วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2554

[1761] รวมธรรมะหลวงพ่อชา และ อาจารย์พุทธทาส

เพิ่มเติม 11 กพ.2555
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)
พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย
พุทธธรรม ฉบับเดิม

ท่านอาจารย์พุทธทาส
ไฟล์ pdf หนังสือของท่านอาจารย์พุทธทาสหลายชุด รวมทั้งชุด “จากพระโอษฐ์” ด้วย

เว็บธรรมะ


หลวงพ่อชา วัดหนองป่าพง

ประวัติหลวงพ่อชา
ประวัติภาษาไทย
http://tinyurl.com/6kvrlya
หลวงพ่อชา ตามที่พระราชสุเมธาจารย์ (โรเบิร์ต สุเมโธ) เล่าถึง

รวม แหล่งข้อมูลอื่น:หนังสือ-เสียงธรรมะ, วีดิโประวัติ
http://www.dharma-gateway.com/monk/monk_biography/lp-cha/lp-cha-hist-index.htm

ประวัติภาษาอังกฤษ
http://en.wikipedia.org/wiki/Ajahn_Chah
รวมหนังสือธรรมะที่แปลเป็นภาษาอังกฤษ วีดิโอประวัติ ลิงค์เว็บไซต์ไทยและอังกฤษ (ดีมาก ๆ เลยครับ)

หนังสือธรรมะภาษาไทย
http://www.ajahn-chah.org/acebooks.php
http://www.fungdham.com/book/cha.html
http://tinyurl.com/lcvr2

หนังสือธรรมะภาษาอังกฤษ
http://what-buddha-taught.net/
http://www.ajahnchah.org/book/index.php
http://www.accesstoinsight.org/lib/thai/chah/

เสียงธรรมะภาษาไทย
http://www.fungdham.com/sound/cha.html

เสียงธรรมะภาษาไทย +เสียงแปลเป็นภาษาอังกฤษโดยพระฝรั่งซึ่งเป็นศิษย์
http://www.watnongpahpong.org/mp3playt-e.php


อาจารย์พุทธทาส

ประวัติภาษาไทย
จากเว็บ dharma-gateway.com
http://tinyurl.com/5wy4axx

ประวัติภาษาอังกฤษ
http://en.wikipedia.org/wiki/Buddhadasa
รวมหนังสือธรรมะที่แปลเป็นภาษาอังกฤษ วีดิโอประวัติ ลิงค์เว็บไซต์ไทยและอังกฤษ (ดีมาก ๆ เลยครับ)

หนังสือธรรมะภาษาไทย
http://www.buddhadasa.in.th/site/books.php
http://www.dharma-gateway.com/monk/preach/buddhadas/bdd-index.htm
http://www.fungdham.com/book/buddhatas.html
http://www.buddhadasa.com/

หนังสือธรรมะภาษาอังกฤษ
http://what-buddha-taught.net/
http://www.suanmokkh.org/

เสียงธรรมะภาษาไทย
http://www.buddhadasa.in.th/site/sounds.php
http://www.liberationpark.org/audiox/tanaj01.htm

เสียงธรรมะภาษาอังกฤษ (เสียงแปลโดยท่านสันติกโรภิกขุ)
http://www.fungdham.com/sound/buddatas.html

แนะนำเว็บธรรมะ
http://www.dhammajak.net/
http://www.fungdham.com/
http://www.dhammathai.org/

รวมเว็บความรู้ทางศาสนา
http://tinyurl.com/6j2p7st
http://rosenini.com/manodham/Homepage_frameset1.htm

พิพัฒน์
GemTriple@gmail.com

1 ความคิดเห็น:

pfan กล่าวว่า...

เป็นสิ่งที่ดีมากเลยครับ คุณพิพัฒน์ ศึกษาภาษาอังกฤษไป ได้บุญกุศลและสติปัญญาเพิ่มพูน พุทธศาสนาในยุคใหม่ ต้องอาศัยการทำงานเป็นเครือข่าย เป็นทีม เราในฐานะอุบาสกอุบาสิกา มีเทคโนโลยีในมือ มีความรู้ใหม่ ๆ เราน่าจะใช้เทคโนโลยีในการเผยแพร่ธรรมในแพร่หลายออกไป ผมว่าเราควรจะทำหน้าที่นี้อีกส่วนหนึ่งในการรับผิดชอบต่อพระศาสนาอันเป็นองค์กรหลักของชาติ ผมยินดีมากเลยครับที่มีบล็อกนี้เกิดขึ้นมา