วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2555

[2116] ศึกษาคำศัพท์กับ VOA Special English

สวัสดีครับ
เว็บ VOA Special English
เป็นเว็บที่มีประโยชน์และมีประสิทธิภาพอย่างยิ่งในการศึกษาภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง   

ถ้าถามว่าเว็บนี้มีอะไรดีบ้าง? ข้อนี้ตอบยากครับ เพราะมันดีเยอะเหลือเกิน  ผมอยากให้ท่านเข้าไปและค่อย ๆ คลิกดูให้ทั่ว ๆ ถ้าชอบใจตรงไหนก็ทำ Favorite หรือ Bookmark ไว้เลย

เฉพาะวันนี้ที่ผมขอแนะนำเป็นพิเศษ ก็คือการศึกษา Interactive Learning
ซึ่งมี  4 หน้าให้เข้าไปศึกษา คือ
Idiom Dictionary
Health Wordbook
Business Wordbook
Wordbook
โดยเขาคัดเฉพาะศัพท์พื้นฐานที่เจอบ่อย – ต้องใช้บ่อย มาให้เราศึกษา

 เมื่อเข้าไปแล้ว ให้คลิก OPEN เรื่องที่ชอบ  และ
1)คลิกตัว A,B,C ……X,Y,Z ที่ต้องการ
2)คลิกศัพท์ หรือวลี ที่ต้องการ
3)คลิกไปคอนรูปลำโพงเพื่อฟัง

ผมอยากจะชวนให้ท่านที่ต้องการปูพื้นฐานในการศึกษาภาษาอังกฤษให้แน่น ๆ ศึกษาจาก 4 เรื่องนี้ ทั้งการอ่าน – ฟัง – และพูดตาม
สำหรับการอ่าน: ให้พยายามอ่าน และตีความให้เข้าใจ ไปทีละประโยค แต่ไม่จำเป็นต้องศึกษาเรียงจากต้นไปจนปลาย  ท่านสามารถกระโดดไปกระโดดมา ได้ตามใจชอบ

ถ้าต้องการดิก อังกฤษ – ไทย ไปที่นี่  
http://www.online-english-thai-dictionary.com/

สำหรับการฟัง: ในครั้งแรก ๆ ท่านก็ฟังโดยดูข้อความ  แต่เมื่อฟังหลาย ๆ เที่ยวแล้ว ก็ลองฝึกฟังโดยไม่ดูข้อความบ้าง
สำหรับการพูด: ใน 3 หัวข้อแรก  Idiom Dictionary, Health Wordbook และ Business Wordbook เขามี dialogue หรือบทสนทนาให้ศึกษา  ให้ท่านอ่านและตีความบทสนทนาจนเข้าใจความหมาย, คลิกฟังจนจบ, และพยายามฝึกพูดตาม

รวมบทความที่ผมเขียนแนะนำเกี่ยวกับเว็บ VOA Special English

พิพัฒน์
www.facebook.com/e4thai
e4thai@live.com

1 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

good