วันจันทร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2561

ศัพท์ ป.6 - 2026 คำ (2)1001 distance  n.  ระยะห่าง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/distance
1002 forward  v.  ต่อไป,ส่งไป https://dict.meemodel.com/แปลว่า/forward
1003 important  adj.  สำคัญ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/important
1004 message  n.  ข้อความ, ข่าวสาร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/message
1005 pizza  n.  พิซซ่า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/pizza
1006 seahorse  n.  ม้าน้ำ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/seahorse
1007 sun  n.  พระอาทิตย์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/sun
1008 voice  n.  เสียง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/voice
1009 balloon  n.  ลูกโปร่ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/balloon
1010 chase  v.  ตามล่า, ไล่ล่า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/chase
1011 diver  n.  นักดำน้ำ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/diver
1012 found  v.  ก่อตั้ง, สร้างก่อ, วางรากฐาน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/found
1013 improve  v.  พัฒนา, ปรับปรุง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/improve
1014 metal  n.  โลหะ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/metal
1015 place  n.  สถานที่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/place
1016 seal  n.  แมวน้ำ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/seal
1017 Sunday  n.  วันอาทิตย์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/Sunday
1018 volcano  n.  ภูเขาไฟ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/volcano
1019 banana  n.  กล้วย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/banana
1020 chat  n.  การคุยกันเล่น, คุยกันสนุก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/chat
1021 divide  v.  แบ่ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/divide
1022 founder  n.  ผู้ก่อตั้ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/founder
1023 in front of  prep.  ตรงข้างหน้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/infrontof
1024 metre  n.  เมตร (อังกฤษ) https://dict.meemodel.com/แปลว่า/metre
1025 plain  adj.  จืด,ธรรมดา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/plain
1026 search  v.  ค้นหา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/search
1027 sunflower  n.  ดอกทานตะวัน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/sunflower
1028 volleyball  n.  กีฬาวอลเลย์บอล https://dict.meemodel.com/แปลว่า/volleyball
1029 band  n.  วงดนตรี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/band
1030 chauffeur  n.  คนขับรถ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/chauffeur
1031 doctor  n.  หมอ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/doctor
1032 fox  n.  สุนัขจิ้งจอก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/fox
1033 inch  n.  หน่วยความยาวที่เท่ากับ 1/12 ฟุต https://dict.meemodel.com/แปลว่า/inch
1034 middle  adj.  ปานกลาง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/middle
1035 plan  n.  แผนการ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/plan
1036 seashell  n.  หอยทะเล https://dict.meemodel.com/แปลว่า/seashell
1037 sunglasses  n.  แว่นตากันแดด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/sunglasses
1038 vote  n.  การลงคะแนนเสียง, บัตรเลือกตั้ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/vote
1039 bank  n.  ธนาคาร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/bank
1040 cheap  adj.  ถูก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/cheap
1041 documentary  adj.  ซึ่งประกอบด้วยเอกสาร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/documentary
1042 France  n.  ประเทศฝรั่งเศส https://dict.meemodel.com/แปลว่า/France
1043 incorrect  adj.  ไม่ถูกต้อง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/incorrect
1044 midnight  n.  เที่ยงคืน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/midnight
1045 plane  n.  เครื่องบิน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/plane
1046 season  n.  ฤดูกาล https://dict.meemodel.com/แปลว่า/season
1047 sunhat  n.  หมวกกันแดด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/sunhat
1048 wafer  n.  ขนมปังแผ่นบางที่รับประทานกับไอศกรีม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/wafer
1049 bar  n.  ท่อน, แท่ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/bar
1050 check  v.  ตรวจสอบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/check
1051 dog  n.  หมา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/dog
1052 free  adj.  อิสระ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/free
1053 indent  v.  ทำให้เป็นรอยบาก, กด, ย่อหน้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/indent
1054 mile  n.  ไมล์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/mile
1055 planet  n.  ดาวเคราะห์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/planet
1056 seat  n.  ที่นั่ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/seat
1057 sunlight  n.  แสงอาทิตย์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/sunlight
1058 wag  v.  กระดิก, แกว่ง, ไกว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/wag
1059 barge  n.  เรือสำราญ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/barge
1060 cheer  v.  ไชโยโห่ร้อง, ปลุกเร้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/cheer
1061 doing  n.  การกระทำ, สิ่งที่กระทำ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/doing
1062 freeze  v.  แช่แข็ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/freeze
1063 India  n.  ประเทศอินเดีย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/India
1064 milk  n.  นม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/milk
1065 planetarium  n.  หอดูดาว, ท้องฟ้าจำลอง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/planetarium
1066 seawater  n.  น้ำทะเล https://dict.meemodel.com/แปลว่า/seawater
1067 sunny  adj.  มีแสงแดด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/sunny
1068 wake  v.  ปลุก, กวน, ตื่น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/wake
1069 barn  n.  โรงนา, ยุ้งฉาง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/barn
1070 cheerful  adj.  ร่าเริง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/cheerful
1071 doll  n.  ตุ๊กตา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/doll
1072 Friday  n.  วันศุกร์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/Friday
1073 information  n.  ข้อมูล https://dict.meemodel.com/แปลว่า/information
1074 million  n.  หนึ่งล้าน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/million
1075 plant  n.  พืช https://dict.meemodel.com/แปลว่า/plant
1076 section  v.  ส่วน, ภาค, ตอน, ข้อ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/section
1077 sunset  n.  ดวงอาทิตย์ตก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/sunset
1078 wake up  v.  ตื่นขึ้น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/wakeup
1079 base  n.  ฐาน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/base
1080 cheese  n.  เนย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/cheese
1081 doll section  n.  แผนกตุ๊กตา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/dollsection
1082 friend  n.  เพื่อน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/friend
1083 ingredient  n.  ส่วนผสม, ส่วนประกาศ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/ingredient
1084 mind  n.  จิตใจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/mind
1085 plaster  n.  ปูนขาวชั้นดี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/plaster
1086 secure  v.  รับประกัน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/secure
1087 super  adj.  เกินปกติ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/super
1088 walk  v.  เดิน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/walk
1089 baseball  n.  กีฬาเบสบอล https://dict.meemodel.com/แปลว่า/baseball
1090 cheetah  n.  เสือชีตาห์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/cheetah
1091 dollar  n.  ดอลลาร์,หน่วยเงินตราอเมริกัน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/dollar
1092 friendship  n.  มิตรภาพ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/friendship
1093 insect  n.  แมลง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/insect
1094 miniature  n.  ขนาดเล็ก, รูปเล็ก, ภาพเล็ก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/miniature
1095 plate  n.  จานอาหาร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/plate
1096 see  v.  เห็น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/see
1097 superlative  adj.  ขั้นสูงสุด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/superlative
1098 walkman  n.  เครื่องเล่นซีดีแบบพกพา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/walkman
1099 basket  n.  ตะกร้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/basket
1100 chemist  n.  นักเคมี, เภสัชกร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/chemist
1101 dolly  n.  ตุ๊กตา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/dolly
1102 fright  n.  ความกลัว, ความสะดุ้งตกใจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/fright
1103 insert  v.  ใส่, สอด, แทรก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/insert
1104 minute  n.  นาที https://dict.meemodel.com/แปลว่า/minute
1105 play  v.  เล่น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/play
1106 seed  n.  เมล็ด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/seed
1107 supermarket  n.  ซุปเปอร์มาเก็ต, ตลาดสินค้าขนาดใหญ่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/supermarket
1108 wall  n.  กำแพง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/wall
1109 basketball  n.  กีฬาบาสเก็ตบอล https://dict.meemodel.com/แปลว่า/basketball
1110 cherry  n.  เชอร์รี่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/cherry
1111 donate  v.  บริจาค https://dict.meemodel.com/แปลว่า/donate
1112 frog  n.  กบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/frog
1113 inside  adv.  ภายใน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/inside
1114 mirror  n.  กระจก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/mirror
1115 play time  n.  เวลาพักผ่อน, เวลาเล่น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/playtime
1116 sell  v.  ขาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/sell
1117 superstar  n.  นักแสดงยอดนิยม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/superstar
1118 wallet  n.  กระเป๋าเงิน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/wallet
1119 bat  n.  ไม้ตีลูกบอล https://dict.meemodel.com/แปลว่า/bat
1120 cherry tomato  n.  มะเขือเทศเล็ก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/cherrytomato
1121 donkey  n.  ลา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/donkey
1122 from  prep.  จาก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/from
1123 instruction  n.  การแนะนำ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/instruction
1124 miss  v.  พลาด , คิดถึง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/miss
1125 player  n.  ผู้เล่น, ผู้แสดง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/player
1126 send  v.  ส่ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/send
1127 sure  adj.  แน่นอน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/sure
1128 want  v.  ต้องการ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/want
1129 bath  n.  การอาบน้ำ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/bath
1130 chew  v.  เคี้ยว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/chew
1131 door  n.  ประตู https://dict.meemodel.com/แปลว่า/door
1132 front  n.  ตอนหน้า, แถวหน้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/front
1133 instrument  n.  อุปกรณ์, เครื่องมือ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/instrument
1134 mistake  n.  ความผิดพลาด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/mistake
1135 playground  n.  สนามเด็กเล่น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/playground
1136 sense  n.  ประสาทสัมผัส https://dict.meemodel.com/แปลว่า/sense
1137 surely  adv.  อย่างแน่นอน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/surely
1138 warm  adj.  อุ่น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/warm
1139 bathroom  n.  ห้องน้ำตามบ้าน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/bathroom
1140 chick  n.  ลูกไก่, ลูกนก, เด็ก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/chick
1141 dot  n.  จุด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/dot
1142 fruit  n.  ผลไม้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/fruit
1143 intelligence  n.  ความฉลาด, หน่วยสืบราชการ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/intelligence
1144 mix  v.  ผสม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/mix
1145 please  v.  ทำให้พอใจ, กรุณา, โปรด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/please
1146 sentence  n.  ประโยค https://dict.meemodel.com/แปลว่า/sentence
1147 surf  n.  การเล่นกระดานโต้คลื่น, คลื่นซัดฝัง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/surf
1148 warm up  v.  อบอุ่นร่างกาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/warmup
1149 battle  n.  การแข่งขัน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/battle
1150 chicken  n.  ไก่, ลูกไก่, เนื้อไก่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/chicken
1151 double  adj.  สองเท่า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/double
1152 full  adj.  เต็ม, เต็มที่, อวบอัด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/full
1153 interactive  adj.  ซึ่งทำปฏิกิริยากับ, มีปฏิกิริยาต่อ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/interactive
1154 mixture  n.  การผสม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/mixture
1155 pleasure  n.  ความพอใจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/pleasure
1156 separate  v.  แบ่งแยก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/separate
1157 surprise  v.  ทำให้แปลกใจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/surprise
1158 wash  v.  ล้าง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/wash
1159 beach  n.  ชายหาด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/beach
1160 child  n.  เด็ก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/child
1161 down  adv.  ข้างล่าง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/down
1162 full moon night  n.  คืนพระจันทร์เต็มดวง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/fullmoonnight
1163 interesting  adj.  น่าสนใจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/interesting
1164 model  n.  รูปแบบจำลอง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/model
1165 plod  v.  ย่ำเท้า, ค่อย, เดิน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/plod
1166 September  n.  เดือนกันยายน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/September
1167 survey  v.  สำรวจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/survey
1168 wash out  v.  ล้างออก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/washout
1169 beak  n.  จะงอย, ปากนก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/beak
1170 children  n.  เด็กๆ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/children
1171 downstairs  adv.  ลงบันได https://dict.meemodel.com/แปลว่า/downstairs
1172 full stop  n.  เครื่องหมาย (.) https://dict.meemodel.com/แปลว่า/fullstop
1173 internet  n.  อินเทอร์เน็ต https://dict.meemodel.com/แปลว่า/internet
1174 model car  n.  รถจำลอง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/modelcar
1175 plum  n.  สิ่งที่ดีที่สุด, ผลพลัม, ต้นพลัม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/plum
1176 sermon  n.  การเทศนา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/sermon
1177 swap  v.  แลกเปลี่ยน,ค้าขาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/swap
1178 waste  adj.  ไร้ประโยชน์, สิ้นเปลือง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/waste
1179 bean  n.  ต้นถั่ว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/bean
1180 children's day  n.  วันเด็ก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/children'sday
1181 dragon  n.  มังกร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/dragon
1182 fume  n.  ไอน้ำ, ควัน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/fume
1183 interview  n.  การสัมภาษณ์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/interview
1184 modern  adj.  ทันสมัย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/modern
1185 pocket  n.  กระเป๋า, ถุงเล็กๆ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/pocket
1186 servant  n.  คนรับใช้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/servant
1187 sweat  n.  เหงื่อ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/sweat
1188 watch  v.  ดู https://dict.meemodel.com/แปลว่า/watch
1189 bear  n.  หมี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/bear
1190 chili  n.  พริก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/chili
1191 dragonfly  n.  แมลงปอ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/dragonfly
1192 fun  n.  ความสนุกสนาน, ความขบขัน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/fun
1193 introduce  v.  แนะนำ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/introduce
1194 mom  n.  แม่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/mom
1195 poem  n.  โคลง, ฉันท์, กาพย์, กลอน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/poem
1196 serve  v.  เสิร์ฟอาหาร, รับใช้, บริการ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/serve
1197 sweater  n.  เสื้อกันหนาว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/sweater
1198 water  n.  น้ำ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/water
1199 bear cub  n.  ลูกหมี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/bearcub
1200 chill out  v.  ผ่อนคลาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/chillout
1201 drama  n.  ละคร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/drama
1202 function  n.  หน้าที่ของบุคคล, บทบาท https://dict.meemodel.com/แปลว่า/function
1203 invent  v.  สร้าง, สร้างสรรค์, ประดิษฐ์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/invent
1204 monastery  n.  อาราม, วัด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/monastery
1205 point  n.  จุด, ประเด็น, ขั้นตอน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/point
1206 sesame seed  n.  เมล็ดงา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/sesameseed
1207 sweep  v.  กวาด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/sweep
1208 waterfall  n.  น้ำตก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/waterfall
1209 bear hunt  v.  การล่าหมี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/bearhunt
1210 chimney  n.  ปล่องไฟ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/chimney
1211 draw  v.  ดึง, ลาก, วาด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/draw
1212 funny  adj.  น่าหัวเราะ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/funny
1213 inverted commas  n.  เครื่องหมาย (" ") https://dict.meemodel.com/แปลว่า/invertedcommas
1214 Monday  n.  วันจันทร์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/Monday
1215 poison  n.  ยาพิษ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/poison
1216 set  v.  ตั้งตัว,จัดวาง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/set
1217 sweet  adj.  หวาน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/sweet
1218 waterproof  n.  กันน้ำ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/waterproof
1219 beard  n.  หนวดเครา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/beard
1220 China  n.  ประเทศจีน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/China
1221 drawing  n.  การวาดภาพ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/drawing
1222 funny story  n.  เรื่องน่าหัวเราะ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/funnystory
1223 invitation  n.  การเชื้อเชิญ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/invitation
1224 money  n.  เงิน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/money
1225 poisonous  adj.  มีพิษ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/poisonous
1226 setting  n.  ฉาก, ทิวทัศน์, สิ่งแวดล้อม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/setting
1227 swim  v.  ว่ายน้ำ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/swim
1228 wave  n.  คลื่น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/wave
1229 beat  v.  ตี, เฆี่ยน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/beat
1230 chip  n.  แผ่นตัด, เศษไม้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/chip
1231 dream  v.  ฝัน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/dream
1232 fur  n.  ขนหนานุ่ม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/fur
1233 invite  v.  เชิญ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/invite
1234 monk  n.  พระสงฆ์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/monk
1235 polar  adj.  เกี่ยวกับแถบขั้วโลก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/polar
1236 several  adj.  หลาย, มากมาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/several
1237 swimmer  n.  นักว่ายน้ำ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/swimmer
1238 wavy  adj.  เป็นลอน, เป็นคลื่น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/wavy
1239 beautiful  adj.  สวยงาม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/beautiful
1240 chocolate  n.  ช็อกโกแลต https://dict.meemodel.com/แปลว่า/chocolate
1241 dress  n.  เครื่องแต่งกาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/dress
1242 furniture  n.  เฟอร์นิเจอร์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/furniture
1243 iron  n.  เหล็ก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/iron
1244 monkey  n.  ลิง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/monkey
1245 police  n.  ตำรวจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/police
1246 shadow  n.  เงา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/shadow
1247 swimming pool  n.  สระว่ายน้ำ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/swimmingpool
1248 way  n.  ทิศทาง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/way
1249 because  conj.  เพราะว่า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/because
1250 choice  n.  ตัวเลือก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/choice
1251 drink  v.  ดื่ม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/drink
1252 furry  adj.  ทำด้วยหรือประกอบด้วยหนังขนสัตว์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/furry
1253 irregular  adj.  ไม่ปกติ, ผิดปกติ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/irregular
1254 month  n.  เดือน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/month
1255 police station  n.  สถานีตำรวจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/policestation
1256 shake  v.  เขย่า, สั่น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/shake
1257 swimming suit  n.  ชุดว่ายน้ำ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/swimmingsuit
1258 way of life  n.  วิถีชีวิต https://dict.meemodel.com/แปลว่า/wayoflife
1259 become  v.  กลายเป็น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/become
1260 choose  v.  เลือก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/choose
1261 drive  v.  ขับ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/drive
1262 future  n.  อนาคต https://dict.meemodel.com/แปลว่า/future
1263 island  n.  เกาะ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/island
1264 monument  n.  อนุสาวรีย์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/monument
1265 policeman  n.  ตำรวจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/policeman
1266 shampoo  n.  ยาสระผม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/shampoo
1267 swing  v.  เหวี่ยง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/swing
1268 wear  v.  สวมใส่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/wear
1269 bed  n.  เตียง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/bed
1270 chop  v.  สับ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/chop
1271 driver  n.  คนขับรถ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/driver
1272 gadget  n.  เครื่องมือ, เครื่องประดิษฐ์เล็กๆ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/gadget
1273 item  n.  เรื่อง, อัน, ชิ้น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/item
1274 moon  n.  ดวงจันทร์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/moon
1275 polite  adj.  เรียบร้อย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/polite
1276 shape  n.  รูปร่าง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/shape
1277 syllable  n.  พยางค์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/syllable
1278 weather  n.  สภาพอากาศ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/weather
1279 bedroom  n.  ห้องนอน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/bedroom
1280 chorus  n.  คณะนักร้องเพลงประสานเสียง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/chorus
1281 droop  v.  ห้อย, เหี่ยวแห้ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/droop
1282 gallery  n.  การจัดแสดง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/gallery
1283 jackal  n.  หมาใน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/jackal
1284 moon cake  n.  ขนมไหว้พระจันทร์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/mooncake
1285 pollute  v.  ทำให้เกิดมลพิษ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/pollute
1286 shark  n.  ปลาฉลาม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/shark
1287 symbol  n.  สัญลักษณ์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/symbol
1288 website  n.  เว็บไซต์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/website
1289 bee  n.  ผึ้ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/bee
1290 Christmas  n.  วันคล้ายวันประสูติของพระเยชูตรงกับวันที่ 25 ธันวาคม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/Christmas
1291 drum  n.  กลอง, สิ่งที่มีลักษณะคล้ายกลอง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/drum
1292 gallon  n.  หน่วยวัดปริมาตรของเหลว = 3.785 ลิตร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/gallon
1293 jacket  n.  เสื้อแจ๊คเก็ต https://dict.meemodel.com/แปลว่า/jacket
1294 mop  v.  ถูพื้น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/mop
1295 pomelo  n.  ส้มโอ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/pomelo
1296 shell  n.  หอย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/shell
1297 system  n.  ระบบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/system
1298 wedding  n.  งานแต่งงาน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/wedding
1299 before  adv.  ก่อน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/before
1300 Christmas Day  n.  วันคริสมาส https://dict.meemodel.com/แปลว่า/ChristmasDay
1301 dry  v.  แห้ง, ทำให้แห้ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/dry
1302 gallop  v.  วิ่งข้าม, ควบม้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/gallop
1303 jack-o'-lantern  n.  ฟักทองกลวงที่เจาะรูตา, จมูกและปาก(คืนฮาโลวีน) https://dict.meemodel.com/แปลว่า/jack-o'-lantern
1304 more  adj.  มากกว่า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/more
1305 pond  n.  บ่อน้ำ, ทะเล https://dict.meemodel.com/แปลว่า/pond
1306 shiny  adj.  สว่าง, ที่มีแดด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/shiny
1307 table  n.  โต๊ะ ตาราง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/table
1308 Wednesday  n.  วันพุธ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/Wednesday
1309 beg  v.  ขอ, ขอทาน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/beg
1310 church  n.  โบสถ์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/church
1311 duck  n.  เป็ด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/duck
1312 game  n.  เกม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/game
1313 jade  n.  หยก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/jade
1314 morning  n.  เวลาเช้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/morning
1315 pool  n.  สระน้ำ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/pool
1316 ship  n.  เรือ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/ship
1317 tablespoon  n.  ช้อนโต๊ะ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/tablespoon
1318 weed  n.  วัชพืช https://dict.meemodel.com/แปลว่า/weed
1319 begin  v.  เริ่มต้น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/begin
1320 cinema  n.  โรงภาพยนตร์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/cinema
1321 durian  n.  ทุเรียน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/durian
1322 gap  n.  ช่องว่าง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/gap
1323 jam  n.  แยม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/jam
1324 mortar  n.  ครก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/mortar
1325 poor  adj.  ยากจน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/poor
1326 shirt  n.  เสื้อเชิ้ต https://dict.meemodel.com/แปลว่า/shirt
1327 tadpole  n.  ลูกอ๊อด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/tadpole
1328 week  n.  สัปดาห์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/week
1329 beginning  n.  การเริ่มต้น, จุดเริ่มต้น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/beginning
1330 circle  n.  วงกลม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/circle
1331 during  prep.  ในช่วงเวลา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/during
1332 garage  n.  โรงรถ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/garage
1333 January  n.  มกราคม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/January
1334 mostly  adv.  โดยส่วนมาก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/mostly
1335 pop  adj.  เกี่ยวกับเพลงเป็นที่นิยมกัน, เกี่ยวศิลปะที่แพร่หลาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/pop
1336 shiver  v.  สั่น, ตักสั่น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/shiver
1337 tail  n.  หาง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/tail
1338 weekend  n.  วันหยุดสุดสัปดาห์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/weekend
1339 behave  v.  กระทำตน, ประพฤติตน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/behave
1340 city  n.  เมือง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/city
1341 dust  n.  ฝุ่น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/dust
1342 garbage  n.  ขยะ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/garbage
1343 Japan  n.  ประเทศญี่ปุ่น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/Japan
1344 mother  n.  แม่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/mother
1345 popcorn  n.  ข้าวโพดคั่ว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/popcorn
1346 shoe  n.  รองเท้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/shoe
1347 take  v.  หยิบ, จับ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/take
1348 weigh  v.  ชั่งน้ำหนัก, ยก, หนัก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/weigh
1349 behind  prep.  ข้างหลัง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/behind
1350 clap  v.  ปรบมือ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/clap
1351 dustbin  n.  ถังขยะ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/dustbin
1352 garden  n.  สวน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/garden
1353 jar  n.  เหยือก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/jar
1354 motorcycle  n.  รถจักรยานยนต์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/motorcycle
1355 poppy  n.  ดอกป๊อปปี้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/poppy
1356 shoot  v.  ยิง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/shoot
1357 tale  n.  นิทาน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/tale
1358 welcome  v.  ยินดีต้อนรับ, ต้อนรับ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/welcome
1359 bell  n.  ระฆัง, กระดิ่ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/bell
1360 class  n.  ชั้น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/class
1361 duty  n.  ภาษี, ความรับผิดชอบ, หน้าที่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/duty
1362 garland  n.  พวงมาลัย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/garland
1363 jasmine  n.  มะลิ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/jasmine
1364 mount  v.  ขึ้นบันได, ปีน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/mount
1365 popular  adj.  นิยม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/popular
1366 shop  n.  ร้านค้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/shop
1367 talent  n.  พรสวรรค์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/talent
1368 well  adv.  ดี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/well
1369 beloved  adj.  ซึ่งเป็นที่รัก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/beloved
1370 classical  adj.  มีมาตรฐานสูง, ดีเด่น, ชั้นหนึ่ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/classical
1371 dwarf  n.  คนแคระ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/dwarf
1372 garlic  n.  กระเทียม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/garlic
1373 jeans  n.  ผ้ายีน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/jeans
1374 mountain  n.  ภูเขา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/mountain
1375 porcelain  n.  เครื่องเคลือบ, เครื่องลายราม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/porcelain
1376 shop assistant  n.  ผู้ช่วยร้าน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/shopassistant
1377 talk  v.  พูด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/talk
1378 wet  adj.  เปียก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/wet
1379 below  prep.  ต่ำลงไป, ข้างล่าง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/below
1380 classify  v.  จัดกลุ่ม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/classify
1381 dynasty  n.  ราชวงศ์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/dynasty
1382 gate  n.  ประตูรั้ว, ประตูน้ำ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/gate
1383 jellyfish  n.  แมงกะพรุน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/jellyfish
1384 mountain bike  n.  จักรยานเสือภูเขา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/mountainbike
1385 portfolio  n.  กระเป๋าแบบขนาดใหญ่สำหรับใส่เอกสาร,รูปภาพ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/portfolio
1386 shopping  n.  การเดินดูและซื้อของตามร้าน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/shopping
1387 tall  adj.  สูง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/tall
1388 whale  n.  ปลาวาฬ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/whale
1389 belt  n.  เข็มขัด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/belt
1390 classmate  n.  เพื่อนร่วมชั้นเรียน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/classmate
1391 each  pron.  แต่ละ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/each
1392 gelatin  n.  โปรตีนเปราะง่ายมีสีเหลืองอ่อน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/gelatin
1393 jeweler  n.  พ่อค้าขายหรือซ่อมเพชร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/jeweler
1394 mouse  n.  หนู https://dict.meemodel.com/แปลว่า/mouse
1395 positive  adj.  ทางบวก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/positive
1396 shopping mall  n.  ศูนย์การค้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/shoppingmall
1397 tamarind  n.  มะขาม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/tamarind
1398 what  adj.  อะไร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/what
1399 bench  n.  เก้าอี้ยาวเหมือนมีพนักพิง, โต๊ะทำงานตัวยาว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/bench
1400 classroom  n.  ห้องเรียน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/classroom
1401 eagle  n.  นกอินทรี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/eagle
1402 Gemini  n.  ราศีเมถุน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/Gemini
1403 jigsaw  n.  เลื่อยสลักลายพลอย, เลื่อยเป็นเส้นโค้ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/jigsaw
1404 mouth  n.  ปาก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/mouth
1405 possible  adj.  เป็นไปได้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/possible
1406 shore  n.  ชายฝั่ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/shore
1407 tame  adj.  เชื่อง, เชื่อฟัง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/tame
1408 wheel  n.  ล้อ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/wheel
1409 bend  v.  ทำให้งอ, โค้ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/bend
1410 clean  n.  สะอาด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/clean
1411 ear  n.  หู https://dict.meemodel.com/แปลว่า/ear
1412 gentle  adj.  นุ่มนวล อ่อนโยน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/gentle
1413 job  n.  งาน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/job
1414 move  v.  เคลื่อนย้าย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/move
1415 post office  n.  ที่ทำการไปรษณีย์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/postoffice
1416 short  adj.  สั้น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/short
1417 tank  n.  ถังบรรจุก๊าซ/น้ำ/น้ำมันขนาดใหญ่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/tank
1418 when  adv.  เมื่อไร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/when
1419 beside  prep.  อยู่ข้าง, ถัดจาก, นอกเหนือ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/beside
1420 cleaner  n.  คนทำความสะอาด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/cleaner
1421 earache  n.  อาการปวดในหู https://dict.meemodel.com/แปลว่า/earache
1422 geography  n.  ภูมิศาสตร์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/geography
1423 jog  v.  วิ่งช้าๆ, เดินเหยาะๆ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/jog
1424 movie  n.  หนัง, ภาพยนตร์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/movie
1425 postcard  n.  โปสต์การ์ด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/postcard
1426 shout  v.  ตะโกน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/shout
1427 tape  n.  สายเทปบันทึกเสียง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/tape
1428 whenever  conj.  เมื่อไหร่ก็ตาม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/whenever
1429 best  adj.  ดีที่สุด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/best
1430 clear  adj.  อย่างชัดเจน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/clear
1431 earth  n.  โลก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/earth
1432 Germany  n.  ประเทศเยอรมัน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/Germany
1433 join  v.  มีส่วนร่วม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/join
1434 movie theater  n.  โรงภาพยนตร์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/movietheater
1435 poster  n.  ป้ายโฆษณา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/poster
1436 show  n.  การแสดง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/show
1437 tape recorder  n.  เทปบันทึกเสียง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/taperecorder
1438 where  adv.  ที่ไหน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/where
1439 between  prep.  ระหว่าง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/between
1440 clever  adj.  ฉลาด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/clever
1441 easily  adv.  อย่างง่าย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/easily
1442 get  v.  เอา,ได้รับ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/get
1443 journalist  n.  นักหนังสือพิมพ์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/journalist
1444 mug  n.  แก้วมีหูใช้ใส่เครื่องดื่ม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/mug
1445 pouch  n.  กระเป๋า, ถุง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/pouch
1446 shower  n.  การอาบน้ำโดยใช้ฝักบัว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/shower
1447 tar  n.  น้ำมันดิน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/tar
1448 whether  conj.  หรือไม่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/whether
1449 beyond  prep.  เหนือ, เกิน, เลย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/beyond
1450 click  n.  ลิ้นสปริง, ตัวดึง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/click
1451 east  n.  ตะวันออก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/east
1452 get to  v.  ไปยัง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/getto
1453 journey  n.  เดินทาง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/journey
1454 mummy  n.  แม่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/mummy
1455 pour  v.  เท https://dict.meemodel.com/แปลว่า/pour
1456 shred  n.  เศษผ้า/กระดาษที่เป็นแถบเรียวยาว, เศษเนื้อ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/shred
1457 target  n.  เป้า, เป้าโจมตี, เป้าหมาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/target
1458 which  prop.  อันไหน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/which
1459 bicycle  n.  จักรยาน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/bicycle
1460 climb  v.  ปีน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/climb
1461 easy  adj.  ง่าย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/easy
1462 ghost  n.  ผี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/ghost
1463 juice  n.  น้ำผลไม้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/juice
1464 mural painting  n.  จิตรกรรมฝาผนัง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/muralpainting
1465 pout  v.  โกรธ, ทำปากยื่นแบบไม่พอใจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/pout
1466 shy  adj.  ขี้อาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/shy
1467 task  n.  งานหนัก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/task
1468 while  conj.  ชั่วขณะ, ขณะที่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/while
1469 bide  v.  ทน, เผชิญ, ขึ้นอยู่กับ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/bide
1470 clip  v.  ขริบ, ตัดออก, ตัดให้สั้น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/clip
1471 eat  v.  กิน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/eat
1472 ghost story  n.  เรื่องผี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/ghoststory
1473 July  n.  เดือนกรกฎาคม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/July
1474 museum  n.  พิพิธภัณฑ์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/museum
1475 powder  n.  แป้ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/powder
1476 sick  adj.  ป่วย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/sick
1477 taste  n.  รสชาติ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/taste
1478 whisker  n.  หนวดแมว,หนูหรือสัตว์ชนิดอื่นๆ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/whisker
1479 big  adj.  ใหญ่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/big
1480 clock  n.  นาฬิกา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/clock
1481 eclipse  n.  คราส (สุริยคราส ) https://dict.meemodel.com/แปลว่า/eclipse
1482 giant  n.  ยักษ์, สิ่งที่ใหญ่โตผิดปกติ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/giant
1483 jump  v.  กระโดด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/jump
1484 music  n.  ดนตรี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/music
1485 practice  v.  ฝึกฝน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/practice
1486 side  n.  ข้าง, ด้าน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/side
1487 Taurus  n.  ราศีพฤษภ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/Taurus
1488 whisper  v.  กระซิบ, พูดมาก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/whisper
1489 Big Ben  n.  หอนาฬิกาบิ๊กเบน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/BigBen
1490 close  v.  ปิด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/close
1491 edge  n.  ขอบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/edge
1492 gift  n.  ของขวัญ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/gift
1493 June  n.  เดือนมิถุนายน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/June
1494 musical  adj.  ทางดนตรี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/musical
1495 pray  v.  อธิฐาน, สวดมนต์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/pray
1496 sign  n.  เครื่องหมาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/sign
1497 taxi  n.  รถแท็กซี่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/taxi
1498 white  adj.  ขาว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/white
1499 bike  n.  จักรยานสองล้อ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/bike
1500 closet  n.  ขนาดห้อง, ห้องรวม, ห้องน้ำ, ห้องเล็ก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/closet
1501 education  n.  การศึกษา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/education
1502 giraffe  n.  ยีราฟ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/giraffe
1503 jungle  n.  ป่าทึบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/jungle
1504 mystery  n.  ความลึกลับ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/mystery
1505 predict  v.  พยากรณ์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/predict
1506 silent  adj.  เงียบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/silent
1507 tea  n.  ชา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/tea
1508 who  pron.  ใคร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/who
1509 bill  n.  ใบแจ้งหนี้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/bill
1510 cloth  n.  เสื้อผ้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/cloth
1511 eel  n.  ปลาไหล https://dict.meemodel.com/แปลว่า/eel
1512 girl  n.  เด็กผู้หญิง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/girl
1513 Jupiter  n.  ดาวพฤหัสบดี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/Jupiter
1514 myth  n.  เรื่องเล่าต่อกันมา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/myth
1515 prediction  n.  การทำนาย, การพยากรณ์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/prediction
1516 silly  adj.  โง่, เซ่อ, เหลวไหล https://dict.meemodel.com/แปลว่า/silly
1517 tea bag  n.  ถุงใส่ชา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/teabag
1518 why  adv.  ทำไม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/why
1519 bin  n.  ถังขยะ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/bin
1520 cloth bag  n.  กระเป๋าผ้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/clothbag
1521 effect  n.  ผลกระทบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/effect
1522 give  v.  ให้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/give
1523 just  adv.  เพิ่งจะ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/just
1524 name  n.  ชื่อ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/name
1525 preparation  n.  การเตรียม, สิ่งที่เตรียม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/preparation
1526 simple  adj.  เรียบง่าย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/simple
1527 teach  v.  สอน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/teach
1528 wide  adj.  กว้าง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/wide
1529 binoculars  n.  กล้องส่องทางไกล https://dict.meemodel.com/แปลว่า/binoculars
1530 cloud  n.  เมฆ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/cloud
1531 egg  n.  ไข่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/egg
1532 glad  adj.  ดีใจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/glad
1533 kangaroo  n.  จิงโจ้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/kangaroo
1534 nap  v.  งีบหลับ, ม่อยหลับ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/nap
1535 prepare  v.  เตรียมตัว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/prepare
1536 since  adv.  นับตั้งแต่นั้นมา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/since
1537 teacher  n.  ครู https://dict.meemodel.com/แปลว่า/teacher
1538 wife  n.  ภรรยา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/wife
1539 biography  n.  ชีวประวัติ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/biography
1540 clove  n.  กลีบ(กระเทียม) https://dict.meemodel.com/แปลว่า/clove
1541 Egypt  n.  ประเทศอียิปต์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/Egypt
1542 glass  n.  แก้ว, กระจก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/glass
1543 keep  v.  เก็บ, รักษาไว้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/keep
1544 napkin  n.  ผ้าเช็ดปาก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/napkin
1545 present  v.  เสนอ, ให้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/present
1546 sing  v.  ร้องเพลง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/sing
1547 team  n.  กลุ่มคนทำงาน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/team
1548 wild  adj.  เป็นป่า, ดุร้าย, รุนแรง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/wild
1549 bird  n.  นก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/bird
1550 clown  n.  ตัวตลก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/clown
1551 either  adv.  เช่นกัน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/either
1552 glass slipper  n.  รองเท้าแก้ว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/glassslipper
1553 keeper  n.  ผู้รักษา, ผู้ควบคุมดูแล https://dict.meemodel.com/แปลว่า/keeper
1554 narrow  adj.  แคบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/narrow
1555 president  n.  ประธานาธิบดี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/president
1556 singer  n.  นักร้อง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/singer
1557 tear  n.  น้ำตา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/tear
1558 wildlife  n.  สิ่งมีชีวิตที่อยู่ในป่า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/wildlife
1559 birdbath  n.  อ่างอาบน้ำของนก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/birdbath
1560 club  n.  สโมสร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/club
1561 elbow  n.  ข้อศอก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/elbow
1562 glove  n.  ถุงมือ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/glove
1563 kennel  n.  บ้านสุนัข https://dict.meemodel.com/แปลว่า/kennel
1564 national  adj.  แห่งชาติ, เพื่อชาติ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/national
1565 pretty  adj.  น่ารัก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/pretty
1566 single  adj.  เดียว, เป็นโสด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/single
1567 teddy bear  n.  ตุ๊กตาหมี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/teddybear
1568 win  v.  ชนะ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/win
1569 birth  n.  การเกิด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/birth
1570 coach  n.  ครูฝึกสอน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/coach
1571 electronic  adj.  เกี่ยวกับอีเล็กทรอนิกส์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/electronic
1572 glue  n.  ติดด้วยกาว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/glue
1573 key  n.  กุญแจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/key
1574 nationality  n.  สัญชาติ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/nationality
1575 price  n.  ราคา , สิ่งแลกเปลี่ยน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/price
1576 singlet  n.  เสื้อกล้าม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/singlet
1577 telephone  n.  โทรศัพท์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/telephone
1578 wind  n.  ลม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/wind
1579 birthday  n.  วันเกิด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/birthday
1580 coat  n.  ขนสัตว์, เสื้อนอก, เสื้อคลุม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/coat
1581 elephant  n.  ช้าง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/elephant
1582 go on  v.  เกิดขึ้น, ดำเนินต่อไป https://dict.meemodel.com/แปลว่า/goon
1583 key chain  n.  พวงกุญแจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/keychain
1584 nativity  n.  การกำเนิด, การเกิด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/nativity
1585 priest  n.  พระ, บาทหลวง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/priest
1586 sink  v.  จม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/sink
1587 television  n.  ทีวี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/television
1588 window  n.  หน้าต่าง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/window
1589 birthday present  n.  ของขวัญวันเกิด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/birthdaypresent
1590 coconut  n.  มะพร้าว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/coconut
1591 elk  n.  กวางขนาดใหญ่พบในแถบภูเขาร็อกกี้และอเมริกาเหนือ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/elk
1592 goal  n.  เป้าหมาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/goal
1593 kick  v.  เตะ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/kick
1594 nature  n.  ธรรมชาติ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/nature
1595 prince  n.  เจ้าชาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/prince
1596 tell  v.  บอก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/tell
1597 windy  adj.  ที่มีลม, ที่ลมแรง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/windy
1598 bishop  n.  หัวหน้าบาทหลวง, สังฆนายก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/bishop
1599 coffee  n.  กาแฟ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/coffee
1600 e-mail  n.  ไปรษณีย์อิเลคทรอนิกส์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/e-mail
1601 godmother  n.  แม่อุปถัมภ์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/godmother
1602 kid  n.  เด็ก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/kid
1603 naughty  adj.  ซน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/naughty
1604 princess  n.  เจ้าหญิง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/princess
1605 sister  n.  พี่สาวน้องสาว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/sister
1606 temple  n.  วัด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/temple
1607 wing  n.  ปีก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/wing
1608 bite  v.  ตัด, ต่อย, งับ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/bite
1609 coin  n.  เหรียญกษาปณ์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/coin
1610 emerald  n.  มรกต https://dict.meemodel.com/แปลว่า/emerald
1611 gold  n.  ทอง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/gold
1612 kill  v.  ฆ่า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/kill
1613 near  prep.  ใกล้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/near
1614 principle  n.  หลักปฏิบัติ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/principle
1615 sit  v.  นั่ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/sit
1616 tennis  n.  กีฬาเทนนิส https://dict.meemodel.com/แปลว่า/tennis
1617 wink  v.  กระพริบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/wink
1618 black  adj.  มืด, ดำ, สีดำ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/black
1619 cold  adj.  หนาว, เย็น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/cold
1620 emission  n.  การแพร่รังสี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/emission
1621 golden  adj.  มีสีทอง, ซึ่งทำด้วยทอง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/golden
1622 kilogram  n.  กิโลกรัม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/kilogram
1623 necessary  adj.  ที่จำเป็น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/necessary
1624 prior  adj.  ก่อน, อันก่อน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/prior
1625 situation  n.  สถานการณ์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/situation
1626 tennis player  n.  ผู้เล่นเทนนิส https://dict.meemodel.com/แปลว่า/tennisplayer
1627 winner  n.  ผู้ชนะ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/winner
1628 blackboard  n.  กระดานดำ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/blackboard
1629 collage  n.  เทคนิคการปะวัสดุต่างๆ ในงานศิลปะ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/collage
1630 end  n.  จุดจบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/end
1631 golf  n.  กีฬากอล์ฟ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/golf
1632 kind  n.  ชนิด, ประเภท https://dict.meemodel.com/แปลว่า/kind
1633 neck  n.  คอ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/neck
1634 prize  n.  รางวัล https://dict.meemodel.com/แปลว่า/prize
1635 size  n.  ขนาด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/size
1636 tennis racket  n.  ไม้เทนนิส https://dict.meemodel.com/แปลว่า/tennisracket
1637 winter  n.  ฤดูหนาว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/winter
1638 blank  n.  ที่ว่าง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/blank
1639 collar  n.  คอปกเสื้อ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/collar
1640 energy  n.  พลังกาย, พลังใจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/energy
1641 golf course  n.  สนามกอล์ฟ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/golfcourse
1642 king  n.  กษัตริย์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/king
1643 necklace  n.  สร้อยคอ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/necklace
1644 problem  n.  ปัญหา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/problem
1645 skate  n.  รองเท้าสเก็ต https://dict.meemodel.com/แปลว่า/skate
1646 tent  n.  เต็นท์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/tent
1647 wipe  v.  เช็ด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/wipe
1648 blanket  n.  ผ้าห่ม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/blanket
1649 collect  v.  สะสม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/collect
1650 engine  n.  เครื่องจักร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/engine
1651 good  adj.  ดี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/good
1652 kingdom  n.  อาณาจักร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/kingdom
1653 need  v.  ต้องการ, ประสงค์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/need
1654 quack  n.  เสียงเป็ดร้อง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/quack
1655 skateboard  n.  กระดานสเก็ต https://dict.meemodel.com/แปลว่า/skateboard
1656 terrible  adj.  เลวร้าย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/terrible
1657 wise  adj.  ฉลาด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/wise
1658 bleeding  n.  การหลั่งเลือด, การเอาเลือดออก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/bleeding
1659 collection  n.  ของสะสม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/collection
1660 engineer  n.  วิศวกร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/engineer
1661 goodbye  interj.  ลาก่อน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/goodbye
1662 kiss  v.  จูบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/kiss
1663 needle  n.  เข็ม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/needle
1664 quarter  v.  แบ่งออกเป็นสี่ส่วน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/quarter
1665 ski  n.  สกีเป็นแผ่นไม้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/ski
1666 test  v.  ทดสอบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/test
1667 wish  v.  ต้องการ, ปรารถนา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/wish
1668 blend  v.  ผสม, รวมกัน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/blend
1669 colon  n.  เครื่องหมาย (:) https://dict.meemodel.com/แปลว่า/colon
1670 England  n.  ประเทศอังกฤษ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/England
1671 goodness  n.  ความดี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/goodness
1672 kitchen  n.  ห้องครัว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/kitchen
1673 negative  n.  คำปฏิเสธ, การคัดค้าน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/negative
1674 queen  n.  พระราชินี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/queen
1675 skiing  n.  การเล่นสกี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/skiing
1676 text  n.  ข้อความ, ตำรา, หนังสือ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/text
1677 without  prep.  ยกเว้น, ปราศจาก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/without
1678 blender  n.  เครื่องปั่นผสมอาหาร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/blender
1679 color  n.  สี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/color
1680 English  n.  ภาษาอังกฤษ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/English
1681 gown  n.  เสื้อคลุมตัวยาว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/gown
1682 kitchenware  n.  เครื่องครัว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/kitchenware
1683 neighbor  n.  เพื่อนบ้าน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/neighbor
1684 question  n.  คำถาม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/question
1685 skill  n.  ฝีมือ, ทักษะ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/skill
1686 thank  v.  ขอบคุณ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/thank
1687 wizard  n.  พ่อมด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/wizard
1688 blind  n.  ตาบอด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/blind
1689 column  n.  การจัดเรียงตามลำดับตามแนวยาว, คอลัมน์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/column
1690 enjoy  v.  สนุกสนาน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/enjoy
1691 grade  n.  ระดับ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/grade
1692 kite  n.  ว่าว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/kite
1693 nervous  adj.  ที่มีประสาทหลอน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/nervous
1694 quick  adj.  เร็ว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/quick
1695 skin  n.  ผิว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/skin
1696 theater  n.  โรงละคร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/theater
1697 wolf  n.  หมาป่า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/wolf
1698 blink  v.  กะพริบตา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/blink
1699 comb  n.  หวี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/comb
1700 enlightenment  n.  การให้ความรู้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/enlightenment
1701 grain  n.  เมล็ดข้าว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/grain
1702 kitten  n.  ลูกแมว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/kitten
1703 nest  n.  รัง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/nest
1704 quickly  adv.  อย่างรวดเร็ว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/quickly
1705 sky  n.  ท้องฟ้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/sky
1706 there  adv.  ที่นั้น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/there
1707 woman  n.  ผู้หญิง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/woman
1708 block  n.  ท่อน, ก้อนใหญ่, ตึกใหญ่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/block
1709 combine  v.  ผสม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/combine
1710 enough  adj.  เพียงพอ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/enough
1711 grammar  n.  ไวยากรณ์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/grammar
1712 knee  n.  เข่า , หัวเข่า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/knee
1713 never  adv.  ไม่เคย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/never
1714 quiet  adj.  เงียบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/quiet
1715 sky train  n.  รถไฟฟ้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/skytrain
1716 thick  adj.  หนา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/thick
1717 wonderful  adj.  ดีเยี่ยม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/wonderful
1718 blond  adj.  สีผมที่อ่อนมากส่วนใหญ่คือสีทอง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/blond
1719 come  v.  มา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/come
1720 enter  v.  เข้ามา, เข้าไป https://dict.meemodel.com/แปลว่า/enter
1721 grand  adj.  ใหญ่โต, สง่างาม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/grand
1722 knife  n.  มีด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/knife
1723 new  adj.  ใหม่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/new
1724 quietly  adv.  อย่างสงบ, อย่างเงียบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/quietly
1725 sled  n.  แคร่, เลื่อน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/sled
1726 thief  n.  ขโมย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/thief
1727 wood  n.  ไม้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/wood
1728 bloom  n.  ดอกไม้, การออกดอก, การแย้มบาน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/bloom
1729 comedy  n.  เรื่องตลกขบขัน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/comedy
1730 entertainment  n.  ความสนุกสนาน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/entertainment
1731 grandfather  n.  ปู่, ตา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/grandfather
1732 knob  n.  ปุ่ม, ลูกบิด, ตุ่ม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/knob
1733 newspaper  n.  หนังสือพิมพ์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/newspaper
1734 quite  adv.  ค่อนข้าง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/quite
1735 sleep  v.  นอน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/sleep
1736 thin  adj.  บาง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/thin
1737 wool  n.  ขนแกะ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/wool
1738 blouse  n.  เสื้อสตรี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/blouse
1739 comfort  adj.  สะดวงสบาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/comfort
1740 entrance  n.  ประตูทางเข้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/entrance
1741 grandmother  n.  ยาย, ย่า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/grandmother
1742 knock  v.  เคาะ, กระแทก, ตี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/knock
1743 next  adv.  ถัดไป https://dict.meemodel.com/แปลว่า/next
1744 quiz  n.  การทดสอบความรู้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/quiz
1745 sleepy  adj.  ง่วงนอน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/sleepy
1746 thing  n.  สิ่งของ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/thing
1747 word  n.  คำ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/word
1748 blue  n.  สีน้ำเงิน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/blue
1749 comma  n.  เครื่องหมาย (,) https://dict.meemodel.com/แปลว่า/comma
1750 entry  n.  การเข้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/entry
1751 grandpa  n.  ปู่, ตา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/grandpa
1752 know  v.  รู้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/know
1753 nice  adj.  อย่างดี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/nice
1754 quotation  n.  การอ้าง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/quotation
1755 sleeveless  adj.  เสื้อผ้าไม่มีแขน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/sleeveless
1756 think  v.  คิด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/think
1757 work  v.  ทำงาน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/work
1758 board  n.  แผ่นกระดาน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/board
1759 commemorate  v.  ฉลองเป็นการระลึกถึง, รำลึกถึง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/commemorate
1760 envelope  v.  ซองจดหมาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/envelope
1761 grandparent  n.  ปู่ ,ย่า, ตา, ยาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/grandparent
1762 knowledge  n.  ความรู้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/knowledge
1763 nicely  adv.  ดี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/nicely
1764 rabbit  n.  กระต่าย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/rabbit
1765 sleigh  n.  เลื่อน, รถม้าลากบนหิมะ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/sleigh
1766 thirsty  adj.  ที่กระหายน้ำ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/thirsty
1767 worksheet  n.  ใบงาน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/worksheet
1768 board game  n.  เกมกระดาน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/boardgame
1769 company  n.  บริษัท https://dict.meemodel.com/แปลว่า/company
1770 envious  adj.  อยากได้ของของคนอื่น, อิจฉา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/envious
1771 grape  n.  องุ่น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/grape
1772 koala  n.  หมีโคอาลา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/koala
1773 nickname  n.  ชื่อเล่น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/nickname
1774 race  n.  การแข่งขัน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/race
1775 slice  n.  ชิ้นแผ่นบางๆ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/slice
1776 thought  n.  ความคิด, การคิด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/thought
1777 workshop  n.  โรงงาน, ห้องประชุมปฏิบัติการ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/workshop
1778 boat  n.  เรือ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/boat
1779 compare  v.  เปรียบเทียบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/compare
1780 environment  n.  สิ่งแวดล้อม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/environment
1781 graph  n.  กราฟ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/graph
1782 label  n.  ป้าย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/label
1783 night  n.  กลางคืน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/night
1784 racket  n.  ไม้ตีเทนนิสและแบดมินตัน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/racket
1785 slide  n.  ภาพนิ่ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/slide
1786 thousand  n.  หนึ่งพัน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/thousand
1787 world  n.  โลก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/world
1788 body  n.  ร่างกาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/body
1789 compass  n.  เข็มทิศ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/compass
1790 equipment  n.  เครื่องมือ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/equipment
1791 grass  n.  หญ้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/grass
1792 lack  n.  ความไม่มี, ความขาดแคลน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/lack
1793 Nile  n.  แม่น้ำไนล์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/Nile
1794 radio  n.  วิทยุ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/radio
1795 slim  adj.  ผอม, บอบบาง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/slim
1796 thread  n.  เส้นด้าย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/thread
1797 worm  n.  หนอน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/worm
1798 boil  v.  ทำให้เดือด, ต้มน้ำเดือด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/boil
1799 competition  n.  การแข่งขัน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/competition
1800 equivalent  adj.  เสมอ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/equivalent
1801 grate  v.  บดละเอียด, ขูด, ครูด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/grate
1802 ladle  n.  ทัพพี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/ladle
1803 nobody  pron.  ไม่มีใคร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/nobody
1804 raft  n.  แพ, แพชูชีพ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/raft
1805 slip  v.  ลื่น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/slip
1806 threaten  v.  คุกคาม, ขู่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/threaten
1807 worry  v.  วิตกกังวล, หนักใจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/worry
1808 bone  n.  กระดูก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/bone
1809 complete  adj.  เสร็จ, สมบูรณ์, จบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/complete
1810 eraser  n.  ผู้ลบ, สิ่งที่ใช้ลบ, ยางลบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/eraser
1811 grave  n.  หลุมศพ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/grave
1812 lady  n.  สุภาพสตรี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/lady
1813 noise  n.  เสียงรบกวน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/noise
1814 railroad  n.  ทางรถไฟ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/railroad
1815 slow  adj.  ช้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/slow
1816 throne  n.  ราชบังลังก์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/throne
1817 worse  adj.  เลวลง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/worse
1818 bonus  n.  เงินแถม, เงินพิเศษ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/bonus
1819 compress  v.  บีบ, กด, อัด, ย่อ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/compress
1820 erupt  v.  ระเบิด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/erupt
1821 gray  n.  สีเทา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/gray
1822 lake  n.  ทะเลสาบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/lake
1823 noodle  n.  ก๋วยเตี๋ยว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/noodle
1824 railway station  n.  สถานีรถไฟ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/railwaystation
1825 slowly  adv.  อย่างช้าๆ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/slowly
1826 through  prep.  ผ่าน, ด้วย, เนื่องจาก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/through
1827 worship  n.  การกราบไหว้บูชา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/worship
1828 book  n.  หนังสือ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/book
1829 computer  n.  เครื่องคอมพิวเตอร์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/computer
1830 escape  v.  หนี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/escape
1831 great  adj.  ยิ่งใหญ่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/great
1832 lamp  n.  ตะเกียง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/lamp
1833 north  n.  ทิศเหนือ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/north
1834 rain  n.  ฝน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/rain
1835 small  adj.  เล็ก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/small
1836 throughout  prep.  โดยตลอด, ตั้งแต่ต้นจนจบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/throughout
1837 wound  n.  แผล https://dict.meemodel.com/แปลว่า/wound
1838 book shelf  n.  ชั้นวางหนังสือ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/bookshelf
1839 computer programmer  n.  คนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/computerprogrammer
1840 especially  adv.  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/especially
1841 Greece  n.  ประเทศกรีซ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/Greece
1842 land  n.  พื้นที่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/land
1843 nose  n.  จมูก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/nose
1844 rainforest  n.  ป่าทึบเขตร้อน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/rainforest
1845 smash  v.  ชน, กระทบ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/smash
1846 throw  v.  ปา, โยน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/throw
1847 wow  interj.  ว้าว (คำอุทานประหลาดใจ) https://dict.meemodel.com/แปลว่า/wow
1848 bookmark  n.  ที่คั่นหนังสือ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/bookmark
1849 concert  n.  การแสดงดนตรี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/concert
1850 estate  n.  มรดก, ทรัพย์สมบัติ, ที่ดิน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/estate
1851 green  n.  สีเขียว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/green
1852 lane  n.  ทาง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/lane
1853 note  v.  จด, บันทึก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/note
1854 rainy  adj.  มีฝนตกชุก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/rainy
1855 smell  n.  กลิ่น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/smell
1856 thumb  n.  นิ้วโป้ง, นิ้วหัวแม่มือ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/thumb
1857 write  v.  เขียน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/write
1858 bookshop  n.  ร้านขายหนังสือ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/bookshop
1859 conditional  adj.  ขึ้นอยู่กับ, มีเงื่อนไข https://dict.meemodel.com/แปลว่า/conditional
1860 eve  n.  วันสำคัญ, วันสุกดิบ, เวลาเย็น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/eve
1861 Greenland  n.  ดินแดนโพ้นทะเลของเนเธอร์แลนด์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/Greenland
1862 language  n.  ภาษา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/language
1863 notebook  n.  สมุดบันทึก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/notebook
1864 raisin  n.  ลูกเกด, องุ่นแห้ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/raisin
1865 smile  v.  ยิ้ม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/smile
1866 thunder  n.  เสียงฟ้าร้อง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/thunder
1867 writer  n.  นักเขียน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/writer
1868 bookworm  n.  หนอนหนังสือ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/bookworm
1869 cone  n.  รูปทรงกรวย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/cone
1870 even  adv.  แม้ว่า, แม้แต่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/even
1871 greeting  n.  การทักทาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/greeting
1872 Lao  adj.  ภาษาลาว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/Lao
1873 nothing  adv.  ไม่เลย, ไม่มีอะไร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/nothing
1874 rambutan  n.  เงาะ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/rambutan
1875 smoke  v.  สูบบุหรี่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/smoke
1876 ticket  n.  ตั๋ว, บัตร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/ticket
1877 writing pad  n.  สมุดฉีก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/writingpad
1878 boot  n.  รองเท้าหุ้มข้อหรือหุ้มขา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/boot
1879 confident  adj.  ซึ่งไว้วางใจ, มั่นใจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/confident
1880 evening  n.  ตอนเย็น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/evening
1881 greeting card  n.  บัตรอวยพร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/greetingcard
1882 large  adj.  ใหญ่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/large
1883 notice  v.  ประกาศ, แจ้ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/notice
1884 range  n.  แถว, แนว, ลำดับ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/range
1885 smooth  adj.  นุ่ม,เรียบเนียน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/smooth
1886 tidal wave  n.  กระแสน้ำเชี่ยวที่ปากแม่น้ำ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/tidalwave
1887 wrong  adj.  ผิด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/wrong
1888 booth  n.  แผงลอย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/booth
1889 congratulation  interj.  แสดงความยินดี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/congratulation
1890 event  n.  เหตุการณ์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/event
1891 grid  n.  ตะแกรง, ลูกกรง, เหล็ก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/grid
1892 last  adj.  สุดท้าย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/last
1893 November  n.  เดือนพฤศจิกายน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/November
1894 rarely  adv.  อย่างหายาก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/rarely
1895 smuggler  v.  คนที่ลักลอบนำเข้าหรือส่งออกโดยไม่เสียภาษี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/smuggler
1896 tidy  adj.  เรียบร้อย, สะอาดสะอ้าน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/tidy
1897 yard  n.  สวน, ลาน, สนาม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/yard
1898 bore  v.  ทำให้เบื่อหน่าย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/bore
1899 consist of  v.  ประกอบด้วย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/consistof
1900 ever  adv.  ตลอดไป, เคย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/ever
1901 grocery  n.  ร้านขายของชำ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/grocery
1902 laugh  v.  หัวเราะ, ยิ้ม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/laugh
1903 number  n.  ตัวเลข, จำนวน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/number
1904 rat  n.  หนู https://dict.meemodel.com/แปลว่า/rat
1905 snack  n.  อาหารว่าง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/snack
1906 tie  v.  ผูก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/tie
1907 yawn  v.  หาว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/yawn
1908 boring  adj.  ที่น่าเบื่อ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/boring
1909 constant  adj.  มั่นคง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/constant
1910 Everest  n.  ยอดเขาเอเวอเรสต์ในเทือกเขาหิมาลัย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/Everest
1911 ground  n.  พื้น, ดิน, บริเวณ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/ground
1912 laundry  n.  สถานที่รีดเสื้อผ้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/laundry
1913 nurse  n.  พยาบาล https://dict.meemodel.com/แปลว่า/nurse
1914 read  v.  อ่าน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/read
1915 snail  n.  หอยทาก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/snail
1916 tiger  n.  เสือ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/tiger
1917 yeah  interj.  ใช่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/yeah
1918 borrow  v.  ขอยืม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/borrow
1919 constipation  n.  โรคท้องผูก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/constipation
1920 everybody  pron.  ทุกๆ คน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/everybody
1921 group  n.  กลุ่ม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/group
1922 lazy  adj.  เกียจคร้าน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/lazy
1923 object  n.  วัตถุ, สิ่งของ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/object
1924 reader  n.  ผู้อ่าน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/reader
1925 sneeze  v.  จาม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/sneeze
1926 time  n.  เวลา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/time
1927 year  n.  ปี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/year
1928 bossy  n.  วัว, ลูกวัว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/bossy
1929 contact  n.  การติดต่อ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/contact
1930 everyday  adj.  ทุกๆ วัน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/everyday
1931 grow  v.  ปลูก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/grow
1932 lead  v.  นำ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/lead
1933 ocean  n.  มหาสมุทร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/ocean
1934 ready  adj.  พร้อม, เตรียมพร้อม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/ready
1935 snow  n.  หิมะ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/snow
1936 timetable  n.  ตารางเวลา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/timetable
1937 yellow  n.  สีเหลือง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/yellow
1938 both  adj.  ทั้งสอง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/both
1939 content  n.  สารบัญ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/content
1940 everyone  pron.  ทุกๆ คน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/everyone
1941 guard  n.  ยาม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/guard
1942 leader  n.  ผู้นำ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/leader
1943 o'clock  n.  นาฬิกา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/o'clock
1944 real  adj.  จริง, แท้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/real
1945 snowboard  n.  กระดานที่เล่นบนพื้นหิมะ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/snowboard
1946 tiny  adj.  เล็กมาก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/tiny
1947 yesterday  n.  วานนี้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/yesterday
1948 bottle  n.  ขวด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/bottle
1949 context  n.  บริบท https://dict.meemodel.com/แปลว่า/context
1950 everything  pron.  ทุกสิ่งทุกอย่าง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/everything
1951 guava  n.  ฝรั่ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/guava
1952 learn  v.  เรียน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/learn
1953 October  n.  เดือนตุลาคม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/October
1954 really  adv.  จริงๆ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/really
1955 soak  v.  แช่, จุ่ม, ทำให้โชก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/soak
1956 tip  n.  ปลายแหลม, ยอดสุด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/tip
1957 yet  adv.  ยัง, ยังคง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/yet
1958 bottom  n.  ก้น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/bottom
1959 continue  v.  ต่อเนื่อง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/continue
1960 evil  n.  ชั่วร้าย, ไม่ดี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/evil
1961 guess  v.  เดา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/guess
1962 leather  n.  หนังสัตว์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/leather
1963 octopus  n.  ปลาหมึก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/octopus
1964 reason  n.  เหตุผล https://dict.meemodel.com/แปลว่า/reason
1965 soap  n.  สบู่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/soap
1966 tired  adj.  เหนื่อย, เมื่อย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/tired
1967 yippee  interj.  คำแสดงความปีติยินดี https://dict.meemodel.com/แปลว่า/yippee
1968 bough  n.  กิ่งไม้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/bough
1969 conversation  n.  การสนทนา, การประชุม/พูดคุยอย่างไม่เป็นทางการ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/conversation
1970 exact  adj.  ถูกต้อง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/exact
1971 guest  n.  แขก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/guest
1972 leave  v.  ออกไป https://dict.meemodel.com/แปลว่า/leave
1973 odd  adj.  แปลก, ประหลาด https://dict.meemodel.com/แปลว่า/odd
1974 reasonable  adj.  มีเหตุผล, สมเหตุสมผล https://dict.meemodel.com/แปลว่า/reasonable
1975 soccer  n.  กีฬาฟุตบอล https://dict.meemodel.com/แปลว่า/soccer
1976 tissue  n.  กระดาษบาง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/tissue
1977 yoghurt  n.  โยเกิร์ต https://dict.meemodel.com/แปลว่า/yoghurt
1978 boulevard  n.  ถนนใหญ่ในเมือง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/boulevard
1979 cook  v.  ทำอาหาร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/cook
1980 example  n.  ตัวอย่าง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/example
1981 guide  n.  มัคคุเทศก์, การแนะนำ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/guide
1982 left  n.  ด้านซ้าย, เลี้ยวซ้าย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/left
1983 office  n.  สำนักงาน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/office
1984 recipe  n.  ตำราทำกับข้าว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/recipe
1985 social  adj.  ทางสังคม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/social
1986 title  n.  ชื่อ, ชื่อเรื่อง, หัวข้อ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/title
1987 young  adj.  หนุ่ม, สาว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/young
1988 bounce  v.  กระโดน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/bounce
1989 cookbook  n.  ตำราอาหาร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/cookbook
1990 excellent  adj.  ดีมาก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/excellent
1991 guideline  n.  เครื่องแนะแนว, นโยบาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/guideline
1992 leg  n.  ขา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/leg
1993 officer  n.  พนักงาน, เจ้าหน้าที่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/officer
1994 record  v.  บันทึก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/record
1995 sock  n.  ถุงเท้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/sock
1996 today  n.  วันนี้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/today
1997 yuck  interj.  คำแสดงความเกลียดมาก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/yuck
1998 bow  v.  โค้ง, ก้ม, คำนับ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/bow
1999 cookie  n.  ขนมกินเล่น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/cookie
2000 except  conj.  นอกจาก, เว้นแต่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/except
2001 guitar  n.  กีตาร์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/guitar
2002 lemonade  n.  น้ำมะนาว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/lemonade
2003 often  adv.  บ่อยครั้ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/often
2004 recycle  v.  นำกลับมาใช้อีก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/recycle
2005 soda  n.  โซดา, น้ำโซดา https://dict.meemodel.com/แปลว่า/soda
2006 toe  n.  นิ้วเท้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/toe
2007 zebra  n.  ม้าลาย https://dict.meemodel.com/แปลว่า/zebra
2008 bowl  n.  ชาม https://dict.meemodel.com/แปลว่า/bowl
2009 cool  adj.  เย็น, เย็นลง, เยือกเย็น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/cool
2010 excite  v.  ทำให้ตื่นเต้น, ปลุกปั่น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/excite
2011 gum  n.  เหงือก https://dict.meemodel.com/แปลว่า/gum
2012 length  n.  ความยาว, ส่วนยาว https://dict.meemodel.com/แปลว่า/length
2013 oh  interj.  ตกใจ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/oh
2014 red  n.  สีแดง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/red
2015 soil  n.  ดิน, พื้นดิน, ผิวดิน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/soil
2016 toenail  n.  เล็บเท้า https://dict.meemodel.com/แปลว่า/toenail
2017 zoo  n.  สวนสัตว์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/zoo
2018 bowling  n.  โบว์ลิ่ง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/bowling
2019 copper  n.  ธาตุทองแดง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/copper
2020 excited  adj.  ตื่นเต้น https://dict.meemodel.com/แปลว่า/excited
2021 guy  n.  คนนั้นคนนี้ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/guy
2022 Leo  n.  ราศีสิงห์ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/Leo
2023 old  adj.  แก่,เก่าแก่ https://dict.meemodel.com/แปลว่า/old
2024 red onion  n.  หอมแดง https://dict.meemodel.com/แปลว่า/redonion
2025 soldier  n.  ทหาร https://dict.meemodel.com/แปลว่า/soldier
2026 together  adv.  ด้วยกัน https://dict.meemodel.com/แปลว่า/together

ไม่มีความคิดเห็น: