วันพุธที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

[2221] เพลง IMAGINE ร้องโดย John Lennon

เพลง IMAGINE ร้องโดย John Lennon
ที่มา:http://tinyurl.com/86oe6vd
*********
Imagine there's no Heaven
จินตนาการถ้าโลกนี้ไม่มีสวรรค์
**********
It's easy if you try
มันไม่ยากหรอกถ้าคุณพยายาม
**********
 No hell below us
 ไม่มีนรกใต้พื้นพสุธา
**********
 Above us only sky
 มีเพียงนภาอยู่เบื้องบน
**********
 Imagine all the people
  Living for today
 จินตนาการถ้าคนทุกคนมีชีวิตอยู่เพื่อวันนี้
 และทำวันนี้ให้ดีที่สุด
**********
 Imagine there's no countries
 จินตนาการถ้าโลกนี้ไม่มีประเทศ
**********
 It isn't hard to do
มันไม่ยากหรอกถ้าคิดจะทำ
**********
Nothing to kill or die for
ไม่ต้องเข่นฆ่าและสู้รบ
**********
And no religion too
จินตนาการถ้าโลกนี้ไม่มีศาสนา
**********
Imagine all the people
 Living life in peace
ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
**********
 You may say that I'm a dreamer
คุณอาจจะคิดว่าฉันเป็นคนช่างฝัน
**********
But I'm not the only one
แต่ไม่ใช่ฉันคนเดียวที่เป็นอย่างนั้น
**********
I hope someday you'll join us
ฉันหวังว่าสักวันหนึ่งคุณจะคิดเหมือนเรา
**********
And the world will be as one
แล้วโลกทั้งใบก็จะรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน
ไม่มีความแตกแยกระหว่างเราอีกต่อไป
**********
 Imagine no possessions
จินตนาการว่าทุกสิ่งไม่มีเจ้าของ
**********
I wonder if you can
 No need for greed or hunger
ทุกคนปราศจากกิเลสและตัณหา
**********
A brotherhood of man
มนุษยชาติอยู่ร่วมกันอย่างสามัคคี
**********
Imagine all the people
Sharing all the world
และแบ่งปันโลกนี้ด้วยกัน
**********
 You may say that I'm a dreamer
คุณอาจจะว่าฉันเป็นคนช่างฝัน
**********
But I'm not the only one
แต่ฉันไม่ใช่คนเดียวที่เป็นอย่างนั้น
**********
I hope someday you'll join us
ฉันหวังว่าสักวันคุณจะคิดเหมือนเรา
**********
And the world will live as one
แล้วโลกทั้งใบก็จะได้เป็นหนึ่งเดียวกัน

 

ไม่มีความคิดเห็น: