก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/feel
1224 house-sitting v. การจัดบ้าน, การดูแลบ้านแทนคนอื่น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/house-sitting
1225 married adj. แต่งงานแล้ว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/married
1226 pear n. ลูกแพร์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/pear
1227 reservation n. เขตสงวน, การรักษาไว้, การสำรอง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/reservation
1228 sport n. กีฬา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/sport
1229 universe n. จักรวาล https://dict.meemodel.com/แปลว่า/universe
1230 antique n. โบราณวัตถุ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/antique
1231 catapult v. กระทุ้ง, ยิงกระสุน, ยิงขีปนาวุธ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/catapult
1232 delicious adj. อร่อย, กลมกล่อม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/delicious
1233 fell v. ทำให้ล้ม, หกล้ม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/fell
1234 housing adj. การปลูกสร้างบ้านเรือน, อาคารสังเคราะห์, การเคหะ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/housing
1235 marry v. แต่งงาน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/marry
1236 pedestrian n. คนเดินเท้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/pedestrian
1237 reserve v. สำรอง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/reserve
1238 sportsmanship n. การมีน้ำใจนักกีฬา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/sportsmanship
1239 university n. มหาวิทยาลัย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/university
1240 anymore adv. อีกต่อไป https://dict.meemodel.com/แปลว่า/anymore
1241 catch v. เกี่ยว , เข้าใจ , จับ , จับได้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/catch
1242 deliver v. ปล่อย, ส่ง, นำส่ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/deliver
1243 female n. สตรีหรือเพศหญิง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/female
1244 housing project n. โครงการที่อยู่อาศัย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/housingproject
1245 martial art n. ศิลปะการป้องกันตัว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/martialart
1246 peel v. ปอกเปลือก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/peel
1247 reserved adj. สงวนไว้, สำรองไว้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/reserved
1248 spouse n. คู่สมรส https://dict.meemodel.com/แปลว่า/spouse
1249 unleash v. ปล่อย, คลาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/unleash
1250 anyone pron. ใคร, คนใดคนหนึ่ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/anyone
1251 category n. การจัดลำดับ, ประเภท, ลำดับ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/category
1252 demand n. ความต้องการ, อุปสงค์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/demand
1253 fence n. รั้วล้อม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/fence
1254 however conj. แต่, อย่างไรก็ตาม, อย่างไรหนอ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/however
1255 marvel n. สิ่งอัศจรรย์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/marvel
1256 peeve v. ทำให้โกรธ, รำคาญใจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/peeve
1257 resist v. ต่อต้าน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/resist
1258 sprain v. ทำเคล็ด, บิด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/sprain
1259 unless conj. ถ้า...ไม่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/unless
1260 anything pron. มีอะไรบ้าง, อยู่บ้าง, อะไร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/anything
1261 cause n. สาเหตุ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/cause
1262 demanding adj. ที่เรียกร้องมากเกินควร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/demanding
1263 feral adj. ในสภาพของธรรมชาติ, ดุร้าย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/feral
1264 hug v. กอด, รัด, ปลอบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/hug
1265 mash n. อาหารเลี้ยงสัตว์ที่คลุกเคล้ากันเป็นก้อน, ก้อนเละ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/mash
1266 pencil n. ดินสอ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/pencil
1267 resolved adj. ตกลงใจ, มีมติ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/resolved
1268 spread v. กระจายไปทั่ว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/spread
1269 unlucky adj. โชคร้าย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/unlucky
1270 anyway adv. อย่างไรก็ตาม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/anyway
1271 cautious adj. รอบคอบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/cautious
1272 demonstration n. การสาธิต https://dict.meemodel.com/แปลว่า/demonstration
1273 fertilizer n. ปุ๋ย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/fertilizer
1274 huge adj. ใหญ่โต https://dict.meemodel.com/แปลว่า/huge
1275 mass-production n. การผลิตจำนวนมาก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/mass-production
1276 penguin n. นกเพนกวิน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/penguin
1277 resort v. อาศัย, ใช้, วิธีใช้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/resort
1278 spring n. กิ่งไม้, ช่อ, เด็กหนุ่ม, ฤดูใบไม้ผลิ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/spring
1279 unrealistic adj. ไม่เป็นความจริง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/unrealistic
1280 apart adv. ต่างหาก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/apart
1281 cave n. ถ้ำ, โพรง, อุโมงค์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/cave
1282 denim n. ผ้าที่ใช้ทำเสื้อผ้ามักมีสีน้ำเงิน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/denim
1283 festival n. วันเฉลิมฉลอง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/festival
1284 human n. มนุษย์, ความเป็นมนุษย์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/human
1285 master n. เจ้านาย, หัวหน้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/master
1286 people n. ชาว, ประชน, ชาติ, พลเมือง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/people
1287 respect n. ความเคารพ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/respect
1288 sprint n. การแข่งวิ่งเร็วในระยะสั้น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/sprint
1289 unreliable adj. ไม่ไว้ใจ, ไม่เชื่อถือ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/unreliable
1290 apartment n. อพาร์ตเมนท์, ห้องเช่า, ห้องชุด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/apartment
1291 caviar n. ไข่ปลาชนิดหนึ่ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/caviar
1292 dentist n. ช่างทำฟัน, หมอฟัน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/dentist
1293 few adj. น้อยมาก, สองสาม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/few
1294 humble v. ดูถูก, ดูแคลน, ถ่อมตัว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/humble
1295 mat n. เสื่อ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/mat
1296 pepper n. พริกไทย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/pepper
1297 respond v. ตอบ, ตอบสนอง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/respond
1298 spur n. เดือยที่สวมส้นรองเท้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/spur
1299 unscramble v. ทำให้เรียบร้อย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/unscramble
1300 apology n. คำขอโทษ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/apology
1301 celebrate v. เฉลิมฉลอง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/celebrate
1302 depart v. ออกเดินทาง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/depart
1303 fiance n. คู่หมั้น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/fiance
1304 hummingbird n. นกที่เล็กที่สุดในโลก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/hummingbird
1305 match n. การแข่งขัน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/match
1306 perfectly adv. อย่างยอดเยี่ยม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/perfectly
1307 response n. คำตอบ, คำร้อง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/response
1308 square n. สี่เหลี่ยมจัตุรัส https://dict.meemodel.com/แปลว่า/square
1309 unsuitable adj. ไม่เหมาะสม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/unsuitable
1310 appear v. แจ้ง, ดูเหมือน, ท่วงที, ปรากฏ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/appear
1311 celebration n. การเฉลิมฉลอง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/celebration
1312 departure n. การออกเดินทาง, การจากไป https://dict.meemodel.com/แปลว่า/departure
1313 fiber n. แก่นในนิสัย, คนที่มีแก่นสาร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/fiber
1314 humor n. อารมณ์ขัน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/humor
1315 mate n. เพื่อน, สามีหรือภรรยา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/mate
1316 perform v. แสดงดนตรี, กระทำ, ปฏิบัติ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/perform
1317 responsibility n. ความรู้สึกรับผิดชอบ, รับผิดชอบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/responsibility
1318 squash v. กด, บีบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/squash
1319 untidy adj. ไม่เป็นระเบียบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/untidy
1320 appearance n. การปรากฏตัว, ลักษณะท่าทาง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/appearance
1321 celebrity n. บุคคลที่มีชื่อเสียง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/celebrity
1322 depend v. ขึ้นอยู่กับ, เชื่อถือ, พึ่ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/depend
1323 fiction n. นวนิยาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/fiction
1324 hundred n. ร้อย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/hundred
1325 material n. วัตถุดิบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/material
1326 performance n. การปฏิบัติ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/performance
1327 responsible adj. มีความรับผิดชอบ, มีภาระหน้าที่, รู้จักหน้าที่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/responsible
1328 squeeze v. คั้น, บีบ, บีบบังคับ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/squeeze
1329 until conj. จนกระทั่ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/until
1330 appetizer n. อาหารหรือเครื่องดื่มที่ทำให้เจริญอาหาร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/appetizer
1331 cell phone n. โทรศัพท์มือถือ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/cellphone
1332 depressed adj. เศร้าหมอง, ซึมเศร้า, ตกต่ำ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/depressed
1333 field n. ทุ่งนา, สนาม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/field
1334 hungry adj. ที่หิวกระหาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/hungry
1335 math n. คณิตศาสตร์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/math
1336 perfume n. น้ำหอม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/perfume
1337 rest n. การพักผ่อน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/rest
1338 stability n. ความแน่นอน,ความมั่นคง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/stability
1339 unusual adj. ผิดปกติ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/unusual
1340 application n. การสมัคร, การร้องขอ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/application
1341 center n. ศูนย์กลาง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/center
1342 describe v. บรรยาย, อธิบาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/describe
1343 fiesta n. วันเทศกาล, วันนักขัตฤกษ์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/fiesta
1344 hunt v. ล่า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/hunt
1345 matrimonial adj. เกี่ยวกับชีวิตสมรส, เกี่ยวกับการแต่งงาน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/matrimonial
1346 perhaps adv. บางที, อาจจะ, เป็นไปได้ว่า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/perhaps
1347 restaurant n. ร้านอาหาร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/restaurant
1348 stadium n. สนามกีฬาขนาดใหญ่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/stadium
1349 unwillingly adv. อย่างไม่เต็มใจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/unwillingly
1350 apply v. สมัคร, ขอ, บอกกล่าว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/apply
1351 central adj. ซึ่งเป็นศูนย์กลาง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/central
1352 description n. คำอธิบาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/description
1353 fill v. ทำให้เต็ม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/fill
1354 hunter n. นายพราน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/hunter
1355 matter n. เนื้อ, วัตถุ, สาระ, เรื่อง, เรื่องราว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/matter
1356 period n. ช่วงเวลา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/period
1357 resting adj. พักผ่อน อยู่เฉยๆ นอน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/resting
1358 staff n. คณะผู้ร่วมงาน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/staff
1359 update v. ทำให้ทันสมัย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/update
1360 appoint v. แต่งตั้ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/appoint
1361 century n. ศตวรรษ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/century
1362 desert n. ทะเลทราย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/desert
1363 film n. ภาพยนตร์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/film
1364 hurt v. ทำให้เจ็บ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/hurt
1365 maturity n. ทำให้เป็นผู้ใหญ่, ผู้ใหญ่, วุฒิภาวะ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/maturity
1366 permission n. การอนุญาต https://dict.meemodel.com/แปลว่า/permission
1367 restore v. พื้นฟู https://dict.meemodel.com/แปลว่า/restore
1368 stain n. รอยเปื้อน, รอยเลอะ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/stain
1369 uphill adj. ขึ้นภูเขา, ยากลำบาก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/uphill
1370 appointment n. การแต่งตั้ง, ตำแหน่ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/appointment
1371 cereal n. ธัญพืช, เมล็ดข้าว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/cereal
1372 design v. คิดค้น, วางแผน, ออกแบบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/design
1373 filmmaker n. ผู้ผลิตภาพยนตร์ คนสร้างหนัง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/filmmaker
1374 husband n. สามี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/husband
1375 maximum n. สูงสุด, ขีดสูงสุด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/maximum
1376 Persian n. ชาวเปอร์เชีย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/Persian
1377 restroom n. ห้องน้ำ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/restroom
1378 stair n. บันได https://dict.meemodel.com/แปลว่า/stair
1379 upset adj. อารมณ์เสีย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/upset
1380 appreciation n. การประเมินค่า, ความกตัญญู, ความรู้คุณค่า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/appreciation
1381 ceremony n. พิธี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/ceremony
1382 designer n. ผู้ออกแบบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/designer
1383 filter n. เครื่องกรอง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/filter
1384 hypnotism n. วิชาการสะกดจิต https://dict.meemodel.com/แปลว่า/hypnotism
1385 maybe adv. บางที https://dict.meemodel.com/แปลว่า/maybe
1386 person n. บุคคล https://dict.meemodel.com/แปลว่า/person
1387 result n. ผลลัพธ์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/result
1388 stale adj. ไม่สด(อาหาร), ไม่ถ่ายเท(อากาศ) https://dict.meemodel.com/แปลว่า/stale
1389 upstairs adv. ชั้นบน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/upstairs
1390 appropriate adj. สมควร, ได้ฤกษ์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/appropriate
1391 certainly adv. ไม่ต้องสงสัย, แน่นอน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/certainly
1392 desperate adj. ซึ่งสิ้นหวัง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/desperate
1393 final adj. สุดท้าย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/final
1394 ice n. น้ำแข็ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/ice
1395 meal n. มื้ออาหาร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/meal
1396 personal adj. ส่วนตัว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/personal
1397 retire v. ปลด(ราชการ), ออกจากราชการ, เข้านอน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/retire
1398 standard n. มาตรฐาน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/standard
1399 urgently adv. โดยด่วน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/urgently
1400 approve v. ยอมรับว่าดี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/approve
1401 chain n. เครื่องผูกมัด, โซ่, โซ่ตรวน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/chain
1402 desperation n. ภาวะที่ล่อแหลม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/desperation
1403 finally adv. ในที่สุด, ประการสุดท้าย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/finally
1404 ice cream n. ไอศกรีม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/icecream
1405 mean v. หมายถึง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/mean
1406 personality n. บุคลิกลักษณะ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/personality
1407 retirement n. การปลดเกษียณ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/retirement
1408 starred adj. ที่ใช้เครื่องหมายดาว, ที่แสดงเป็นตัวเอก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/starred
1409 usage n. การใช้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/usage
1410 approximately adv. อย่างใกล้เคียง, คร่าว ๆ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/approximately
1411 chair n. เก้าอี้,ตำแหน่งการงาน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/chair
1412 despite prep. ถึงอย่างไรก็ตาม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/despite
1413 find v. พบ(โดยบังเอิญ), พบ, หา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/find
1414 icing n. น้ำตาลใช้เคลือบขนม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/icing
1415 measles n. โรคหัด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/measles
1416 personnel n. พนักงาน, คนที่บรรจุทำงาน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/personnel
1417 retrieval n. การเอากลับคืนมา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/retrieval
1418 start v. เริ่มแรก, ตั้งต้น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/start
1419 use v. ใช้, ใช้สอย, แสดงออก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/use
1420 aquatic adj. อาศัยหรือมีชีวิตอยู่ใต้น้ำ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/aquatic
1421 challenge n. การท้าทาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/challenge
1422 dessert n. ของหวานหลังอาหาร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/dessert
1423 finger n. นิ้วมือ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/finger
1424 idea n. ความคิด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/idea
1425 measure v. วัด, กะ, ประมาณ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/measure
1426 persuade v. ชักชวน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/persuade
1427 return v. กลับ, คืน, ย้อน, ส่งคืน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/return
1428 state n. รัฐ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/state
1429 useful adj. เป็นประโยชน์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/useful
1430 archaeologist n. นักโบราณคดี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/archaeologist
1431 challenging adj. ซึ่งท้าทาย, ยั่วเย้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/challenging
1432 destination n. จุดหมายปลายทาง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/destination
1433 finish v. สำเร็จ, เรียบร้อย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/finish
1434 ideal adj. ยอดเยี่ยม,ในอุดมคติ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/ideal
1435 measurement n. การวัด, ระบบการวัด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/measurement
1436 persuasive adj. สามารถชักจูงได้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/persuasive
1437 reunion n. การกลับมารวมกันใหม่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/reunion
1438 statement n. คำแถลง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/statement
1439 usually adj. เป็นธรรมเนียม, โดยปกติ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/usually
1440 archery n. การยิงธนู https://dict.meemodel.com/แปลว่า/archery
1441 champion n. ผู้ชนะเลิศ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/champion
1442 detail n. ละเอียดลออ, รายละเอียด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/detail
1443 fire n. ไฟ, กองไฟ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/fire
1444 identical adj. เหมือนกันทุกประการ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/identical
1445 meat n. เนื้อสัตว์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/meat
1446 pessimist n. คนมองโลกในแง่ร้าย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/pessimist
1447 reuse v. ใช้อีก, นำกลับมาใช้อีก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/reuse
1448 statue n. รูปปั้น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/statue
1449 utility n. สิ่งที่เป็นประโยชน์, ความมีประโยชน์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/utility
1450 architect n. สถาปนิก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/architect
1451 championship n. ตำแหน่งผู้ชนะเลิศ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/championship
1452 detective n. นักสืบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/detective
1453 fireplace n. เตาไฟ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/fireplace
1454 identify v. จำแนกแยกแยะ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/identify
1455 mechanic n. นายช่าง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/mechanic
1456 pessimistic adj. ที่มองโลกในแง่ร้าย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/pessimistic
1457 reveal v. เปิดเผย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/reveal
1458 status n. ฐานะ, สภาพ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/status
1459 vacancy n. การว่าง, ตำแหน่งว่าง, ใจลอย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/vacancy
1460 architectural adj. ในเชิงสถาปัตยกรรม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/architectural
1461 chandelier n. โคมไฟระย้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/chandelier
1462 determination n. ความมุ่งมั่น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/determination
1463 firework n. ดอกไม้เพลิง, ประทัด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/firework
1464 identity n. บุคลิกลักษณะ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/identity
1465 media n. สื่อมวลชน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/media
1466 pet n. สัตว์เลี้ยง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/pet
1467 revenge v. แก้แค้น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/revenge
1468 stay v. อยู่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/stay
1469 vacation n. วันหยุด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/vacation
1470 architecture n. การออกแบบก่อสร้าง, สถาปัตยกรรม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/architecture
1471 change v. เปลี่ยนแปลง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/change
1472 develop v. พัฒนา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/develop
1473 firm n. กงสี, บริษัท, ห้าง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/firm
1474 idiom n. สำนวน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/idiom
1475 medical adj. ทางการแพทย์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/medical
1476 pharmaceutical adj. ในทางปรุงยา, เกี่ยวกับการปรุงยา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/pharmaceutical
1477 review n. การพิจารณาใหม่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/review
1478 steal v. ขโมย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/steal
1479 vacationer n. คนที่สละ, คนออกไปวันหยุด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/vacationer
1480 area n. พื้นที่, เนื้อที่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/area
1481 changeable adj. เปลี่ยนแปลงได้, ไม่แน่นอน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/changeable
1482 development n. การพัฒนา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/development
1483 firmly adv. อย่างหนักแน่น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/firmly
1484 if conj. ถ้า, เผื่อ, หาก, ข้อแม้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/if
1485 medicine n. ยา, สารที่ใช้เป็นยา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/medicine
1486 philosophy n. หลักปรัชญา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/philosophy
1487 reward n. รางวัล https://dict.meemodel.com/แปลว่า/reward
1488 steam n. ไอน้ำ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/steam
1489 vacuum v. สุญญากาศ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/vacuum
1490 argue v. โต้เถียง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/argue
1491 channel n. ช่องสัญญาณของโทรทัศน์ / วิทยุ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/channel
1492 devise v. ประดิษฐ์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/devise
1493 first n. แรก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/first
1494 ignore v. ละเลย,ไม่สนใจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/ignore
1495 medium adj. ปานกลาง, สายกลาง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/medium
1496 phone n. โทรศัพท์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/phone
1497 rewind v. หมุนอีก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/rewind
1498 stellar adj. เป็นดาราหรือตัวเอก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/stellar
1499 Valentine's Day n. วันแห่งความรัก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/Valentine'sDay
1500 argument n. ข้อโต้แย้ง, การโต้เถียง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/argument
1501 character n. อุปนิสัย, ลักษณะ, ตัวอักษร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/character
1502 devote v. อุทิศ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/devote
1503 first class n. ที่นั่งชั้นหนึ่งและแพงที่สุด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/firstclass
1504 illness n. โรคภัยไข้เจ็บ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/illness
1505 meet v. พบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/meet
1506 photo n. รูปภาพ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/photo
1507 rewrite v. เขียนใหม่, นำมาเขียนในรูปแบบใหม่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/rewrite
1508 step n. ก้าว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/step
1509 valley n. หุบเขา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/valley
1510 around prep. รอบ, อยู่รอบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/around
1511 characteristic adj. ซึ่งเป็นนิสัยประจำตัว, ลักษณะเฉพาะ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/characteristic
1512 diagonally adv. ตามขวาง, แนวทแยง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/diagonally
1513 first day n. วันแรกของสัปดาห์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/firstday
1514 illustrate v. ทำให้เข้าใจโดยยกตัวอย่าง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/illustrate
1515 meeting n. การประชุม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/meeting
1516 photocopier n. เครื่องถ่ายเอกสาร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/photocopier
1517 rhino n. แรด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/rhino
1518 stepfather n. พ่อเลี้ยง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/stepfather
1519 valuable adj. มีคุณค่า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/valuable
1520 arrange v. จัดการ,เตรียม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/arrange
1521 charitable adj. ใจบุญ, ใจกว้าง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/charitable
1522 dialogue n. บทสนทนา, การสนทนา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/dialogue
1523 fishing n. การจับปลา, ตกปลา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/fishing
1524 imagination n. จินตนาการ, มโนภาพ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/imagination
1525 melon n. ผลไม้จำพวกแตง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/melon
1526 photograph n. ภาพถ่าย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/photograph
1527 rhyme n. เสียงสัมผัสในบทกวี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/rhyme
1528 stepmother n. แม่เลี้ยง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/stepmother
1529 vanish v. สูญสิ้นไปหมด, หายไป, อันตรธาน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/vanish
1530 arrest v. จับกุม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/arrest
1531 charity n. การกุศล, การทำทาน, ใจบุญ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/charity
1532 diary n. สมุดบันทึกประจำวัน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/diary
1533 fit v. สมควร, เหมาะสม, พอดี, กระชับ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/fit
1534 imagine v. เข้าใจ, คิด, เดา, นึกดูเอาเอง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/imagine
1535 melt v. ทำให้ใจอ่อนลง, ละลาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/melt
1536 photographer n. ช่างภาพ, ช่างถ่ายรูป, ผู้ถ่ายภาพ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/photographer
1537 rice n. ข้าว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/rice
1538 stereo n. ระบบเสียงสเตริโอ, ต้นแบบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/stereo
1539 vapor n. ไอน้ำ, ไอระเหย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/vapor
1540 arrival n. การมาถึง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/arrival
1541 charming adj. จับใจ, ยั่วยวน, มีเสน่ห์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/charming
1542 dice n. ลูกเต๋า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/dice
1543 flag n. ธง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/flag
1544 immediately adv. ขณะนี้, เดี๋ยวนี้, ปัจจุบัน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/immediately
1545 member n. สมาชิก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/member
1546 physical adj. เกี่ยวกับร่างกาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/physical
1547 rich adj. ร่ำรวย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/rich
1548 stew v. ตุ๋น, เคี่ยว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/stew
1549 variety adj. ความหลากหลาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/variety
1550 arrive v. มาถึง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/arrive
1551 chart n. แผนที่, แผนภูมิ, บัญชี, ผัง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/chart
1552 dictation n. การบอกให้เขียนตามคำบอก, การบงการ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/dictation
1553 flap v. กระพือปีก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/flap
1554 immigrant n. ผู้อพยพจากนอกประเทศ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/immigrant
1555 membership n. การเป็นสมาชิก, จำนวนสมาชิก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/membership
1556 pick v. เลือก, หยิบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/pick
1557 riddle n. ถ้อยคำที่มีเงื่อนงำ, บุคคลลึกลับ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/riddle
1558 still adv. ยังคง, จนถึงบัดนี้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/still
1559 vase v. แจกัน, กระถาง, โถ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/vase
1560 arrow n. ลูกธนู https://dict.meemodel.com/แปลว่า/arrow
1561 chase v. ไล่ตาม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/chase
1562 dictionary n. พจนานุกรม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/dictionary
1563 flash v. ส่องแสงวาบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/flash
1564 impala n. ละมั่งแอฟริกาขนาดใหญ่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/impala
1565 memory n. ความจำ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/memory
1566 picnic n. ไปเที่ยวนอกบ้าน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/picnic
1567 ride v. ขี่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/ride
1568 stingy adj. ขาดแคลน, ขี้เหนียว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/stingy
1569 vast adj. กว้างใหญ่, ไพศาล, มากมาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/vast
1570 art n. ศิลปะ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/art
1571 chat v. สนทนา, พูดคุย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/chat
1572 die v. ตาย, พินาศ, หยุด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/die
1573 flashlight n. ไฟฉาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/flashlight
1574 imperative n. ความสำคัญ, คำสั่ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/imperative
1575 mend v. แก้ไข https://dict.meemodel.com/แปลว่า/mend
1576 picture n. รูปภาพ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/picture
1577 rife adj. มีอยู่ทั่วไป https://dict.meemodel.com/แปลว่า/rife
1578 stocking n. ถุงน่องแบบแนบเนื้อ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/stocking
1579 veal n. เนื้อลูกวัว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/veal
1580 article n. สิ่งของ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/article
1581 chauffeur n. คนขับรถแท็กซี่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/chauffeur
1582 diet n. อาหาร, การควบคุมอาหาร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/diet
1583 flat adj. ราบ(พื้นดิน), น่าเบื่อ, ที่แน่ชัด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/flat
1584 impersonate v. เลียนแบบ, แสแสร้ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/impersonate
1585 mental adj. เกี่ยวกับจิตใจ, บ้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/mental
1586 pie n. ขนมอบที่มีเปลือกกรอบและยัดไส้ด้วยผลไม้หรือเนื้อสัตว์, ขนมพาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/pie
1587 right adj. เป็นธรรม, ถูกต้อง, เรียบร้อย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/right
1588 stomach n. ท้อง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/stomach
1589 vegetable n. ผัก, พืชผัก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/vegetable
1590 artificial adj. ซึ่งมนุษย์ทำขึ้น, ของเทียม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/artificial
1591 cheap adj. ถูก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/cheap
1592 differ v. แตกต่างจาก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/differ
1593 flavor n. รส, กลิ่น, รสชาติ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/flavor
1594 imply v. บอกเป็นนัย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/imply
1595 mention v. กล่าวถึง, อ้างถึง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/mention
1596 pier n. สะพานยาวที่ยื่นไปในน้ำใช้เป็นท่าเรือ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/pier
1597 ring n. แหวนสวมนิ้ว, ล้อ, ห่วง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/ring
1598 stomp v. กระทืบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/stomp
1599 vegetarian n. คนที่กินแต่ผักเป็นอาหาร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/vegetarian
1600 artist n. นักศิลปะ, นักแสดง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/artist
1601 check v. ดึง, ต้านทาน, ระงับ, ทำให้ชะงัก, หยุด, ตรวจสอบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/check
1602 difference adj. ความแตกต่าง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/difference
1603 flax n. ป่าน, ปอ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/flax
1604 impolite adj. ไม่สุภาพ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/impolite
1605 merchandise n. สินค้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/merchandise
1606 pierce v. สอด, ทิ่ม, แทง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/pierce
1607 rink n. ลานสเก็ตน้ำแข็ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/rink
1608 stop v. หยุด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/stop
1609 vegetation n. พืชทั้งหลายในบริเวณหนึ่ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/vegetation
1610 artistic adj. เกี่ยวกับศิลปะ, มีรสนิยม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/artistic
1611 cheese n. เนยแข็ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/cheese
1612 difficult adj. ยาก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/difficult
1613 flea n. ตัวหมัด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/flea
1614 import v. นำสินค้าเข้าประเทศ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/import
1615 mess n. สถานที่สกปรก, ความสับสน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/mess
1616 pigeon n. นกพิราบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/pigeon
1617 ripe adj. เจริญเต็มที่, สุก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/ripe
1618 storage n. การเก็บรักษา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/storage
1619 vehicle n. พาหนะ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/vehicle
1620 ask v. ถาม ขอร้อง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/ask
1621 cheesecake n. ขนมเค้กเนย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/cheesecake
1622 dig v. ขุดหา, เจาะ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/dig
1623 flight n. การบิน, ฝูงบิน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/flight
1624 important adj. สำคัญ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/important
1625 message n. ข้อความ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/message
1626 pile n. กอง, จำนวนมาก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/pile
1627 risk n. ความเสี่ยง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/risk
1628 store n. ร้านค้า, สินค้า, โกดัง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/store
1629 vend v. ขาย, จำหน่าย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/vend
1630 asleep adj. ซึ่งหลับอยู่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/asleep
1631 cheetah n. เสือชีต้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/cheetah
1632 dilemma n. หนีเสือปะจระเข้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/dilemma
1633 flirt v. จีบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/flirt
1634 impress v. ประทับ (ตรา, เครื่องหมาย), ทำให้ประทับใจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/impress
1635 messy adj. สกปรก, ไม่เป็นระเบียบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/messy
1636 pilgrim n. นักเดิน, ผู้แสวงบุญ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/pilgrim
1637 river n. แม่น้ำ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/river
1638 story n. เรื่องราว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/story
1639 versus prep. ต่อ, กับ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/versus
1640 aspect n. ลักษณะรูปร่างหน้าตา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/aspect
1641 chef n. หัวหน้าคนครัว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/chef
1642 diligent adj. ขยันหมั่นเพียร, บากบั่น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/diligent
1643 float v. ลอยบนผิวน้ำหรืออากาศ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/float
1644 impression n. ความประทับใจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/impression
1645 metal n. โลหะ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/metal
1646 pilot n. นักบิน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/pilot
1647 road n. ถนน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/road
1648 stove n. เตาไฟ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/stove
1649 veterinarian n. สัตว์แพทย์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/veterinarian
1650 assemble v. รวบรวม, เข้าร่วม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/assemble
1651 chemical adj. ทางสารเคมี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/chemical
1652 dinner n. อาหารค่ำ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/dinner
1653 floating adj. ซึ่งไม่อยู่กับที่, ที่ลอยอยู่ในน้ำ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/floating
1654 improve v. ทำให้ดีขึ้น, ปรับปรุง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/improve
1655 meter n. หน่วยวัดความยาวเป็นเมตร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/meter
1656 pimple n. สิว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/pimple
1657 roam v. เดินเที่ยว, เดินเตร็ดเตร่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/roam
1658 straight adj. ตรง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/straight
1659 victory n. ชัยชนะ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/victory
1660 assign v. กำหนด, มอบหมาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/assign
1661 cherry n. ผลเชอร์รี่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/cherry
1662 dinosaur n. ไดโนเสาร์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/dinosaur
1663 flock n. ฝูงชน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/flock
1664 improvement n. การปรับปรุง, การแก้ไข https://dict.meemodel.com/แปลว่า/improvement
1665 method n. แบบแผน, เป็นระเบียบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/method
1666 pinpoint v. เจาะจง, หาตัว, หาตำแหน่ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/pinpoint
1667 roast v. ปิ้ง, ย่าง, อบแล้ว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/roast
1668 strange adj. แปลก, ประหลาด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/strange
1669 video n. วีดีโอ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/video
1670 assistant n. ผู้ช่วย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/assistant
1671 chess n. เกมหมากรุก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/chess
1672 diploma n. ประกาศนียบัตร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/diploma
1673 floor n. พื้น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/floor
1674 inappropriately adv. อย่างไม่สมควร อย่างไม่ถูกกาลเทศะ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/inappropriately
1675 Mexico n. ประเทศเม็กซิโก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/Mexico
1676 pioneer n. สำรวจ, หักร้าง, บุกป่าฝ่ารก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/pioneer
1677 rock v. ไกล(เปล), เขย่า, โคลงเคลง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/rock
1678 stranger n. คนแปลกหน้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/stranger
1679 view n. มองดู, สายตา, ทิวทัศน์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/view
1680 associate v. เกี่ยวเนื่อง, เข้าร่วม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/associate
1681 chew v. เคี้ยว, ครุ่นคิด, ใคร่ครวญ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/chew
1682 dipper n. กระบวย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/dipper
1683 flour n. แป้ง, ผง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/flour
1684 inch n. หน่วยความยาวขนาด 2.54 เซนติเมตร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/inch
1685 microbe n. จุลินทรีย์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/microbe
1686 pitch v. ขว้าง, โยน, เหวี่ยง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/pitch
1687 rock band n. วงดนตรีสำหรับการเต้นรำจังหวะร็อค https://dict.meemodel.com/แปลว่า/rockband
1688 strangle v. บีบคั้น, บีบคอ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/strangle
1689 village n. หมู่บ้าน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/village
1690 association n. การร่วมงานหรือคบค้าสมาคม, สมาคม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/association
1691 chicken n. ไก่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/chicken
1692 direction n. ทิศทาง, การควบคุมหรือการจัดการ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/direction
1693 flow v. ไหล https://dict.meemodel.com/แปลว่า/flow
1694 incident n. เหตุการณ์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/incident
1695 microscope n. เครื่องจุลทรรศน์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/microscope
1696 place n. สถานที่, บริเวณ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/place
1697 rodeo n. การต้อนวัว /ม้า ให้มารวมกัน, การแสดงฝีมือในการขี่ม้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/rodeo
1698 strategy n. ยุทธศาสตร์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/strategy
1699 vine n. ต้นองุ่น, ไม้เถา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/vine
1700 astrologer n. นักโหราศาสตร์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/astrologer
1701 childhood n. ความเป็นเด็ก, เวลาเป็นเด็ก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/childhood
1702 director n. ผู้อำนวยการ, ผู้กำกับการแสดง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/director
1703 flower n. ดอกไม้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/flower
1704 incidentally adv. อีกประการหนึ่ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/incidentally
1705 microwave n. ไมโครเวฟ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/microwave
1706 plaid n. ผ้าลายสก๊อต https://dict.meemodel.com/แปลว่า/plaid
1707 role n. (เล่นเป็น)ตัว, บทบาท , หน้าที่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/role
1708 strawberry n. สตรอเบอรี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/strawberry
1709 vinegar n. น้ำส้มสายชู https://dict.meemodel.com/แปลว่า/vinegar
1710 astronaut n. มนุษย์อวกาศ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/astronaut
1711 children n. เด็ก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/children
1712 dirty adj. สกปรก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/dirty
1713 fly v. หนี, บิน, ปลิว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/fly
1714 incite v. กระตุ้น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/incite
1715 middle adj. ส่วนกลาง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/middle
1716 plain adj. ชัดเจน, เรียบง่าย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/plain
1717 roll v. ม้วน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/roll
1718 street n. ถนน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/street
1719 vintage adj. เหล้าองุ่น, ชนิดของเหล้าองุ่น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/vintage
1720 athlete n. นักกีฬา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/athlete
1721 chocolate n. ช็อกโกแลต https://dict.meemodel.com/แปลว่า/chocolate
1722 disable v. ทำให้ไร้ความสามารถ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/disable
1723 focus n. จุดที่แสงจากแว่นมารวมกัน, จุดรวม, สำรวม, จุดโฟกัส https://dict.meemodel.com/แปลว่า/focus
1724 include v. รวมถึง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/include
1725 midnight n. เที่ยงคืน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/midnight
1726 plan n. แบบแปลน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/plan
1727 roller-skate n. รองเท้าสเกตสี่ล้อ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/roller-skate
1728 stress v. เน้น, เสียงหนัก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/stress
1729 violent adj. รุนแรง, เดือด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/violent
1730 athletic adj. มีร่างกายแข็งแรง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/athletic
1731 chocolate cake n. ช็อกโกแลตเค้ก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/chocolatecake
1732 disadvantage n. ความเสียเปรียบ, ทำให้เสียเปรียบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/disadvantage
1733 foggy adj. มีหมอกมาก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/foggy
1734 incorrect adj. ไม่ถูกต้อง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/incorrect
1735 midtown n. ใจกลางเมือง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/midtown
1736 planet n. ดาวเคราะห์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/planet
1737 romance n. นวนิยายแห่งจินตนาการ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/romance
1738 strict adj. เข้มงวด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/strict
1739 virus n. เชื้อไวรัส https://dict.meemodel.com/แปลว่า/virus
1740 atmosphere n. บรรยากาศ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/atmosphere
1741 choice n. ตัวเลือก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/choice
1742 disagree v. ไม่เห็นด้วย, โต้แย้ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/disagree
1743 folk music n. ดนตรีลูกทุ่ง, ดนตรีพื้นเมือง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/folkmusic
1744 increase v. เพิ่มขึ้น, ทำให้มากขึ้น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/increase
1745 mild adj. ไม่รุนแรง, อ่อนละมุน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/mild
1746 plant n. พืช https://dict.meemodel.com/แปลว่า/plant
1747 romantic adj. แสดงความรักอย่างดูดดื่ม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/romantic
1748 stripe n. ลาย, ทาง, ลิ้ว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/stripe
1749 visible adj. เด่น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/visible
1750 attach v. ติดกัน, ทำให้ติดกัน, เพิ่ม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/attach
1751 choose v. เลือก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/choose
1752 disappear v. หายตัว, สูญหาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/disappear
1753 following adj. ซึ่งตามมา, ดังต่อไปนี้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/following
1754 incredible adj. ไม่น่าเชื่อ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/incredible
1755 military n. ทางทหาร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/military
1756 plastic n. พลาสติก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/plastic
1757 roof n. หลังคา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/roof
1758 strong adj. กำลัง, แข็ง, แข็งแรง, ช่วยกำลัง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/strong
1759 vision n. ทัศนะวิสัย, การมองเห็น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/vision
1760 attack v. โจมตี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/attack
1761 chop v. สับ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/chop
1762 disappoint v. ทำให้ผิดหวัง, ทำให้พ่ายแพ้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/disappoint
1763 food n. อาหาร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/food
1764 indefinite adj. ซึ่งไม่มีข้อกำหนด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/indefinite
1765 milk n. น้ำนม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/milk
1766 plate n. จาน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/plate
1767 rookie n. ผู้เล่นใหม่, มือใหม่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/rookie
1768 strongly adv. อย่างแข็งแรง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/strongly
1769 visit v. มาเยี่ยม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/visit
1770 attempt n. ความพยายาม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/attempt
1771 chopstick n. ตะเกียบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/chopstick
1772 disaster n. ความหายนะ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/disaster
1773 foolish adj. ดูน่าหัวเราะ, ดูโง่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/foolish
1774 indention n. การทำให้เกิดรอยตัด, รอยบาก การย่อหน้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/indention
1775 million n. หนึ่งล้าน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/million
1776 platter n. จานตื้นขนาดใหญ่, แผ่นเสียง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/platter
1777 room n. ห้อง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/room
1778 stubborn adj. ดื้อดึง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/stubborn
1779 visitor n. ผู้เยี่ยมเยียน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/visitor
1780 attend v. ไปร่วม, เข้าร่วม, เอาใจใส่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/attend
1781 chore n. งานเล็กๆน้อยๆในบ้าน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/chore
1782 disco n. ไนต์คลับ, ดิสโก้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/disco
1783 football n. ฟุตบอล https://dict.meemodel.com/แปลว่า/football
1784 independence n. อิสรภาพ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/independence
1785 millionaire n. เศรษฐี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/millionaire
1786 play v. เล่น, ล้อเล่น, ยั่ว, เล่นสนุก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/play
1787 roommate n. คนที่แบ่งห้องอยู่ใน 1 ห้อง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/roommate
1788 stuck v. แทง, ตอกติด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/stuck
1789 vitamin n. วิตามิน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/vitamin
1790 attendant n. ผู้เกี่ยวข้อง, ผู้เข้าร่วมประชุม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/attendant
1791 chorus n. คณะขับร้องหมู่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/chorus
1792 discount n. การลดราคา, การแลก, ส่วนลด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/discount
1793 footprint n. รอยเท้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/footprint
1794 independent adj. อิสระ, เอกราช, ไม่เกี่ยวข้องกัน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/independent
1795 millipede n. กิ้งกือ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/millipede
1796 player n. ผู้เล่น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/player
1797 rope n. เชือก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/rope
1798 student n. นักเรียน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/student
1799 vivid adj. มีชีวิตชีวา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/vivid
1800 attention n. ความสนใจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/attention
1801 chronological adj. ตามลำดับวันเวลา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/chronological
1802 discourage v. ทำให้เสียกำลังใจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/discourage
1803 force n. กองกำลัง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/force
1804 independently adv. อย่างเป็นอิสระ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/independently
1805 mind n. จิตใจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/mind
1806 playful adj. ร่าเริง, ขี้เล่น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/playful
1807 round adj. กลม, ป้าน, รอบ ๆ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/round
1808 studio n. โรงถ่ายทำภาพยนตร์, ห้องกระจายเสียง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/studio
1809 vocabulary n. คำศัพท์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/vocabulary
1810 attentive adj. เอาอกเอาใจ, เป็นห่วง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/attentive
1811 church n. โบสถ์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/church
1812 discover v. เปิด, ค้นได้, จับได้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/discover
1813 forehead n. หน้าผาก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/forehead
1814 indicate v. แสดง, แสดงว่าจะ, ชี้, อาการ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/indicate
1815 minimal adj. เล็กที่สุด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/minimal
1816 playground n. สนามเด็กเล่น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/playground
1817 roundabout adj. อ้อม, วกวน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/roundabout
1818 study v. เรียน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/study
1819 voice n. เสียงพูด, เสียงร้อง, ออกเสียง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/voice
1820 attitude n. ทัศนคติ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/attitude
1821 cigarette n. บุหรี่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/cigarette
1822 discuss v. อภิปราย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/discuss
1823 foreign adj. ต่างประเทศ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/foreign
1824 indicator n. สิ่งที่ชี้บอกดัชนี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/indicator
1825 minimum n. ต่ำสุด, ชั้นต่ำ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/minimum
1826 plaza n. ลานกว้างสาธารณะ, ตลาดนัด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/plaza
1827 round-trip n. การเดินทางไปและกลับ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/round-trip
1828 stuff n. ปัจจัย, วัตถุดิบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/stuff
1829 voiceless adj. ไร้เสียง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/voiceless
1830 attract v. ดึงดูดความสนใจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/attract
1831 cinema n. โรงภาพยนตร์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/cinema
1832 disease n. โรค, การเจ็บไข้ได้ป่วย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/disease
1833 foreman n. หัวหน้าคนงาน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/foreman
1834 individually adv. คนๆเดียว, เฉพาะบุคคล, เฉพาะราย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/individually
1835 minister n. รัฐมนตรี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/minister
1836 pleasant adj. น่าดู, น่าพอใจ, สบาย, สวย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/pleasant
1837 rouse v. ปลุก, เร้าใจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/rouse
1838 stupid adj. โง่, เซ่อ, บ้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/stupid
1839 volcano n. ภูเขาไฟ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/volcano
1840 attraction n. การดึงดูด, สิ่งดึงดูดใจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/attraction
1841 circle n. วงกลม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/circle
1842 disgusting adj. น่ารังเกียจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/disgusting
1843 forest n. ป่า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/forest
1844 indoor adj. ในบ้าน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/indoor
1845 minute n. นาที https://dict.meemodel.com/แปลว่า/minute
1846 please v. ทำให้พอใจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/please
1847 route n. เส้นทาง, ทาง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/route
1848 subject n. เรื่อง, วิชา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/subject
1849 volleyball n. กีฬาวอลเลย์บอล https://dict.meemodel.com/แปลว่า/volleyball
1850 attractive adj. มีเสน่ห์, มีแรงดึงดูด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/attractive
1851 circumstance n. สภาวะแวดล้อม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/circumstance
1852 dish n. กับข้าว, จานกับข้าว, อาหาร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/dish
1853 forever adv. นิรันดร, ตลอดไป https://dict.meemodel.com/แปลว่า/forever
1854 inevitable n. ซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/inevitable
1855 mirror n. กระจกเงา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/mirror
1856 plenary adj. เต็มที่, สมบูรณ์, ครบองค์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/plenary
1857 routine n. กิจวัตรประจำวัน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/routine
1858 subsidiary adj. เป็นสิ่งประกอบ, ส่งเสริม, ช่วยเหลือ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/subsidiary
1859 volume n. เล่ม ( หนังสือ ) ฉบับ, ความดังของเสียง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/volume
1860 auburn n. สีน้ำตาลแดง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/auburn
1861 citizen n. พลเมือง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/citizen
1862 dislike v. ไม่ชอบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/dislike
1863 forget v. ลืม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/forget
1864 infinite adj. ไม่มีที่สิ้นสุด, ไม่มีขอบเขต https://dict.meemodel.com/แปลว่า/infinite
1865 miss v. ทำพลาด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/miss
1866 plenty n. ความอุดมสมบูรณ์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/plenty
1867 row v. ทะเลาะวิวาท https://dict.meemodel.com/แปลว่า/row
1868 substitute n. ตัวแทน, ผู้แทน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/substitute
1869 volunteer n. อาสาสมัคร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/volunteer
1870 audience n. ผู้ชม, ผู้ฟัง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/audience
1871 city n. เมือง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/city
1872 display v. แสดง, เปิดเผย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/display
1873 form n. รูปแบบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/form
1874 influence v. มีอิทธิพลต่อ, มีอำนาจโน้มน้าว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/influence
1875 missing adj. ทำพลาด, ขาดแคลน, หายไป https://dict.meemodel.com/แปลว่า/missing
1876 plus n. บวก, ส่วนเกิน, ผลกำไร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/plus
1877 rowboat n. เรือพาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/rowboat
1878 suburb n. ชานเมือง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/suburb
1879 vote v. เลือกตั้ง, ออกเสียง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/vote
1880 audition n. การทดสอบการแสดงของนักร้องนักแสดง, การทดลองฟัง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/audition
1881 claim n. เรียกร้อง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/claim
1882 disrespect n. การขาดความเคารพนับถือ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/disrespect
1883 formal adj. ตามธรรมเนียม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/formal
1884 influential adj. ชักจูง, ชักชวน, ผู้มีอิทธิพล https://dict.meemodel.com/แปลว่า/influential
1885 mistake n. ความผิด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/mistake
1886 poacher n. ผู้บุกรุก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/poacher
1887 rub v. ขัด, ถู https://dict.meemodel.com/แปลว่า/rub
1888 subway n. รถไฟฟ้าใต้ดิน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/subway
1889 vowel n. สระ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/vowel
1890 augmentation n. การเพิ่มขึ้น, สิ่งที่เพิ่ม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/augmentation
1891 clap v. ปรบมือ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/clap
1892 disrespectful adj. หยาบคาย, เป็นการดูหมิ่น,ขาดความเคารพ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/disrespectful
1893 formaldehyde n. ยาฆ่าเชื้อและยากันเน่า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/formaldehyde
1894 informal adj. ไม่เป็นทางการ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/informal
1895 mix v. ผสม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/mix
1896 pocket n. ถุง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/pocket
1897 rude adj. ใช้วาจาหยาบ, หยาบคาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/rude
1898 success n. ความสำเร็จ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/success
1899 voyage n. การเดินทางไกลโดยทางเรือหรือเครื่องบิน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/voyage
1900 aunt n. ป้า, น้า, อา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/aunt
1901 clarification n. การทำให้สว่าง, การทำให้หมดสงสัย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/clarification
1902 dissolve v. ละลาย, ยุบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/dissolve
1903 formation n. การก่อรูปแบบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/formation
1904 information n. ข้อมูล, ข่าวสาร, ความรู้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/information
1905 mixed adj. ปนกัน, ผสมผสาน, ยุ่งเหยิง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/mixed
1906 poem n. กลอน, โคลง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/poem
1907 rudiments n. มูลฐาน, ชั้นต้น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/rudiments
1908 successful adj. ประสบความสำเร็จ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/successful
1909 waist n. ส่วนของเสื้อผ้าผู้หญิงตั้งแต่คอถึงสะเอว, เอว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/waist
1910 authentic adj. เชื่อได้อย่างแน่นอน, แท้จริง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/authentic
1911 class n. ห้องเรียน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/class
1912 distance n. ระยะทาง, ระยะห่าง, ช่วงเวลา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/distance
1913 fortune n. โชค, ทรัพย์สมบัติ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/fortune
1914 informative adj. ซึ่งให้ความรู้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/informative
1915 mixture n. การผสมยาเส้น, การผสมยา, สารผสม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/mixture
1916 poetry n. การประพันธ์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/poetry
1917 rug n. ผ้าห่มชนิดหนา, พรม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/rug
1918 sudden adj. ทันทีทันใด, ที่กระทันหัน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/sudden
1919 wait v. คอย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/wait
1920 author n. ผู้ประพันธ์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/author
1921 classical adj. เกี่ยวกับแบบกรีกและโรมันโบราณ,ดีเด่น,เกี่ยวกับวรรณคดีสมัยคลาสิก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/classical
1922 distraught adj. กลุ้ม, คลุ้มคลั่ง, บ้า, หมดสติ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/distraught
1923 fountain n. น้ำพุ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/fountain
1924 ingredient n. ส่วนประกอบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/ingredient
1925 mnemonics n. ชื่อหนึ่งในส่วนหนึ่งของสมอง การช่วยความจำ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/mnemonics
1926 point n. ประเด็น, จุดสำคัญ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/point
1927 rugby n. กีฬารักบี้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/rugby
1928 suddenly adv. ฉับพลัน, กะทันหัน, ทันใด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/suddenly
1929 waiter n. บริกร, ผู้เดินโต๊ะ (ชาย) https://dict.meemodel.com/แปลว่า/waiter
1930 authority n. เจ้าหน้าที่, ผู้มีอำนาจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/authority
1931 classical music n. เพลงคลาสสิก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/classicalmusic
1932 distribute v. แบ่งออกเป็นส่วนๆ, แจกจ่าย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/distribute
1933 frame n. กรอบ, ทำกรอบ, เป็นกรอบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/frame
1934 inherit v. รับมรดก, รับรอง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/inherit
1935 model n. ตัวแทน, ตัวอย่าง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/model
1936 pointed adj. แหลม, แหลมคม, เสียดแทง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/pointed
1937 ruin v. ซากบ้านพัง, ปรักหักพัง, ทำล่มจม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/ruin
1938 suffer v. ทน, ทรมาน, ทุกข์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/suffer
1939 waive v. สละสิทธิ์, ละเว้น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/waive
1940 autograph n. ลายมือ, ลายเซ็นของตัวเอง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/autograph
1941 classify v. จำแนกแยกแยะ, จัดให้เป็นหมวดหมู่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/classify
1942 disturb adj. กวน, รบกวน, กระทบกระทั่ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/disturb
1943 frankly adv. อย่างตรงไปตรงมา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/frankly
1944 inject v. ฉีด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/inject
1945 modern adj. ทันสมัย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/modern
1946 poisonous adj. เป็นพิษ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/poisonous
1947 rule n. กฎ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/rule
1948 sugar n. น้ำตาล https://dict.meemodel.com/แปลว่า/sugar
1949 walk v. เดิน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/walk
1950 automatic adj. อัตโนมัติ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/automatic
1951 classmate n. เพื่อนร่วมชั้น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/classmate
1952 dive v. กระโดดน้ำ, ดำน้ำ, ปราดเข้าไป https://dict.meemodel.com/แปลว่า/dive
1953 frantically adv. มีอารมณ์รุนแรง ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/frantically
1954 injured adj. ได้รับบาดเจ็บ, ผู้ได้รับบาดเจ็บ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/injured
1955 modest adj. ปานกลาง, ถ่อมตัว, ไม่รุนแรง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/modest
1956 polar bear n. หมีขั้วโลก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/polarbear
1957 run v. วิ่ง, หนี, ไล่, วิ่งไปชน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/run
1958 suggest v. เสนอแนะ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/suggest
1959 wall n. ผนัง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/wall
1960 automatically adv. โดยอัตโนมัติ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/automatically
1961 clay n. ร่างกายมนุษย์, ดินเหนียว, โคลน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/clay
1962 diversity n. ความหลากหลาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/diversity
1963 fraud n. คนหลอกลวง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/fraud
1964 inquire v. ไต่ถาม, ถามซื้อ, ถามถึง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/inquire
1965 mold n. แบบที่หล่อออกมา, แม่พิมพ์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/mold
1966 police n. ตำรวจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/police
1967 rundown n. บทสรุป https://dict.meemodel.com/แปลว่า/rundown
1968 suggestion n. การแนะนำ, ข้อแนะนำ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/suggestion
1969 wallet n. ย่าม, เครื่องตกปลา, กระเป๋าสตางค์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/wallet
1970 automobile n. รถยนต์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/automobile
1971 clean adj. สะอาด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/clean
1972 division n. การแบ่ง, การแบ่งแยก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/division
1973 free adj. มีอิสระ, เสรีภาพ, ไม่หวงห้าม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/free
1974 insane adj. วิกลจริต https://dict.meemodel.com/แปลว่า/insane
1975 moment n. ขณะนั้น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/moment
1976 polio n. โรคโปลิโอ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/polio
1977 running v. การแข่งขัน, การวิ่ง, การเปิดเครื่อง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/running
1978 suitable adj. เหมาะสม, เหมาะเจาะ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/suitable
1979 want v. ต้องการ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/want
1980 available adj. ว่าง,ใช้ประโยชน์, หาได้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/available
1981 clear adj. ชัดเจน, สะอาด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/clear
1982 divorce v. หย่า, แยก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/divorce
1983 free time n. เวลาว่าง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/freetime
1984 insect n. แมลง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/insect
1985 money n. เงิน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/money
1986 polish v. ขัดเงา, ขัดมัน, ขัดถู https://dict.meemodel.com/แปลว่า/polish
1987 rush v. รีบเร่ง, วิ่ง, พุ่ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/rush
1988 suitcase n. กระเป๋าเสื้อผ้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/suitcase
1989 war n. สงคราม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/war
1990 average n. ค่าเฉลี่ย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/average
1991 clerk n. เสมียน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/clerk
1992 dizzy adj. หน้ามืด, ตาลาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/dizzy
1993 freeze n. อากาศเย็นถึงจุดเยือกแข็ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/freeze
1994 inside adv. ข้างใน, ด้านใน, เครื่องใน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/inside
1995 monitor n. ผู้ว่ากล่าวตักเตือน, เครื่องเตือน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/monitor
1996 polite adj. สุภาพ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/polite
1997 sad adj. เสียใจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/sad
1998 summarize v. สรุป,รวม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/summarize
1999 warden n. ผู้ดูแล, ยาม, ผู้ดูแล https://dict.meemodel.com/แปลว่า/warden
2000 avocado n. ผลอโวคาโด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/avocado

ไม่มีความคิดเห็น: