วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2555

[2186] ฝึกฟังและพูดตาม “ประโยคสนทนา” ทีละประโยค


สวัสดีครับ
เชิญ ฝึกฟังและพูดตาม “ประโยคสนทนา” 
ทีละประโยค
คลิก ปุ่ม Play เพื่อฝึกฟังและพูดตาม, (คลิก Play ซ้ำ-เพื่อฝึกซ้ำ)
คลิก Random Page เพื่อฟังคำใหม่


พิพัฒน์
www.facebook.com/e4thai
www.facebook.com/EnglishforThai
e4thai@live.com

ไม่มีความคิดเห็น: