วันจันทร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2561

ศัพท์ ม.6 - 3199 คำ (3)


2001 aroma n.  กลิ่นหอม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/aroma
2002 chew v.  เคี้ยว, บด, ขยำ, ครุ่นคิด, ไตร่ตรอง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/chew
2003 delusion n.  การหลอกลวง, ภาวะที่ถูกหลอกลวง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/delusion
2004 explicit adj.  ชัดเจน, เปิดเผย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/explicit
2005 hatchery n.  สถานที่ฝักไข่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/hatchery
2006 lend v.  ให้ยืม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/lend
2007 overshadow v.  ให้ร่มเงา, ข่มให้ด้อยลง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/overshadow
2008 refund v.  ใช้คืนให้, คืนเงินให้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/refund
2009 staff n.  ไม้เท้า, เสา, ด้าม, คณะผู้ร่วมงาน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/staff
2010 valve n.  ลิ้น, ลิ้นเครื่องดนตรีชนิดเป่า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/valve
2011 arrangement n.  การจัดการ, การจัดเตรียม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/arrangement
2012 childhood n.  วัยเด็ก, ความเป็นเด็ก, ระยะแรกเริ่ม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/childhood
2013 deluxe adj.  หรูหราสง่างาม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/deluxe
2014 explode v.  ระเบิดอย่างรุนแรง, ส่งเสียงดัง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/explode
2015 hawk n.  เหยี่ยว, คนโกง, นักหลอกลวง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/hawk
2016 length n.  ความยาว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/length
2017 oversized adj.  ใหญ่เกินไป, ใหญ่ผิดปกติ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/oversized
2018 refuse v.  ปฏิเสธ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/refuse
2019 stage n.  แท่น, เวที https://dict.meemodel.com/แปลว่า/stage
2020 van n.  กองหน้า, รถตู้, ตู้สินค้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/van
2021 arrest v.  จับกุม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/arrest
2022 chocoholic n.  คนชอบกินช็อกโกเเลต https://dict.meemodel.com/แปลว่า/chocoholic
2023 demand v.  ต้องการ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/demand
2024 exploit v.  ใช้หาประโยชน์, ใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/exploit
2025 hazardous adj.  เต็มไปด้วยอันตราย, เสี่ยงอันตราย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/hazardous
2026 let v.  ขอให้, ปล่อย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/let
2027 pace n.  ก้าว, ฝีเท้า, ระยะก้าว, จังหวะก้าว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/pace
2028 regard v.  พิจารณา, ถือว่า, ให้เกียรติ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/regard
2029 stagger v.  เดินโซเซ, โงนเงน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/stagger
2030 vanish v.  หายไป, อันตรธาน, สูญหาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/vanish
2031 arrival n.  การมาถึง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/arrival
2032 choir n.  คณะนักร้องเพลงสวดในโบสถ์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/choir
2033 democracy n.  ประชาธิปไตย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/democracy
2034 explore v.  สำรวจ, ตรวจสอบ, ค้นหา, วินิจฉัยโรค https://dict.meemodel.com/แปลว่า/explore
2035 headlight n.  ไฟหน้าของยานพาหนะ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/headlight
2036 lethargy n.  ความขี้เกียจ, ความเฉื่อยชา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/lethargy
2037 pad v.  บุ, รอง, ทำให้ยืดเยื้อ, เดิน, ย่อง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/pad
2038 regarding prep.  เกี่ยวกับ, ในเรื่อง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/regarding
2039 stain v.  ทำให้เปรอะเปื้อน, ทำให้มีมลทิน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/stain
2040 variation n.  การเปลี่ยนแปลง, รูปแบบที่เปลี่ยนแปลง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/variation
2041 arrive v. มาถึง (สถานที่) https://dict.meemodel.com/แปลว่า/arrive
2042 cholera n.  อหิวาตกโรค https://dict.meemodel.com/แปลว่า/cholera
2043 democratic adj.  เกี่ยวกับประชาธิปไตย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/democratic
2044 explosion n.  การระเบิดอย่างรุนแรง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/explosion
2045 headphones n.  หูโทรศัพท์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/headphones
2046 lettuce n.  ผักกะหล่ำ, ผักกาดหอม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/lettuce
2047 pair n.  คู่, คู่หนึ่ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/pair
2048 reggae n.  ดนตรีที่มีลีลาสนุกสนาน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/reggae
2049 stair n.  บันได, ขึ้นบันได https://dict.meemodel.com/แปลว่า/stair
2050 varied adj.  แตกต่างกัน, คละกันไป, ต่างๆนานา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/varied
2051 artifact n.  สิ่งประดิษฐ์, ของเทียม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/artifact
2052 cholesterol n.  สารสีขาวพบในไขมันสัตว์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/cholesterol
2053 demonstration n.  การพิสูจน์, การสาธิต https://dict.meemodel.com/แปลว่า/demonstration
2054 explosive adj.  ที่ระเบิดได้ , ที่มีทีท่าจะระเบิด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/explosive
2055 healthy adj.  มีสุขภาพดี, แข็งแรง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/healthy
2056 level n.  แนวราบ, ระดับ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/level
2057 pairwork n.  งานคู่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/pairwork
2058 region n.  พื้นที่, บริเวณ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/region
2059 staircase n.  บันไดทอดหนึ่ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/staircase
2060 variety n.  ความหลากหลาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/variety
2061 artificial adj.  เทียม, ปลอม, ประดิษฐ์ขึ้น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/artificial
2062 chop v. ฟันด้วยขวาน, ตัดออก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/chop
2063 denim n.  ผ้าฝ้ายอย่างหนา, กางเกงยีนส์ที่ทำจากผ้าฝ้าย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/denim
2064 export v.  คาดหมาย, คาดว่า, หวังว่า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/export
2065 heart n. อัตราการเต้นของหัวใจ, ชีพจรเต้น, สั่น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/heart
2066 liar n.  ผู้โกหก, คนที่พูดขัด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/liar
2067 palate n.  รสนิยม, ความรู้รส, เพดานปาก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/palate
2068 register v.  ลงทะเบียน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/register
2069 stall n.  คอก, คอกสัตว์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/stall
2070 various adj.  ต่างกัน, หลากหลาย, ต่างชนิด, ต่างประเภท https://dict.meemodel.com/แปลว่า/various
2071 artistic adj.  เกี่ยวกับศิลปะ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/artistic
2072 chore n.  งานที่น่าเบื่อ, งานประจำ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/chore
2073 denote v.  แสดงถึง, หมายความถึง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/denote
2074 expose v.  เปิดเผย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/expose
2075 heat v. ทำให้ร้อนขึ้น, อุ่นให้ร้อน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/heat
2076 liberal adj.  ตามตัวอักษร, ตามที่เป็นจริง, แท้จริง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/liberal
2077 pale adj.  ซีด, ซีดขาว, จาง, ( สี ) อ่อน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/pale
2078 registration n.  การจดทะเบียน, การลงทะเบียน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/registration
2079 stand v. ยืนขึ้น, ตั้งอยู่, ทนต่อสภาพ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/stand
2080 vary v.  เปลี่ยนแปลง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/vary
2081 as conj. ราวกับ, ประหนึ่ง, เสมือนหนึ่งว่า, เฉกเช่น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/as
2082 chowder n.  ซุปชนิดหนึ่งทำมาจากปลา, ผักและนมสด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/chowder
2083 dense adj.  แน่น, ทึบมัว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/dense
2084 exposition n.  การอธิบาย, การบรรยาย , งานนิทรรศการ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/exposition
2085 heavy adj.  หนัก, ใหญ่มาก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/heavy
2086 liberalize v.  ทำให้เสรี, ทำให้อิสระ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/liberalize
2087 palmistry n.  วิชาดูลายมือ, ศาสตร์แห่งการดูลายมือ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/palmistry
2088 regret v.  เสียใจ, สลดใจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/regret
2089 staple n.  สินค้าหลัก, วัตถุดิบหลัก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/staple
2090 vast adj.  ใหญ่, มหึมา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/vast
2091 ashamed adj.  ละอาย, อับอาย, กระดากใจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/ashamed
2092 chronological adj.  ตามลำดับวันเวลา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/chronological
2093 department n.  กรม, กอง, เขต, ภาค, กระทรวง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/department
2094 expression n.  การแสดงออก, ลักษณะท่าทาง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/expression
2095 hedge n.  แนวไม้เตี้ยๆ, แนวพุ่มไม้, ขอบแดน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/hedge
2096 license n.  การอนุญาต, ใบอนุญาต https://dict.meemodel.com/แปลว่า/license
2097 Panama n.  ประเทศปานามา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/Panama
2098 regular adj.  ตามปกติ, โดยปกติ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/regular
2099 stare v.  จ้องมอง, เพ่ง, เล้ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/stare
2100 veal n.  เนื้อลูกวัว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/veal
2101 ashore adv.  เกยฝั่ง, ขึ้นบก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/ashore
2102 chuckle v.  หัวเราะเบาๆ, หัวเราะกับตัวเอง, แอบหัวเราะ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/chuckle
2103 departmentalize v.  ทำให้เป็นแผนก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/departmentalize
2104 expressionism n.  ศิลปะแนวหนึ่งที่แสดงอารมณ์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/expressionism
2105 helpful adj.  ให้ความช่วยเหลือ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/helpful
2106 lid n.  ฝา, ฝาปิด, ฝาปิดภาชนะ, หนังตา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/lid
2107 pancake n.  ขนมเบื้อง, การร่อนเรียบลงพื้นดินของเครื่องบิน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/pancake
2108 regularly adv.  อย่างเป็นปกติ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/regularly
2109 starfish n.  ปลาดาว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/starfish
2110 vegetable n.  ผัก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/vegetable
2111 Asian n.  ชาวเอเชีย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/Asian
2112 churn n.  เครื่องปั่นเนย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/churn
2113 departure n.  การจากไป, การออกเดินทาง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/departure
2114 extend v.  ยืดออก, แผ่ออก, ขยายเวลา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/extend
2115 hemp n.  กัญชา, ป่าน, ปอ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/hemp
2116 lifeguard n.  เจ้าหน้าที่คอยช่วยชีวิตคนตกน้ำ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/lifeguard
2117 panel n.  บัญชี, รายชื่อ, คณะลูกขุน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/panel
2118 regulate v.  ควบคุม, กำหนด, ปรับตัว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/regulate
2119 starvation n.  การอดอาหารตาย, การอดอยาก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/starvation
2120 vendor n.  พ่อค้า, แม่ค้า, แผงลอย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/vendor
2121 asleep adv.  นอนหลับ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/asleep
2122 cigar n.  บุหรี่ซิการ์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/cigar
2123 depend v. เชื่อใจใน, ไว้วางใจใน, ขึ้นอยู่กับ, พึ่งพา, แปรตาม, แน่นอน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/depend
2124 extensive adj.  กว้าง, ครอบคลุม, ถ้วนทั่ว, แพร่หลาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/extensive
2125 hen n.  แม่ไก่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/hen
2126 lifeless adj.  ที่ตาย, ที่ไม่มีชีวิตชีวา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/lifeless
2127 pantheistic adj.  คนที่เชื่อและบูชาพระเจ้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/pantheistic
2128 regulation n.  การออกกฎ, กฎหมาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/regulation
2129 statement n.  การประกาศ, การแจ้ง, คำแถลงการณ์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/statement
2130 ventilate v.  ระบายลม, ระบายอากาศ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/ventilate
2131 aspect n.  ลักษณะ, รูปร่างหน้าตา, รูปการ, หลักเกณฑ์, ทิศทาง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/aspect
2132 circuit n.  การเดินทางรอบ, สนามแข่งรูปวงกลม, วงจรไฟฟ้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/circuit
2133 dependable adj.  เชื่อถือได้, พึ่งพาได้, ไว้วางใจได้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/dependable
2134 exterior n.  ภายนอก, ชั้นนอก, ข้างนอก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/exterior
2135 herbivorous adj.  ซึ่งกินพืชเป็นอาหาร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/herbivorous
2136 lifelong adj.  ตลอดชีวิต, ชั่วชีวิต https://dict.meemodel.com/แปลว่า/lifelong
2137 paperwork n.  งานเสมียน, งานสารบรรณ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/paperwork
2138 rehabilitate v.  บำบัด, ซ่อมแซม, คืนตำแหน่งให้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/rehabilitate
2139 stationary n.  กระดาษเขียน, เครื่องเขียน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/stationary
2140 venue n.  สถานที่ผู้คนมาทำกิจกรรมร่วมกัน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/venue
2141 aspirant n.  ความทะเยอะทะยาน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/aspirant
2142 circulate v.  หมุนเวียน, ไหลเวียน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/circulate
2143 depress v.  หดหู่ใจ, เศร้า, ถูกกดลง, (เศรษฐกิจ) ตกต่ำ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/depress
2144 extinction n.  สูญพันธุ์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/extinction
2145 hereditary n.  กรรมพันธุ์, เป็นกรรมพันธุ์, ถ่ายทอด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/hereditary
2146 lifestyle n.  วิธีทางการดำเนินชีวิต, ลีลาชีวิต https://dict.meemodel.com/แปลว่า/lifestyle
2147 papyrus n.  ต้นกกจำพวก Cyperus papyrus ที่ใช้ทำกระดาษกันในสมัยโบราณ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/papyrus
2148 rehearsal n.  การฝึกซ้อม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/rehearsal
2149 statistic n.  ข้อมูล, สถิติ, ตัวเลข https://dict.meemodel.com/แปลว่า/statistic
2150 versatile adj.  คล่องแคล่ว, ที่ทำอะไรได้สารพัดอย่าง, มีประโยชน์หลากหลาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/versatile
2151 aspirin n  แอสไพรินเป็นยาแก้ปวดและลดไข้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/aspirin
2152 circulation n.  การเคลื่อนที่เป็นวงกลม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/circulation
2153 depressed adj.  หดหู่ใจ, เศร้า, ถูกกดลง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/depressed
2154 extract v.  ถอน, สกัด, บีบ, คั้น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/extract
2155 hesitate v.  ลังเลใจ, รีรอ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/hesitate
2156 lifetime n.  ตลอดชีวิต, ชั่วชีวิต, ช่วงระยะเวลาของการดำรงชีวิต https://dict.meemodel.com/แปลว่า/lifetime
2157 paradise n.  สวรรค์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/paradise
2158 reject v.  ปฏิเสธ,ไม่ยอมรับ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/reject
2159 statistical adj.  ซึ่งเป็นสถิติ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/statistical
2160 vertebrae n.  ข้อกระดูกสันหลัง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/vertebrae
2161 assassinate v.  ลอบสังหาร, ทำลาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/assassinate
2162 circumstance n.  สถานการณ์, กรณี, สภาวะ, สภาพ, ฐานะ, รายละเอียด,วิธีการ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/circumstance
2163 depression n.  หลุมหรือแอ่ง, ภาวะซึมเศร้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/depression
2164 extracurricular adj.  นอกหลักสูตร, นอกเหนือจากหน้าที่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/extracurricular
2165 hiccup n.  อาการสะอึก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/hiccup
2166 lighthearted adj.  เบิกบานใจ, ร่าเริง, ไม่มีอะไรเป็นห่วง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/lighthearted
2167 paragraph n.  ย่อหน้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/paragraph
2168 relate v.  บอก, เล่า, บรรยาย, เชื่อมโยง, สัมพันธ์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/relate
2169 statistics n.  วิชาสถิติ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/statistics
2170 vertical adj.  ซึ่งตั้งตรง, ซึ่งตั้งฉากกับแนวราบของขอบฟ้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/vertical
2171 assassination n.  การรอบฆ่า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/assassination
2172 civil adj.  เกี่ยวกับพลเมือง, ซึ่งมีความเจริญแล้ว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/civil
2173 deprive v.  ถอดถอนทำให้ไม่ได้รับ, ตัดสิทธิ์, กีดกัน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/deprive
2174 extradition n.  การส่งผู้ต้องหาไปรับคำพิพากษาในประเทศอื่น, การส่งผู้ร้ายข้ามแดน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/extradition
2175 hidden adj.  แอบ, ซ่อน, ลี้ลับ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/hidden
2176 likely adj.  น่าจะเป็นไปได้, สมควร, มีหวัง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/likely
2177 parallel adj.  ขนาน, เสมอ, เท่าเทียม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/parallel
2178 relationship n.  ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/relationship
2179 stay v. อยู่จนดึก, ยังไม่เข้านอน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/stay
2180 vessel n.  ภาชนะ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/vessel
2181 assembly n.  ชุมนุมชน, การชุมนุม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/assembly
2182 civilian n.  พลเรือน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/civilian
2183 depute v.  แต่งตั้งให้ทำงานแทน, มอบหมาย, กำหนดให้, เป็นตัวแทน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/depute
2184 extraordinarily adv.  ประหลาด, อย่างพิเศษ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/extraordinarily
2185 hide v.  ซ่อน, ปิดบังไว้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/hide
2186 link v.  เชื่อมต่อ, ประสาน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/link
2187 paramedic n.  เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/paramedic
2188 release v.  ปล่อย, ปลด, ลง, ตีพิมพ์, ออก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/release
2189 stead n.  ตัวแทน, สถานที่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/stead
2190 vet n.  สัตวแพทย์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/vet
2191 assertive adj.  ซึ่งยืนยันอย่างมั่นใจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/assertive
2192 civilizable adj.  พอจะอบรมให้มีอารยธรรมได้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/civilizable
2193 deputy n.  ผู้แทน, ตัวแทน, รอง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/deputy
2194 extraordinary adj.  พิเศษ, ผิดธรรมดา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/extraordinary
2195 hierarchy n.  การปกครองของคณะสงฆ์, ระบบสมณศักดิ์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/hierarchy
2196 liquefy v.  ทำให้เป็นของเหลว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/liquefy
2197 parchment n.  กระดาษหนัง, กระดาษเหนียว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/parchment
2198 relegate v.  จำแนก, เสนอ, ขับไล่, จำกัด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/relegate
2199 steadily adv.  อย่างมั่นคง, อย่างแน่นอน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/steadily
2200 veteran n.  ทหารผ่านศึก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/veteran
2201 assess v.  ประเมิน, กำหนด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/assess
2202 civilization n.  ความเจริญ, อารยธรรม, การอบรมขัดเกลา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/civilization
2203 derive v.  ได้มาจาก, กำเนิดมาจาก, มาจาก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/derive
2204 extraterrestrial adj.  ข้างนอก, นอกบรรยากาศโลก, ที่มาจากข้างนอก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/extraterrestrial
2205 hieroglyphics n.  อักษรภาพที่อียิปต์โบราณใช้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/hieroglyphics
2206 liquid adj.  เป็นของเหลว, ใส, สดใส, แวววาว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/liquid
2207 parental adj.  เกี่ยวกับพ่อหรือแม่, เกี่ยวกับตัวกำเนิดหรือแหล่งกำเนิด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/parental
2208 relentless adj.  เข้มงวด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/relentless
2209 steady adj.  มั่นคง, แน่นอน, เที่ยงตรง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/steady
2210 veterinarian n.  สัตวแพทย์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/veterinarian
2211 assignment n.  การมอบหมาย, งานให้ทำ, งานที่ได้รับมอบหมาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/assignment
2212 claim v.  เรียกร้อง, อ้างสิทธิ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/claim
2213 descent n.  การตกลงมา, การสืบเชื้อสาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/descent
2214 extravagance n.  ความฟุ่มเฟือย, ความสุรุ่ยสุร่าย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/extravagance
2215 hiking n.  การเดินทางไกลด้วยเท้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/hiking
2216 literally adj.  อย่างตามตัวอักษร, อย่างแท้จริง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/literally
2217 parentheses n.  วงเล็บ, เครื่องหมายลงเล็บ, นขลิขิต https://dict.meemodel.com/แปลว่า/parentheses
2218 reliable adj.  เชื่อถือได้, ไว้ใจได้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/reliable
2219 steal v.  ขโมย, ลักลอบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/steal
2220 veterinary n.  เกี่ยวกับสัตวแพทย์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/veterinary
2221 assist v.  ช่วยเหลือ, สนับสนุน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/assist
2222 clairvoyant n.  ผู้มีความสามารถหยั่งรู้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/clairvoyant
2223 describe v.  บอกพรรณนา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/describe
2224 extravagant adj.  ฟุ่มเฟือย, สุรุ่ยสุร่าย, ความสิ้นเปลือง, มากเกินควร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/extravagant
2225 hilarious adj.  ตลกขบขัน, เฮฮา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/hilarious
2226 literary adj.  เกี่ยวกับวรรณคดี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/literary
2227 parlor n.  ห้องรับแขก, ห้องนั่งเล่น, ห้องสนทนา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/parlor
2228 relief n.  การผ่อนคลาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/relief
2229 steelworks n.  โรงงานเหล็กกล้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/steelworks
2230 via prep  โดยทาง, โดยเส้นทาง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/via
2231 assistance n.  การช่วยเหลือ, การสงเคราะห์, การอนุเคราะห์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/assistance
2232 clam adj.  สงบ, เงียบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/clam
2233 description n.  คำอธิบาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/description
2234 extremely adv.  วิธีรุนแรง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/extremely
2235 hill n.  เนินเขา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/hill
2236 literate adj.  สามารถอ่านและเขียนหนังสือได้, มีการศึกษา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/literate
2237 parsimonious adj.  ขี้เหนียว, ใจแคบ, ไม่ซื่อสัตย์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/parsimonious
2238 relieve v.  บรรเทา, ลด, ผ่อนคลาย, ปลดปล่อย, ช่วยเหลือ, สงเคราะห์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/relieve
2239 steer v.  คุมหางเสือ, คัดท้าย, มุ่งหน้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/steer
2240 vibrant adj.  ซึ่งมีชีวิตชีวา, ซึ่งสั่นสะเทือน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/vibrant
2241 assistant n.  ผู้ช่วยเหลือ, ผู้ช่วย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/assistant
2242 clarification n.  การทำให้ชัดเจน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/clarification
2243 desert v.  ละทิ้ง, ทอดทิ้ง, หนีทัพ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/desert
2244 extrovert n.  ผู้ที่ชอบเข้าสังคม, ผู้ที่สนใจสิ่งที่อยู่รอบตัว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/extrovert
2245 hinge v.  ติดด้วยบานพับ, หมุนไปมาได้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/hinge
2246 literature n.  วรรณคดี, การประพันธ์, การเขียนหนังสือ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/literature
2247 parsley n.  ผักชีฝรั่ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/parsley
2248 religious adj.  เคร่งศาสนา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/religious
2249 step v. เหยียบบน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/step
2250 vibration n.  การสั่น, การแกว่ง, ความตื่นเต้น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/vibration
2251 associate v.  เกี่ยวเนื่อง, เข้าร่วม, มีส่วนร่วม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/associate
2252 clarify v.  ทำให้ชัดเจน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/clarify
2253 deserve v.  เหมาะสมกับ , สมควรได้รับ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/deserve
2254 exude v.  แสดงให้เห็น, ไหลซึมออกมา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/exude
2255 hire v.  เช่า, จ้าง, ว่าจ้าง, ให้เช่า, รับจ้าง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/hire
2256 loan n.  การให้ยืม, เงินกู้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/loan
2257 partial adj.  บางส่วน, ส่วนหนึ่ง, ไม่ทั้งหมด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/partial
2258 reluctant adj.  ไม่เต็มใจ, ฝืนใจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/reluctant
2259 stepsister n.  ลูกเลี้ยงที่เป็นผู้หญิง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/stepsister
2260 vice-versa adv.  ในทางกลับกัน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/vice-versa
2261 association n.  การร่วมงานหรือกิจการ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/association
2262 classical adj.  มีมาตรฐานสูง, เกี่ยวกับวรรณคดีสมัยคลาสสิก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/classical
2263 desirable adj.  มีค่า, ปรารถนา, เป็นที่พึ่ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/desirable
2264 eyesight n.  สายตา, ความสามารถในการมองเห็น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/eyesight
2265 historic adj.  ที่มีชื่อในประวัติศาสตร์, ที่สำคัญ, ในประวัติศาสตร์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/historic
2266 locally adv.  เฉพาะแห่ง, เฉพาะที่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/locally
2267 partially adv.  บางส่วน, ไม่ทั้งหมด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/partially
2268 reluctantly adv.  ไม่เต็มใจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/reluctantly
2269 sterling adj.  ( ทอง,เงิน ) เนื้อแท้, บริสุทธิ์, เกี่ยวกับเงินอังกฤษ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/sterling
2270 vicious adj.  ชั่วช้า, เลวทราม, ดุร้าย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/vicious
2271 assort v.  จำแนก, จัด, จัดเป็นพวกเดียวกัน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/assort
2272 classified adj.  ซึ่งแบ่งออกเป็นประเภทหรือหมวดหมู่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/classified
2273 desire n.  ปรารถนา, ต้องการ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/desire
2274 eyesore n.  สิ่งบาดตา, สิ่งที่อุจาดตา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/eyesore
2275 hit v. โขก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/hit
2276 lock v. เก็บไว้โดยใส่กุญแจ, ล็อกเก็บไว้, กักขัง, จำคุก, ใส่กรงขัง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/lock
2277 participate v.  มีส่วนร่วม, เข้าร่วม, ร่วมกระทำ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/participate
2278 rely v. ไว้ในใจ, ขึ้นอยู่กับ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/rely
2279 sticky adj.  เหนียว, เหนอะ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/sticky
2280 victim n.  เหยื่อ, ผู้เคราะห์ร้าย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/victim
2281 assume v.  ยอมรับ, รับ, ทึกทักเอา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/assume
2282 clatter v.  พูดเร็วและเสียงดัง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/clatter
2283 desolate adj.  ที่รกร้าง, แห้งแล้ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/desolate
2284 fabric n.  ผ้า, โครงสร้าง, องค์ประกอบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/fabric
2285 hitch v.  ดึง ยก หรือกระชากขึ้น, ผูก, มัด, ติด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/hitch
2286 loganberry n.  ผลไม้ชนิดหนึ่งมีสีแดงเข้มมีหนามคล้าย BlACKBERRY https://dict.meemodel.com/แปลว่า/loganberry
2287 particular adj.  โดยเฉพาะ, จำเพาะ, พิเศษ, อย่างยิ่ง, ผิดธรรมดา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/particular
2288 remain v.  เหลืออยู่, ยังคงเป็น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/remain
2289 stiff adj.  แข็ง, ยาก, ลำบาก, แรง, จัด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/stiff
2290 viewer n.  ผู้ดู, ผู้ชม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/viewer
2291 assure v.  รับประกัน, รับรอง, ทำให้แน่ใจหรือมั่นใจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/assure
2292 claustrophobia n.  โรคกลัวอยู่ที่แคบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/claustrophobia
2293 despair n.  สิ้นหวัง, หมดหวัง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/despair
2294 facilitate v.  ทำให้ง่ายขึ้น, ทำให้สะดวก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/facilitate
2295 hoax v.  หลอกลวง, โกหก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/hoax
2296 loggerhead n.  เต๋าทะเลขนาดใหญ่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/loggerhead
2297 particularly adv.  โดยเฉพาะ, เป็นพิเศษ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/particularly
2298 remember v.  จดจำไว้, จำได้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/remember
2299 stir v.  กวน, คน, แกว่ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/stir
2300 village n.  หมู่บ้านตามบ้านนอก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/village
2301 asteroid n.  กลุ่มวัตถุในอากาศโคจรอยู่ระหว่างดาวอังคารและดาวพฤหัสบดี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/asteroid
2302 claw n.  อุ้งเล็บ, ก้าม ( ปู , กุ้ง ) https://dict.meemodel.com/แปลว่า/claw
2303 desperate adj.  อันตราย, เข้าตาจน, ล่อแหลม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/desperate
2304 facilitator n.  ผู้อำนวยความสะดวก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/facilitator
2305 hod n.  บุ้งกี๋ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/hod
2306 lonely adj.  โดดเดี่ยว, ไร้เพื่อน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/lonely
2307 partition n.  การแบ่งแยก, การแยกออก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/partition
2308 remind v.  เตือนความจำ, เตือน, ทำให้ระลึกถึง, ทำให้จำได้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/remind
2309 stomata n.  ช่องเล็กๆ, รูเปิดเล็กๆ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/stomata
2310 villager n.  ชาวบ้าน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/villager
2311 astonish v.  ทำให้ประหลาดใจ, ทำให้ตกใจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/astonish
2312 clean v. ทำความสะอาด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/clean
2313 desperation n.  ความสิ้นหวัง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/desperation
2314 facility n.  ความชำนาญ, ความง่าย, ความสามารถ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/facility
2315 hold v. ยกขึ้น, ยก, พยุง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/hold
2316 look v. เฝ้าดู, เลี้ยงดู https://dict.meemodel.com/แปลว่า/look
2317 part-time adj.  นอกเวลา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/part-time
2318 reminder n.  สิ่งให้ช่วยจำได้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/reminder
2319 stoop v.  โน้มตัวลง, ก้ม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/stoop
2320 villain n.  ตัวร้าย (ทางวรรณกรรม) https://dict.meemodel.com/แปลว่า/villain
2321 astray adv.  หลงทาง, หลงผิด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/astray
2322 clear v. หายไป, ออกไปให้หมด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/clear
2323 despite prep.  ถึงอย่างไรก็ตาม, โดยไม่คำนึงถึง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/despite
2324 facsimile n.  สำเนาเอกสาร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/facsimile
2325 hole v. ซ่อนตัว, พักหลบซ่อน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/hole
2326 loophole n.  รูกำแพง, ช่องบนกำแพงสำหรับยิงข้าศึก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/loophole
2327 pass v. ตกทอด, ส่งต่อ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/pass
2328 remit v.  ยกเลิก, ละเว้น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/remit
2329 stop v.  หยุด, ยุติ, พัก, ค้าง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/stop
2330 vine n.  เถาวัลย์, ไม้เถา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/vine
2331 astrologer n.  โหราจารย์, นักโหราศาสตร์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/astrologer
2332 cleft n.  ร่อง, รอยแยก, ช่องที่แตก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/cleft
2333 destination n.  จุดมุ่งหมาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/destination
2334 fact n.  ความจริง, ข้อเท็จจริง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/fact
2335 holiday n.  วันหยุด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/holiday
2336 loud adj.  ดัง, ( เสียง ) สูง, ที่มีสีสด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/loud
2337 passage n.  ทางผ่าน, ทางไป https://dict.meemodel.com/แปลว่า/passage
2338 removal n.  การเอาออก, การย้าย, การฆ่า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/removal
2339 storage n.  การเก็บ, ที่เก็บ, การเก็บรักษา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/storage
2340 violence n.  ความรุนแรง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/violence
2341 astrology n.  โหราศาสตร์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/astrology
2342 client n.  ลูกค้า, ลูกความของทนาย, คนไข้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/client
2343 destroy v.  ทำลาย, ผลาญ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/destroy
2344 factor n.  ปัจจัย, เหตุ, กรณี, ตัวคูณ, ตัวหาร, ผู้แทนบริษัท https://dict.meemodel.com/แปลว่า/factor
2345 hollow adj.  เป็นโพรง, เป็นหลุม, กลวง, ว่าง, เว้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/hollow
2346 lousy adj.  น่ารังเกียจ, มีเหา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/lousy
2347 passenger n.  ผู้โดยสาร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/passenger
2348 renew v.  ซ่อมแซม, เติมให้เต็มอีกครั้ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/renew
2349 store n.  ร้าน, ห้องพัสดุ, พัสดุ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/store
2350 violent adj.  รุนแรง, ดุเดือด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/violent
2351 astronaut n.  นักบินอากาศ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/astronaut
2352 cliff n.  หน้าผา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/cliff
2353 destruction n.  การทำลาย, ภาวะที่ถูกทำลาย, สาเหตุของการทำลาย, วิธีการทำลาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/destruction
2354 factory n.  โรงงาน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/factory
2355 homeless n.  คนที่ไม่มีบ้านอาศัย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/homeless
2356 lovely adj.  น่ารัก, ดีงาม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/lovely
2357 passionate adj.  มีอารมณ์มาก, เร่าร้อน, กระตือรือร้น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/passionate
2358 renewal n.  การปรับปรุง, การทำให้กลับดีดังเดิม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/renewal
2359 storm n.  พายุ, มรสุม, ลมมรสุม, การระดมยิง, ความโกลาหล https://dict.meemodel.com/แปลว่า/storm
2360 virtue n.  คุณงามความดี, ความบริสุทธิ์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/virtue
2361 astronomy n.  วิชาดาราศาสตร์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/astronomy
2362 climber n.  คนปีน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/climber
2363 detective n.  นักสืบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/detective
2364 fade v.  เลือน, เผือด, เหี่ยว, (สี)ตก, จาง, สลัว, ร่วงโรย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/fade
2365 homesick adj.  ซึ่งคิดถึงบ้าน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/homesick
2366 loyal adj.  ซื่อสัตย์, ภักดี, จงรักภักดี, ยึดมั่น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/loyal
2367 passport n.  หนังสือเดินทาง, ใบผ่าน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/passport
2368 rent n.  ค่าเช่า, การเช่า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/rent
2369 stow v. แอบซ่อนอยู่ในเรือหรือเครื่องบิน, เดินทางฟรี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/stow
2370 virtuoso n.  ผู้มีความรู้หรือความสามารถพิเศษโดยเฉพาะดนตรี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/virtuoso
2371 athlete n.  นักกีฬา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/athlete
2372 cloakroom n.  ห้องฝากเก็บเสื้อคลุม, ห้องเก็บกระเป๋า, ห้องน้ำ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/cloakroom
2373 detention n.  การกักขัง, การคุมตัว, การกักกัน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/detention
2374 failure n.  ความล้มเหลว, ภาวะขาดแคลน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/failure
2375 homograph n.  คำพ้องรูป https://dict.meemodel.com/แปลว่า/homograph
2376 loyalty n.  ความซื่อสัตย์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/loyalty
2377 past adj.  ผ่าน, พ้น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/past
2378 repair v.  ซ่อมแซม, แก้ไข, รักษา, เยียวยา, ชดเชย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/repair
2379 strain v  ทำให้ตึง, ทำให้เครียด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/strain
2380 visible adj.  มองเห็นได้, สังเกตได้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/visible
2381 atmosphere n.  ชั้นบรรยากาศ, บรรยากาศที่น่าสนใจของสถานที่, ภูมิอากาศ, อารมณ์หรือการให้สีของงานศิลป์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/atmosphere
2382 clone v.  ทำให้กำเนิดมาจากเซลล์เดียวกัน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/clone
2383 detergent n.  ผงซักฟอก, สิ่งชำระล้าง (เช่นสบู่) https://dict.meemodel.com/แปลว่า/detergent
2384 faint adj.  เลือนๆ, อ่อนกำลัง, เป็นลม, หน้ามืด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/faint
2385 honestly adv.  อย่างซื่อสัตย์, อย่างสุจริต, ด้วยความจริงใจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/honestly
2386 luggage n.  กระเป๋าเดินทาง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/luggage
2387 pastoral adj.  เกี่ยวกับชีวิตในชนบท, เกี่ยวกับฟาร์มเลี้ยงสัตว์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/pastoral
2388 repairer n.  ช่างซ่อม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/repairer
2389 stranger n.  คนแปลกหน้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/stranger
2390 visual adj.  เกี่ยวกับสายตา, เกี่ยวกับการมองเห็น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/visual
2391 atop adv.  บนยอด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/atop
2392 close v. ปิดกิจการ, ไม่ถ่ายทอด, เข้ามาใกล้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/close
2393 determination n.  ความมุ่งมั่น, ความตั้งใจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/determination
2394 fairground n.  บริเวณงานแสดงนิทรรศการ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/fairground
2395 honor n. รายชื่อนักเรียนดีเด่นในโรงเรียนหรือวิทยาลัย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/honor
2396 lukewarm adj.  อุ่นพอประมาณ, อุ่นๆ, ไม่กระตือรือร้น, เฉยๆ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/lukewarm
2397 pasty n.  ขนมพายไส้เนื้อและผัก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/pasty
2398 repeat v.  กล่าวซ้ำ, พูดอีก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/repeat
2399 strategic adj.  เกี่ยวกับ(กลยุทธ ,ยุทธวิธี) https://dict.meemodel.com/แปลว่า/strategic
2400 visually adv.  โดยสายตา, โดยทัศน์วิสัย, โดยการมอง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/visually
2401 attack n.  การโจมตี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/attack
2402 close-up n.  ภาพถ่ายในระยะใกล้, การถ่ายภาพในระยะใกล้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/close-up
2403 determine v.  กำหนด, ตัดสินใจ, ตกลงใจ, ตั้งใจ, ยุติ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/determine
2404 faith n.  ศรัทธา, ความศรัทธา, ความเลื่อมใส https://dict.meemodel.com/แปลว่า/faith
2405 hook v. พ่วง, เกี่ยว, ประกอบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/hook
2406 lumber n.  ไม้แปรรูป, ของสัพเพเหระ, ของเก็บจิปาถะ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/lumber
2407 pat v.  ตบเบาๆ, ตีเบาๆ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/pat
2408 repeatedly adv.  ทำซ้ำ, พูดซ้ำ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/repeatedly
2409 strategy n.  แผนยุทธศาสตร์, การวางแผน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/strategy
2410 vital adj.  จำเป็น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/vital
2411 attempt v.  พยายาม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/attempt
2412 clown n.  ตัวตะลก, คนหยาบคาย, คนบ้านนอก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/clown
2413 determinism n.  ลัทธิพรหมลิขิต, ลัทธิที่เชื่อเรื่องโชคชะตา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/determinism
2414 faithfully adv.  อย่างซื่อสัตย์, อย่างเชื่อถือได้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/faithfully
2415 hopelessness n.  ความหมดหวัง, ความสิ้นหวัง, ความท้อถอย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/hopelessness
2416 lung n.  ปอด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/lung
2417 paternity n.  ความเป็นพ่อ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/paternity
2418 repercussion n.  ผลกระทบ, การสะท้อนกลับ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/repercussion
2419 straw n.  ฟาง, ฟางข้าว, กองฟาง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/straw
2420 vivid adj.  เจิดจ้า, สว่างไสว, มีชีวิตชีวา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/vivid
2421 attendance n.  การเข้างาน, การเข้าร่วม, การอยู่กับ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/attendance
2422 clue n.  สิ่งที่ช่วยนำไปสู่การแก้ปัญหาหรือไขปริศนา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/clue
2423 develop v.  พัฒนา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/develop
2424 fall v.  ตก, หล่น, ร่วง, ตรงกับ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/fall
2425 horizontal adj.  เป็นแนวนอน, ขนานกับแนวพื้นดิน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/horizontal
2426 lurk v.  ซุ่มซ่อน, ดักซุ่ม, แอบแฝง, สิ่งสู่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/lurk
2427 path n.  ทางเดิน, เส้นทาง, ทางผ่าน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/path
2428 replace v.  แทนที่, ทำหน้าที่แทน, รับช่วง, ชดใช้คืน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/replace
2429 stream n.  ลำธาร, สายน้ำ, แม่น้ำเล็ก, กระแส, กระแสน้ำ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/stream
2430 vocalist n.  นักร้อง, ผู้ที่ร้องในวงดนตรี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/vocalist
2431 attention n.  การเอาใจใส่, ความสนใจ, การดูแล https://dict.meemodel.com/แปลว่า/attention
2432 clumsy adj.  ซุ่มซ่า,ไม่คล่อง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/clumsy
2433 development n.  การพัฒนา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/development
2434 fallible adj.  ซึ่งทำผิดๆได้หรือหลอกได้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/fallible
2435 hormone n.  ฮอร์โมน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/hormone
2436 luxurious adj.  ฟุ่มเฟือย, หรูหรา, บำรุงความสุข https://dict.meemodel.com/แปลว่า/luxurious
2437 patient n.  คนไข้, ลูกค้า, ลูกความ, เหยื่อ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/patient
2438 replacement n.  การแทนที่, การสวมตำแหน่ง, การทำหน้าที่แทน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/replacement
2439 streamline n.  รูปเพรียวลม , ทางเพรียวลม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/streamline
2440 vociferous adj.  ซึ่งร้องหนวกหู, ตะโกนร้อง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/vociferous
2441 attic n.  ห้องเพดาน, ห้องใต้หลังคา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/attic
2442 cluster n.  กลุ่ม, พวง, ช่อ, กระจุก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/cluster
2443 devolution n.  การถ่ายโอนอำนาจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/devolution
2444 familiar adj.  คุ้นเคย, คุ้น, ชิน, เคย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/familiar
2445 horrible adj.  น่ากลัว, ซึ่งไม่เป็นที่พอใจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/horrible
2446 luxury n.  ความฟุ่มเฟือย, ความหรูหรา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/luxury
2447 pattern n.  แบบแผน, แบบฉบับ, แบบอย่าง, รูปแบบ, ลีลา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/pattern
2448 replenishment n.  การเติมให้เต็ม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/replenishment
2449 strength n.  กำ ลัง, พลัง, แรง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/strength
2450 volcano n.  ภูเขาไฟ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/volcano
2451 attitude n.  ทัศนคติ, ท่าทาง, ท่าในการบิน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/attitude
2452 coastal adj.  ตามชายฝั่ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/coastal
2453 devote v.  อุทิศตน, ทุ่มเท, จงรักภักดี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/devote
2454 famine n.  การขาดแคลนอาหาร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/famine
2455 horrify v.  ทำให้กลัว, ทำให้หวาดกลัว, ทำให้สยองพองขน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/horrify
2456 machinery n.  เครื่องจักร, เครื่องกล https://dict.meemodel.com/แปลว่า/machinery
2457 pay v. จ่ายเงินคืน, ลดโทษ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/pay
2458 report n.  รายงาน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/report
2459 strengthen v.  ทำให้แข็งแรง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/strengthen
2460 volt n.  โวลต์, หน่วยวัดแรงดันไฟฟ้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/volt
2461 attract v.  มีความน่าสนใจ, ทำให้เข้ามาใกล้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/attract
2462 coastline n.  เส้นแนวชายฝั่งทะเล https://dict.meemodel.com/แปลว่า/coastline
2463 diagonal adj.  เกี่ยวกับเส้นทแยงมุม, เกี่ยวกับเส้นขวาง, ที่ขวาง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/diagonal
2464 fancy n. ชุดแฟนซีที่ใช้ในงานสโมสรสันนิบาต https://dict.meemodel.com/แปลว่า/fancy
2465 horror n.  ความหวาดกลัว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/horror
2466 magic n.  เวทมนตร์, การเล่นกล, อำนาจวิเศษ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/magic
2467 paycheck n.  เช็คเงินเดือน, เช็คเงินค่าจ้าง, เงินเดือน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/paycheck
2468 reporter n.  ผู้สื่อข่าว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/reporter
2469 stress n.  ความตึงเครียด, การบังคับ, การบีบคั้น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/stress
2470 voltage n.  แรงดันไฟฟ้าหรือความแตกต่างศักดิ์ที่มีหน่วยเป็นโวลต์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/voltage
2471 attractive adj.  ซึ่งดึงดูดความสนใจ, มีแรงดึงดูด, มีเสน่ห์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/attractive
2472 cockney n.  ชาวลอนดอนทางตะวันออกที่เป็นที่อยู่อาศัยของคนจน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/cockney
2473 diagonally adv.  เป็นแนวทแยงมุม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/diagonally
2474 fantastic adj.  ประหลาด, น่าอัศจรรย์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/fantastic
2475 hospitable adj.  มีมิตรไมตรีจิต, มีอัธยาศัย, ชอบต้อนรับแขก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/hospitable
2476 magical adj.  วิเศษ, ขลัง, เกี่ยวกับเวทมนตร์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/magical
2477 payload n.  ส่วนของเครื่องบินที่บรรทุกสินค้าและผู้โดยสารซึ่งมีการชำระเงิน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/payload
2478 represent v.  เป็นตัวแทน, เล่นบทเป็น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/represent
2479 stretch v.  ยื่น, ขยายออก, เหยียด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/stretch
2480 voluble adj.  พูดคล่อง, พูดเก่ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/voluble
2481 attribute v.  เชื่อว่า, อ้างว่า, ให้เหตุผลว่า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/attribute
2482 cockroach n.  แมลงสาบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/cockroach
2483 diagram n.  ภาพวาด, แบบหรือแผนผังที่ใช้ในการอภิปราย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/diagram
2484 fantasy n.  การจินตนาการ, การนึกฝัน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/fantasy
2485 hospitality n.  ความมีมิตรไมตรีจิต, ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/hospitality
2486 magnetic adj.  มีแรงดึงดูด, มีเสน่ห์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/magnetic
2487 peaceful adj.  สงบ, สงบเงียบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/peaceful
2488 representation n.  ผู้แทน, ตัวแทน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/representation
2489 strict adj.  เข้มงวด, เคร่งครัด, กวดขัน, แม่นยำ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/strict
2490 volunteer n.  อาสาสมัคร, ผู้สมัคร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/volunteer
2491 aubergine n.  มะเขือพวง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/aubergine
2492 coincidence n.  ภาวะบังเอิญ, เหตุบังเอิญ, การเกิดขึ้นพร้อมกัน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/coincidence
2493 dial n.  นาฬิกาแดด, ใบหน้า, หน้าปัด(นาฬิกา,วิทยุ, โทรทัศน์) https://dict.meemodel.com/แปลว่า/dial
2494 farmhand n.  ผู้รับจ้างทำงานในไร่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/farmhand
2495 host n.  เจ้าภาพ, เจ้าบ้าน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/host
2496 magnetism n.  อำนาจดึงดูด, อำนาจแม่เหล็ก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/magnetism
2497 peck v.  จิก, จิกกิน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/peck
2498 repression n.  การทารุณ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/repression
2499 stride v.  เดินก้าวยาวๆ, ก้าวข้าม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/stride
2500 vomit v.  อาเจียน, ทำให้อาเจียน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/vomit
2501 auburn n.  สีน้ำตาลแดง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/auburn
2502 cold adj.  เย็น, เฉยเมย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/cold
2503 dialect n.  รูปแบบการใช้ภาษาเฉพาะถิ่น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/dialect
2504 farmyard n.  บริเวณฟาร์ม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/farmyard
2505 household adj.  เกี่ยวกับครอบครัว, ประจำบ้าน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/household
2506 magnificence n.  ความสง่างาม, ความผึ่งผาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/magnificence
2507 peculiar adj.  แปลก, ไม่ปกติ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/peculiar
2508 reptile n.  สัตว์เลื้อยคลาน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/reptile
2509 strike v.  ตี, ตอก, ทุบ, ต่อย, ชก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/strike
2510 voracious adj.  โลภมาก, ละโมบ, กระหาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/voracious
2511 audience n.  ผู้ฟัง, ผู้ชม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/audience
2512 collage n.  เทคนิคการปะติดปะต่อเศษชิ้นวัตถุต่างๆ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/collage
2513 diamond n.  เพชร, ไพ่ข้าวหลามตัด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/diamond
2514 fascinate v.  ทำให้เกิดความสนใจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/fascinate
2515 housewarming n.  งานขึ้นบ้านใหม่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/housewarming
2516 magnificent adj.  โอ่อ่า, งดงาม, สง่า, ดีเลิศ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/magnificent
2517 pedagogical adj.  เกี่ยวกับวิธีการสอน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/pedagogical
2518 require v.  ต้องการ, เรียกร้อง, ขอ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/require
2519 strip v.  เปลื้องผ้า, ถอดผ้า, ปล้น, ลอก, ปอก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/strip
2520 vow v.  สาบาน, ให้คำมั่น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/vow
2521 audiovisual adj.  เกี่ยวกับโสตประสาทและจักษุประสาท https://dict.meemodel.com/แปลว่า/audiovisual
2522 collapse v.  ล้มลง, ยุบลง, ทรุดลง, พับเก็บได้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/collapse
2523 dictatorship n.  การปกครองแบบเผด็จการ, อำนาจเผด็จการ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/dictatorship
2524 fascinating adj.  มีเสน่ห์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/fascinating
2525 housewife n.  แม่บ้าน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/housewife
2526 magnitude n.  ความใหญ่โต, ความสำคัญ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/magnitude
2527 pedestrian n.  ผู้เดินเท้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/pedestrian
2528 rerun v.  เริ่มใหม่, ฉายใหม่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/rerun
2529 stroke n.  การตี, การทุบ, การพายเรือ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/stroke
2530 vowel n.  เสียงสระ, อักษรแทนเสียงสระ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/vowel
2531 audition n.  การทดลองแสดง, การทดลองฟัง, การได้ยิน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/audition
2532 collar n.  ปลอกคอ, ปกเสื้อ, คอเสื้อ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/collar
2533 die v. หายไป, จากไป https://dict.meemodel.com/แปลว่า/die
2534 fashionable adj.  ทันสมัย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/fashionable
2535 however adv.  อย่างไรก็ตาม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/however
2536 mainland n.  แผ่นดินใหญ่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/mainland
2537 pediatrics n.  กุมารแพทย์ศาสตร์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/pediatrics
2538 rescue v.  ช่วยเหลือ, ช่วยให้รอด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/rescue
2539 stroll v.  เดินเล่น, เดินทอดน่อง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/stroll
2540 wail v.  ร้องโอดครวญ , คราง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/wail
2541 Australia n.  ประเทศออสเตรเลีย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/Australia
2542 collarbone n.  กระดูกไหปลาร้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/collarbone
2543 diesel n.  พาหนะที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล https://dict.meemodel.com/แปลว่า/diesel
2544 fate n.  โชคชะตา, ชะตา, พรหมลิขิต https://dict.meemodel.com/แปลว่า/fate
2545 huge adj.  ใหญ่มาก, ใหญ่โต, มหึมา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/huge
2546 mainstay n.  หลักสำคัญ, บุคคลหรือสิ่งที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/mainstay
2547 peel v.  ปลอกเปลือก, เลาะกะเทาะ, ถอดเสื้อผ้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/peel
2548 research n.  การค้นคว้า, การวิจัย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/research
2549 structure n.  โครงสร้าง, โครงร่าง, องค์ประกอบ, ลักษณะ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/structure
2550 wait v. รอ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/wait
2551 authentic adj.  จริง, แท้, เชื่อถือ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/authentic
2552 collect v.  รวบรวม, สะสม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/collect
2553 diet n.  อาหาร, โภชนาการ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/diet
2554 father-in-law n.  พ่อตา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/father-in-law
2555 hull v.  เอาเปลือกออก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/hull
2556 maintain v.  รักษา, ดูแลต่อไป, คงอยู่, ดำรง, รักษาไว้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/maintain
2557 peer n.  ผู้เท่าเทียมกัน, ขุนนาง, เพื่อน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/peer
2558 resemble v.  คล้ายคลึงกับ, เหมือนกับ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/resemble
2559 struggle v.  ดิ้นรน, ต่อสู้, พยายาม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/struggle
2560 waitress n.  พนักงานหญิงรับใช้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/waitress
2561 author n.  นักเขียน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/author
2562 collection n.  การสะสม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/collection
2563 dietary adj.  เกี่ยวกับโภชนาการ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/dietary
2564 fathom n.  หน่อยวัดระดับความลึกของน้ำมีค่าหน่วยละ 6 ฟุต https://dict.meemodel.com/แปลว่า/fathom
2565 humankind n.  มนุษย์, มนุษยชาติ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/humankind
2566 maintenance n.  การผดุงไว้, การรักษาไว้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/maintenance
2567 penfriend n.  เพื่อนทางจดหมาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/penfriend
2568 reservation n.  การสงวน, การรักษาไว้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/reservation
2569 stubborn adj.  ดื้อดึง, ดันทุรัง, ดื้อรั้น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/stubborn
2570 wake v. ตื่นขึ้น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/wake
2571 authoritarian adj.  เกี่ยวกับอำนาจเบ็ดเสร็จ, เกี่ยวกับอำนาจเผด็จการ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/authoritarian
2572 collocate v.  จัดให้เหมาะ, วางให้เหมาะ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/collocate
2573 differentiate v.  ทำให้แตกต่าง, ทำให้เปลี่ยนแปลง, บอกความแตกต่าง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/differentiate
2574 fatigue n.  ความเหนื่อย, ความเพลีย, งานที่ใช้แรง, งานกรรมกร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/fatigue
2575 humble adj.  ถ่อมตัว, อ่อนน้อม, ต่ำต้อย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/humble
2576 major adj.  ใหญ่, สำคัญ, ส่วนใหญ่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/major
2577 penguin n.  นกเพนกวิน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/penguin
2578 resident n.  ผู้อยู่อาศัย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/resident
2579 studious adj.  ขยันเรียน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/studious
2580 walk v. เดินเข้ามา, เดินชน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/walk
2581 authority n.  เจ้าหน้าที่, อำนาจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/authority
2582 colony n.  อาณานิคม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/colony
2583 dimension n.  มิติ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/dimension
2584 faucet n.  ทางเชื่อมระหว่างปากกับคอหอย, เครื่องมือที่กั้นน้ำไม่ให้ไหลออกจากท่อ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/faucet
2585 humiliate v.  ขายหน้าขายตา, ทำให้เสียเกียรติ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/humiliate
2586 majority n.  ส่วนใหญ่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/majority
2587 penniless adj.  ซึ่งหมดเนื้อหมดตัว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/penniless
2588 residential adj.  เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/residential
2589 stunning adj.  น่าประหลาดใจ, น่าทึ่ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/stunning
2590 wanderlust n.  ความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะออกไปท่องเที่ยว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/wanderlust
2591 autobiography n.  อัตชีวประวัติ, ชีวประวัติของตัวเอง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/autobiography
2592 column n.  เสา (กลม,หิน), คอลัมม์หนังสือพิมพ์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/column
2593 dimensional adj.  ที่มีมิติ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/dimensional
2594 fault n.  ความผิดพลาด, ข้อบกพร่อง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/fault
2595 humorous adj.  ตลก, ขบขัน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/humorous
2596 make v. หา (บางสิ่ง) ใหม่, เปลี่ยนเป็น, ยกให้, โอนกรรมสิทธิ์ให้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/make
2597 pension n.  เบี้ยบำนาญ, เงินบำนาญ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/pension
2598 resist v.  ต่อต้าน, อดทน, ขัดขวาง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/resist
2599 stupid adj.  โง่, เบาปัญญา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/stupid
2600 wardrobe n.  ตู้เสื้อผ้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/wardrobe
2601 automate v.  ผลิตด้วยเครื่องจักร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/automate
2602 columnist n.  ผู้เขียนบทความลงในหนังสือ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/columnist
2603 diminish v.  ทำให้เล็กลง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/diminish
2604 favor n.  ความกรุณา, การสนับสนุน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/favor
2605 hungrily adv.  อย่างต้องการมาก, ที่หิวกระหาย, ที่ปรารถนา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/hungrily
2606 malleability n.  การเปลี่ยนแปลงได้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/malleability
2607 percentage n.  อัตราร้อยละ, ค่าเปอร์เซ็นต์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/percentage
2608 resolution n.  ความแน่วแน่, ความเด็ดเดี่ยว, การยืนหยัด, มติ, การลงมติ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/resolution
2609 sturdiness n.  ทนทาน, มั่นคง, แน่นหนา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/sturdiness
2610 warehouse n.  โกดังสินค้า, คลังสินค้า, โรงพัสดุ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/warehouse
2611 automatically adv.  อัตโนมัติ, ซึ่งทำงานได้เอง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/automatically
2612 combination n.  การรวมกัน, จำนวนสิ่งของที่รวมกัน, พันธมิตร, การจัดเป็นกลุ่ม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/combination
2613 dimmer adj.  มืดสลัว, ไม่ชัด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/dimmer
2614 fearful adj.  น่ากลัว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/fearful
2615 hunter n.  ผู้ล่า, พราน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/hunter
2616 man v.  อยู่ประจำการ, ดูแล, จัดคนเข้าประจำ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/man
2617 perception n.  การสัมผัสรู้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/perception
2618 resonance n.  เสียงก้อง, เสียงสะท้อน, เสียงกังวาน, เสียงรัว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/resonance
2619 sty n.  โรคกุ้งยิง, คอกหมู, ที่สกปรก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/sty
2620 warfare n.  การสงคราม , การสู้รบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/warfare
2621 automobile n.  รถยนต์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/automobile
2622 combine v.  แสดงร่วมกัน , นำมารวมกัน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/combine
2623 dip v.  จุ่ม, แช่, เอียง, ลด, ตัก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/dip
2624 feasible adj.  ซึ่งทำได้, เหมาะสม, เป็นไปได้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/feasible
2625 hurricane n.  พายุเฮอร์ริเคน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/hurricane
2626 manager n.  ผู้จัดการ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/manager
2627 perceptive adj.  ซึ่งสามารถหยั่งรู้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/perceptive
2628 resort v.  อาศัย, พึ่ง, ใช้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/resort
2629 submarine n.  เรือดำน้ำ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/submarine
2630 warm v. อุ่นเครื่อง , ทำให้อุ่นขึ้น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/warm
2631 autonomy n.  อิสระ, ไม่ขึ้นกับใคร, ซึ่งปกครองตัวเอง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/autonomy
2632 come v. พบโดยบังเอิญ, โจมตี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/come
2633 diploma n.  อนุปริญญา, ประกาศนียบัตร, ใบอนุญาต https://dict.meemodel.com/แปลว่า/diploma
2634 feat n.  ความสำเร็จ, การกระทำที่กล้าหาญ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/feat
2635 hybrid n.  คำผสม, สิ่งที่เกิดขึ้นจากการผสมขึ้นมา, ลูกผสม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/hybrid
2636 mandatory adj.  เกี่ยวกับคำสั่ง, มีลักษณะเป็นคำสั่ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/mandatory
2637 perfect n.  สมบูรณ์, ดีเลิศ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/perfect
2638 resource n.  แหล่งที่มา, ทรัพยากร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/resource
2639 submit v.  มอบ, ยอมให้, ยอมแพ้, ยอมจำนน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/submit
2640 warmly adv.  อย่างอบอุ่น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/warmly
2641 auxiliary adj.  สำรอง, เสริม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/auxiliary
2642 comeback n.  การกลับสู่ตำแหน่งหรือฐานะเดิม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/comeback
2643 directly adv.  โดยตรง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/directly
2644 feather n.  ขนนก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/feather
2645 hydrate n.  สารประกอบที่มีโมเลกุลของน้ำอยู่ด้วย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/hydrate
2646 manicure n.  การตกแต่งเล็บและมือ(การเสริมสวย),การทำเล็บ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/manicure
2647 perform v.  กระทำ, ปฏิบัติ, ดำเนินการ, ทำให้บรรลุความสำเร็จ, แสดง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/perform
2648 resourceful adj.  อุดมสมบูรณ์, หัวดี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/resourceful
2649 subscription n.  เงินค่าบำรุง, เงินค่าสมัครสมาชิก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/subscription
2650 wart n.  หูด, ไฝ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/wart
2651 availability n.  สะดวก, ใช้ประโยชน์ได้, ว่าง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/availability
2652 comedian n.  ตัวตลก, ผู้ที่มีลักษณะตลก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/comedian
2653 director n.  ผู้อำนวยการ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/director
2654 feature n.  หน้าตา, โฉมหน้า, ลักษณะเฉพาะ, แบบ, สารคดีพิเศษ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/feature
2655 hygienics n.  สุขวิทยา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/hygienics
2656 manipulative adj.  ซึ่งจัดการได้, จับต้องได้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/manipulative
2657 performance n.  การกระทำ, การปฏิบัติ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/performance
2658 respectable adj.  น่านับถือ, น่าเคารพ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/respectable
2659 subsequent adj.  ซึ่งตามมา, ภายหลัง, ต่อมา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/subsequent
2660 waste v.  ใช้หมดไปอย่างสิ้นเปลือง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/waste
2661 available adj.  สะดวก, ใช้ประโยชน์ได้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/available
2662 comfortable adj.  สบาย, อุ่นใจ, สะดวก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/comfortable
2663 dirigible adj.  สามารถควบคุมบังคับได้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/dirigible
2664 federal n.  สหพันธรัฐ, สหรัฐ, สหภาพ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/federal
2665 icecap n.  ชั้นน้ำแข็งที่ปกคลุมพื้นโลก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/icecap
2666 mankind n.  มนุษยชาติ, ผู้ชาย, มนุษย์โลก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/mankind
2667 perfume n.  น้ำหอม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/perfume
2668 respectively adv.  ตามลำดับ, เป็นลำดับ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/respectively
2669 subsidize v.  ให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน,ให้เงินอุดหนุน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/subsidize
2670 watch v. ระวัง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/watch
2671 average n.  ค่าเฉลี่ย, อัตราค่าเฉลี่ย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/average
2672 comic adj.  การ์ตูน, ตลก, สนุก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/comic
2673 dirt n.  สิ่งสกปรก, สิ่งไร้ค่า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/dirt
2674 feed v. เหนื่อยหน่าย, ระอา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/feed
2675 idea n.  ความคิด, ความคิดเห็น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/idea
2676 manner n.  พฤติกรรม, มารยาท https://dict.meemodel.com/แปลว่า/manner
2677 perhaps adv.  บางที, อย่างเป็นไปได้, กระมัง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/perhaps
2678 respiratory adj.  สำหรับการหายใจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/respiratory
2679 substance n.  สาร, สสาร, แก่นสาร, เนื้อหนังมังสา, ร่างกาย, ธาตุแท้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/substance
2680 watertight adj.  น้ำไม่เข้า, น้ำไม่ซึม, ไม่รั่ว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/watertight
2681 avoid v.  หลีกหนี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/avoid
2682 command v.  ออกคำสั่ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/command
2683 disabled adj.  พิการ, ไร้ความสามารถ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/disabled
2684 fellowship n.  สัมพันธภาพ, มิตรภาพ, ความเลื่อมใส https://dict.meemodel.com/แปลว่า/fellowship
2685 identification n.  การทำเอกลักษณ์, การชี้ตัว, การบอกชื่อ, การชันสูตร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/identification
2686 manufacture v.  ผลิต, การผลิต https://dict.meemodel.com/แปลว่า/manufacture
2687 period n.  ระยะเวลา, สมัย, รอบ, ระยะเวลาหนึ่ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/period
2688 respond v.  ตอบ, ตอบสนอง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/respond
2689 substitute v.  แทนที่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/substitute
2690 weak adj.  อ่อนแอ, อ่อนลง, เปราะ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/weak
2691 avoidable adj.  หลีกหนี, หลีกเลี่ยงได้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/avoidable
2692 commando n.  หน่วยปฏิบัติการเฉพาะที่ฝึกฝนมาเป็นพิเศษ, คอมมานโด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/commando
2693 disadvantage n.  ภาวะที่เสียเปรียบ, ข้อเสีย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/disadvantage
2694 femur n.  กระดูกขาท่อนบน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/femur
2695 identify v.  ชี้ตัว, บอกชื่อ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/identify
2696 march n.  ชายแดน, เขตแดน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/march
2697 periscope n.  กล้องส่องดูเหนือผิวน้ำของเรือดำน้ำ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/periscope
2698 response n.  คำตอบ, การตอบ, คำรับ, ผลตอบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/response
2699 subtitle n.  หน้าปกรอง, สื่อรอง, หัวข้อย่อย, คำอธิบายข้างใต้ของภาพยนตร์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/subtitle
2700 wealthy adj.  มั่งคั่ง, มั่งมี, มากมาย, รวย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/wealthy
2701 await v.  คอยรอ, คอย, เฝ้ารอ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/await
2702 comment v.  แสดงความเห็น, ตั้งข้อสังเกต https://dict.meemodel.com/แปลว่า/comment
2703 disappearance n.  สูญหาย, การหายสาบสูญ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/disappearance
2704 fence n.  รั้ว, กำแพง, ที่กั้น, สิ่งกีดขวาง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/fence
2705 idiot n.  คนโง่เง่า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/idiot
2706 marina n.  ที่จอดเรือเล็กๆสำหรับซ่อมและบริการเรือ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/marina
2707 permanent adj.  ทนทาน, ถาวร, ยืนนาน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/permanent
2708 responsible adj.  มีความรับผิดชอบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/responsible
2709 subtle adj.  บาง, ละเอียด, บอบบาง, เข้าใจยาก, ลึกลับ, ฉลาด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/subtle
2710 weapon n.  อาวุธ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/weapon
2711 awareness n.  รู้ตัว, มีสติ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/awareness
2712 commentator n.  ผู้วิจารณ์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/commentator
2713 disappointing adj.  น่าผิดหวัง, น่าเสียดาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/disappointing
2714 fertility n.  มีดินดี, อุดมสมบูรณ์, มีความคิดเฟื่อง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/fertility
2715 ignore v.  ไม่สนใจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/ignore
2716 marionette n.  หุ่นกระบอก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/marionette
2717 permission n.  การอนุญาต, การอนุมัติ, การยินยอม, ใบอนุญาต, ใบอนุมัติ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/permission
2718 restatement n.  การประกาศซ้ำ, การกล่าวซ้ำ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/restatement
2719 subtropical adj.  ใกล้เขตร้อน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/subtropical
2720 wear v. ค่อยๆสึกกร่อน, ค่อยๆหายไป https://dict.meemodel.com/แปลว่า/wear
2721 away adv.  ไปเสีย, ไป, หมดไป https://dict.meemodel.com/แปลว่า/away
2722 commerce n.  การซื้อขายสินค้า, การแลกเปลี่ยนความรู้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/commerce
2723 disapproval n.  ความไม่เห็นด้วย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/disapproval
2724 fertilizer n.  ปุ๋ย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/fertilizer
2725 illegal adj.  ผิดกฎหมาย, นอกกฎหมาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/illegal
2726 marital adj.  เกี่ยวกับการแต่งงาน, เกี่ยวกับการสมรส https://dict.meemodel.com/แปลว่า/marital
2727 persecute v.  ก่อกวน, แกล้ง, รบกวน, ประหาร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/persecute
2728 restructure v.  ปรับโครงสร้างใหม่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/restructure
2729 suburb n.  รอบนอกเมือง, ส่วนที่อยู่รอบนอก, ชานเมือง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/suburb
2730 weaver n.  ผู้ถักทอสิ่งต่างๆ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/weaver
2731 awesome adj.  น่ายำเกรง, น่าเกรงขาม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/awesome
2732 commercial adj.  เกี่ยวกับการซื้อขายสินค้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/commercial
2733 disapprove v.  ไม่เห็นด้วย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/disapprove
2734 festival n.  วันเฉลิมฉลอง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/festival
2735 illiterate adj.  ซึ่งไม่สามารถอ่านหรือเขียนได้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/illiterate
2736 marmalade n.  แยมผิวส้ม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/marmalade
2737 persistent adj.  ที่คงอยู่นาน, เรื้อรัง, ดื้อ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/persistent
2738 result n.  ผล, ผลลัพธ์, คำตอบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/result
2739 subway n.  รถไฟใต้ดิน, อุโมงค์ใต้ดิน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/subway
2740 wedge n.  ลิ่ม, เหล็กงัด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/wedge
2741 awful adj.  น่ากลัว, น่ายำเกรง, น่าเลื่อมใสศรัทธา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/awful
2742 commercially adv.  ที่เกี่ยวกับการซื้อของขายสินค้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/commercially
2743 disarm v.  ปลดอาวุธ, ทำให้หายโกรธ, เอาชนะ, ลดกำลังทหาร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/disarm
2744 feudal adj.  เกี่ยวกับระบบศักดินา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/feudal
2745 illness n.  ความเจ็บป่วย, โรคภัย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/illness
2746 marriage n.  การแต่งงาน, การสมรส https://dict.meemodel.com/แปลว่า/marriage
2747 persuade v.  ชักชวน, ชักจูง, ทำให้เชื่อ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/persuade
2748 resuscitate v.  ช่วยให้ฟื้นคืน, ทำให้คืนชีพ, ฟื้นคืนใหม่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/resuscitate
2749 succeed v.  ประสบความสำเร็จ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/succeed
2750 weekend n.  วันสุดสัปดาห์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/weekend
2751 awfully adv.  อย่างน่ากลัว, อย่างน่ายำเกรง, มากๆ, มากเหลือเกิน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/awfully
2752 commission n.  การมอบหมายหน้าที่, ภาระ, หน้าที่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/commission
2753 disaster n.  ความหายนะ, ภัยพิบัติ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/disaster
2754 fiber n.  เส้นใย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/fiber
2755 illustrate v.  แสดงตัวอย่าง, เป็นตัวอย่างของ, ให้ตัวอย่าง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/illustrate
2756 marsh n.  หนอง, บึง, แอ่งน้ำ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/marsh
2757 persuasive adj.  ชวนเชื่อ, ที่สามารถชักชวน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/persuasive
2758 retired adj.  ถอนตัว, ปลดเกษียณ, อยู่อย่างสันโดษ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/retired
2759 successful adj.  ประสบความสำเร็จ, เป็นผลสำเร็จ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/successful
2760 weightlifting n.  กีฬายกน้ำหนัก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/weightlifting
2761 back adv.  เบื้องหลัง, ด้านหลัง, กลับเข้าที่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/back
2762 commit v.  ทำ, มอบหมาย, ส่ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/commit
2763 disastrous adj.  ความล้มเหลว, เกี่ยวกับความล่มจม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/disastrous
2764 fiction adj.  นวนิยายที่แต่งขึ้น, นิทาน, เรื่องโกหก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/fiction
2765 illustration n.  ภาพประกอบ, ภาพอธิบาย, การอธิบายด้วยภาพประกอบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/illustration
2766 marvelous adj.  น่าประหลาด, น่าพิศวง, ยอดเยี่ยม, ดีเลิศ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/marvelous
2767 pessimism n.  การมองโลกในแง่ร้าย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/pessimism
2768 retirement n.  การปลดเกษียณ, การอยู่อย่างสันโดษ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/retirement
2769 suck v.  ดูด, จิบ, ดูดซึม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/suck
2770 weird adj.  แปลกประหลาด, อัศจรรย์, อภินิหาร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/weird
2771 backfire n.  เกิดผลที่ไม่ต้องการให้เกิด, เผาบริเวณหนึ่งเพื่อสกัดการลุกลามของไฟที่กำลังมา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/backfire
2772 committee n.  คณะกรรมการ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/committee
2773 discard v.  ละทิ้ง, ทอดทิ้ง, ทิ้งไป, โยนทิ้ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/discard
2774 fictional adj.  เรื่องที่แต่งขึ้นเกิดจากจินตนาการ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/fictional
2775 imagination n.  การจิตนาการ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/imagination
2776 mascot n.  ตัวนำโชค https://dict.meemodel.com/แปลว่า/mascot
2777 pessimistic adj.  ที่มองโลกในแง่ร้าย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/pessimistic
2778 retouch v.  ปรับปรุง, ตกแต่ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/retouch
2779 suffer v.  ประสบทุกข์, ได้รับ, ทน,อดทน, ยอม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/suffer
2780 welfare n.  สวัสดิการ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/welfare
2781 background n.  ฉาก, เหตุการณ์, พื้นเพ, ภูมิหลัง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/background
2782 common adj.  ร่วมกัน, ธรรมดา, สามัญ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/common
2783 discipline v.  ฝึกฝน, ทำให้มีวินัย, ลงโทษ, แก้ไข https://dict.meemodel.com/แปลว่า/discipline
2784 field n.  ทุ่งนา, สนาม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/field
2785 imagine v.  จินตนาการ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/imagine
2786 mash n.  ผักบด, เนื้อบด, ข้าวโพดป่นเลี้ยงสัตว์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/mash
2787 pesticide n.  ยาฆ่าแมลง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/pesticide
2788 retrain v.  เก็บ, เก็บไว้, จำ, จดจำ, ว่าจ้าง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/retrain
2789 sufficient adj.  มีพอเพียง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/sufficient
2790 westward adv.  ไปตามตะวันตก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/westward
2791 backstage adv.  หลังฉาก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/backstage
2792 communicate v.  ติดต่อสื่อสาร, ส่งต่อ, ส่งผ่าน, เชื่อมติดกัน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/communicate
2793 discotheque n.  สถานบันเทิง, งานเลี้ยง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/discotheque
2794 fight v. ต่อสู้กับ, ร่วมกับ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/fight
2795 imitation n.  การเลียนแบบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/imitation
2796 masquerade n. การเต้นรำสวมหน้ากาก, งานแฟนซี, ปลอม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/masquerade
2797 pet v.  สัตว์เลี้ยง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/pet
2798 reunion n.  การชุมนุมกัน, การกลับมารวมกันใหม่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/reunion
2799 suggestion n.  การแนะนำ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/suggestion
2800 whale v.  เฆี่ยน, โบย, ฟาด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/whale
2801 backup n.  ผู้สนับสนุน, สิ่งค้ำจุน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/backup
2802 community n.  ชุมชน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/community
2803 discourse n.  การสนทนา, การพูดหรือเขียนบรรยาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/discourse
2804 figurative adj.  ซึ่งใช้อุปมาอุปไมย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/figurative
2805 immediate adj.  ฉับพลัน, ไม่มีรีรอ, ทันที, กะทันหัน, โดยตรง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/immediate
2806 Mass n.  พิธีรำลึกวันสวรรคตของพระเยซูในศาสนาคริสต์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/Mass
2807 petal n.  กลีบดอก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/petal
2808 reunite v.  รวมตัวกันใหม่, ร่วมกันใหม่, สามัคคีกันใหม่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/reunite
2809 suicide n.  การฆ่าตัวตาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/suicide
2810 wheat n.  เมล็ดข้าวสาลี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/wheat
2811 backwards adv.  อยู่ทางข้างหลัง, ย้อนกลับทางเดิม, ล่าช้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/backwards
2812 commuter n.  คนที่เดินทางไปทำงานที่ตัวเมือง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/commuter
2813 discover v.  ค้นคว้า, ค้นหา, ค้นพบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/discover
2814 figuratively adv.  ซึ่งเป็นเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/figuratively
2815 immediately adv.  ทันที, โดยตรง, กะทันหัน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/immediately
2816 massive adj.  ใหญ่โต, มโหฬาร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/massive
2817 petroleum n.  น้ำมันปิโตรเลียม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/petroleum
2818 reuse v.  นำมาใช้ซ้ำ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/reuse
2819 suitable adj.  เหมาะสม, เหมาะเจาะ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/suitable
2820 whenever adv.  เมื่อไรก็ตาม, เมื่อไหร่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/whenever
2821 bag n.  ถุง, กระสอบ, กระเป๋า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/bag
2822 companion n.  เพื่อนร่วมงาน, หนังสือคู่มือ, เพื่อนเดินทาง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/companion
2823 discrepancy n.  ความแตกต่าง, ความขัดแย้ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/discrepancy
2824 figure v. คำนวณ, คิดคำนวณ, ไม่รู้สาเหตุ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/figure
2825 immerse v.  จุ่ม, แช่, จุ่มศีรษะ, หมกมุ่น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/immerse
2826 mat n.  พรมเช็ดเท้า, เสื่อ, ที่รอง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/mat
2827 pharmaceutical adj.  เกี่ยวกับเภสัชกรรม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/pharmaceutical
2828 reveal v.  เปิดเผย, แสดงให้เห็น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/reveal
2829 sulfuric acid n. กรดกำมะถัน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/sulfuricacid
2830 whereas conj.  เพราะว่า,ในทางตรงกันข้าม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/whereas
2831 bailiff n.  เจ้าหน้าที่ยึดทรัพย์,ผู้จัดการที่ดินแทนเจ้าของ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/bailiff
2832 compartment n.  ห้อง, ตอน, ส่วนแยก, ช่อง, ลักษณะต่างหาก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/compartment
2833 discrimination n.  ความสามารถในการแยกแยะ, การเลือกปฏิบัติ, อคติ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/discrimination
2834 fill v. กรอก, เขียนลงใน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/fill
2835 immigrant n.  ผู้อพยพ, ผู้ลี้ภัย, คนย้ายถิ่น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/immigrant
2836 material n.  วัตถุ, ส่วนประกอบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/material
2837 pharmacist n.  เภสัชกร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/pharmacist
2838 revenge v.  แก้แค้น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/revenge
2839 summary v.  การสรุป, ใจความสำคัญ, ใจความรวบรัด, บทความย่อ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/summary
2840 whether conj.  หรือไม่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/whether
2841 bait n.  เหยื่อ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/bait
2842 compassionate n.  ความสงสาร, ความเวทนา, ความเห็นอกเห็นใจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/compassionate
2843 discuss v.  ถกเถียง, อภิปราย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/discuss
2844 filter n.  ที่กรอง, สารที่ใช้กรอง, ก้นกรอง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/filter
2845 immigration n.  การอพยพ(จากต่างประเทศ) https://dict.meemodel.com/แปลว่า/immigration
2846 materialistic adj.  เกี่ยวกับวัตถุนิยม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/materialistic
2847 philosopher n.  นักปราชญ์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/philosopher
2848 revenue n.  ภาษีอากร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/revenue
2849 sunburst n.  การปรากฎขึ้นอย่างฉับพลันของแสงอาทิตย์ผ่านกลุ่มเมฆ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/sunburst
2850 whirl v.  วน, หมุน, แกว่งไกว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/whirl
2851 balance n.  การทรงตัว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/balance
2852 compatible adj.  ซึ่งอยู่ด้วยกินได้, ซึ่งเข้ากันได้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/compatible
2853 discussion n.  การอภิปราย, การโต้แย้งหาเหตุผล https://dict.meemodel.com/แปลว่า/discussion
2854 filthy adj.  หยาบคาย, ลามก, เลวทราม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/filthy
2855 immobile adj.  ซึ่งไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/immobile
2856 maternal adj.  เกี่ยวกับมารดา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/maternal
2857 philosophy n.  การศึกษาด้านปรัชญา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/philosophy
2858 reverse adj.  กลับกัน, ตรงกันข้าม, ถอยหลัง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/reverse
2859 sunflower n.  ต้นทานตะวัน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/sunflower
2860 whisper v.  กระซิบ, ส่งเสียงเบาๆ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/whisper
2861 bald adj.  ล้าน, โล่ง, มีจุดขาวบนหัว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/bald
2862 compendious adj.  รัดกุม, สั้นกะทัดรัดและชัดเจน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/compendious
2863 disease n.  ปัญหา,โรคภัยไข้เจ็บ,โรค,ภัยสังคม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/disease
2864 fin n.  ครีบปลา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/fin
2865 immune adj.  มีภูมิคุ้มกันโรค, ได้รับการยกเว้น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/immune
2866 matter n.  สิ่งที่ต้องทำ, ภารกิจ, สาร, งาน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/matter
2867 phobia n.  ความหวาดกลัว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/phobia
2868 reviewer n.  นักวิจารณ์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/reviewer
2869 sunglasses n.  แว่นตากันแดด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/sunglasses
2870 whole adj.  ทั้งหมด, ทั้งสิ้น, สมบูรณ์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/whole
2871 bankrupt adj.  ล้มละลาย, หมดตัว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/bankrupt
2872 compete v.  แข่งขัน, ชิงชัย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/compete
2873 disfigure v.  ทำให้เสียโฉม, ทำให้ผิดรูปผิดร่าง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/disfigure
2874 final adj.  สุดท้าย, ในที่สุด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/final
2875 immunization n.  การมีภูมิคุ้มกัน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/immunization
2876 maturely adv.  อย่างเจริญเติบโต, อย่างสมบูรณ์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/maturely
2877 phosphate n.  เกลือ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/phosphate
2878 revive v.  ฟื้นฟูทำให้คืนชีพ, กระตุ้น, เร้าใจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/revive
2879 sunrise n.  เวลาดวงอาทิตย์ขึ้น, เวลาแห่งการเริ่มต้น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/sunrise
2880 whoop interj.  คำอุทานแสดงความดีใจ, ตื่นเต้น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/whoop
2881 banquet n.  งานเลี้ยง, งานรื่นเริง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/banquet
2882 competition n.  การแข่งขัน, การชิงชัย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/competition
2883 disguise v.  ปลอมตัว, ปลอมแปลง, ซ่อนเร้น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/disguise
2884 finale n.  ฉากสุดท้ายในละคร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/finale
2885 impact n.  การกระทบ, การปะทะ, แรงกระแทก, แรงปะทะ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/impact
2886 maximum n.  จำนวนที่มากที่สุด, ค่าสูงสุด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/maximum
2887 phrase n.  วลี, สำนวนการพูด, การพูดอย่างสั้นๆ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/phrase
2888 revolution n.  การปฏิวัติ, การเปลี่ยนแปลง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/revolution
2889 suntan n.  ผิวหนังเป็นสีน้ำตาลเนื่องจากตากแดด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/suntan
2890 wiggle v.  กระดิก, ขยับ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/wiggle
2891 bargain n.  การต่อรองราคา, สิ่งที่ได้มาด้วยการต่อรองราคา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/bargain
2892 competitive adj.  เกี่ยวกับการแข่งขัน, มีความปรารถนาแรงกล้าที่จะแข่งขัน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/competitive
2893 disgusting adj.  น่ารังเกียจ, น่าขยะแขยง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/disgusting
2894 finance n.  การเงินการคลัง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/finance
2895 impatient adj.  ไม่อดทน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/impatient
2896 mayonnaise n.  น้ำสลัดข้น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/mayonnaise
2897 physical adj.  เกี่ยวกับร่างกาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/physical
2898 revolutionize v.  การปฏิวัติ, ทำให้เกิดเปลี่ยนแปลงอย่างมาก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/revolutionize
2899 superior n.  ผู้บังคับบัญชา, ผู้อาวุโส https://dict.meemodel.com/แปลว่า/superior
2900 willingness n.  ด้วยสมัครใจ, ความเต็มใจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/willingness
2901 bark v.  เสียงเห่า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/bark
2902 competitor n.  ผู้เข้าแข่งขัน, คู่แข่ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/competitor
2903 disorder n.  ความไม่เป็นระเบียบ, ความสับสน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/disorder
2904 financial adj.  เกี่ยวกับการเงิน, การคลัง, การทุน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/financial
2905 imperil v.  เป็นอันตรายต่อ, เป็นภัยต่อ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/imperil
2906 maze n.  ทางคดเคี้ยว, เขาวงกต, ความยุ่งเหยิง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/maze
2907 physician n.  แพทย์, หมอ, อายุรแพทย์, แพทย์อายุรเวช https://dict.meemodel.com/แปลว่า/physician
2908 rhythm n.  จังหวะ, เสียงสัมผัส, จังหวะดนตรี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/rhythm
2909 supernatural adj.  เหนือธรรมชาติ, อภินิหาร, ศักดิ์สิทธิ์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/supernatural
2910 wind v. จบ, ยุติ, ไขลาน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/wind
2911 barman n.  พนักงานบาร์ผู้ชาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/barman
2912 compile v.  รวบรวม, เรียบเรียง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/compile
2913 disorient v.  ทำให้สับสน, ทำให้หลง, ทำให้งง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/disorient
2914 financially adv.  เกี่ยวกับการเงิน, การคลัง กองทุนหรือนักการเงิน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/financially
2915 impersonal adj.  ซึ่งไม่ใช่ส่วนตัว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/impersonal
2916 meantime n.  เวลาในระหว่างนั้น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/meantime
2917 pianist n.  นักเล่นเปียโน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/pianist
2918 ridge n.  สัน, สันเขา, สันปันน้ำ, เทือกเขา, ทางแคบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/ridge
2919 superstition n.  ความเชื่อในผีสางเทวดา, ความเชื่อในทางผิดๆ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/superstition
2920 wine n.  เหล้าองุ่น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/wine
2921 barrack n.  ค่ายทหาร, โรงทหาร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/barrack
2922 complaint n.  การบ่น, การแสดงความไม่พอใจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/complaint
2923 dispense v.  ให้, แจกจ่าย, ปรุงยา, จ่ายยา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/dispense
2924 find v. มองที่, มองเข้าไป https://dict.meemodel.com/แปลว่า/find
2925 imply v.  บอกเป็น, มีความหมายว่า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/imply
2926 measurable adj.  วัดได้, พอประมาณได้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/measurable
2927 pick v. ยกขึ้น, รับ, ช่วยชีวิต, ผูกมิตรกับ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/pick
2928 ridiculous adj.  น่าขัน, น่าหัวเราะ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/ridiculous
2929 superstitious adj.  ซึ่งเชื่อในทางไสยศาสตร์, เชื่องมงาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/superstitious
2930 wing n.  ปีก, ปีกนก, ปีกเครื่องบิน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/wing
2931 barrel n.  ถังรูปทรงกระบอก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/barrel
2932 complexion n.  ผิวหน้า, ผิวพรรณ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/complexion
2933 disposable adj.  ซึ่งใช้แล้วทิ้ง, ซึ่งใช้สอยได้อย่างอิสระ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/disposable
2934 fingernail n.  เล็บมือ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/fingernail
2935 import v.  นำสินค้าเข้าประเทศ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/import
2936 measure n.  การวัด, กระบวนการจัด, ขนาดที่วัดได้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/measure
2937 picturesque adj.  น่าดู , สวย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/picturesque
2938 right adv. ทันทีทันใด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/right
2939 supertanker n.  เรือบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่ที่มีระวางขับน้ำกว่า 300,000 ตัน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/supertanker
2940 wintry adj.  เกี่ยวกับฤดูหนาว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/wintry
2941 barren adj.  แห้งแล้ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/barren
2942 compliance n.  การยอมจำนน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/compliance
2943 dispute v.  โต้แย้ง, อภิปราย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/dispute
2944 fingerprint n.  ลายพิมพ์นิ้วมือ, เครื่องหมายเฉพาะตัวบุคคล https://dict.meemodel.com/แปลว่า/fingerprint
2945 impose v.  จัดเก็บภาษี, กำหนด, กำหนดให้มี, กำหนดโทษ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/impose
2946 medal n.  เหรียญ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/medal
2947 piece n. ง่ายๆ, เรื่องราวที่สบายใจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/piece
2948 rigid adj.  แข็ง, ตายตัว, เข้มงวด, กวดขัน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/rigid
2949 supervisor n.  ผู้ควบคุมดูแล, ผู้บริหาร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/supervisor
2950 wipe v. ทำลายล้าง, เช็ดออก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/wipe
2951 barrister n.  ทนายความ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/barrister
2952 comply v.  ทำตาม, ยินยอม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/comply
2953 dissatisfaction n.  ความไม่พอใจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/dissatisfaction
2954 fire n. พนักงานดับเพลิง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/fire
2955 impossible adj.  ซึ่งเป็นไปไม่ได้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/impossible
2956 medical adj.  ทางการแพทย์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/medical
2957 piezoelectricity n.  ไฟฟ้าที่เกิดจากการกดดันทางกลไกที่มีผลต่อผลึกไฟฟ้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/piezoelectricity
2958 rip v.  ตัด, ฉีก, ทิ้ง, เลาะ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/rip
2959 supplement n.  ส่วนเสริม, ภาคผนวก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/supplement
2960 wireless adj.  ไร้สาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/wireless
2961 batch n.  หมู่, กลุ่ม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/batch
2962 component n.  ส่วนประกอบ, ส่วนเสริม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/component
2963 dissension n.  ความขัดแย้ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/dissension
2964 firework n.  ดอกไม้ไฟ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/firework
2965 impoverish v.  ทำให้ยากจน, ทำให้อ่อนแรง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/impoverish
2966 medically adv.  เกี่ยวกับการแพทย์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/medically
2967 pilchard n.  ปลาทะเลขนาดเล็ก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/pilchard
2968 risk v.  เสี่ยง, เสี่ยงภัย, เสี่ยงทำ, ลอง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/risk
2969 supply v.  จัดหา, จัดเตรียม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/supply
2970 wish v.  ปรารถนา, ประสงค์, ต้องการ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/wish
2971 battery n.  แบ็ตเตอรี่, หม้อกำเนิดไฟฟ้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/battery
2972 composer n.  ผู้ประพันธ์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/composer
2973 dissolve v.  ทำให้ละลาย, ทำลาย, เลือนหายไป, จางหายไป https://dict.meemodel.com/แปลว่า/dissolve
2974 fisherman n.  ชาวประมง, คนจับปลา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/fisherman
2975 impression n.  รอยประทับ, รอยกด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/impression
2976 medieval adj.  เกี่ยวกับยุคกลาง, สมัยเก่า, ล้าสมัย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/medieval
2977 pilgrim n.  ผู้แสวงบุญ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/pilgrim
2978 risky adj.  เสี่ยงภัย, มีอันตราย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/risky
2979 suppose v.  คิดเอาเอง, ทึกทัก, สมมติ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/suppose
2980 witch n.  แม่มด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/witch
2981 bazaar n.  ตลาดที่มีร้านขายของตลอดแนว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/bazaar
2982 composing n.  การเรียงพิมพ์, การแต่ง, การเรียง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/composing
2983 distance n.  ระยะทาง, ระยะทางไกล, ช่วงเวลา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/distance
2984 fist n.  หมัด, กำปั้น, เครื่องหมายนิ้วหรือมือเพื่อเรียกความสนใจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/fist
2985 improve v.  ปรับปรุง, แก้ไข https://dict.meemodel.com/แปลว่า/improve
2986 melt v.  ละลาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/melt
2987 pill n.  เม็ด, เม็ดยา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/pill
2988 rival n.  คู่แข่ง, คู่ต่อสู้, คู่ปรับ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/rival
2989 surcharge n.  การเก็บเงินเพิ่ม, การเก็บภาษีเพิ่ม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/surcharge
2990 withdraw v.  ถอน, ถอนคืน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/withdraw
2991 beach n.  ชายหาด, หาดทราย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/beach
2992 composite adj.  ประกอบด้วยส่วนต่างๆ, ประกอบขึ้น, ผสมเป็น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/composite
2993 distinct adj.  ที่แตกต่าง, ที่เฉพาะตัว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/distinct
2994 flake n.  ชิ้นเล็กๆ, ก้อนเล็กๆ, ชิ้น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/flake
2995 improvement n.  การปรับปรุง, การแก้ไข, การทำให้ดีขึ้น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/improvement
2996 memorize v.  จดจำใส่ใจ, ท่องจำ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/memorize
2997 pinpoint v.  หาตำแหน่งแน่นอน, เจาะจง, เน้น, ทำให้แน่ชัด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/pinpoint
2998 river n.  แม่น้ำ, ลำธาร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/river
2999 surefire adj.  แน่นอน, แน่ใจได้, ได้ผลแน่นอน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/surefire
3000 within prep.  ภายใน, ข้างใน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/within
3001 bead n.  ลูกปัด, หยดเหยื่อ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/bead
3002 compound n.  คำประสม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/compound
3003 distinctive adv.  มีลักษณะเด่น, ที่เห็นได้ชัดเจนว่าแตกต่าง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/distinctive
3004 flame n.  เปลวไฟ, เปลวเพลิง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/flame
3005 impulse n.  แรงกระตุ้น, แรงผลักดัน, กระแสประสาท https://dict.meemodel.com/แปลว่า/impulse
3006 menace n.  สิ่งคุกคาม, การคุกคาม, อันตราย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/menace
3007 piranha n.  ปลาปิรันยา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/piranha
3008 roadrunner n.  นกจำพวก Geogoccyx Californianus https://dict.meemodel.com/แปลว่า/roadrunner
3009 surf n.  คลื่นซัดฝั่ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/surf
3010 witty adj.  เฉลียวฉลาด, มีไหวพริบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/witty
3011 bear v.  ค้ำรับ, พยุง, หนุน, แบก,รับภาระ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/bear
3012 comprehension n.  ความเข้าใจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/comprehension
3013 distinctly adj.  แตกต่างชัดเจน, แยกกันชัดเจน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/distinctly
3014 flamingo n.  นกกระเรียน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/flamingo
3015 inactive adj.  เฉื่อยชา, ขี้เกียจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/inactive
3016 mend v.  ซ่อม, ปรับปรุง, แก้ไข https://dict.meemodel.com/แปลว่า/mend
3017 pirate v.  ปล้นสะดม, ยักยอก, กระทำพฤติกรรมที่เป็นโจรสลัด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/pirate
3018 roam v.  ท่องเที่ยว, เดินเตร่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/roam
3019 surface n.  ผิวนอก, เปลือก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/surface
3020 wolves n.  มนุษย์หมาป่า (พหูพจน์) https://dict.meemodel.com/แปลว่า/wolves
3021 bearskin n.  ขนและหนังหมี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/bearskin
3022 comprehensive adj.  มีความสามารถในการใจเข้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/comprehensive
3023 distinguish v.  แยกแยะความแตกต่าง, ทำให้แตกต่าง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/distinguish
3024 flap v.  กระพือ, ตีปีก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/flap
3025 inauguration n.  เริ่มเป็นทางการ, เข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/inauguration
3026 mental adj.  ทางสติปัญญา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/mental
3027 Pisces n.  ราศีมีน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/Pisces
3028 robe v.  ใส่เสื้อคลุม, สวมเสื้อ, แต่งตัว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/robe
3029 surfer v.  ผู้เล่นกระดานโต้คลื่น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/surfer
3030 wonder v.  สงสัย , ประหลาดใจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/wonder
3031 beat v.  ตี, เคาะ, หวด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/beat
3032 compromise n.  การประนีประนอม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/compromise
3033 distract v.  ทำให้ไขว้เขว, ทำให้ว้าวุ่น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/distract
3034 flash v.  เป็นแสงวาบขึ้นมา, ปรากฏขึ้นอย่างกะทันหัน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/flash
3035 incapable adj.  ซึ่งไม่สามารถพอ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/incapable
3036 mention v.  กล่าวถึง, พาดพิง, เอ่ยถึง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/mention
3037 pitch n.  น้ำมันดิบ, ยางต้นไม้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/pitch
3038 rocky adj.  เต็มไปด้วยหิน, มีหินมาก, ประกอบด้วยหิน, คล้ายหิน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/rocky
3039 surge n.  คลื่นแรง, คลื่นยักษ์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/surge
3040 workforce n.  แรงงาน, คนทำงาน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/workforce
3041 because conj. เนื่องจาก, เพราะ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/because
3042 compulsive adj.  ซึ่งบีบบังคับ, เป็นเชิงบังคับ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/compulsive
3043 distraction n.  สิ่งที่ทำให้ไขว้เขว, สิ่งรบกวน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/distraction
3044 flat n.  ห้องชุดบนอาคารหรือที่พักอาศัย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/flat
3045 incentive n.  สิ่งกระตุ้น, เครื่องกระตุ้น, สิ่งดลใจ, เครื่องส่งเสริม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/incentive
3046 mentor n.  ผู้ให้คำปรึกษา, ที่ปรึกษา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/mentor
3047 pitcher n.  เหยือก, ผู้ขว้าง, ผู้โยน, ตำแหน่งพักขว้างลูกในกีฬาเบสบอล https://dict.meemodel.com/แปลว่า/pitcher
3048 role n.  บทบาทการแสดง, บทบาทในสังคม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/role
3049 surgeon n.  ศัลยแพทย์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/surgeon
3050 workout n.  การทดสอบ, การออกกำลังกาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/workout
3051 before prep.  ก่อน, หน้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/before
3052 compulsory adj.  ใช้การบังคับ, ซึ่งต้องกระทำ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/compulsory
3053 distress v.  รบกวนจิตใจ, ทำให้วิตกกังวล https://dict.meemodel.com/แปลว่า/distress
3054 flatter v.  ยกยอ, ประจบ, สอพลอ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/flatter
3055 incidence n.  เหตุการณ์, การบังเกิด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/incidence
3056 merchandise n.  สินค้า, วัตถุที่ซื้อขายกัน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/merchandise
3057 pitfall n.  หลุมพราง, กับดัก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/pitfall
3058 romantic adj.  เกี่ยวกับความรัก, เร่าร้อน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/romantic
3059 surgery n.  ศัลยศาสตร์, วิชาการผ่าตัดทางการแพทย์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/surgery
3060 worldwide adj.  ซึ่งแพร่หลายไปทั่วโลก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/worldwide
3061 beginning n.  จุดเริ่มต้น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/beginning
3062 compute v.  คำนวณ, ประมาณการ, นับ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/compute
3063 disturb v.  รบกวน, กวน, ทำให้ไม่สงบ, ทำให้ยุ่ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/disturb
3064 flavor n.  รสชาติ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/flavor
3065 incident n.  การบังเกิด, เหตุการณ์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/incident
3066 merchant n.  พ่อค้า, คนขายของ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/merchant
3067 placard n.  ป้ายประกาศ, แผ่นประกาศ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/placard
3068 roughage n.  กากอาหาร, อาหารเนื้อหยาบซึ่งช่วยในการขับถ่าย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/roughage
3069 surprise v.  ทำให้แปลกใจ, ทำให้สะดุ้ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/surprise
3070 worn-out adj.  เหนื่อย, ใช้จนเสีย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/worn-out
3071 behave v.  ประพฤติ, ปฏิบัติตัว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/behave
3072 conceive v.  นึกคิด, ก่อขึ้นในใจ, มีท้อง, ตั้งครรภ์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/conceive
3073 dive v.  ดำน้ำ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/dive
3074 flee v.  หนี, หนีออกจาก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/flee
3075 incisor n.  ฟันหน้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/incisor
3076 merciless adj.  ทารุณ, โหดร้าย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/merciless
3077 placement n.  การกำหนด, การวาง, การจัด, การมอบหมายหน้าที่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/placement
3078 route n.  ทาง, เส้นทางเดิน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/route
3079 surprisingly adv.  เรื่องน่าตื่นเต้น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/surprisingly
3080 worry v. กังวลเกี่ยวกับ, ห่วงใยเกี่ยวกับ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/worry
3081 behavior n.  การปฏิบัติตน, ความประพฤติ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/behavior
3082 concentrate v.  ใจจดจ่อ, มีสมาธิ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/concentrate
3083 diverse adj.  หลายชนิด, หลากหลาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/diverse
3084 flexible adj.  งอได้ง่าย, แก้ได้, ดิ้นได้, ยืนหยุ่น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/flexible
3085 include v.  รวม, ประกอบด้วย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/include
3086 mercilessly adv.  อย่างไร้ความปราณี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/mercilessly
3087 planet n.  ดาวเคราะห์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/planet
3088 routine n.  งานประจำ, กิจวัตรประจำวัน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/routine
3089 surround v.  ล้อมรอบ, โอบล้อม, แวดล้อม, ห้อมล้อม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/surround
3090 worse adj.  เลวที่สุด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/worse
3091 behind prep.  หลัง, ข้างหลัง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/behind
3092 concentric adj.  มีจุดศูนย์กลางร่วมกัน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/concentric
3093 divide v.  แบ่งแยก, แบ่ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/divide
3094 flight n. พนักงานเสิร์ฟที่บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบินและดูแลความสะดวกและความปลอดภัย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/flight
3095 inclusive adj.  รวมด้วย, ครอบคลุม, กินวงกว้าง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/inclusive
3096 mercy n.  ความเมตตา, ความสงสาร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/mercy
3097 plate n.  โล่กำบัง, จานอาหาร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/plate
3098 row n.  แถว, แนว, แถวกระดานหมากรุก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/row
3099 survey v.  สำรวจ, พินิจพิเคราะห์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/survey
3100 worth n.  มูลค่า, คุณค่าทางจิตใจ, ความร่ำรวย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/worth
3101 behold v.  เห็น, มอง, ดู https://dict.meemodel.com/แปลว่า/behold
3102 concept n.  ความคิด, สิ่งที่คิดขึ้น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/concept
3103 divination n.  การทำนายโชคชะตา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/divination
3104 fling v.  ขว้าง, โถม, โผ, ถลา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/fling
3105 inconsolable adj.  ซึ่ง(เศร้าโศก)จนไม่สามารถปลอบใจได้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/inconsolable
3106 merely adv.  เพียงเท่านั้น, อย่างง่ายๆ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/merely
3107 platform n.  ชานชาลา, เวที https://dict.meemodel.com/แปลว่า/platform
3108 rubble n.  ยางลบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/rubble
3109 survive v.  อยู่รอด, รอดตาย, ดำรงอยู่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/survive
3110 worthlessness n.  ความไร้ค่า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/worthlessness
3111 Belgian n.  ชาวเบลเยี่ยม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/Belgian
3112 conceptual adj.  เกี่ยวกับความคิด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/conceptual
3113 division n.  การแบ่ง, การแบ่งแยก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/division
3114 flirt v.  จีบเล่นๆ, เกี้ยว, รักเล่นๆ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/flirt
3115 inconvenience n.  ความไม่สะดวก, สิ่งที่ไม่สะดวกสบาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/inconvenience
3116 mess n.  สภาพรกรุงรัง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/mess
3117 playback n.  การเปิดฟังใหม่, การเล่นเทปที่อัดไว้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/playback
3118 rude adj.  หยาบคาย, หยาบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/rude
3119 survivor n.  ผู้รอด, ผู้รอดตาย, ผู้ที่เหลืออยู่, สิ่งที่เหลืออยู่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/survivor
3120 wrap v.  ห่อ, คลุม, พันรอบ, โอบรอบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/wrap
3121 believe v. เชื่อในเรื่อง, เชื่อเรื่อง, ไว้วางใจ, ศรัทธาใน, เห็นว่ามีค่า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/believe
3122 concern v.  กังวล, ห่วง, เกี่ยวกับ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/concern
3123 divorce n.  การหย่าร้าง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/divorce
3124 float v.  ทำให้ลอย, ท่วม, ขายหุ้น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/float
3125 increase v.  เพิ่ม, ทำให้เพิ่มขึ้น, เพิ่มพูน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/increase
3126 messenger n.  คนแจ้งข่าว, ผู้ส่งสาร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/messenger
3127 playwright n.  นักเขียนบทละคร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/playwright
3128 rugby n.  กีฬารักบี้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/rugby
3129 susceptibility n.  ความรู้สึกทางใจ, ความอ่อนแอทางใจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/susceptibility
3130 yachtsman n.  นักแล่นเรือ, นักแข่งเรือใบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/yachtsman
3131 bellow v.  ร้องเหมือนวัว, ตะโกน, ร้องลั่น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/bellow
3132 concession n.  การยอมรับ, การยินยอม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/concession
3133 dizziness n.  การเวียนศีรษะ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/dizziness
3134 flock v.  รวมกลุ่ม, จับกลุ่ม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/flock
3135 incredibly adv.  ยากที่จะเชื่อ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/incredibly
3136 metabolic adj.  เกี่ยวกับการสันดาป, เกี่ยวกับกระบวนการเผาผลาญอาหารสู่พลังงาน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/metabolic
3137 plead v.  สารภาพ, อ้างเป็นข้อแก้ตัว, ข้อแก้ตัว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/plead
3138 ruin n.  ความพินาศ, ซากปรักหักพัง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/ruin
3139 susceptible adj.  รู้สึกไว, หวั่นไหวง่าย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/susceptible
3140 yard n.  สวน, สนาม, คอกปศุสัตว์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/yard
3141 belong v.  เป็นของ, เป็นส่วนหนึ่งของ, ขึ้นอยู่กับ, อยู่ใน, พัก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/belong
3142 conclusion n.  สรุป, ผลลัพธ์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/conclusion
3143 doctorate n.  ปริญญาเอก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/doctorate
3144 flood n.  น้ำท่วม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/flood
3145 incurable adj.  ซึ่งเปลี่ยนแปลงไม่ได้, ซึ่งรักษาไม่หาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/incurable
3146 meteorologist n.  นักอุตุนิยมวิทยา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/meteorologist
3147 pleasant adj.  น่าพอใจ, น่ายินดี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/pleasant
3148 rumor n.  ข่าวลือ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/rumor
3149 suspend v.  แขวน, หยุด, งด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/suspend
3150 yearbook n.  หนังสือประจำปี, หนังสือรุ่น, หนังสือผู้สำเร็จการศึกษา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/yearbook
3151 belonging n.  สมบัติส่วนตัว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/belonging
3152 conclusive adj.  สุดท้าย, แน่นอน, เป็นข้อสรุป https://dict.meemodel.com/แปลว่า/conclusive
3153 doctrine n.  ทฤษฎี, คำสอน, ลัทธิ, ความเชื่อ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/doctrine
3154 flow v.  ไหล https://dict.meemodel.com/แปลว่า/flow
3155 indecisive adj.  ซึ่งลังเล, ซึ่งไม่เด็ดขาด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/indecisive
3156 method n.  วิธีการ, วิธีดำเนินการ, วิธี, ระเบียบ, แบบแผน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/method
3157 pleasure n.  ความพอใจ, ความสบาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/pleasure
3158 run v. พาหนี, เอาชนะ, ไปเร็วเกินกว่าจะควบคุมได้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/run
3159 suspender n.  สายเอี๊ยมดึงกางเกง, สายแขวน, สิ่งแขวน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/suspender
3160 youngster n.  เด็กหนุ่มสาว, ลูกสัตว์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/youngster
3161 bench n.  ม้านั่ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/bench
3162 concrete adj.  ชัดแจ้ง, ซึ่งเห็นประจักษ์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/concrete
3163 document n.  เอกสาร, หลักฐาน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/document
3164 flowing adj.  ที่ไหลล้น, ที่เอ่อล้น, ที่ต่อเนื่อง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/flowing
3165 indeed adv.  จริงๆ, โดยแท้จริง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/indeed
3166 microclimate n.  ละอองอากาศ 0
3167 plentiful adj.  มากมาย, ล้นเหลือ, อุดมสมบูรณ์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/plentiful
3168 runner n.  นักวิ่ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/runner
3169 suspense n.  ภาวะจิตที่ไม่แน่นอน, ความใจจดใจจ่อ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/suspense
3170 zeal n.  ความกระตือรือร้น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/zeal
3171 beneath prep.  อยู่ข้างหลัง, อยู่ข้างใต้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/beneath
3172 concurrently adv.  มีจุดร่วม, อย่างพร้อมเพรียงกัน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/concurrently
3173 documentary adj.  ที่แสดงข้อเท็จจริง, เกี่ยวกับพยานหลักฐาน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/documentary
3174 flown adj.  ซ้ำ, มีมากเกิน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/flown
3175 indefinite adj.  ซึ่งไม่มีข้อกำหนด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/indefinite
3176 microwave n.  คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความถี่สูงมากที่สุด, เตาไมโครเวฟ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/microwave
3177 plenty n.  ความอุดมสมบูรณ์, ความมากมาย, ความมั่งคั่ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/plenty
3178 rural adj.  ในชนบท, เกี่ยวกับเกษตร, เกี่ยวกับบ้านนอก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/rural
3179 suspicious adj.  น่าสงสัย, หวาดระแวง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/suspicious
3180 zodiacal adv.  จักรราศี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/zodiacal
3181 beneficial adj.  ซึ่งทำให้ผลประโยชน์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/beneficial
3182 condenser n.  เครื่องควบแน่น, เครื่องกลั่น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/condenser
3183 dodder v.  เดินโซเซ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/dodder
3184 flu n.  ไข้หวัดใหญ่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/flu
3185 independence n.  ความเป็นอิสระ, อิสรภาพ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/independence
3186 midair n.  บริเวณกลางอากาศ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/midair
3187 plot n.  ที่ดินแปลงเล็ก, แผนการ, แผนที่, แผนผัง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/plot
3188 rush v.  กระทำอย่างรีบเร่ง, เร่งรีบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/rush
3189 sustenance n.  อาหาร, การเลี้ยงชีพ, การสนับสนุน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/sustenance
3190 zoologist n.  นักสัตววิทยา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/zoologist
3191 benefit n.  ผลประโยชน์, ส่วนดี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/benefit
3192 condition n.  สภาพ, เงื่อนไข, ข้อแม้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/condition
3193 dolphin n.  ปลาโลมา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/dolphin
3194 fluctuation n.  การผันแปร, การขึ้นๆลงๆ, การแกว่งไปมา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/fluctuation
3195 independent adj.  อิสระ, ไม่อยู่ภายใต้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/independent
3196 migrant adj.  ซึ่งอพยพ, เกี่ยวกับการย้ายถิ่น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/migrant
3197 plug v.  อุดจุก, เสียบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/plug
3198 sabotage n.  การก่อวินาศกรรม, การลอบทำลาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/sabotage
3199 swallow v.  กลืน, ฝึกทน, อดกลั้น, หลงเชื่อ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/swallow

11 ความคิดเห็น:

Kate Lynch กล่าวว่า...

Very nice post. Thanks

Exhibition Designer In Dubai กล่าวว่า...

very nice for post and how about paper craft is the simple and easiest craft among kids, it can easily be done by them and it is easy to even teach them too. You can make some of the most simple and cute stuff with paper. There are hundreds and thousands of activities ideas and videos on the internet which will let you know amazing ideas for paper craft. It is the best time killing activity to get your kid to indulge into the form of art that is informative for the kids. Even the paper is cheap too, you do not need to spend much money on it and you can get amazing ideas for yourself.

moto kurye กล่าวว่า...

moto kurye

moto vale

ilaç kurye

motor vale

acil ilaç

zarkazijar กล่าวว่า...

anan university kwall postgraduate form out This is a great inspiring article post, I'm very much pleased with your fantastic work, I found it really helpful. Thanks for sharing.

arti กล่าวว่า...

Hair Transplant Vs Hair Patch

Romero กล่าวว่า...

I found your article very interesting to read. I appreciate you sharing it with us. Also, you might be interested in reading my recent article about the benefits of clicking faster. You can find out how fast you click by taking this test.

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

What is the merit casino bonus? | xn--o80b910a26eepc81il5g
What is the merit casino bonus? Best Online Casinos in the World. Our team of experts reviews the games and 메리트 카지노 쿠폰 offers you a comprehensive analysis

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

.شركة صيانة افران
صيانة افران

ANNIE กล่าวว่า...

I appreciate you sharing this awesome content. There is ton of helpful information available right now. Your work was excellent, and your piece was really instructive. check out summit university post utme form closing date

Excel Keto Gummies กล่าวว่า...

It could be about one aspect of Weight Loss. Who first sold me on that belief to freely allow something that puts across that portentously named Dietary Supplements? We're devoted to Weight Loss. Using this is manageable nitpickers and it's right in front of you. Permit me give you a high-five.

https://www.nutraket.com/excel-keto-gummies/

https://thebackplane.com/keto-excel-gummies/
https://www.nutraket.com/lets-keto-gummies/
https://www.nutraket.com/algarve-keto-gummies/
https://www.nutraket.com/rejuvenate-cbd-gummies/
https://www.offerplox.com/weight-loss/abdomax/
https://www.offerplox.com/weight-loss/keto-extreme-fat-burner/
https://usanewsindependent.com/2023/01/animale-male-enhancement-animal-cbd-gummies-for-men-reviews-2023/

pg slot กล่าวว่า...

โปรโมชั่น pg slot มากมาย เล่นง่ายจ่ายจริง แตกจริง ต้อง pg slot เท่านั้น! เล่นสล็อต พีจีสล็อต เว็บไซต์ตรงผู้ให้บริการเกมสล็อตออนไลน์ชั้นหนึ่ง ทกลอง เล่น ฟรี พร้อมโบนัส