วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

[2231]ติดตั้ง Longdo dictionary และไม่ต้องเปิดดิกอีกแล้ว


ต่อไปนี้ ไม่ต้องเปิดดิกอีกแล้ว
เพียงติดตั้ง Longdo dictionary (ดิก อังกฤษ-ไทย, และ ไทย-อังกฤษ)
แค่ คลิกศัพท์ ก็ทราบคำแปล
http://english-for-thais-2.blogspot.com/2012/01/2104-longdo-dictionary-browser.html


*******
นำเรื่องเก่ามาเล่าใหม่ครับ
[2104] ติดตั้ง Longdo dictionary สำหรับทุก Browser... 

ไม่มีความคิดเห็น: