วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

[2240]ชมวีดิโอ หน่วยงานสังกัด องค์การสหประชาชาติ
สวัสดีครับ

หน่วยงานพิเศษสังกัดองค์การสหประชาชาติที่เราได้ยินชื่อบ่อย ๆ ข้างล่างนี้ มี คลิปวีดิโอมากมายที่เขา upload ไว้ที่ YouTube ผมเข้าไปดูแล้วและรู้สึกว่า นอกจากได้ความรู้ที่เป็นงานเป็นการแล้ว ยังเป็นวิธีฝึก listening skill ได้เป็นอย่างดีเชิญครับ....องค์การแรงงานระหว่างประเทศ - International Labour Organization (ILO)


กองทุนสงเคราะห์เด็กแห่งสหประชาชาติ - United Nations Children Fund  (UNICEF)


องค์การอนามัยโลก - World Health Organization (WHO)


ธนาคารโลก - World Bank
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ – International Monetary Fund (IMF)
องค์การ การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ - United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO )
องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ   -Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)

แถม:
องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐอเมริกา - National Aeronautics and Space Administration (NASA)

พิพัฒน์

ไม่มีความคิดเห็น: