วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2555

[2100] วิธีการหา “ศัพท์หมวด” (อีกครั้ง)

สวัสดีครับ
ในบล็อก www.e4thai.com  นี้  ผมแนะนำเรื่อง “ศัพท์หมวด” มาหลายครั้ง เนื่องจากวิธีการจำศัพท์เป็นหมวด เป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยจำศัพท์ได้เยอะ และจำได้เร็ว เนื่องจากศัพท์แต่ละคำในหมวดเดียวกัน จะมีความหมายเกี่ยวพันกันในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง และเมื่อเราจำศัพท์ตัวหนึ่งได้ก็จะสะกิดให้ช่วยจำอีกตัวหนึ่ง  หรือเมื่อกำลังจะลืมศัพท์ตัวหนึ่ง พอนึกถึงอีกตัวที่เกี่ยวพันกัน ก็อาจจะช่วยดึงศัพท์ที่กำลังจะลืมหายไปให้ย้อนกลับมา  การจำศัพท์เป็นหมวดจึงมีประโยชน์ด้วยประการฉะนี้

ผมรวบรวมศัพท์หมวดในบล็อกนี้ไว้ที่นี่ครับ คลิกและวันนี้ผมขอแนะนำอีก 2 เว็บ ซึ่งเป็นเว็บดิกชันนารี ที่มีประโยชน์ในการจำศัพท์เป็นหมวด ดังที่ว่ามานี้

ผมขอชี้แจงการใช้ ทีละเว็บ ดังนี้ครับ
ลักษณะเด่นของเว็บนี้ คือ
-มีศัพท์เยอะมาก เพราะรวบรวมคำศัพท์จากหลายฐานข้อมูล คือมีทั้ง
-ในการค้นหาคำศัพท์ มีให้ค้น 4 ลักษณะ คือ คำตรงตัว, คำขึ้นต้นด้วย..., คำลงท้ายด้วย..., คำเป็นส่วนประกอบ
 การค้นเว็บที่ [1] http://www.online-english-thai-dictionary.com/
สมมุติว่า ท่านพิมพ์คำว่า home ลงไป, และ Enter ท่านจะเห็นที่บรรทัดถัดลงมา มีข้อความดังนี้
ค้นหา/แปล ขั้นสูง : home , *home , home* , *home*
 -ถ้าคลิก home  เว็บจะแสดงผลศัพท์ที่มีคำว่า home คำเดียว
-ถ้าคลิก *home  เว็บจะแสดงผลศัพท์ที่มีคำว่า home ต่อท้ายคำ เช่น  Be at home, Detention home, Foster home เป็นต้น
 -ถ้าคลิก home*  เว็บจะแสดงผลศัพท์ที่มีคำว่า home เป็นคำขึ้นต้น เช่น Home, Home-coming, Homeland, Homeless เป็นต้น
[ขอเรียนว่า การแสดงผลที่มีคำศัพท์เป็นคำขึ้นต้น (ศัพท์*)นี่แหละครับ ที่ช่วยให้เราหาศัพท์หมวดได้มากมาย]

-ถ้าคลิก *home*  เว็บจะแสดงผลศัพท์ที่มีคำว่า home เป็นส่วนประกอบ เช่น At home with, Drive home to เป็นต้น
ถ้าผลที่แสดงมีมากกว่า 1 หน้า อย่าลืมคลิก Next ที่บรรทัดล่างสุดนะครับ

คลิกดูตัวอย่างอื่น ข้างล่างนี้ครับ
ค้นหา/แปล ขั้นสูง : money , *money , money* , *money*
ค้นหา/แปล ขั้นสูง : house , *house , house* , *house*
ค้นหา/แปล ขั้นสูง : water , *water , water* , *water*
ค้นหา/แปล ขั้นสูง : ใจ , *ใจ , ใจ* , *ใจ*
ค้นหา/แปล ขั้นสูง : บ้าน , *บ้าน , บ้าน* , *บ้าน*
ค้นหา/แปล ขั้นสูง : นัก , *นัก , นัก* , *นัก*
ค้นหา/แปล ขั้นสูง : รถ , *รถ , รถ* , *รถ*
ค้นหา/แปล ขั้นสูง : กรม , *กรม , กรม* , *กรม*
ค้นหา/แปล ขั้นสูง : ความ , *ความ , ความ* , *ความ*
ค้นหา/แปล ขั้นสูง : การ , *การ , การ* , *การ*
ค้นหา/แปล ขั้นสูง : ช่าง , *ช่าง , ช่าง* , *ช่าง*
ค้นหา/แปล ขั้นสูง : ต้น , *ต้น , ต้น* , *ต้น*
ค้นหา/แปล ขั้นสูง : กิน , *กิน , กิน* , *กิน*
 


ลักษณะที่ 2  ที่บรรทัด อังกฤษ <  > ไทย ของเว็บ www.online-english-thai-dictionary.com ให้ท่านคลิกหัวสามเหลี่ยมชี้ลง
ก็จะเป็น พจนานุกรม ไทย <  > ไทย
การค้นก็เหมือน ลักษณะที่ 1
ลองคลิกดูตัวอย่างข้างล่างนี้ครับ
 ค้นหา/แปล ขั้นสูง : ใจ , *ใจ , ใจ* , *ใจ*
ค้นหา/แปล ขั้นสูง : บ้าน , *บ้าน , บ้าน* , *บ้าน*

 เว็บที่ [2] http://dict.longdo.com/  
เว็บ dict.longdo.com มีการค้นหาที่คล้ายกับเว็บแรก
ต่างกันเพียงว่า ในการค้นให้ท่านพิมพ์ คำค้น ลงไปในช่อง search ทันทีเลย ในลักษณะที่ท่านต้องการ เช่น
home
home*
*home
*home*

หรือ
ใจ
ใจ*
*ใจ
*ใจ*

เว็บ dict.longdo.com นี้ อาจจะแสดงผลด้านศัพท์หมวดได้ไม่ค่อยเรียบร้อยเหมือนเว็บ online-english-thai-dictionary.com แต่ผมเห็นว่าก็ยังมีประโยชน์ ครั้นจะละไว้ก็เสียดาย เลยเอามาบอกท่านผู้อ่านด้วย

ขอชวนให้ท่านลองเล่นดูนะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ลักษณะที่ 1พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , พจนานุกรมไทย-อังกฤษ   
จะพิมพ์ศัพท์ภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยก็ได้ ตามที่ท่านต้องการ แล้วท่านจะติดใจครับ

พิพัฒน์
www.facebook.com/e4thai
e4thai@live.com

1 ความคิดเห็น:

English Compass กล่าวว่า...

ข้อมูลแน่นมากครับ
กำลังหาคำศัพท์ แยกเป็นหมวดหมู่ อยู่เลย

มาข้างต้น บอกให้หมดเลยว่าจะค้นหาคำศัพท์หมวดได้ยังไง
ขอบคุณมากครับๆ