วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

[2265] ถวายพจนานุกรม สำหรับหลวงพี่


นมัสการหลวงพี่ที่เคารพอย่างสูง
อันธรรมดาพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
คลิก:พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ก็มีศัพท์มากพอสมควรที่จะใช้ในการศึกษาพระพุทธศาสนาหรือพระธรรม แต่ผมก็ยังรู้สึกว่ามันยังน้อยเกินไป วันนี้ผมจึงขอหามาเพิ่มเติมเพื่อถวายหลวงพี่ เพื่อให้คลิกใช้ online โดยไม่ต้องดาวน์โหลด อาจจะเป็นประโยชน์บ้าง

ข้างล่างนี้ครับ
พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ และ ฉบับประมวลธรรม

พจนานุกรมพระพุทธธรรม บาลี - ไทย - อังกฤษ

พจนานุกรม บาลี - ไทย และ ไทย - บาลี

 
A Buddhist Dictionary,By Nyanatiloka Mahathera


A Dictionary of Buddhism, edited by Damien Keown, Oxford University Press
 


พิพัฒน์

ไม่มีความคิดเห็น: