วันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2555

[2108] เทคนิคการทบทวนศัพท์พื้นฐานอังกฤษ-ไทย 2,000 คำ (3)

สวัสดีครับ
ศัพท์ภาษาอังกฤษประมาณ 2,000 คำข้างล่างนี้ เป็นศัพท์พื้นฐานที่น่าจดจำ เพราะเป็นศัพท์ที่เจอบ่อย - ใช้บ่อย ในการ ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน ภาษาอังกฤษ

เทคนิคการทบทวนคำศัพท์
1.ดูคำศัพท์ และนึกถึงความหมาย ถ้านึกไม่ออก ให้ลองนึกอีกที
2.เมื่อต้องการทราบคำแปล ให้ท่่านใช้เมาส์ลากที่พื้นที่ขาว ๆ หลังเส้น

พิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการฟังเสียงลงในเว็บนี้: http://www.howjsay.com/

อ่านเพิ่มเติม: http://english-for-thais-2.blogspot.com/2012/01/2099-2000.html 
 พิพัฒน์
www.facebook.com/e4thai
e4thai@live.com1401 pick ____ เลือก
1402 picture ____ ภาพ
1403 piece ____ ชิ้น
1404 pig ____ หมู
1405 pile ____ กอง
1406 pilot ____ นักบิน
1407 pin ____ หมุด
1408 pink ____ สีชมพู
1409 pipe ____ ท่อ
1410 pity ____ สงสาร
1411 place ____ สถานที่
1412 plain ____  เรียบง่าย, เรียบๆ, ง่ายๆ, พื้นๆ
1413 plan ____ วางแผน
1414 plane ____ เครื่องบิน
1415 plant ____ พืช
1416 plastic ____ พลาสติก
1417 plate ____ จาน,แผ่นโลหะ
1418 play ____ เล่น
1419 pleasant ____ น่ารื่นรมย์
1420 please ____ ให้ความพอใจ,ต้องการ
1421 pleased ____ ยินดี
1422 pleasure ____ ความยินดี
1423 plenty ____ มากมาย
1424 plural ____ พหูพจน์
1425 pocket ____ กระเป๋าเสื้อ
1426 poem ____ บทกวี
1427 poet ____ กวี
1428 poetry ____ บทกวี
1429 point ____ จุด
1430 pointed ____ แหลม
1431 poison ____ ยาพิษ
1432 poisonous ____ เป็นพิษ
1433 pole ____ เสา
1434 police ____ ตำรวจ
1435 polish ____ ขัดเงา
1436 polite ____ สุภาพ
1437 political ____ ทางการเมือง
1438 politician ____ นักการเมือง
1439 politics ____ การเมือง
1440 pool ____ สระว่ายน้ำ
1441 poor ____ ยากจน
1442 popular ____ เป็นที่นิยม
1443 popularity ____ ความนิยม
1444 population ____ ประชากร
1445 port ____ ท่าเรือ
1446 position ____ ตำแหน่ง
1447 possess ____  ครอบครอง
1448 possession ____ การครอบครอง
1449 possibility ____ ความเป็นไปได้
1450 possible ____ เป็นไปได้
1451 possibly ____ อาจจะ
1452 post ____ เสา,ตำแหน่ง
1453 pot ____ หม้อ
1454 potato ____ มันฝรั่ง
1455 pound ____ ปอนด์
1456 pour ____ เท
1457 powder ____ ผง
1458 power ____ พลังงาน
1459 powerful ____ มีพลัง
1460 practical ____ ที่ใช้ได้จริง,ในทางปฏิบัติ
1461 practice ____ การปฏิบัติ
1462 praise ____ สรรเสริญ
1463 pray ____ สวดมนต์, อธิษฐาน 
1464 prayer ____ การสวดมนต์,การอธิษฐาน
1465 precious ____ ล้ำค่า
1466 preparation ____ การจัดเตรียม
1467 prepare ____ เตรียม
1468 presence ____ การมีอยู่,การเข้าร่วม
1469 present ____ ปัจจุบัน
1470 preserve ____ เก็บรักษา
1471 president ____ ประธาน
1472 press ____ กด
1473 pressure ____ ความดัน
1474 pretend ____ แสร้งทำ,เสแสร้ง
1475 pretty ____ สวย
1476 prevent ____ ขัดขวาง,เป็นอุปสรรค
1477 price ____ ราคา
1478 prickly ____ เต็มไปด้วยหนาม
1479 pride ____ ความภาคภูมิใจ
1480 priest ____ พระสงฆ์
1481 prince ____ เจ้าชาย
1482 principle ____ หลักการ
1483 print ____ พิมพ์
1484 prison ____ คุก
1485 prisoner ____ นักโทษ
1486 private ____ ส่วนตัว
1487 prize ____ รางวัล
1488 probability ____ ความน่าจะเป็น
1489 probable ____ ค่อนข้างแน่,น่าจะเกิดขึ้น 
1490 problem ____ ปัญหา
1491 process ____ กระบวนการ
1492 procession ____ ขบวน,ขบวนแห่
1493 produce ____ ผลิต
1494 product ____ ผลิตภัณฑ์
1495 production ____ การผลิต
1496 profession ____ อาชีพ,วิชาชีพ
1497 profit ____ กำไร
1498 promise ____ คำมั่นสัญญา
1499 pronounce ____ ออกเสียง
1500 pronunciation ____ การออกเสียง
1501 proof ____ พิสูจน์
1502 proper ____ เหมาะสม
1503 property ____ ทรัพย์สิน,ที่ดิน
1504 protect ____ ป้องกัน
1505 protection ____ การป้องกัน
1506 protective ____ ซึ่งปกป้อง
1507 proud ____ ภูมิใจ
1508 prove ____ พิสูจน์
1509 provide ____ ให้
1510 provision ____ การจัดหาให้,เสบียง
1511 public ____ สาธารณะ
1512 pull ____ ดึง
1513 pump ____ เครื่องสูบน้ำ
1514 punish ____ ลงโทษ
1515 punishment ____ การลงโทษ
1516 pupil ____ นักเรียน
1517 pure ____ บริสุทธิ์
1518 purple ____ สีม่วง
1519 purpose ____ วัตถุประสงค์
1520 push ____ ดัน
1521 put ____ ใส่
1522 quality ____ คุณภาพ
1523 quantity ____ ปริมาณ
1524 quarrel ____ การวิวาท
1525 quarter ____ ไตรมาส
1526 queen ____ พระราชินี
1527 question ____ คำถาม
1528 quick ____ รวดเร็ว
1529 quiet ____ เงียบ
1530 quite ____ ทีเดียว
1531 rabbit ____ กระต่าย
1532 race ____ การแข่งขันด้านความเร็ว
1533 radio ____ วิทยุ
1534 railway ____ ทางรถไฟ
1535 rain ____ ฝนตก
1536 raise ____ ยก
1537 range ____ ช่วง
1538 rank ____ ยศ,ตำแหน่ง
1539 rapid ____ รวดเร็ว
1540 rare ____ หายาก
1541 rat ____ หนู
1542 rate ____ อัตรา
1543 rather ____ ค่อนข้าง
1544 raw ____ ดิบ
1545 reach ____ ไปถึง
1546 read ____ อ่าน
1547 ready ____ พร้อม
1548 real ____ จริง
1549 really ____ จริงๆ
1550 reason ____ เหตุผล
1551 reasonable ____ สมเหตุสมผล
1552 receive ____ ได้รับ
1553 recent  adj ____ เมื่อเร็ว ๆ นี้
1554 recently   adv ____ เมื่อเร็ว ๆ นี้
1555 recognition ____ การจำแนกออก,การยอมรับ
1556 recognize ____ จำได้,รู้จัก,ยอมรับ
1557 record ____ บันทึก
1558 red ____ สีแดง
1559 reduce ____ ลด
1560 reduction ____ การลดลง
1561 refusal ____ การปฏิเสธ
1562 refuse ____ ปฏิเสธ
1563 regard ____ เอาใจใส่,สนใจ,นับถือ
1564 regular ____ ปกติ
1565 related ____ ที่เกี่ยวข้อง
1566 relation ____ ความสัมพันธ์
1567 relative ____ ญาติ
1568 religion ____ ศาสนา
1569 religious ____ เกี่ยวกับศาสนา,เลื่อมใสในศาสนา
1570 remain ____ ยังคง
1571 remark ____ ข้อสังเกต
1572 remember ____ จำได้
1573 remind ____ เตือน
1574 remove ____ เอาออก
1575 rent ____ ให้เช่า
1576 repair ____ ซ่อมแซม
1577 repeat ____ ทำซ้ำ
1578 reply ____ ตอบ
1579 report ____ รายงาน
1580 represent ____ เป็นตัวแทน 
1581 representative ____ ตัวแทน
1582 republic ____ สาธารณรัฐ
1583 request ____ ขอร้อง
1584 respect ____ เคารพ
1585 respectful ____ น่าเคารพ,มีคามยำเกรง
1586 responsible ____ รับผิดชอบ
1587 rest ____ การพักผ่อน,ส่วนที่เหลือ
1588 restaurant ____ ร้านอาหาร
1589 result ____ ผล
1590 return ____ กลับ
1591 reward ____ รางวัล
1592 rice ____ ข้าว
1593 rich ____ รวย
1594 rid ____ กำจัด
1595 ride ____ ขับขี่,เดินทางโดยใช้ยานพาหนะ
1596 right ____ ขวา,ถูกต้อง
1597 ring ____ แหวน
1598 ripe ____ สุก
1599 rise ____ ขึ้น
1600 risk ____ ความเสี่ยง
1601 river ____ แม่น้ำ
1602 road ____ ถนน
1603 rob ____ ปล้น
1604 rock ____ หิน
1605 rod ____ ไม้,ท่อนไม้
1606 roll ____ ม้วน
1607 roof ____ หลังคา
1608 room ____ ห้องพัก
1609 root ____ ราก
1610 rope ____ เชือก
1611 rose ____ ดอกกุหลาบ
1612 rough ____ หยาบ
1613 round ____ รอบ
1614 row ____ แถว
1615 royal ____ ราช-
1616 rub ____ ถู
1617 rubber ____ ยาง
1618 rude ____ หยาบ
1619 ruin ____ ซากปรักหักพัง,ความพินาศ, ความหายนะ
1620 rule ____ กฎ
1621 ruler ____ ผู้ปกครอง
1622 run ____ วิ่ง
1623 rush ____ รีบเร่ง
1624 sad ____ เสียใจ
1625 safe ____ ปลอดภัย
1626 safety ____ ความปลอดภัย
1627 sail ____ แล่นเรือ
1628 sale ____ ขาย
1629 salt ____ เกลือ
1630 same ____ เดียวกัน
1631 sand ____ ทราย
1632 satisfaction ____ ความพอใจ
1633 satisfactory ____ น่าพอใจ
1634 satisfy ____ ทำให้พอใจ
1635 save ____ ช่วยให้ปลอดภัย,บันทึกข้อมูล
1636 say ____ กล่าว
1637 scale ____ ตราชั่ง,ขนาด
1638 scatter ____ กระจัดกระจาย
1639 scene ____ ฉาก
1640 scenery ____ ทัศนียภาพ
1641 school ____ โรงเรียน
1642 science ____ วิทยาศาสตร์
1643 scientific ____ เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์
1644 scientist ____ นักวิทยาศาสตร์
1645 scissors ____ กรรไกร
1646 screw ____ สกรู, ขันสกรู
1647 sea ____ ทะเล
1648 search ____ ค้นหา
1649 season ____ ฤดู
1650 seat ____ ที่นั่ง
1651 second ____ ที่สอง
1652 secrecy ____ ความลับ
1653 secret ____ ลับ
1654 secretary ____ เลขานุการ
1655 see ____ เห็น
1656 seed ____ เมล็ดพันธุ์
1657 seem ____ ดูเหมือน
1658 seize ____ ยึด
1659 sell ____ ขาย
1660 send ____ ส่ง
1661 sensation ____ ความรู้สึก
1662 sense ____ ความรู้สึก
1663 senseless ____ หมดสติ
1664 sensible ____ สมเหตุสมผล
1665 sensitive ____ ซึ่งไวต่อสิ่งกระตุ้น
1666 sentence ____ ประโยค
1667 separate ____ แยก
1668 serious ____ ร้ายแรง
1669 servant ____ คนรับใช้
1670 serve ____ ให้บริการ
1671 service ____ บริการ
1672 set ____ ตั้ง
1673 settle ____ ชำระ
1674 seven ____ เจ็ด
1675 seventh ____ ที่เจ็ด
1676 several ____ หลาย
1677 severe ____ รุนแรง
1678 sew ____ เย็บ
1679 sex ____ เพศ
1680 sexual ____ ทางเพศ
1681 shade ____ ร่มเงา
1682 shadow ____ เงา
1683 shake ____ สั่น
1684 shall ____ จะต้อง
1685 shame ____ ความอัปยศ
1686 shape ____ รูปร่าง
1687 share ____ หุ้น
1688 sharp ____ คม
1689 she ____ เธอ
1690 sheep ____ แกะ
1691 sheet ____ แผ่น
1692 shelf ____ หิ้ง
1693 shell ____ เปลือกหอย
1694 shelter ____ ที่พักอาศัย
1695 shield ____ โล่
1696 shine ____ ส่องแสง
1697 ship ____ เรือ
1698 shirt ____ เสื้อเชิ้ต
1699 shock ____ ความสะดุ้งตกใจ
1700 shoe ____ รองเท้า
1701 shoot ____ ยิง
1702 shop ____ ร้านค้า
1703 shopkeeper ____ เจ้าของร้าน
1704 shore ____ ชายฝั่ง
1705 short ____ สั้น
1706 shot ____ การยิง
1707 should ____ ควร
1708 shoulder ____ ไหล่
1709 shout ____ ร้องตะโกน
1710 show ____ แสดง
1711 shut ____ ปิด
1712 sick ____ ป่วย
1713 side ____ ด้าน
1714 sideways ____ ไปด้านข้าง
1715 sight ____ สายตา
1716 sign ____ เซ็นชื่อ
1717 signal ____ สัญญาณ
1718 signature ____ ลายเซ็น
1719 silence ____ ความเงียบ
1720 silent ____ เงียบ
1721 silk ____ ไหม
1722 silly ____ โง่
1723 silver ____ เงิน
1724 similar ____ ที่คล้ายกัน
1725 similarity ____ ความคล้ายคลึงกัน
1726 simple ____ ง่าย
1727 since ____ ตั้งแต่
1728 sincere ____ จริงใจ
1729 sing ____ ร้องเพลง
1730 single ____ เดียว
1731 singular ____ เอกพจน์
1732 sink ____ จม
1733 sister ____ น้องสาว,พี่สาว
1734 sit ____ นั่ง
1735 situation ____ สถานการณ์
1736 six ____ หก
1737 sixth ____ ที่หก
1738 size ____ ขนาด
1739 skill ____ ความชำนาญ,ทักษะ
1740 skillful ____ ชำนาญ,ดูถูก
1741 skin ____ ผิว
1742 skirt ____ กระโปรง
1743 sky ____ ท้องฟ้า
1744 slave ____ ทาส
1745 sleep ____ การนอนหลับ
1746 slide ____ ภาพนิ่ง,การเลื่อนไถล
1747 slight ____ เล็กน้อย,ดูถูก
1748 slip   v. ____ ลื่น
1749 slippery   adj. ____ ลื่น
1750 slope ____ ลาด
1751 slow ____ ช้า
1752 small ____ ขนาดเล็ก
1753 smell ____ กลิ่น
1754 smile ____ รอยยิ้ม
1755 smoke ____ สูบบุหรี่
1756 smooth ____ เรียบ
1757 snake ____ งู
1758 snow ____ หิมะ
1759 so ____ ดังนั้น
1760 soap ____ สบู่
1761 social ____ เกี่ยวกับสังคม
1762 society ____ สังคม
1763 sock ____ ถุงเท้าสั้น
1764 soft ____ อ่อนนุ่ม
1765 soil ____ ดิน
1766 soldier ____ ทหาร
1767 solemn ____ เคร่งขรึม
1768 solid ____ ของแข็ง
1769 some ____ บาง
1770 somehow ____ ด้วยเหตุผลบางประการ 
1771 someone ____ บางคน
1772 something ____ บางสิ่งบางอย่าง
1773 sometimes ____ บางครั้ง
1774 somewhere ____ บางแห่ง
1775 son ____ บุตรชาย
1776 song ____ เพลง
1777 soon ____ ในไม่ช้า
1778 sore ____ เจ็บ
1779 sorrow ____ ความเศร้าโศก
1780 sorry ____ เสียใจ,เศร้าใจ
1781 sort ____ เรียง
1782 soul ____ จิตวิญญาณ
1783 sound ____ เสียง
1784 soup ____ ซุป
1785 sour ____ เปรี้ยว
1786 south ____ ใต้
1787 southern ____ ทางใต้
1788 space ____ พื้นที่ว่าง
1789 spacecraft ____ ยานอวกาศ
1790 spade ____ จอบ
1791 speak ____ พูด
1792 spear ____ หอก
1793 special ____ พิเศษ
1794 specialist ____ ผู้เชี่ยวชาญ
1795 speech ____ การพูด
1796 speed ____ ความเร็ว
1797 spell ____ สะกด
1798 spend ____ ใช้จ่าย
1799 spin ____ ปั่น
1800 spirit ____ วิญญาณ
1801 in spite of  ____ ทั้งๆที่
1802 splendid ____ โอ่โถง
1803 split ____ แยก
1804 spoil ____ เสีย
1805 spoon ____ ช้อน
1806 sport ____ กีฬา
1807 spot ____ จุด
1808 spread ____ กระจาย
1809 spring ____ ฤดูใบไม้ผลิ
1810 square ____ สี่เหลี่ยม
1811 stage ____ เวที
1812 stair ____ บันได
1813 stamp ____ ประทับ
1814 stand ____ ยืน
1815 standard ____ มาตรฐาน
1816 star ____ ดาว
1817 start ____ เริ่มต้น
1818 state ____ รัฐ
1819 station ____ สถานี
1820 stay ____ เข้าพัก
1821 steady ____ มั่นคง
1822 steal ____ ขโมย
1823 steam ____ ไอน้ำ
1824 steel ____ เหล็ก
1825 steep ____ สูงชัน
1826 stem ____ กิ่ง,ลำต้น,ก้าน
1827 step ____ ขั้นตอน
1828 stick ____ ติด
1829 sticky ____ เหนียว
1830 stiff ____ แข็งทื่อ
1831 still ____ ยังคง
1832 sting ____ ต่อย
1833 stitch ____ ตะเข็บ
1834 stomach ____ กระเพาะอาหาร
1835 stone ____ หิน
1836 stop ____ หยุด
1837 store ____ กักตุน, สะสม,ร้านค้า
1838 storm ____ พายุ
1839 story ____ เรื่องราว
1840 straight ____ ตรง
1841 strange ____ แปลก
1842 stranger ____ คนแปลกหน้า
1843 stream ____ กระแส
1844 street ____ ถนน
1845 strength ____ ความแข็งแรง
1846 stretch ____ ยืด
1847 strike ____ ตี
1848 string ____ เชือก
1849 stroke ____ การตี,การเป็นลม
1850 strong ____ แข็งแรง
1851 structure ____ โครงสร้าง
1852 struggle ____ ความพยายาม,การฝ่าฟัน, การดิ้นรน
1853 student ____ นักศึกษา
1854 study ____ ศึกษา
1855 stupid ____ โง่
1856 style ____ สไตล์
1857 subject ____ เรื่อง
1858 substance ____ สาร
1859 subtract ____ ลบออก
1860 succeed ____ ประสบความสำเร็จ
1861 success ____ ความสำเร็จ
1862 successful ____ ที่ประสบความสำเร็จ
1863 such ____ เช่น
1864 suck ____ ดูด
1865 sudden ____ ฉับพลัน
1866 suffer ____ ทนทุกข์ทรมาน
1867 sugar ____ น้ำตาล
1868 suggest ____ แนะนำ
1869 suit ____ เหมาะกับ
1870 suitable ____ เหมาะสม
1871 sum ____ รวม
1872 summer ____ ฤดูร้อน
1873 sun ____ ดวงอาทิตย์
1874 supper ____ อาหารมื้อเย็น
1875 supply ____ การจัดหาให้, เสบียง
1876 support ____ การสนับสนุน
1877 suppose ____ สมมติ
1878 sure ____ แน่ใจ
1879 surface ____ พื้นผิว
1880 surprise ____ ทำให้ประหลาดใจ
1881 surround ____ ล้อมรอบ
1882 swallow ____ กลืน
1883 swear ____ สาบาน
1884 sweep ____ กวาด
1885 sweet ____ หวาน
1886 swell ____ บวม
1887 swim ____ ว่ายน้ำ
1888 swing ____ แกว่ง
1889 sword ____ ดาบ
1890 sympathetic ____ เห็นใจ
1891 sympathy ____ ความเห็นอกเห็นใจ
1892 system ____ ระบบ
1893 table ____ ตาราง,โต๊ะ
1894 tail ____ หาง
1895 take ____ นำมา,พาไป,ยึด,ถือ
1896 talk ____ พูด,คุย
1897 tall ____ สูง
1898 taste ____ ลิ้มรส
1899 tax ____ ภาษี
1900 taxi ____ รถแท็กซี่
1901 tea ____ ชา
1902 teach ____ สอน
1903 team ____ ทีมงาน
1904 tear ____ ฉีก
1905 tear ____ น้ำตา 
1906 telephone ____ โทรศัพท์
1907 television ____ โทรทัศน์
1908 tell ____ บอก
1909 temper ____ อารมณ์
1910 temperature ____ อุณหภูมิ
1911 temple ____ วัด,โบสถ์
1912 tend ____ มีแนวโน้ม
1913 tendency ____ แนวโน้ม
1914 tender ____ อ่อนนุ่ม,ยื่นประมูลราคา
1915 tennis ____ เทนนิส
1916 tense ____ ตึง
1917 tent ____ เต็นท์
1918 terrible ____ น่ากลัว,แย่มาก
1919 terror ____ ความหวาดกลัว
1920 test ____ การทดสอบ
1921 than ____ กว่า
1922 thank ____ ขอบคุณ
1923 that ____ ที่
1924 theater ____ โรงละคร
1925 their ____ ของพวกเขา
1926 theirs ____ ของพวกเขา
1927 them ____ พวกเขา
1928 themselves ____ ตัวพวกเขาเอง
1929 then ____ และแล้ว
1930 there ____ ที่นั่น
1931 therefore ____ ดังนั้น
1932 these ____ เหล่านี้
1933 they ____ พวกเขา
1934 thick ____ หนา
1935 thief ____ ขโมย
1936 thin ____ บาง
1937 thing ____ สิ่ง
1938 think ____ คิด
1939 third ____ ที่สาม
1940 thirst ____ ความกระหายน้ำ
1941 thirsty ____ กระหายน้ำ
1942 this ____ นี้
1943 thorough ____ ทั่วถึง
1944 those ____ เหล่านั้น
1945 though ____ แม้ว่า
1946 thought ____ ความคิด 
1947 thousand ____ พัน
1948 thousandth ____ ที่พัน
1949 thread ____ ด้าย
1950 threat ____ การคุกคาม
1951 threaten ____ คุกคาม
1952 three ____ สาม
1953 throat ____ ลำคอ
1954 through ____ ผ่าน
1955 throw ____ โยน,ขว้าง
1956 thumb ____ นิ้วหัวแม่มือ
1957 thunder ____ ฟ้าร้อง
1958 thus ____ ดังนั้น
1959 ticket ____ ตั๋ว
1960 tidy ____ เรียบร้อย
1961 tie ____ เน็คไท
1962 tiger ____ เสือ
1963 tight ____ แน่น
1964 time ____ เวลา
1965 timetable ____ ตารางเวลา
1966 tin ____ ดีบุก
1967 tire  ____ ยาง
1968 title ____ ชื่อเรื่อง
1969 to ____ ไปยัง,ถึง
1970 tobacco ____ ยาสูบ
1971 today ____ วันนี้
1972 toe ____ นิ้วเท้า
1973 together ____ ร่วมกัน
1974 tomorrow ____ วันพรุ่งนี้
1975 tongue ____ ลิ้น
1976 tonight ____ คืนนี้
1977 too ____ มากเกินไป,ด้วย
1978 tool ____ เครื่องมือ
1979 tooth ____ ฟัน
1980 top ____ ด้านบน
1981 total ____ ทั้งหมด
1982 touch ____ แตะ
1983 tour ____ ท่องเที่ยว
1984 tourist ____ นักท่องเที่ยว
1985 towards ____ ไปทาง
1986 tower ____ หอคอย
1987 town ____ ตัวเมือง
1988 toy ____ ของเล่น
1989 track ____ เส้นทาง
1990 trade ____ การค้า
1991 traffic ____ การจราจร
1992 train ____ รถไฟ
1993 translate ____ แปล
1994 transparent ____ โปร่งใส
1995 trap ____ กับดัก
1996 travel ____ การเดินทาง
1997 treat ____ รักษา(ต่อ),รักษา
1998 treatment ____ การรักษา
1999 tree ____ ต้นไม้
2000 tremble ____ สั่น,ตัวสั่น
2001 tribe ____ เผ่า
2002 trick ____ กลอุบาย,เล่ห์เหลี่ยม
2003 trip ____ การเดินทาง
2004 tropical ____ ในเขตร้อนชื้น
2005 trouble ____ อุปสรรค, ความลำบาก
2006 trousers ____ กางเกงขายาว
2007 TRUE ____ จริง 
2008 trunk ____ ลำต้น
2009 trust ____ เชื่อถือได้
2010 truth ____ ความจริง
2011 try ____ ลอง
2012 tube ____ หลอด
2013 tune ____ ปรับแต่ง
2014 turn ____ การหมุน,พลิก,ผัน,หันเห,เลี้ยว
2015 twice ____ สองครั้ง
2016 twist ____ บิด
2017 type ____ ประเภท
2018 typical ____ โดยทั่วไป
2019 ugly ____ น่าเกลียด
2020 uncle ____ ลุง
2021 under ____ ภายใต้
2022 understand ____ เข้าใจ
2023 undo ____ ยกเลิกสิ่งที่ได้ทำไปแล้ว
2024 uniform ____ เครื่องแบบ
2025 union ____ สหภาพ
2026 unit ____ หน่วย
2027 unite ____ รวมกัน
2028 universal ____ สากล
2029 universe ____ จักรวาล
2030 university ____ มหาวิทยาลัย
2031 until ____ จนกระทั่ง
2032 up ____ ขึ้น
2033 upper ____ ด้านบน
2034 upright ____ ตรง
2035 upset ____ อารมณ์เสีย
2036 upside down ____ คว่ำ
2037 upstairs ____ ชั้นบน
2038 urge ____ กระตุ้น
2039 urgent ____ ด่วน
2040 us ____ พวกเรา
2041 use ____ การใช้
2042 useful ____ มีประโยชน์
2043 useless ____ ไร้ประโยชน์
2044 usual ____ ตามปกติ
2045 valley ____ หุบเขา
2046 valuable ____ มีคุณค่า
2047 value ____ ค่า
2048 variety ____ ความหลากหลาย
2049 various ____ ต่างๆ
2050 vary ____ แตกต่างกันไป
2051 vegetable ____ พืชผัก
2052 vehicle ____ พาหนะ
2053 verb ____ คำกริยา
2054 very ____ มาก
2055 victory ____ ชัยชนะ
2056 view ____ มุมมอง
2057 village ____ หมู่บ้าน
2058 violence ____ ความรุนแรง
2059 violent ____ รุนแรง
2060 visit ____ เยี่ยมชม
2061 voice ____ เสียง
2062 vote ____ การลงคะแนนเสียง
2063 vowel ____ สระ
2064 voyage ____ การเดินทาง(ทางเรือหรือทางอากาศ)
2065 wages ____ ค่าจ้าง
2066 waist ____ เอว
2067 wait ____ คอย
2068 waiter ____ บริกร
2069 wake ____ ปลุก
2070 walk ____ เดิน
2071 wall ____ ผนัง
2072 wander ____ เดินทางไปโดยไม่มีจุดหมายที่แน่นอน, ร่อนเร่ 
2073 want ____ ต้องการ
2074 war ____ สงคราม
2075 warm ____ อบอุ่น
2076 warmth ____ ความอบอุ่น
2077 warn ____ เตือน
2078 wash ____ ล้าง
2079 waste ____ เสีย
2080 watch ____ ดู,ชม
2081 water ____ น้ำ
2082 wave ____ คลื่น
2083 way ____ ทาง,วิธี
2084 we ____ เรา
2085 weak ____ อ่อนแอ
2086 wealth ____ ความมั่งคั่ง
2087 weapon ____ อาวุธ
2088 wear ____ สวมใส่
2089 weather ____ สภาพอากาศ
2090 weave ____ สาน
2091 wedding ____ งานแต่งงาน
2092 week ____ สัปดาห์
2093 weekly ____ รายสัปดาห์
2094 weigh ____ ชั่งน้ำหนัก
2095 weight ____ น้ำหนัก
2096 welcome ____ ยินดีต้อนรับ
2097 well ____ ดี
2098 west ____ ทิศตะวันตก
2099 western ____ ทางทิศตะวันตก
2100 wet ____ เปียก
2101 what ____ สิ่งที่
2102 whatever ____ อะไรก็ตาม
2103 wheat ____ ข้าวสาลี
2104 wheel ____ ล้อ
2105 when ____ เมื่อ
2106 whenever ____ เมื่อใดก็ตามที่
2107 where ____ ที่
2108 whether ____ หรือไม่ว่า
2109 which ____ ซึ่ง
2110 while ____ ในขณะที่
2111 whip ____ แส้
2112 whisper ____ กระซิบ
2113 whistle ____ เป่านกหวีด
2114 white ____ ขาว
2115 who ____ ที่
2116 whoever ____ ใครก็ตาม
2117 whole ____ ทั้งหมด
2118 why ____ ทำไม
2119 wicked ____ ชั่วร้าย
2120 wide ____ กว้าง
2121 widespread ____ แพร่หลาย
2122 width ____ ความกว้าง
2123 wife ____ ภรรยา
2124 wild ____ ป่า
2125 will ____ จะ
2126 willing ____ เต็มใจ
2127 win ____ ชนะ
2128 wind ____ ลม
2129 window ____ หน้าต่าง
2130 wine ____ ไวน์
2131 wing ____ ปีก
2132 winter ____ ฤดูหนาว
2133 wire ____ ลวด
2134 wisdom ____ ภูมิปัญญา
2135 wise ____ ฉลาด
2136 wish ____ ต้องการ
2137 with ____ ด้วย
2138 within ____ ภายใน
2139 without ____ โดยไม่ต้อง
2140 witness ____ เป็นพยาน
2141 woman ____ ผู้หญิง
2142 wonder ____ ความพิศวงสงสัย
2143 wood ____ ไม้
2144 wooden ____ ทำด้วยไม้
2145 wool ____ ขนสัตว์
2146 woolen ____ ทำด้วยผ้าขนสัตว์
2147 word ____ คำ
2148 work ____ ทำงาน
2149 world ____ โลก
2150 worm ____ หนอน
2151 worry ____ กังวล
2152 worse ____ แย่ลง
2153 worship ____ เคารพ,สักการะ,นมัสการ,กราบไหว้
2154 worst ____ แย่ที่สุด
2155 worth ____ คุ้มค่า
2156 worthy of ____ มีคุณสมบัติเพียงพอสำหรับ...
2157 would ____ จะ
2158 wound ____ บาดแผล
2159 wrap ____ ห่อ
2160 wreck ____ ความพินาศ
2161 wrist ____ ข้อมือ
2162 write ____ เขียน
2163 wrong ____ ผิด
2164 wrongdoing ____ การกระทำผิด
2165 yard ____ หลา
2166 year ____ ปี
2167 yearly ____ รายปี
2168 yellow ____ สีเหลือง
2169 yes ____ ใช่
2170 yesterday ____ เมื่อวาน
2171 yet ____ ยัง
2172 you ____ คุณ
2173 young ____ หนุ่มสาว
2174 your ____ ของคุณ
2175 yours ____ ของคุณ
2176 yourself ____ ด้วยตัวคุณเอง
2177 youth ____ หนุ่ม
2178 zero ____ เลขศูนย์, ศูนย์,เป็นศูนย์

ไม่มีความคิดเห็น: