วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

[2254] สุ่มอ่านพุทธพจน์ Buddha Random Quotes


สวัสดีครับ
 พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนถึงเหตุแห่งความหลุดพ้นจากกิเลส (ซึ่งนำไปสู่การพ้นจากความทุกข์) 5 ประการ คือ
1. การฟังธรรม คือ การฟังเทศน์ ฟังปาฐกถา ฯลฯ ซึ่งสมัยนี้ก็ร่วมถึงการอ่านธรรมะ จากหนังสือหรือจากเว็บด้วย
2. การแสดงธรรม คือ การสอนธรรมแก่คนอื่น
3. การสาธยายธรรม คือ การทำวัตร สวดมนต์ เช้า – เย็น เป็นต้น
4. ธรรมวิจัย คือ การใคร่ครวญธรรม พินิจพิจารณาธรรม
5. การเจริญสมาธิภาวนา คือ การเจริญธรรมในใจ ทำจิตให้สงบพบความสว่าง

ผมเองชอบอ่านหนังสือธรรมะ ถ้าวันใดไม่มีเวลาอ่านจนจบเรื่อง ก็อ่านนิด ๆ หน่อย ๆ ไม่กี่บรรทัด เพื่อให้ทุกวันมีธรรมะช่วยเตือนสติ

ผมรวมรวมเว็บธรรมะที่เป็นพุทธพจน์ หรือพุทธธรรม สั้น ๆ ข้างล่างนี้ เมื่อท่านเข้าไปที่เว็บและอ่านจบแล้ว ก็ให้คลิก refresh, เว็บจะสุ่มพุทธพจน์ประโยคอื่น ๆ มาให้ท่านอ่าน บางประโยคท่านอ่านแล้วอาจจะไม่รู้สึกอะไร  แต่บางประโยคอาจเป็นประโยชน์จนท่านประหลาดใจว่าทำไมไม่ตระหนักมาก่อน

และแท้จริงแล้ว ข้อที่ (1)การฟังธรรมหรือการอ่านธรรมะ เป็นการเริ่มต้นที่ดีและสะดวกต่อการทำอีก 4 ข้อที่เหลือ คือ (2)แสดงธรรม, (3)สาธยายธรรม, (4)ใคร่ครวญธรรม, และ (5)เจริญธรรมในใจ

ขออวยพรให้ทุกท่านได้ครบทั้ง dhamma skill และ language skill
เชิญครับ….
พิพัฒน์
e4thai@live.com

ไม่มีความคิดเห็น: