วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2555

ขอลางาน 6 – 9 มีนาคม

เรียน ทุกท่าน 
ผมไปราชการที่จังหวัดเชียงราย 
จึงขอลางาน 6 – 9 มีนาคม 
วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม ค่อยพบกันใหม่นะครับ 
พิพัฒน์ 

1 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ดูแลสุขภาพด้วยนะครับ ทางเหนือฝุ่นเยอะมาก