วันจันทร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2561

ศัพท์ ม.3 - 3045 คำ (3)


2001 clever adj. ฉลาด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/clever
2002 doctor n. หมอ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/doctor
2003 French n. ชาวฝรั่งเศส https://dict.meemodel.com/แปลว่า/French
2004 insight n. สายตาแหลม, ความเข้าใจลึกซึ้ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/insight
2005 monkey n. ลิงรวมทั้งชะนีและเสน, เด็กซน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/monkey
2006 politic adj. ฉลาด, หลักแหลม, มีเสน่ห์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/politic
2007 safe adj. ตู้นิรภัย, ความปลอดภัย, พ้นภัย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/safe
2008 summary n. ย่อใจความ, รวบรัด, ย่อ ๆ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/summary
2009 warm adj. อุ่น, ที่ทำให้อุ่น, ที่เป็นมิตร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/warm
2010 avoid v. หลบหลีก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/avoid
2011 client n. ผู้ซื้อขาย, ลูกค้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/client
2012 document n. เอกสาร, พยานหลักฐาน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/document
2013 frequency n. ความถี่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/frequency
2014 insist v. ยืนยัน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/insist
2015 monopoly n. เอกสิทธิ์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/monopoly
2016 political adj. ในทางการปกครอง, เกี่ยวกับการเมือง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/political
2017 safety n. ความปลอดภัย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/safety
2018 summer n. ฤดูร้อน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/summer
2019 warrior n. นักรบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/warrior
2020 await v. คอย, มี(รางวัล) คอย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/await
2021 climate n. ภูมิอากาศ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/climate
2022 documentary n. ภาพยนตร์บันทึกเหตุการณ์, ฟิล์มเอกสาร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/documentary
2023 frequent v. ไปเป็นประจำ, สม่ำเสมอ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/frequent
2024 inspiration n. การดลใจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/inspiration
2025 month n. เดือน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/month
2026 poll v. สำรวจความคิดเห็น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/poll
2027 sailing n. การเดินเรือ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/sailing
2028 sunglasses n. แว่นตากันแดด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/sunglasses
2029 wartime n. เวลาสงคราม, ระหว่างมีสงคราม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/wartime
2030 award n. รางวัล https://dict.meemodel.com/แปลว่า/award
2031 climb v. ปีน, ไต่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/climb
2032 dollar n. ดอลลาร์(หน่วยเงินตรา) https://dict.meemodel.com/แปลว่า/dollar
2033 frequently adv. บ่อย, อย่างสม่ำเสมอ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/frequently
2034 inspire adj. ทำให้จับใจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/inspire
2035 monument n. อนุสาวรีย์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/monument
2036 pollen n. ละอองเกสรดอกไม้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/pollen
2037 sailor n. กะลาสี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/sailor
2038 sunlight n. แสงแดด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/sunlight
2039 wash v. ล้าง, ล้างชาม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/wash
2040 awesome adj. ที่น่าเกรงขาม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/awesome
2041 cloak n. เสื้อคลุมหลวมๆ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/cloak
2042 dolphin n. ปลาโลมา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/dolphin
2043 Friday n. วันศุกร์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/Friday
2044 instantly adv. ขณะ, ชั่วอึดใจหนึ่ง, เดี๋ยวนี้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/instantly
2045 mood n. อารมณ์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/mood
2046 pollute v. ทำให้สกปรก, ทำให้เกิดมลพิษ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/pollute
2047 salary n. เงินเดือน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/salary
2048 super n. ผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดคุณภาพหรือระดับเป็นพิเศษ,ผู้ควบคุม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/super
2049 waste v. สูญเสีย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/waste
2050 axe n. ขวาน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/axe
2051 clockwise adv. หมุนตามเข็มนาฬิกา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/clockwise
2052 dominant adj. ซึ่งครอบงำ, มีอิทธิพลต่อ, เด่น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/dominant
2053 friend n. เพื่อน, มิตร, สหาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/friend
2054 instead adv. แทนที่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/instead
2055 morning n. เช้า, เวลาเช้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/morning
2056 pollution n. มลภาวะ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/pollution
2057 sale n. ขาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/sale
2058 superb adj. ดีเลิศ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/superb
2059 watch n. นาฬิกาข้อมือ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/watch
2060 babysitter n. พี่เลี้ยงเด็ก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/babysitter
2061 close adj. ใกล้ชิด, สนิท https://dict.meemodel.com/แปลว่า/close
2062 doorbell n. กริ่งหน้าประตู https://dict.meemodel.com/แปลว่า/doorbell
2063 friendly adj. เป็นมิตร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/friendly
2064 instinct n. โดยไม่ได้ตั้งใจ, โดยสัญชาตญาณ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/instinct
2065 most adj. มากที่สุด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/most
2066 ponytail n. ผมทรงหางม้าของเด็กผู้หญิง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/ponytail
2067 salesman n. พนักงานขาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/salesman
2068 superlative adj. สูงสุด, เลิศสุด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/superlative
2069 watcher n. ยาม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/watcher
2070 back n. หลัง, ข้างหลัง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/back
2071 closet n. ห้องส้วม, ห้องน้ำ, ตู้ฝาผนัง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/closet
2072 dossier n. การเก็บเอกสารประเภทเดียวกันไว้ด้วยกัน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/dossier
2073 frighten v. เขย่าขวัญ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/frighten
2074 institute n. สถาบัน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/institute
2075 mostly adv. ส่วนมาก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/mostly
2076 pool n. สระน้ำ, หนองน้ำ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/pool
2077 salesperson n. พนักงานขาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/salesperson
2078 supermarket n. ห้างสรรพสินค้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/supermarket
2079 water n. น้ำ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/water
2080 backpack n. กระเป๋าสะพายหลัง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/backpack
2081 clothes n. เสื้อผ้า, เครื่องนุ่งห่ม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/clothes
2082 dot n. จุด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/dot
2083 frog n. กบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/frog
2084 instruction n. การแนะนำ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/instruction
2085 moth n. ผีเสื้อกลางคืนหรือชีปะขาว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/moth
2086 poor adv. ยากจน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/poor
2087 salmon n. ปลาแซลมอน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/salmon
2088 superstar n. นักแสดง, หรือนักร้องที่มีชื่อเสียงโด่งดัง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/superstar
2089 waterfall n. น้ำตก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/waterfall
2090 backward adv. ถอยหลัง, ย้อนหลัง, ไปทางหลัง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/backward
2091 clothing v. เสื้อผ้า, เครื่องนุ่งห่ม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/clothing
2092 double adj. สอง, สองต่อ, สองชั้น, ทวีคูณ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/double
2093 frown v. แสดงความไม่พอใจ, บึ้ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/frown
2094 instructor n. ครู, ผู้สอน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/instructor
2095 motive n. แรงจูงใจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/motive
2096 pop n. เพลงหรือดนตรีที่นิยม, เพลงป๊อป https://dict.meemodel.com/แปลว่า/pop
2097 salt n. เกลือ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/salt
2098 superstition n. ความเชื่อทางไสยศาสตร์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/superstition
2099 watermelon n. แตงโม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/watermelon
2100 bacteria n. แบคทีเรีย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/bacteria
2101 cloud n. เมฆ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/cloud
2102 doubt v. เกรง, ข้องใจ, แคลงใจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/doubt
2103 fruit n. ผลไม้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/fruit
2104 instrument n. เครื่องมือ, เครื่องช่วยให้เกิดสิ่งต่าง ๆ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/instrument
2105 motorbike n. รถจักรยานยนต์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/motorbike
2106 popcorn n. ข้าวโพดขั้ว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/popcorn
2107 sand n. ทราย, หาดทราย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/sand
2108 supper n. อาหารค่ำ, อาหารมื้อสุดท้ายของวัน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/supper
2109 wave n. คลื่น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/wave
2110 bad adj. ชั่วร้าย, ไม่ดี, เลว, เสีย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/bad
2111 cloudy adj. เต็มไปด้วยกลุ่มเมฆ, มืดมัว, เศร้าซึม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/cloudy
2112 dough n. ขนมปังนิ่ม, แป้งสาลี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/dough
2113 frustrated adj. ท้อแท้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/frustrated
2114 insufficient adj. ไม่พอ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/insufficient
2115 motorist n. ผู้ขับรถยนต์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/motorist
2116 popular adj. โดยประชาชน, เป็นที่นิยมของประชาชน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/popular
2117 sandy adj. ประกอบด้วยทราย, สีเหลืองอมแดง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/sandy
2118 supplier n. ผู้จัดหาสิ่งของให้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/supplier
2119 way n. ทาง, ระยะทาง, วิธี, หนทาง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/way
2120 badminton n. กีฬาแบดมินตัน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/badminton
2121 clove n. ก้านพลู, หัว เช่น หัวกระเทียม / หัวหอม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/clove
2122 doughnut n. ขนมโดนัท https://dict.meemodel.com/แปลว่า/doughnut
2123 frustration n. การกำจัด, การทำลาย, การหักล้าง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/frustration
2124 insurance n. การประกันภัย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/insurance
2125 mound n. เนิน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/mound
2126 population n. ประชากร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/population
2127 satellite n. ดาวเทียม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/satellite
2128 supply v. จัดหาให้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/supply
2129 weapon n. อาวุธ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/weapon
2130 bag n. ถุง, กระเป๋า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/bag
2131 clown n. ตัวตลก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/clown
2132 downhill adv. ซึ่งตกไปสู่ด้านล่าง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/downhill
2133 fry v. ทอด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/fry
2134 intellectual adj. เกี่ยวกับปัญญา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/intellectual
2135 mount v. ปีนขึ้น, ลุกขึ้น, ขึ้นม้าหรือ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/mount
2136 porch n. ซุ้มประตู, ระเบียง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/porch
2137 satisfaction n. ความพอใจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/satisfaction
2138 support v. สนับสนุน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/support
2139 wear v. สวม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/wear
2140 baggage n. กระเป๋าสัมภาระ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/baggage
2141 club n. สโมสร, ชมรม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/club
2142 downtown n. ย่านธุรกิจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/downtown
2143 fuel n. เชื้อเพลิง, ฟืน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/fuel
2144 intelligent adj. ความคิด, เชาว์, มีไหวพริบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/intelligent
2145 mountain n. แถบภูเขา, ภูเขา, สูง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/mountain
2146 pork n. เนื้อหมู https://dict.meemodel.com/แปลว่า/pork
2147 satisfactory adj. น่าพอใจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/satisfactory
2148 supporter n. ผู้สนับสนุน, อุปกรณ์เสื้อผ้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/supporter
2149 weather n. สภาพอากาศ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/weather
2150 bagpipes n. ปี่สก๊อต https://dict.meemodel.com/แปลว่า/bagpipes
2151 clue n. เงื่อนงำ, เบาะแส, ร่องรอย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/clue
2152 dozen n. 1 โหล https://dict.meemodel.com/แปลว่า/dozen
2153 full adj. เต็ม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/full
2154 intend v. ตั้งใจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/intend
2155 mouse n. หนู https://dict.meemodel.com/แปลว่า/mouse
2156 portable adj. หิ้วได้, สะดวก, เบา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/portable
2157 satisfied adj. จุใจ, พอใจ, หมดความข้องใจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/satisfied
2158 supportive n. สนับสนุน, ค้ำจุน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/supportive
2159 weave v. ถัก, ทอ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/weave
2160 bake v. ทำขนมปัง, ผิง, อบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/bake
2161 clumsy adj. ซุ่มซ่าม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/clumsy
2162 draft n. ฉบับร่าง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/draft
2163 full time adj. (งาน) ที่ทำทั้งวัน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/fulltime
2164 intention n. เจตนา, ความตั้งใจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/intention
2165 move v. เคลื่อนที่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/move
2166 porter n. พนักงานยกกระเป๋าตามโรงแรม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/porter
2167 sauce n. ซอส, น้ำปลา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/sauce
2168 suppose v. สมมุติ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/suppose
2169 website n. โปรแกรมที่บอกข้อมูลในอินเตอร์เน็ต, เว็บไซด์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/website
2170 bakery n. ร้านขายขนมปัง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/bakery
2171 Coach n. ผู้ฝึกสอน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/Coach
2172 drag v. พ่นควัน, ลาก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/drag
2173 fully adv. เต็มที่, เต็ม, คับ, ตื้นเขิน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/fully
2174 interest n. ความสนใจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/interest
2175 movie n. ภาพยนตร์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/movie
2176 portrait n. ภาพเหมือน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/portrait
2177 saving n. การประหยัด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/saving
2178 sure n. มั่นใจ, แน่ใจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/sure
2179 wedding n. งานแต่งงาน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/wedding
2180 balcony n. ระเบียง, มุม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/balcony
2181 coal n. ถ่านหิน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/coal
2182 dragon n. มังกร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/dragon
2183 fun n. ความสนุกสนาน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/fun
2184 interested adj. ที่สนใจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/interested
2185 moviemaker n. ผู้ทำภาพยนตร์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/moviemaker
2186 positive adj. แง่บวก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/positive
2187 say v. พูด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/say
2188 surf v. โต้คลื่น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/surf
2189 weed n. วัชพืช https://dict.meemodel.com/แปลว่า/weed
2190 bald adj. ล้าน,โล่ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/bald
2191 coast n. ชายฝั่ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/coast
2192 drama n. บทละคร, เรื่องละคร, ละคร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/drama
2193 fund n. ทุน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/fund
2194 interesting v. น่าสนใจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/interesting
2195 mud n. โคลน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/mud
2196 possession n. การครอบครอง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/possession
2197 scan v. ตรวจสอบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/scan
2198 surface n. ผิวเผิน, ผิวหน้า, ผิวพื้น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/surface
2199 week n. สัปดาห์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/week
2200 ban v. ห้าม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/ban
2201 coastline n. แนวชายฝั่งทะเล https://dict.meemodel.com/แปลว่า/coastline
2202 dramatics adj. การสร้างบทละคร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/dramatics
2203 funeral n. งานศพ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/funeral
2204 interior adj. ภายใน, ข้างใน, ธาตุแท้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/interior
2205 multinational adj. หลายชาติ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/multinational
2206 possibility n. สิ่งที่เป็นไปได้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/possibility
2207 scar n. แผลเป็น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/scar
2208 surgery n. การผ่าตัด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/surgery
2209 weekend n. วันสุดสัปดาห์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/weekend
2210 banana n. กล้วย, กล้วยหอม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/banana
2211 coat n. เสื้อคลุม, เสื้อนอก, ขนสัตว์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/coat
2212 dramatist n. นักเขียนบทละคร, การแสดงละคร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/dramatist
2213 funny adj. ตลก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/funny
2214 intermediate adj. เป็นกลาง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/intermediate
2215 mum v. แม่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/mum
2216 possible adj. พอที่จะเป็นไปได้, พอไปได้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/possible
2217 scare v. ทำให้ตกใจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/scare
2218 surname n. นามสกุล https://dict.meemodel.com/แปลว่า/surname
2219 weight n. น้ำหนัก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/weight
2220 band n. วงดนตรี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/band
2221 cobbler n. ช่างซ่อมหรือทำรองเท้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/cobbler
2222 draw v. ดึง, ลาก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/draw
2223 fur n. สัตว์จำพวกขนยาว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/fur
2224 international adj. ระหว่างประเทศ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/international
2225 mumps n. โรคคางทูม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/mumps
2226 postage n. อัตราค่าไปรษณีย์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/postage
2227 scared adj. ตกใจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/scared
2228 surprise v. ทำให้ประหลาดใจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/surprise
2229 weightlessness n. ไม่มีน้ำหนัก, สภาพไร้น้ำหนัก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/weightlessness
2230 bandstand n. เวทีแสดงดนตรีที่ยกสูงขึ้นจากพื้น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/bandstand
2231 cockroach n. แมลงสาบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/cockroach
2232 drawer n. ลิ้นชัก, ผู้ถอนเงิน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/drawer
2233 furious adj. เติมไปด้วยความโกรธ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/furious
2234 internet n. อินเตอร์เน็ตเครือข่ายเมตริกที่เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ทั่วโลก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/internet
2235 munch v. เคี้ยวเสียงดัง, เคี้ยวตุ้ยๆ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/munch
2236 postal adj. เกี่ยวกับที่ทำการไปรษณีย์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/postal
2237 scarf v. ผ้าพันคอ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/scarf
2238 surprised adj. ประหลาดใจ, สะดุ้ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/surprised
2239 welcome n. ยินดีต้อนรับ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/welcome
2240 bang n. การชน, การกระทบอย่างแรง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/bang
2241 code n. รหัส, เครื่องหมาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/code
2242 dream n. ความฝัน, การเพ้อฝัน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/dream
2243 furnish v. ประดับ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/furnish
2244 interpret v. อธิบาย, แปล https://dict.meemodel.com/แปลว่า/interpret
2245 murder v. ฆ่า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/murder
2246 poster n. ใบโฆษณา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/poster
2247 scary adj. น่ากลัว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/scary
2248 surprisingly adv. อย่างแปลกใจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/surprisingly
2249 west n. ตะวันตก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/west
2250 bank n. ธนาคาร, ฝั่ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/bank
2251 coffee n. กาแฟ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/coffee
2252 dress n. เครื่องแต่งกาย, เสื้อชุด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/dress
2253 furry adj. ทำด้วยหรือประกอบด้วยหนังขนสัตว์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/furry
2254 interview n. การสัมภาษณ์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/interview
2255 museum n. พิพิธภัณฑ์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/museum
2256 postman n. บุรุษไปรษณีย์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/postman
2257 scatter v. ทำให้กระจาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/scatter
2258 surround v. ล้อมรอบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/surround
2259 whale n. ปลาวาฬ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/whale
2260 bar n. จุดจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/bar
2261 coincidence n. ที่เกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/coincidence
2262 drink v. ดื่ม, ดูด, ดูดดื่ม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/drink
2263 future n. อนาคต https://dict.meemodel.com/แปลว่า/future
2264 intimidate v. ขู่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/intimidate
2265 mushroom n. เห็ด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/mushroom
2266 postpone v. เลื่อนเวลาออกไป https://dict.meemodel.com/แปลว่า/postpone
2267 scene n. ภาพวิวทิวทัศน์, ภาพ, เวที https://dict.meemodel.com/แปลว่า/scene
2268 surroundings n. สภาพแวดล้อม, บริเวณ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/surroundings
2269 what pron. ใด ๆ อะไร, อะไร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/what
2270 barbecue n. งานรื่นเริงกลางแจ้งที่มีการย่างเนื้อกินกัน, หมูหรือวัวที่ย่าง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/barbecue
2271 cold adj. หนาวเย็น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/cold
2272 drinker adj. คนดื่ม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/drinker
2273 gain v. ได้รับ, ชนะ, มาถึง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/gain
2274 into prep. เข้าไปใน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/into
2275 music n. ดนตรี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/music
2276 pot n. หม้อ, โหล, กระปุก, ขวด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/pot
2277 scenery n. ทิวทัศน์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/scenery
2278 survey v. สำรวจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/survey
2279 wheel n. ล้อ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/wheel
2280 bargain n. การติดต่อซื้อขาย, การต่อรองราคา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/bargain
2281 collar n. ปลอกคอ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/collar
2282 driver n. ผู้ขับรถ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/driver
2283 game n. เกม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/game
2284 intonation n. เสียงสูงต่ำ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/intonation
2285 musical adj. เกี่ยวกับดนตรี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/musical
2286 potential n. ศักยภาพที่จะพัฒนาได้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/potential
2287 scenic adj. เกี่ยวกับภาพภูมิประเทศ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/scenic
2288 sushi n. ข้าวห่อสาหร่าย, ข้าวปั้น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/sushi
2289 wheelchair n. รถเข็นสำหรับคนพิการ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/wheelchair
2290 bark v. เห่า, ลั่นปืน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/bark
2291 colleague n. ผู้ร่วมงาน, สหายร่วมงาน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/colleague
2292 drummer n. มือกลองในวงดนตรี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/drummer
2293 garage n. โรงรถ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/garage
2294 introduce v. แนะนำตัว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/introduce
2295 musician n. นักดนตรี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/musician
2296 pound n. ปอนด์, หน่วยเงินตราของอังกฤษ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/pound
2297 schedule n. กำหนดการ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/schedule
2298 suspect v. สงสัย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/suspect
2299 whelp n. ลูกสัตว์เลี้ยง, เด็ก ๆ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/whelp
2300 barley n. ข้าวบาร์เลย์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/barley
2301 collect v. สะสม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/collect
2302 dryer n. เครื่องตาก, เครื่องทำให้แห้ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/dryer
2303 garbage n. ขยะ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/garbage
2304 introduction n. การแนะนำ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/introduction
2305 musketeer n. ทหารที่ถือปืนคาบศิลา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/musketeer
2306 pour v. เท https://dict.meemodel.com/แปลว่า/pour
2307 scholarship n. การให้ทุนการศึกษา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/scholarship
2308 suspend v. แขวน, เลื่อน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/suspend
2309 when pron. ขณะที่, ในเมื่อ, เมื่อ, ครัน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/when
2310 baseball n. กีฬาเบสบอล https://dict.meemodel.com/แปลว่า/baseball
2311 collection n. การสะสม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/collection
2312 dull adj. น่าเบื่อ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/dull
2313 garden n. ไร่ผัก, สวน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/garden
2314 invade v. บุกรุก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/invade
2315 mustache n. หนวด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/mustache
2316 practical adj. เกี่ยวกับการปฏิบัติ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/practical
2317 science n. วิทยาศาสตร์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/science
2318 swallow v. กลืน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/swallow
2319 whereas conj. แต่ทว่า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/whereas
2320 basement n. ห้องใต้ถุนตึก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/basement
2321 college n. วิทยาลัย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/college
2322 dump v. ทิ้ง, ทิ้งขยะ, ยกเลิก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/dump
2323 gardener n. ชาวสวน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/gardener
2324 invader n. ผู้รุกราน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/invader
2325 mustard n. ผงมัสตาร์ดสำหรับปรุงอาหาร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/mustard
2326 practice n. การปฏิบัติ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/practice
2327 scientist n. นักวิทยาศาสตร์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/scientist
2328 swamp n. หนอง, บึง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/swamp
2329 whether conj. ไม่ว่าจะ.... หรือไม่, ทั้งสอง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/whether
2330 basis n. พื้นฐาน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/basis
2331 colony n. กลุ่ม, ประชาชนในอาณาจักร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/colony
2332 dumping n. การเททิ้ง, การขจัดของเสียหรือขยะ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/dumping
2333 garlic n. กระเทียม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/garlic
2334 invent v. ประดิษฐ์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/invent
2335 muumuu n. เครื่องแต่งกายหลวม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/muumuu
2336 pray v. ภาวนา, สวดมนต์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/pray
2337 scissors v. กรรไกร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/scissors
2338 swear v. สาบาน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/swear
2339 which pron. ไหน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/which
2340 basket n. กระจาด, ตะกร้า, กระบุง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/basket
2341 color n. สี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/color
2342 dune n. เนินทราย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/dune
2343 garment n. เสื้อผ้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/garment
2344 invention n. การประดิษฐ์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/invention
2345 mysterious adj. ลึกลับ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/mysterious
2346 preclude v. ทำให้เป็นไปไม่ได้, ป้องกัน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/preclude
2347 scoop n. ทัพพี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/scoop
2348 sweater n. เสื้อที่ถักด้วยขนสัตว์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/sweater
2349 while conj. ครู่, ประเดี๋ยว, ขณะ, ระหว่าง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/while
2350 bat n. ค้างคาว, กระบอง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/bat
2351 colorful adj. น่าตื่นเต้น, มีสี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/colorful
2352 duration n. ระยะเวลา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/duration
2353 gas n. ก๊าซ, อากาศธาตุ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/gas
2354 inventor n. นักประดิษฐ์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/inventor
2355 mystery n. ความลึกลับ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/mystery
2356 precocious adj. แก่แดด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/precocious
2357 scope n. ขอบเขตการรับรู้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/scope
2358 sweet adj. หวาน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/sweet
2359 whisper v. กระซิบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/whisper
2360 bath v. อาบน้ำ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/bath
2361 column n. แถว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/column
2362 during prep. ในระหว่าง,ในช่วงเวลา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/during
2363 gate n. ประตูรั้ว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/gate
2364 invert v. กลับกัน, พลิกกลับ, คว่ำ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/invert
2365 mythology n. เทพนิยาย, เรื่องนิทาน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/mythology
2366 predict v. ทำนาย, คาดการณ์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/predict
2367 Scotland n. ประเทศสกอตแลนด์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/Scotland
2368 swim v. ว่ายน้ำ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/swim
2369 whistle n. นกหวีด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/whistle
2370 bathroom n. ห้องน้ำ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/bathroom
2371 comb n. เครื่องมือแยกเส้นใย, รวงผึ้ง, หวี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/comb
2372 dust n. ฝุ่น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/dust
2373 gather v. รวบรวม, นำไปรวม, เก็บ, ชุมนุม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/gather
2374 investigate v. สืบสวน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/investigate
2375 nail n. ตะปู https://dict.meemodel.com/แปลว่า/nail
2376 predictable adj. ที่พอจะทำนายได้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/predictable
2377 scout n. ทหารพราน, ลูกเสือ, เนตรนารี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/scout
2378 sword n. ดาบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/sword
2379 who pron. ใคร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/who
2380 battle n. การต่อสู้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/battle
2381 combat v. สู้, สู้รบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/combat
2382 Dutch adj. เกี่ยวกับประชาชนและภาษาของเนเธอร์แลนด์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/Dutch
2383 gaze n. การเพ่งมอง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/gaze
2384 investigation n. การสืบสวน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/investigation
2385 name n. ชื่อ, นาม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/name
2386 prediction n. การคาดเดา, การทำนาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/prediction
2387 scratch v. ขูดขีด, ข่วน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/scratch
2388 syllable n. พยางค์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/syllable
2389 whole adj. สมบูรณ์, ทั้งหมด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/whole
2390 beach n. ชายหาด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/beach
2391 combine v. รวมกัน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/combine
2392 dwelling n. ที่อยู่อาศัย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/dwelling
2393 general adj. ทั่ว ๆไป, ธรรมดา, ปกติ, แผ่ทั่วไป https://dict.meemodel.com/แปลว่า/general
2394 invitation n. คำเชิญ, เชื้อเชิญ, ขอร้อง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/invitation
2395 napkin n. ผ้าหรือกระดาษสี่เหลี่ยมสำหรับเช็ดปากและมือ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/napkin
2396 prefer v. ชอบมาก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/prefer
2397 scream v. กรีดร้อง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/scream
2398 symbol n. สัญลักษณ์, เครื่องหมาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/symbol
2399 whoop v. โห่, ตะโกน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/whoop
2400 bean n. ต้นถั่ว, ฝักถั่ว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/bean
2401 come v. มา, ปรากฏ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/come
2402 dye v. ย้อม, สีสำหรับย้อม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/dye
2403 generally adv. โดยทั่วไป, ส่วนมาก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/generally
2404 invite v. เชิญ, เชื้อเชิญ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/invite
2405 national adj. ประจำชาติ, แห่งชาติ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/national
2406 preference n. สิ่งที่ชอบ, คนที่ชอบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/preference
2407 screen n. จอภาพยนตร์, จอโทรทัศน์หรือคอมพิวเตอร์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/screen
2408 symptom n. อาการ, เครื่องบ่งชี้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/symptom
2409 whose adj. ของใคร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/whose
2410 bear n. หมี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/bear
2411 comedy n. ละครตลก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/comedy
2412 dynamic adj. เกี่ยวกับพลังงาน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/dynamic
2413 generate v. สร้างขึ้น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/generate
2414 involve v. เกี่ยวพัน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/involve
2415 nationality n. สัญชาติ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/nationality
2416 premiere n. การแสดงในรอบปฐมทัศน์, นายกรัฐมนตรี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/premiere
2417 script n. ต้นฉบับ, ของเอกสาร, เรื่องละคร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/script
2418 synthetic adj. (ยาง, น้ำตาล) ซึ่งประกอบขึ้นโดยทางเคมี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/synthetic
2419 why adv. ทำไม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/why
2420 beat v. ตี, ตบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/beat
2421 comfortable adj. สบาย, สุขกายสุขใจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/comfortable
2422 each adj. คนละ, แต่ละ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/each
2423 generation n. การผลิต https://dict.meemodel.com/แปลว่า/generation
2424 iron v. รีด(เสื้อผ้า) https://dict.meemodel.com/แปลว่า/iron
2425 native adj. โดยกำเนิด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/native
2426 preparation n. การเตรียม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/preparation
2427 scrub v. ถู, ขัดอย่างแรง, ล้าง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/scrub
2428 table n. โต๊ะ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/table
2429 wide adj. กว้าง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/wide
2430 beautiful adj. สวย, งดงาม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/beautiful
2431 comic adj. เกี่ยวกับละครตลก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/comic
2432 eager adj. กระตือรือร้น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/eager
2433 generous adj. เหลือเฟือ, ใจกว้าง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/generous
2434 irregular adj. ผิดปกติ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/irregular
2435 natural adj. โดยธรรมชาติ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/natural
2436 prepare v. เตรียม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/prepare
2437 scruff n. หลังคอ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/scruff
2438 tablespoon n. ช้อนโต๊ะ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/tablespoon
2439 widow n. แม่ม่าย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/widow
2440 beauty salon n. ร้านเสริมสวย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/beautysalon
2441 command n. คำสั่ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/command
2442 eagle n. นกอินทรี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/eagle
2443 genius n. อัจฉริยะ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/genius
2444 irresponsible adj. ขาดความรับผิดชอบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/irresponsible
2445 naturally adv. ตามธรรมชาติ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/naturally
2446 present v. นำเสนอ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/present
2447 sculpture n. ประติมากรรม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/sculpture
2448 tablet n. ยาเม็ดแบน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/tablet
2449 wife n. ภรรยา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/wife
2450 because conj. เพราะว่า, เนื่องจาก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/because
2451 commentator n. ผู้วิจารณ์, ผู้อธิบาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/commentator
2452 early adv. เช้า , แต่เช้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/early
2453 gentle adj. ผู้ดี, สุภาพอ่อนโยน, เบา ๆ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/gentle
2454 irritate v. ทำให้ระคายเคือง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/irritate
2455 nature n. ธรรมชาติ, นิสัย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/nature
2456 preserve v. รักษาไว้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/preserve
2457 seafood n. อาหารทะเล https://dict.meemodel.com/แปลว่า/seafood
2458 tactful adj. รู้จักกาลเทศะ, รู้จักผ่อนหนักผ่อนเบา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/tactful
2459 wild adj. เป็นป่า, ไม่เชื่อง, ดุร้าย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/wild
2460 become v. กลายเป็น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/become
2461 commercial adj. เกี่ยวกับการค้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/commercial
2462 earn v. ได้รับค่าจ้าง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/earn
2463 geography n. ภูมิศาสตร์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/geography
2464 issue n. การปล่อยออกมา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/issue
2465 navigate v. เดินเรือ, นำทาง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/navigate
2466 president n. ประธาน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/president
2467 seal n. แมวน้ำ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/seal
2468 tailgate v. ประตูท้าย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/tailgate
2469 wildlife n. สัตว์ป่า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/wildlife
2470 bed n. เตียงนอน, ที่สำหรับนอน, มุ้ง, หมอน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/bed
2471 committee n. คณะกรรมการ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/committee
2472 earrings n. ตุ้มหู https://dict.meemodel.com/แปลว่า/earrings
2473 germ n. เชื้อจุลนทรีย์, เชื้อโรค https://dict.meemodel.com/แปลว่า/germ
2474 Italian n. ชาวอิตาลี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/Italian
2475 navigation n. การเดินเรือ, การนำเครื่องบิน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/navigation
2476 press v. กด, พับ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/press
2477 seashore n. ชายหาด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/seashore
2478 tailor n. ช่างตัดเสื้อ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/tailor
2479 will n. ความตั้งใจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/will
2480 bedroom n. ห้องนอน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/bedroom
2481 common adj. สาธารณะ, ธรรมดา, สามัญ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/common
2482 earthquake n. แผ่นดินไหว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/earthquake
2483 German n. ชาวเยอรมัน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/German
2484 Italy n. ประเทศอิตาลี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/Italy
2485 navy n. ทหารเรือ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/navy
2486 pressure n. แรงกระตุ้น, ความกดดัน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/pressure
2487 seaside n. ชายหาด, ชายทะเล https://dict.meemodel.com/แปลว่า/seaside
2488 take v. เอา, เอาไป, เอามา, จับ, ยึด, ลาก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/take
2489 willow n. ต้นวิลโลว์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/willow
2490 bee n. ผึ้ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/bee
2491 communication n. การติดต่อสื่อสาร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/communication
2492 easily adv. คล่องแคล่ว, ง่าย, เบา, สบาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/easily
2493 gesture n. ท่าทาง, การกระทำที่แสดงออกซึ่งจุดประสงค์บางอย่าง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/gesture
2494 item n. เรื่อง, ชิ้น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/item
2495 near adv. ใกล้, ใกล้เคียง, จวน, แทบ, สนิท, ชิด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/near
2496 pretend v. แกล้งทำว่าเป็นจริง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/pretend
2497 season n. ฤดูกาล https://dict.meemodel.com/แปลว่า/season
2498 talent n. ความสามารถพิเศษ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/talent
2499 win v. ชนะ, ได้มา, บรรลุ, ชัยชนะ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/win
2500 beef n. เนื้อวัว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/beef
2501 community n. ชุมชน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/community
2502 easy adj. ง่าย ๆ, เบา, สบาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/easy
2503 get v. เอา,ได้รับ, เข้าใจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/get
2504 itinerary n. เส้นทาง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/itinerary
2505 nearby adv. แค่เอื้อม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/nearby
2506 pretty adv. น่ารัก, เก๋, ไพเราะ, สละสลวย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/pretty
2507 seat belt n. เข็มขัดนิรภัย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/seatbelt
2508 talented adj. มีความสามารถพิเศษ, ที่มีความสามารถ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/talented
2509 wind n. ลม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/wind
2510 beep v. กดแตรดังปิ๊บ, เสียงปิ๊บ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/beep
2511 commute v. เดินทางไปกลับระหว่างสถานที่เดิมเป็นประจำ,แลกเปลี่ยน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/commute
2512 eat v. กินอาหาร, รับประทานอาหาร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/eat
2513 ghost n. ภูต, ผี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/ghost
2514 ivory n. งาช้าง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/ivory
2515 neat adj. คล่องแคล่ว, เรียบร้อย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/neat
2516 prevent v. ป้องกัน, ขัดขวาง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/prevent
2517 secret adj. ความลับ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/secret
2518 talk v. พูด, คุย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/talk
2519 window n. หน้าต่าง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/window
2520 befit v. เหมาะสมกับ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/befit
2521 company n. บริษัท https://dict.meemodel.com/แปลว่า/company
2522 ecological adj. เกี่ยวกับวิชานิเวศวิทยา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/ecological
2523 gift n. ของขวัญ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/gift
2524 jacket n. เสื้อชั้นนอก, กระดาษหุ้มห่อหนังสือ, เสื้อสูท https://dict.meemodel.com/แปลว่า/jacket
2525 neatly adv. อย่างเรียบร้อย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/neatly
2526 previous adj. ก่อน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/previous
2527 secretary n. เลขานุการ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/secretary
2528 talkative adj. ช่างพูด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/talkative
2529 windsurfing n. กีฬาวินด์เซิร์พ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/windsurfing
2530 begin v. เริ่ม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/begin
2531 compare v. เปรียบเทียบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/compare
2532 economic adj. เกี่ยวกับเศรษฐกิจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/economic
2533 giggle v. หัวเราะคิกคัก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/giggle
2534 jail n. คุก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/jail
2535 necessary adj. สำคัญ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/necessary
2536 prey n. เหยื่อ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/prey
2537 section n. หมวดหมู่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/section
2538 tall adj. สูง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/tall
2539 wine n. เหล้าองุ่น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/wine
2540 beginner n. ผู้ที่พึ่งจะเริ่มต้นทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/beginner
2541 comparison n. การเปรียบเทียบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/comparison
2542 Edinburgh n. เมืองหลวงของสกอตแลนด์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/Edinburgh
2543 girl n. เด็กผู้หญิง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/girl
2544 jam v. บีบ, อัด, หนีบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/jam
2545 neck n. คอ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/neck
2546 price n. ราคาขาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/price
2547 security n. ความปลอดภัย, ความมั่นคง, หลักทรัพย์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/security
2548 tame adj. อ่อนน้อม เชื่อง(สัตว์) ว่านอนสอนง่าย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/tame
2549 wing n. ปีก, ปีกเครื่องบิน, ปีกอาคาร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/wing
2550 beginning n. การเริ่มต้น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/beginning
2551 compass n. ขอบเขต, ช่วง, เดินทาง, ทำสำเร็จ, เข็มทิศ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/compass
2552 edition n. รูปแบบและประเภทของสิ่งพิมพ์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/edition
2553 girl friend n. แฟน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/girlfriend
2554 jar n. ไห https://dict.meemodel.com/แปลว่า/jar
2555 necklace n. สร้อยคอ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/necklace
2556 priest n. พระ, บาทหลวง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/priest
2557 sedentary adj. ซึ่งไม่เคลื่อนไหว, ซึ่งคุ้นเคยกับการนิ่ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/sedentary
2558 tap v. เคาะ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/tap
2559 winkle v. แคะออก, ขับออก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/winkle
2560 behave v. ประพฤติตน, กระทำตัว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/behave
2561 compete v. แข่งขัน, ชิงกัน, ชิงชัย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/compete
2562 editor n. บรรณาธิการ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/editor
2563 give v. ให้, แสดง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/give
2564 jazz n. ดนตรีแจ๊ส, ความมีชีวิตชีวา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/jazz
2565 necktie n. เนคไท, ผ้าผูกคอ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/necktie
2566 principal n. ต้นทุน, ครูใหญ่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/principal
2567 seek v. ค้นหา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/seek
2568 tartan n. ผ้าลายตารางหมากรุก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/tartan
2569 winter n. ฤดูหนาว, หนาว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/winter
2570 beige n. ผ้าขนสัตว์สีธรรมชาติ คือ สีเทา, การดำรงอยู่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/beige
2571 competition n. การแข่งขัน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/competition
2572 editorial n. บทบรรณาธิการ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/editorial
2573 glad adj. ดีใจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/glad
2574 jealous adj. อิจฉา, ขี้หึง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/jealous
2575 need v. ต้องการ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/need
2576 prior adj. ก่อน, มีค่า, มีความสำคัญเป็นอันดับแรก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/prior
2577 seem v. ดูราวกับ, ดูเหมือน, ดูคล้าย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/seem
2578 task n. งานหนัก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/task
2579 wipe v. เช็ด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/wipe
2580 belief n. ความเชื่อ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/belief
2581 competitive adj. เกี่ยวกับการแข่งขัน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/competitive
2582 educate v. ให้การศึกษา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/educate
2583 glass n. แก้ว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/glass
2584 jean n. ผ้ายีน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/jean
2585 needful adj. ที่จำเป็น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/needful
2586 prison n. คุก, เรือนจำ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/prison
2587 seldom adv. ไม่ค่อยจะ, หายาก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/seldom
2588 taste n. รส, มีรส, รสนิยม, ลิ้มรส https://dict.meemodel.com/แปลว่า/taste
2589 wiper n. ที่ปัดน้ำฝน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/wiper
2590 believe v. เชื่อ, เชื่อถือ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/believe
2591 complain v. ร้องทุกข์, ฟ้อง, ร้องเรียน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/complain
2592 education n. การศึกษา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/education
2593 glimpse n. การมองเห็นเพียงแวบเดียว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/glimpse
2594 jerk v. กระตุก, กระชาก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/jerk
2595 needle n. เข็ม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/needle
2596 prisoner n. นักโทษ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/prisoner
2597 select v. เลือก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/select
2598 tasty adj. อร่อย, ซึ่งมีรสนิยมดี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/tasty
2599 wire n. ลวด, สายโทรเลข https://dict.meemodel.com/แปลว่า/wire
2600 belly n. ช่องท้อง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/belly
2601 complete adj. สมบูรณ์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/complete
2602 educational adj. เกี่ยวกับการศึกษา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/educational
2603 global adj. เกี่ยวกับโลกทั้งหมด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/global
2604 jewel n. เพชรพลอย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/jewel
2605 needless adj. ไม่จำเป็น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/needless
2606 privacy n. ความสันโดษ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/privacy
2607 selfish adj. เห็นแก่ตัว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/selfish
2608 tatty adj. หยาบ, สกปรก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/tatty
2609 with prep. กับ, เกี่ยวกับ, ต่อ, ในส่วน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/with
2610 below prep. อยู่ข้างล่าง, อยู่ตอนใต้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/below
2611 completely adv. อย่างสมบูรณ์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/completely
2612 effect n. ก่อให้เกิดผล, เกิดผล, ทำสำเร็จ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/effect
2613 glove n. ถุงมือ, ถุงมือต่อยมวย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/glove
2614 job n. งาน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/job
2615 negative adj. ทางลบ, คัดค้าน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/negative
2616 private adj. ส่วนตัว, เป็นส่วนตัว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/private
2617 sell v. ขาย, แลก, ขายออก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/sell
2618 tax n. ภาษี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/tax
2619 within prep. ภายใน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/within
2620 belt n. เข็มขัด, สะพาน , แถว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/belt
2621 complex adj. ที่สลับซับซ้อน, เชิงซ้อน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/complex
2622 effective adj. ได้ผลดี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/effective
2623 glow n. แสงที่เปล่งออกมา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/glow
2624 job-seeker n. คนหางานทำ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/job-seeker
2625 neighbor n. เพื่อนบ้าน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/neighbor
2626 prize n. รางวัล https://dict.meemodel.com/แปลว่า/prize
2627 semester n. ภาคการศึกษา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/semester
2628 taxi stand n. ที่ยืนรอแท๊กซี่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/taxistand
2629 without prep. นอกเหนือ, พ้น, ภายนอก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/without
2630 bench n. ม้านั่ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/bench
2631 compliment n. คำสรรเสริญ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/compliment
2632 efficient adj. สมรรถภาพ, สามารถ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/efficient
2633 go v. ไป, จบ, ตาย, ล่อง, กลายเป็น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/go
2634 jog v. วิ่งเหยาะๆ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/jog
2635 neighborhood n. ความใกล้เคียง, แถบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/neighborhood
2636 probable adj. เป็นไปได้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/probable
2637 send v. ส่ง, สิ่ง, ไล่, ทำให้(เป็นบ้า) https://dict.meemodel.com/แปลว่า/send
2638 teach v. สอน, สอนหนังสือ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/teach
2639 woman n. ผู้หญิง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/woman
2640 benefit n. ผลประโยชน์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/benefit
2641 complimentary adv. ซึ่งชมเชย, ทำให้ฟรี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/complimentary
2642 effort n. ความพยายาม, ผลสำเร็จ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/effort
2643 goal n. จุดมุ่งหมาย, ประตูชัย, หลักชัย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/goal
2644 join v. เชื่อม, ติด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/join
2645 neighboring adj. ที่อยู่ใกล้เคียง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/neighboring
2646 probably adv. อย่างเป็นไปได้มากที่สุด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/probably
2647 sender n. ผู้ส่ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/sender
2648 teacher n. ครู https://dict.meemodel.com/แปลว่า/teacher
2649 wonder v. งงงวย, ประหลาดใจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/wonder
2650 bent adj. คดงอ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/bent
2651 composer n. ผู้แต่ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/composer
2652 either adj. แต่ละ, อันละ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/either
2653 goat n. แพะ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/goat
2654 joke v. พูดล้อเล่น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/joke
2655 neither adj. ไม่ทั้งสอง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/neither
2656 problem n. ปัญหา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/problem
2657 senior n. ผู้มีอายุแก่กว่า, ผู้มีอาวุโส https://dict.meemodel.com/แปลว่า/senior
2658 team n. กลุ่ม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/team
2659 wonderful adj. ดีเยี่ยม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/wonderful
2660 berry n. ผลไม้ขนาดเล็ก เช่นสตรอเบอร์รี่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/berry
2661 composition n. องค์ประกอบ, การประพันธ์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/composition
2662 elaborate adj. บรรจงทำ, ประณีต, ต่อเติมให้ละเอียด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/elaborate
2663 God n. พระเจ้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/God
2664 journal n. วารสาร, บันทึกประจำวัน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/journal
2665 nephew n. หลานชาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/nephew
2666 procedure n. กิจการ, ระเบียบการ, การปฏิบัติ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/procedure
2667 sense of humor n. อารมณ์ของความรู้สึกสนุก/ ตลก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/senseofhumor
2668 teaspoon n. ช้อนชา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/teaspoon
2669 woo v. ขอความรัก, เกี้ยว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/woo
2670 beside prep. เทียบกับ, อยู่ข้าง, นอกจาก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/beside
2671 comprehension n. ความเข้าใจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/comprehension
2672 elastic adj. ยืดหดได้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/elastic
2673 goddess n. เทพธิดา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/goddess
2674 journey n. การเดินทาง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/journey
2675 nerve n. เส้นประสาท https://dict.meemodel.com/แปลว่า/nerve
2676 proceed v. ดำเนินต่อไป https://dict.meemodel.com/แปลว่า/proceed
2677 sensible adj. ที่มีเหตุผล https://dict.meemodel.com/แปลว่า/sensible
2678 technician n. ผู้ชำนาญในวิชาใดวิชาหนึ่ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/technician
2679 wood n. ป่าไม้, เนื้อไม้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/wood
2680 best adj. ดีที่สุด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/best
2681 compromise v. ประนีประนอม, ยอม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/compromise
2682 elderly adj. สูงอายุ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/elderly
2683 goggle n. แว่นตาที่สวมในการเล่นกีฬา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/goggle
2684 judge n. ตุลาการ, ผู้พิพากษา, ผู้พิพากษาโทษ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/judge
2685 nervous adj. กังวลใจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/nervous
2686 process n. กระบวนการ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/process
2687 sensitive adj. หวั่นไหวง่าย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/sensitive
2688 technique n. งานศิลปะ, ฝีมือ, ความชำนาญ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/technique
2689 wooden adj. ทำด้วยไม้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/wooden
2690 between prep. ระหว่าง, คั่นกลาง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/between
2691 computer n. คอมพิวเตอร์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/computer
2692 electric adj. เกี่ยวกับไฟฟ้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/electric
2693 golden adj. สีทอง, รุ่งเรือง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/golden
2694 juice n. เนื้อน้ำที่อยู่ในเนื้อเยื่อของพืชและสัตว์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/juice
2695 nest n. รังนก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/nest
2696 produce v. ให้กำเนิด, ผลิต https://dict.meemodel.com/แปลว่า/produce
2697 sensitivity n. ความอ่อนไหว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/sensitivity
2698 technology n. วิชาช่างเกี่ยวกับอุตสาหกรรม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/technology
2699 wool n. ขนปุย, ขนสัตว์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/wool
2700 beverage n. เครื่องดื่ม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/beverage
2701 concentrate v. ตั้งอกตั้งใจ, ใจจดจ่อ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/concentrate
2702 electric bulb n. หลอดไฟ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/electricbulb
2703 golf n. กีฬากอล์ฟ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/golf
2704 jump v. กระโดด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/jump
2705 net n. ตาข่าย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/net
2706 producer n. ผู้ผลิต, ผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/producer
2707 sentence n. ประโยค https://dict.meemodel.com/แปลว่า/sentence
2708 teenager n. วัยรุ่น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/teenager
2709 work n. งาน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/work
2710 beyond prep. ไกลออกไป, ถัดไป, นอกเหนือไปกว่านี้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/beyond
2711 concentrate on v. ตั้งอกตั้งใจ, เพ่งเล่ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/concentrateon
2712 electricity n. ไฟฟ้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/electricity
2713 good adj. ดี, มีคุณธรรม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/good
2714 junction n. การเชื่อมต่อ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/junction
2715 network n. ตาข่าย, สาขาติดต่อ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/network
2716 production n. กระบวนการผลิต https://dict.meemodel.com/แปลว่า/production
2717 separate v. แยก, แยกกัน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/separate
2718 teeth n. ฟัน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/teeth
2719 worker n. คนงาน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/worker
2720 big adj. ใหญ่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/big
2721 concept n. ความคิด, แนวความคิด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/concept
2722 electromagnetic n. เกี่ยวกับแม่เหล็กไฟฟ้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/electromagnetic
2723 gorilla n. กอริล่า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/gorilla
2724 junior adj. ที่อายุน้อยกว่า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/junior
2725 never adv. ไม่เคย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/never
2726 profession n. อาชีพ, วิชาชีพ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/profession
2727 separately adv. อย่างแยกได้ เป็นรายตัว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/separately
2728 telephone booth n. ร้านเล็กๆขายโทรทัศน์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/telephonebooth
2729 workout n. ช่วงการฝึกซ้อม, การออกกำลังกาย, การทดลอง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/workout
2730 bill n. ใบเสร็จเก็บเงิน, บัญชีรายการ, ตั๋ว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/bill
2731 concern n. ความสนใจ, ความเกี่ยวข้อง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/concern
2732 electronic adj. เกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/electronic
2733 gossip n. การนินทา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/gossip
2734 junk n. ขยะ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/junk
2735 nevertheless adv. แม้กระทั้ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/nevertheless
2736 professional adj. เกี่ยวกับอาชีพ, ชำนาญ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/professional
2737 sequence n. การเรียงลำดับ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/sequence
2738 telescope n. กล้องโทรทรรศน์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/telescope
2739 workshop n. ห้องทำงาน, การประชุมเชิงปฏิบัติการ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/workshop
2740 billion n. หนึ่งพันล้าน ( USA ), หนึ่งล้านล้าน ( Eng ) https://dict.meemodel.com/แปลว่า/billion
2741 concert n. คอนเสิร์ต https://dict.meemodel.com/แปลว่า/concert
2742 elegant adj. สง่างาม, สวยงาม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/elegant
2743 gourmet n. นักชิมอาหาร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/gourmet
2744 just adv. เพิ่งจะ, เกือบจะ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/just
2745 new adj. แบบใหม่, รุ่นใหม่, ใหม่, https://dict.meemodel.com/แปลว่า/new
2746 professionally adv. อย่างมืออาชีพ, อย่างชำนาญ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/professionally
2747 serene adj. (ทะเล)ราบรื่น, ใจสงบ, สง่า, เงียบสงบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/serene
2748 teletypewriter n. เครื่องโทรพิมพ์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/teletypewriter
2749 world n. โลก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/world
2750 biodegradable adj. สารที่สลายตัวได้โดยกระบวนการทางชีวภาพ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/biodegradable
2751 conclusion n. การสรุป https://dict.meemodel.com/แปลว่า/conclusion
2752 elementary adj. เบื้องต้น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/elementary
2753 govern v. ปกครอง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/govern
2754 karaoke n. การร้องคาราโอเกะ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/karaoke
2755 news adv. ข่าว, รายงาน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/news
2756 profile n. ประวัติบุคคลโดยย่อ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/profile
2757 sergeant n. นายสิบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/sergeant
2758 temperature n. อุณหภูมิ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/temperature
2759 worried adj. รบกวน, กังวล, รังควาน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/worried
2760 biography n. ชีวประวัติ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/biography
2761 condition n. ปัจจัยแวดล้อม, เงื่อนไข, สภาวะ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/condition
2762 elephant n. ช้าง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/elephant
2763 government n. รัฐบาล https://dict.meemodel.com/แปลว่า/government
2764 kayak n. เรือขนาดเล็กหุ้มด้วยขนสัตว์ของชาวเอสกิโม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/kayak
2765 newspaper n. หนังสือพิมพ์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/newspaper
2766 profit n. ผลประโยชน์, กำไร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/profit
2767 series n. ชุดของสิ่งของ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/series
2768 temple n. วัด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/temple
2769 worry v. กวนใจ, รบกวน, รังควาน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/worry
2770 biology n. ชีววิทยา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/biology
2771 conditional adj. ที่มีเงื่อนไข https://dict.meemodel.com/แปลว่า/conditional
2772 elevator n. ลิฟท์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/elevator
2773 gown n. เสื้อคลุมยาว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/gown
2774 keep v. รักษา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/keep
2775 next adj. ติดกัน, ถัดจากนั้น, ถัดไป https://dict.meemodel.com/แปลว่า/next
2776 program n. รายการ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/program
2777 serious adj. ขรึม, ถมึงทึง, เป็นผู้ใหญ่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/serious
2778 temporary adj. ชั่วคราว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/temporary
2779 worse adj. แย่ลง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/worse
2780 bird n. นก, ลูกขนไก่, สัตว์ปีกที่ใช้กิน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/bird
2781 condor n. นกจำพวกแร้ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/condor
2782 eligible adj. เหมาะสม, มีคุณค่าพอที่จะเลือก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/eligible
2783 grab v. คว้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/grab
2784 ketchup n. ซอสมะเขือเทศ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/ketchup
2785 nice adj. ดีงาม, อ่อนโยน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/nice
2786 prohibition n. ข้อห้าม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/prohibition
2787 serve v. รับใช้, เสิร์ฟอาหารให้,ให้บริการ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/serve
2788 tend v. คอยรับใช้, ดูแล, เฝ้า, ชอบ, นิสัย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/tend
2789 worship v. สักการะ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/worship
2790 birthday n. วันเกิด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/birthday
2791 conductor n. นายวงดนตรี, คนกระเป๋า, คนขายตั๋ว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/conductor
2792 eliminate v. ขจัด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/eliminate
2793 grade n. ระดับ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/grade
2794 keyboard n. แป้นพิมพ์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/keyboard
2795 niece n. หลานสาว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/niece
2796 project n. โครงการ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/project
2797 service n. บริการ, การงาน, ประจำการ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/service
2798 tense adj. ตึง, เครียด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/tense
2799 wow interj. สิ่งใดที่เป็นผลสำเร็จอย่างเลิศ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/wow
2800 bite v. กัด, กิน, เกาะ, โกง, ทำให้แสบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/bite
2801 conference n. การสมนา, การประชุม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/conference
2802 elite n. กลุ่มคนชั้นพิเศษ, คนชั้นสูง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/elite
2803 graduate v. สำเร็จการศึกษา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/graduate
2804 keypad n. ที่เก็บแป้นพิมพ์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/keypad
2805 night n. กลางคืน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/night
2806 prom n. งานเต้นรำ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/prom
2807 session n. การประชุม, สมัยประชุม, ภาคการศึกษา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/session
2808 tent n. เต็นท์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/tent
2809 wrap v. ห่อ, พัน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/wrap
2810 bitter adj. ขม, ขมขื่น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/bitter
2811 confess v. สารภาพผิด, ยอมรับผิด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/confess
2812 e-mail n. จดหมายอิเล็กทรอนิคส์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/e-mail
2813 graduation n. การได้รับปริญญา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/graduation
2814 kick v. ถีบ, เตะ, เด้ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/kick
2815 no one pron. ไม่มีใคร, ไม่มีสักคน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/noone
2816 promise n. สัญญา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/promise
2817 settlement n. การจัด, การชำระหนี้, การตั้งรกราก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/settlement
2818 teriyaki sauce n. ซอสทาริยากิ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/teriyakisauce
2819 wriggle v. กระดิก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/wriggle
2820 bizarre adj. ฉูดฉาด, ประหลาด, วิตถาร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/bizarre
2821 confidence n. ความไว้วางใจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/confidence
2822 embarrass v. ทำให้ขวยเขิน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/embarrass
2823 grandma n. ย่าหรือยาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/grandma
2824 kid n. เด็ก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/kid
2825 nobility n. พวกขุนนาง, พวกมีภูมิธรรมอันสูง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/nobility
2826 promote v. ส่งเสริม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/promote
2827 several adj. หลากหลาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/several
2828 term n. เวลาที่กำหนด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/term
2829 wrinkle n. รอยย่นบนใบหน้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/wrinkle
2830 black adj. ดำ, ลบ, สีดำ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/black
2831 confident adj. ซึ่งไว้วางใจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/confident
2832 embarrassed adj. อาย, ขวยเขิน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/embarrassed
2833 grandpa n. ปู่หรือตา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/grandpa
2834 killer n. ผู้ฆ่า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/killer
2835 nobody pron. ไม่มีใคร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/nobody
2836 promotion n. การเลื่อนตำแหน่ง, การสนับสนุน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/promotion
2837 shake v. เขย่า, สั่น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/shake
2838 terrible adj. น่ากลัว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/terrible
2839 wrist n. ข้อมือ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/wrist
2840 blade n. ใบมีด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/blade
2841 confuse v. ทำให้สับสน, ทำให้งง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/confuse
2842 emergency room n. ห้องฉุกเฉิน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/emergencyroom
2843 grandparent n. ปู่ย่า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/grandparent
2844 kilometer n. กิโลเมตร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/kilometer
2845 nod v. พยักหน้ารับ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/nod
2846 prompt adj. รวดเร็ว, ฉับพลัน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/prompt
2847 shallow adj. ตื้น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/shallow
2848 terrify v. ทำให้น่ากลัวมาก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/terrify
2849 wristwatch n. นาฬิกาข้อมือ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/wristwatch
2850 blame v. กล่าวโทษ, กล่าวหา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/blame
2851 congratulation n. การแสดงความยินดี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/congratulation
2852 emotion n. อารมณ์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/emotion
2853 graphics n. การวาดโดยใช้กฎคณิตฯ, กราฟฟิค https://dict.meemodel.com/แปลว่า/graphics
2854 kilt n. กระโปรงสั้นพับจีบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/kilt
2855 noise n. เสียงรบกวน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/noise
2856 pronunciation n. การออกเสียง(คำพูด, ถ้อยคำ, วลีและอื่นๆ) https://dict.meemodel.com/แปลว่า/pronunciation
2857 shampoo v. สระผม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/shampoo
2858 test n. การทดสอบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/test
2859 write v. เขียน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/write
2860 bland adj. นิ่มนวล https://dict.meemodel.com/แปลว่า/bland
2861 connect v. เชื่อมกับ, เกี่ยวข้อง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/connect
2862 emotional adj. มีอารมณ์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/emotional
2863 grasp v. จับ, เข้าใจ, ฉวย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/grasp
2864 kind adj. กรุณา, เมตตา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/kind
2865 noisy adj. อึกทึก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/noisy
2866 proof n. หลักฐาน, พยาน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/proof
2867 shape n. รูปร่าง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/shape
2868 text n. ใจความ, ตำรา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/text
2869 wrong adj. ผิด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/wrong
2870 blank adj. ว่าง, ว่างเปล่า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/blank
2871 connection n. การเชื่อมต่อ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/connection
2872 emperor n. จักรพรรดิ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/emperor
2873 grass n. หญ้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/grass
2874 kindergarten n. โรงเรียนอนุบาล https://dict.meemodel.com/แปลว่า/kindergarten
2875 noodle n. ก๋วยเตี๋ยว, บะหมี่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/noodle
2876 prop v. สนับสนุน, ค้ำจุน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/prop
2877 share v. แบ่ง, แบ่งส่วน, ร่วมส่วน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/share
2878 textbook n. ตำรา, แบบเรียน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/textbook
2879 yard n. หลา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/yard
2880 blanket n. ผ้าห่ม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/blanket
2881 conquer v. พิชิต, ปราย, เอาชนะ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/conquer
2882 empire n. อาณาจักร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/empire
2883 grasshopper n. ตั๊กแตน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/grasshopper
2884 king n. กษัตริย์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/king
2885 normal adj. ปกติ, ธรรมดา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/normal
2886 proper adj. เหมาะสม, ถูกต้อง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/proper
2887 shark n. ปลาฉลาม, โกง, คนโกง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/shark
2888 textile n. การทอผ้า, สิ่งทอ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/textile
2889 yarn n. เส้นไหมพรม, เส้นด้วย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/yarn
2890 blind adj. บอด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/blind
2891 conquistadore n. ผู้ครอบครองทวีปอเมริกาในช่วงศตวรรษที่ 16 https://dict.meemodel.com/แปลว่า/conquistadore
2892 employee n. ลูกจ้าง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/employee
2893 grassland n. พื้นหญ้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/grassland
2894 kingdom n. อาณาจักร, ขอบเขต, จำพวก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/kingdom
2895 normally adv. โดยปกติ, อย่างปกติ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/normally
2896 proposal n. ข้อเสนอ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/proposal
2897 sharp adj. แหลมคม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/sharp
2898 thatch n. สิ่งที่ใช้มุ่งหลังคา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/thatch
2899 year n. ปี, อายุ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/year
2900 blink v. กระพริบตา, เมินเฉย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/blink
2901 conscious adj. ซึ่งมีจิตสำนึก, มีสติ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/conscious
2902 employment n. การจ้าง, การใช้, งาน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/employment
2903 gray adj. ทึบ, แก่มาก, สีเทา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/gray
2904 kiss v. จูบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/kiss
2905 north n. ทิศเหนือ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/north
2906 propose v. เสนอ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/propose
2907 sheep n. แกะ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/sheep
2908 theater n. โรงละคร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/theater
2909 yearbook n. หนังสือประจำปี, หนังสือรุ่น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/yearbook
2910 block n. หน่วย, กลุ่ม, ตึกที่แบ่งเป็นช่วงๆ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/block
2911 consent v. อนุญาต, เห็นด้วย, ยอมรับ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/consent
2912 empty adj. ว่างเปล่า,ไม่มีอะไร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/empty
2913 grease n. น้ำมัน, จาระบี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/grease
2914 kitchen n. ครัว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/kitchen
2915 northeastern adj. ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/northeastern
2916 prosecutor n. โจทก์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/prosecutor
2917 shelter n. ที่หลบภัย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/shelter
2918 theme n. หัวข้อ, หัวเรื่อง, เนื้อหา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/theme
2919 yellow adj. สีเหลือง, ขี้ขลาด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/yellow
2920 blood n. สายเลือด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/blood
2921 conservation n. การอนุรักษ์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/conservation
2922 enable v. สามารถ, ทำให้สามารถ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/enable
2923 great adj. ใหญ่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/great
2924 knee n. เข่าข้างหน้า, ตัก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/knee
2925 nose n. จมูก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/nose
2926 prospect n. ภาพภูมิประเทศ, ช่องทางที่มองออกไป,ความหวังในภายหน้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/prospect
2927 sheriff n. นายอำเภอ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/sheriff
2928 then adv. ตอนนั้น, ในครั้งนั้น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/then
2929 yesterday n. เมื่อวานนี้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/yesterday
2930 bloom n. การออกดอก, ดอกไม้บาน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/bloom
2931 consider v. พิจารณา, คิด, ถือว่า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/consider
2932 enchilada n. ขนมปังกลมยัดเนื้อของเม็กซิกันใช้กินกับเนยและน้ำซอสพริก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/enchilada
2933 Greece n. ประเทศกรีก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/Greece
2934 knife n. มีด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/knife
2935 note v. ชื่อเสียง, เครื่องหมาย, หมายเหตุ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/note
2936 protect v. ป้องกัน, เป็นเชิงป้องกัน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/protect
2937 shift n. การย้าย, การเปลี่ยน(กะ) https://dict.meemodel.com/แปลว่า/shift
2938 theory n. ทฤษฎี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/theory
2939 yet adv. เดี๋ยวนี้, จนบัดนี้, ยัง, ยังคง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/yet
2940 blouse n. เสื้อครึ่งตัวของสตรี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/blouse
2941 considerate adj. ที่เกรงใจ, เห็นอกเห็นใจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/considerate
2942 encounter v. ต่อสู้, เผชิญหน้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/encounter
2943 Greek n. ชาวกรีก, ภาษากรีก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/Greek
2944 knit v. ถัก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/knit
2945 notebook n. สมุดบันทึก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/notebook
2946 protozoan n. สัตว์เซลล์เดียว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/protozoan
2947 shifty adj. หลอกล่อ, การมีเล่ห์เหลี่ยม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/shifty
2948 thick adj. หนาแน่น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/thick
2949 yield v. ให้ผล https://dict.meemodel.com/แปลว่า/yield
2950 blow v. เป่าลม, ผิวปาก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/blow
2951 constancy n. ความจงรักภักดี, ความแน่วแน่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/constancy
2952 encourage v. สนับสนุน, ช่วยเหลือ, กระตุ้น, ให้กำลังใจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/encourage
2953 green n. สีเขียว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/green
2954 know v. ทราบ, จำได้, รู้, รู้จัก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/know
2955 nothing n. การไม่มีอะไร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/nothing
2956 proud adj. ภูมิใจ, ลำพองใจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/proud
2957 shiny adj. ส่องสว่าง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/shiny
2958 thief n. หัวขโมย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/thief
2959 young adj. เด็ก, เยาว์, ลูก, สาว, หนุ่ม, อ่อน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/young
2960 board n. ไม้กระดาน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/board
2961 construction n. การก่อสร้าง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/construction
2962 encyclopedia n. สารานุกรม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/encyclopedia
2963 greet v. ทักทาย, คำนับ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/greet
2964 knowledge n. ความรู้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/knowledge
2965 notice n. ข่าวสาร, หมายเหตุ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/notice
2966 prove v. พิสูจน์, ทดสอบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/prove
2967 shock v. ตกตะลึง, ทำให้ตกใจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/shock
2968 thin adj. บางผอม, กระจาย, น้อย, ทำให้บาง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/thin
2969 youthful adj. ที่เป็นหนุ่มสาว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/youthful
2970 boat n. เรือ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/boat
2971 consumer n. ผู้ที่ซื้อของไปใช้, ผู้บริโภค https://dict.meemodel.com/แปลว่า/consumer
2972 end v. จบ, ท้ายสุด, ลงท้าย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/end
2973 grid n. ตะแกรง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/grid
2974 label n. ฉลาก, ป้าย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/label
2975 notorious adj. มีชื่อเสียงในทางไม่ดี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/notorious
2976 provide v. จัดหา, เตรียมการ, ให้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/provide
2977 shoe n. รองเท้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/shoe
2978 thing n. สิ่งของ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/thing
2979 zeal n. ความกระตือรือร้น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/zeal
2980 body n. ร่างกาย, ร่าง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/body
2981 contact n. การพบปะ, การติดต่อ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/contact
2982 endanger v. ทำให้ได้รับอันตราย, ข่มขู่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/endanger
2983 grief n. ความเศร้าโศก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/grief
2984 lace n. ลูกไม้, ผูกเชือก, ดิ้นเงิน, ดิ้นทอง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/lace
2985 novel n. นวนิยาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/novel
2986 provider n. ผู้จัด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/provider
2987 shoelace n. เชือกผูกรองเท้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/shoelace
2988 think v. คิด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/think
2989 zebra n. ม้าลาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/zebra
2990 body language n. ภาษาร่างกาย, ภาษาท่าทาง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/bodylanguage
2991 contain v. บรรจุ, ประกอบด้วย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/contain
2992 endurance n. คงทน, ทนทาน, ยืนยง, อดทน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/endurance
2993 grill v. ย่างหรือปิ้ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/grill
2994 ladder n. บันได https://dict.meemodel.com/แปลว่า/ladder
2995 novelty n. ของแปลก, ของใหม่, ความแปลก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/novelty
2996 provoke v. ทำให้โกรธ, ยุแหย่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/provoke
2997 shop n. ร้าน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/shop
2998 thirsty adj. กระหายน้ำ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/thirsty
2999 zing n. พลัง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/zing
3000 boil v. ทำให้เดือด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/boil
3001 container n. ตู้บรรจุสินค้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/container
3002 energetic adj. ว่องไว, กระตือรือร้น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/energetic
3003 grocery n. ร้านขายของชำ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/grocery
3004 lake n. ทะเลสาบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/lake
3005 now adv. เดี๋ยวนี้, บัดนี้, เวลานี้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/now
3006 pub n. โรงเหล้า, ภัตตาคารเล็ก ๆ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/pub
3007 shopper n. ลูกค้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/shopper
3008 thought n. ความคิด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/thought
3009 zipper n. ซิป, เครื่องรูดปิดเปิดชนิดทำด้วยโลหะ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/zipper
3010 bond n. ความเกี่ยวพัน, ข้อผูกมัด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/bond
3011 content n. ความจุ, ส่วนประกอบ, สารบัญ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/content
3012 energy n. พลังงาน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/energy
3013 groom n. เจ้าบ่าว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/groom
3014 landmark n. จุดสังเกต https://dict.meemodel.com/แปลว่า/landmark
3015 nowadays adj. ในปัจจุบัน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/nowadays
3016 public n. สาธารณชน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/public
3017 shopping n. ซื้อของตามห้างสรรพสินค้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/shopping
3018 thrill n. ประสบการณ์น่าตื่นเต้นความรู้สึกตื่นเต้น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/thrill
3019 bonfire n. กองไฟขนาดใหญ่ที่สุมอยู่กลางแจ้ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/bonfire
3020 contest n. การแข่งขัน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/contest
3021 engine n. เครื่องยนต์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/engine
3022 ground n. ดิน, พื้นดิน, เขต, บริเวณ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/ground
3023 landscape n. ภาพภูมิประเทศ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/landscape
3024 nuisance n. การรบกวน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/nuisance
3025 publication n. การพิมพ์, การโฆษณา, การประกาศ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/publication
3026 short adj. สั้น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/short
3027 throat n. คอ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/throat
3028 book n. หนังสือ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/book
3029 contestant n. ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/contestant
3030 England n. ประเทศอังกฤษ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/England
3031 ground rules n. กฎพื้นฐาน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/groundrules
3032 lane n. ช่องทาง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/lane
3033 number n. ตัวเลข https://dict.meemodel.com/แปลว่า/number
3034 publicly adv. โดยประชาชน, ต่อสาธารณชน, ในที่สาธารณะ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/publicly
3035 shortly n. เร็วๆนี้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/shortly
3036 through prep. ผ่าน, ทะลุผ่าน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/through
3037 book store n. ร้านหนังสือ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/bookstore
3038 context n. บริบท https://dict.meemodel.com/แปลว่า/context
3039 English n. ภาษาอังกฤษ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/English
3040 group n. กลุ่ม, หมู่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/group
3041 language n. ภาษา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/language
3042 nursery adj. ห้องหรือสถานที่เลี้ยงเด็ก, ที่เพาะต้นไม้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/nursery
3043 publish v. จัดพิมพ์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/publish
3044 shoulder n. ไหล่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/shoulder
3045 throw v. ขว้าง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/throw

ไม่มีความคิดเห็น: