วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2555

[2101] พระพุทธรูป 6 องค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

สวัสดีครับ
พระพุทธรูป 6 องค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ข้างล่างนี้ ผมไม่เคยไปชมแม้แต่องค์เดียว   หวังว่าในอนาคตคงมีโอกาสได้ไป  หวังว่าอย่างนั้นครับ
ท่านใดเคยไปมาแล้ว เล่าให้ฟังบ้างซีครับ
พิพัฒน์
********

[1] The Leshan Buddha (จีน)
 World's Largest Seated Stone Buddha
พระพุทธรูปท่าประทับนั่งทำด้วยหินที่ใหญ่ที่สุดในโลก About the year 713 stone workers began to carve the image of Maitreya Buddha out of a cliff face in Sichuan, western China. The work was finished 90 years later, in 803.

The giant buddha sits at the confluence of three rivers -- the Dadu, Qingyi and Minjiang. According to legend, a monk named Hai Tong decided to erect a buddha to placate water spirits that were causing boat accidents. Hai Tong begged for 20 years to raise the money to carve the Buddha.

The great Buddha's shoulders are about 92 feet (28 meters) wide. His fingers are 11 feet (3 meters) long. The large ears are carved wood. A system of drains within the figure has helped preserve the Buddha from water erosion though the centuries. Even so, the figure is currently under renovation.

Maitreya Buddha is named in the Pali Canon as the Buddha to come in the future. Maitreya is the embodiment of all-encompassing love. He often is depicted seated, with his feet planted on the ground in readiness to rise from his seat and appear in the world.

*********************
 [2] The Ushiku Amida Buddha (ญี่ปุ่น)
World's Tallest Standing Buddha 
พระพุทธรูปท่าประทับยืนที่สูงที่สุดในโลก
At nearly 394 feet (120 meters), the Ushiku Admida Buddha may be the tallest buddha in the world.

Ushiku Amida Buddha of Japan is located in Ibaraki Prefecture, about 50 km northeast of Tokyo. The figure of Amida Buddha is 328 feet (100 meters) tall, and the figure is standing on a base and lotus platform that together measure 20 meters (nearly 65 feet) tall, for a total of 394 feet (120 meters). In comparison, the Statue of Liberty in New York is 305 feet (93 meters) from the bottom of its base to the tip of its torch.

The statue's base and lotus platform are made of steel reinforced concrete. The buddha's body is made of a "skin" of bronze over a steel framework. The statue weighs more than 4,000 tons and was completed in 1995.

Is this the tallest statue in the world? There is a new contender in Lushan, Henan, China, that may be taller. The "Spring Temple Buddha" is said to be 502 feet (153 meters) tall, including the pedestal. However, as of this writing there is scarce information and no available photographs.

Amida Buddha, also called Amitabha Buddha, is the Buddha of Infinite Light. Devotion to Amida is central to Pure Land Buddhism.

 

*********************

 [3] The Monywa Buddha (เมียนมาร์)

The Largest Reclining Buddha

พระพุทธรูปปางไสยาสน์ที่ใหญ่ที่สุด

This reclining Buddha of Burma (Myanmar) was built in 1991.
A reclining buddha, a frequent theme in Buddhist art, signifies the Buddha's parinirvana -- his death and entry into nirvana.
The reclining buddha of Monywa is hollow, and people can walk inside its 300-foot length and view 9,000 small images of the Buddha and his disciples.

 
 The Monywa Buddha's status as the largest reclining buddha may soon end. Currently a stone reclining buddha is being carved in east China’s Jiangxi Province. This new buddha in China will be 1,365 feet (416 meters) long.
*********************

[4]The Tian Tan Buddha (ฮ่องกง)
The Tallest Seated Outdoor Bronze Buddha
พระพุทธรูปกลางแจ้งท่าประทับนั่งทำด้วยบรอนซ์ที่สูงที่สุด

Although it is smaller than the seated stone buddha of Leshan, the Tian Tan Buddha is claimed to be the tallest outdoor seated bronze buddha in the world.

It took nearly 10 years to cast this enormous bronze seated buddha. The job was completed in 1993, and now the great Tian Tan Buddha raises his hands in benevolence over Lantau Island, in Hong Kong. Visitors may climb 268 steps to reach the platform.
The statue is called the "Tian Tan" because its base is a replica of Tian Tan, the Temple of Heaven in Beijing. It is also called the Po Lin Buddha because it is part of the Po Lin Monastery, a Ch'an monastery founded in 1906.
The Tian Tan Buddha's right hand is raised to remove affliction. His left hand rests on his knee, representing happiness. It is said that on a clear day the Tian Tan Buddha can be seen as far away as Macau, which is 40 miles west of Hong Kong.

*********************

[5]The Great Buddha at Lingshan  (จีน)
Another Contender for World's Biggest Buddha?
พระพุทธรูปใหญ่ที่สุดในโลกอีกองค์หนึ่ง ?

Chinese travel agencies claim this colossus of Wuxi, Jiangsu Province, is the world's biggest Buddha.


If you count the lotus flower pedestal, the Great Buddha at Lingshan stands just over 328 feet (100 meters) tall. This makes the statue shorter than the 394-foot-tall Ushiku Amida Buddha of Japan. But he's an awe-inspiring sight, nonetheless -- notice the people standing at his toes. The statue stands in a lovely setting overlooking Lake Taihu.
The Great Buddha of Lingshan is bronze and was completed in 1996.

*********************
[6] The Nihonji Daibutsu  (ญี่ปุ่น)
Largest Stone Buddha in Japan
 พระพุทธรูปทำด้วยหินที่ใหญ่ที่สุด
Although it is no longer the largest buddha in Japan, the Nihonji Daibutsu still makes an impression.

Carving of the Nihonji Daibutsu (daibutsu means "great buddha") was completed in 1783. Damaged over the years by earthquakes and the elements, the stone figure was restored in 1969.
This daibutsu is carved in a common pose for a Medicine Buddha, with his left hand holding a bowl and his right hand palm upward. Visualization of the Medicine Buddha is said to be good for mental and physical health.
The buddha is on the grounds of Nihonji Temple in Chiba Prefecture, which is on the eastern coast of Japan near Tokyo. The original temple was established in 725, making it one of the oldest in Japan. It is now run by the Soto Zen sect.


ที่มา: http://buddhism.about.com/od/iconsofbuddhism/ig/Big-Buddhas/  
 

ไม่มีความคิดเห็น: