วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2555

[2179] ทดสอบศัพท์ อังกฤษ-ไทย, ไทย-อังกฤษ (ง่าย-ยาก)

สวัสดีครับ

ขอเชิญทุดสอบศัพท์ อังกฤษ-ไทย,   และ  ไทย-อังกฤษ  (ง่าย-ยาก)
จากเว็บ Thaiall.com
ทุกชุด เมื่อคลิก Refresh จะได้ข้อสอบชุดใหม่ทดสอบศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น ในชุด 5 ข้อ

ทดสอบศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น ในชุด 30 ข้อ

แบบทดสอบศัพท์ภาษาอังกฤษ(ศัพท์ยาก) ในชุด 5 ข้อ แบบ : อังกฤษ - ไทย
แบบทดสอบศัพท์ภาษาอังกฤษ(ศัพท์ยาก) ในชุด 5 ข้อ แบบ : ไทย - อังกฤษ

แบบทดสอบศัพท์ภาษาอังกฤษ(ศัพท์ยาก) ในชุด 30 ข้อ แบบ : อังกฤษ -  ไทย
แบบทดสอบศัพท์ภาษาอังกฤษ(ศัพท์ยาก) ในชุด 30 ข้อ แบบ : ไทย -  อังกฤษ

แบบทดสอบศัพท์ภาษาอังกฤษ(ศัพท์ยาก) ในชุด 60 ข้อ แบบ : อังกฤษ -  ไทย
แบบทดสอบศัพท์ภาษาอังกฤษ(ศัพท์ยาก) ในชุด 60 ข้อ แบบ : ไทย - อังกฤษ

หาความหมายจากประโยค
เติมคำให้ประโยคสมบูรณ์

พิพัฒน์

ไม่มีความคิดเห็น: