วันเสาร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2555

[2155] ชีวิตคือ..... Life is….

สวัสดีครับ 
ถ้าท่านเปิดเน็ต, ไปที่หน้า Google และพิมพ์คำว่า สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ลงไป คำตอบที่ได้พบก็มักจะเป็นสิ่งเหล่านี้: อนุสาวรีย์ รูปปั้น รูปสลัก วัด วิหาร โบสถ์ เจดีย์ ศาสนสถาน หอสูง หอนาฬิกา หอดูดาว ตึก อาคาร พระราชวัง อาณาจักร ฯลฯ ที่ขนาดใหญ่โตมโหฬาร สวยงาม สร้างด้วยความยากลำบาก อะไรทำนองนี้ 


แต่ถ้าถามผมว่า ตั้งแต่โลกนี้อุบัติขึ้น อะไรคือสิ่งมหัศจรรย์ที่สุด ตามความเห็นของผม สิ่งนั้นคือ อินเทอร์เน็ต ผมขอยกตัวอย่างเล็ก ๆ สัก 1 ตัวอย่างที่เป็นความมหัศจรรย์ของอินเทอร์เน็ต 

อย่างเช่นวันนี้ ผมตั้งใจจะหาความหมายของชีวิต (What is life?) จากความรู้สึกนึกคิดของคนทั่วโลกมาให้ท่านได้อ่าน ผมก็เพียงเข้าไปที่ Goolge Images และพิมพ์คำว่า life ลงไป ก็จะเจอข้อความและภาพประกอบมากมาย ที่คนทั่วโลกใส่ไว้ในเน็ตให้ชาวโลกอื่น ๆ ได้อ่านและดู มันไม่น่ามหัศจรรย์หรือครับที่คน ๆ หนึ่งที่อาจจะไม่มีใครรู้จักเลย สามารถมีเวทีแสดงออกให้คนทั้งโลกรู้ว่า เขารู้สึกนึกคิดอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 


ถ้าเป็นยุคก่อนที่จะมีอินเทอร์เน็ต คนที่จะทำอย่างนี้ได้ก็ต้องมีทรัพยากรมากพอสมควร เช่น เป็นนักเขียนที่มีชื่อเสียง มีเงินมากพอที่จะพิมพ์ข้อเขียนของตนเป็นเล่มออกวางขาย และต้องอาศัยอีกหลายปัจจัยที่จะทำให้ข้อเขียนของเขากระจายได้อ่านในสังคมวงกว้าง แต่ทุกวันนี้ใครก็ทำอย่างนี้ได้... นาย ก., นาง ข., Mr A, Miss B…. สามารถทำได้ทั้งนั้น และทำได้ทันทีด้วย น่ามหัศจรรย์ไหมล่ะครับ

 ชีวิตคืออะไร? What is life? ภาพและข้อเขียนต่อไปนี้ ผมรวบรวมมาจากอินเทอร์เน็ต ท่านไม่จำเป็นต้องเห็นเหมือนกับ หรือเห็นต่างจาก ภาพและข้อเขียนเหล่านี้ แต่อย่างน้อย การได้ฟังว่า คนอื่นในโลกนี้เขารู้สึกนึกคิดอย่างไร ก็น่าจะช่วยให้เราเห็นสิ่งที่ควร ฟัง-พูด-คิด ได้ชัดขึ้น ท่านเห็นเหมือนผมไหมครับ? 


เชิญครับ..... 
Life is...1  
Life is...2  
Life is... 3  
Life is... 4 
Life is... 5 
พิพัฒน์ 
www.facebook.com/e4thai 
www.facebook.com/EnglishforThai 
e4thai@live.com

ไม่มีความคิดเห็น: