วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2554

[1776]ภาพถ่ายดาวเทียม ก่อน-หลัง หายนภัยที่ญี่ปุ่น

สวัสดีครับ
หนังสือพิมพ์ New York Times ของประเทศสหรัฐอเมริกา ลงภาพภาพถ่ายจากดาวเทียม เปรียบเทียบพื้นที่ก่อนและหลังการเกิดแผ่นดินไหวและสึนามิที่ญี่ปุ่น
Satellite Photos of Japan, Before and After the Quake and Tsunami

เมื่อเข้าไปแล้ว จะมีภาพทั้งหมด 20 ภาพให้ดู
วันที่มุมบนซ้ายของภาพ คือก่อนเหตุการณ์
วันที่มุมบนขวาของภาพ คือหลังเหตุการณ์


จะมีทั้งหมด 4 พื้นที่ ให้ดู คือ
[1] Fukushima Daiichi Nuclear Plant (1 ภาพ)
Japan's largest ongoing threat is at this nuclear power plant. There have been explosions at four of its six reactors and all four have released some radioactive material.

[2] North of Sendai (6 ภาพ)
This area, which includes Minamisanriku and the Onagawa nuclear plant, was closest to the epicenter of the quake. In Minamisanriku alone, more than 10,000 people are missing.

[3] Sendai (10 ภาพ)
Sendai's city center, about 7 miles inland, remained largely intact after the quake, but there was massive damage along the coast. Much of the airport, which is less than a mile from the water, was also destroyed.

[4] Iwaki area (3 ภาพ)
Whole neighborhoods were in ruin and cars and debris were piled high around Iwaki.

-ให้ใช้เมาส์ลากสไลด์ไปทางขวาสุด จะเห็นภาพก่อนเกิดหายนภัย
-ให้ใช้เมาส์ลากสไลด์ไปทางซ้ายสุด จะเห็นภาพหลังเกิดหายนภัย

http://www.nytimes.com/interactive/2011/03/13/world/asia/satellite-photos-japan-before-and-after-tsunami.html?src=tptw

พิพัฒน์
GemTriple@gmail.com

ไม่มีความคิดเห็น: