วันอังคารที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2555

[2180] ทดสอบศัพท์ อังกฤษ- อังกฤษ TOEFL และ TOEIC

 สวัสดีครับ
เมื่อวานนี้ ผมแนะนำเรื่อง นี้
[2179] ทดสอบศัพท์ อังกฤษ-ไทย, ไทย-อังกฤษ (ง่าย-ยาก)
วันนี้ผมขอแนะนำเรื่องนี้
ทดสอบศัพท์ อังกฤษ- อังกฤษ  TOEFL และ TOEIC
ที่มา: http://www.english-test.net/
เมื่อทำเสร็จแล้ว...
คลิก check your score เพื่อดูเฉลย,
คลิก repeat the test เพื่อทำซ้ำ,
คลิก Next เพื่อทำชุดใหม่


TOEIC
 Select Word By Meaning (โจทย์ให้ความหมายมา ให้เราหาว่าตรงกับศัพท์คำใด ในข้อ a, b, c, d)
TOEIC prep test: Word Vocabulary Games: English…
TOEIC verbal preparation: Vocabulary Games…
TOEIC verbal word list: Improving Vocabulary…
TOEIC verbal test: Vocabulary Answers: Noun Verb…
TOEIC test: Vocabulary Test: Verb Vocabulary List
TOEIC verbal preparation: Vocabulary Tests: Adverb…
TOEIC verbal test: Take a Vocabulary Quiz…
TOEIC verbal word list: Vocabulary Sentences…
TOEIC test: English Vocabulary Words: Noun Adjective Test
TOEIC practice test: Study English Vocabulary: Verb Test
TOEIC verbal test: Vocabulary Activity: Adverb…
TOEIC verbal preparation: Vocabulary Quizzes: Noun…
TOEIC prep test: Vocabulary for Non English…
TOEIC practice test: ESL English Vocabulary: Verb…     

Select Meaning By Word (โจทย์ให้คำศัพท์มา ให้เราหาว่าตรงกับความหมายใด ในข้อ a, b, c, d)
TOEIC test: Vocabulary Words: English Adverbs…
TOEIC prep test: Word Vocabulary Games: English…
TOEIC vocabulary test: Vocabulary Building: English…
TOEIC vocab test: Increase Vocabulary: English Verbs
TOEIC verbal test: Teachers Games for Vocabulary…
TOEIC preparation test: Activities for Teaching…
TOEIC verbal preparation: Vocabulary Games…
TOEIC verbal word list: Improving Vocabulary…
TOEIC practice test: Improve Your Vocabulary…
TOEIC verbal test: Vocabulary Answers: Noun…
TOEIC test: Vocabulary Test: Verb Adjective Vocabulary List
TOEIC preparation test: Vocabulary Exercise…
TOEIC test: Vocabulary Exercises: Preposition Tests
TOEIC verbal preparation: Vocabulary Tests: Adverb…


  

TOEFL
Select Word By Meaning (โจทย์ให้ความหมายมา ให้เราหาว่าตรงกับศัพท์คำใด ในข้อ a, b, c, d)
TOEFL test: Vocabulary Words: English Adjectives…
TOEFL vocab test: Increase Vocabulary: English Verbs
TOEFL verbal test: Teachers Games for Vocabulary…
TOEFL preparation test: Activities for Teaching…
TOEFL verbal preparation: Vocabulary Games…
TOEFL verbal word list: Improving Vocabulary…
TOEFL practice test: Improve Your Vocabulary: Noun…
TOEFL verbal test: Vocabulary Answers: Adjective…
TOEFL test: Vocabulary Exercises: Noun Adjective…
TOEFL verbal preparation: Vocabulary Tests…
TOEFL verbal test: Take a Vocabulary Quiz: Noun Tests
TOEFL verbal word list: Vocabulary Sentences: Verb…
TOEFL test: English Vocabulary Words: Verb Noun…
TOEFL practice test: Study English Vocabulary…

Select Meaning By Word (โจทย์ให้คำศัพท์มา ให้เราหาว่าตรงกับความหมายใด ในข้อ a, b, c, d)
TOEFL test: Vocabulary Words: English Verbs Nouns…
TOEFL prep test: Word Vocabulary Games: English…
TOEFL vocabulary test: Vocabulary Building: English Nouns
TOEFL vocab test: Increase Vocabulary: English…
TOEFL verbal test: Teachers Games for Vocabulary…
TOEFL preparation test: Activities for Teaching…
TOEFL verbal preparation: Vocabulary Games…
TOEFL verbal word list: Improving Vocabulary: English Verb
TOEFL practice test: Improve Your Vocabulary…
TOEFL verbal test: Vocabulary Answers: Adjective…
TOEFL test: Vocabulary Test: Noun Vocabulary List
TOEFL preparation test: Vocabulary Exercise: Verb…
TOEFL test: Vocabulary Exercises: Noun Verb…
TOEFL verbal preparation: Vocabulary Tests…
 

ไม่มีความคิดเห็น: