วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

[2229] ศึกษาศัพท์/ประโยค ภาษาอังกฤษ 44 บทเรียน

 
ศึกษาศัพท์/ประโยค ภาษาอังกฤษ 44 บทเรียน
(ดูภาพ,ดูศัพท์,ฟังเสียง,อ่านคำแปล,ฝึกพูดตาม)

ไม่มีความคิดเห็น: