วันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2555

[2115] แนะนำบล็อกรวมตัวอย่างการเขียนจดหมายภาษาอังกฤษ

สวัสดีครับ
วันนี้ผมขอแนะนำบล็อกนี้
ซึ่งเขาบอกว่าเป็น บล็อกรวมตัวอย่างการเขียนจดหมายภาษาอังกฤษ จดหมายธุรกิจ ติดต่อ-สั่งซื้อ-สื่อสารธุรกิจ การเขียน resume จดหมายสมัครงานภาษาอ้งกฤษพร้อมคำแปลภาษาไทย

เมื่อท่านเข้าไปหน้าแรก  

ให้ดูที่คอลัมน์ซ้ายมือ ซึ่งมีหลายปุ่มที่น่าสนใจดังนี้

รูปแบบจดหมาย


แต่ที่ผมชอบมาก และอยากจะแนะนำเป็นพิเศษ คือปุ่ม
ซึ่งเมื่อเข้าไปแล้วเขาบอกว่า
การ เขียนจดหมายเป็นภาษาอังกฤษนั้น รูปแบบประโยคที่ใช้บ่อยๆ เช่น ใช้ขึ้นต้นเรื่อง มักจะมีไม่กี่แบบ เราก็จำรูปแบบนั้นมาใช้เลย ตัวอย่างต่อไปนี้เป็นเพียงบางส่วน
ผมเห็นว่าประโยคที่บล็อกให้ไว้ ใช้บ่อยจริง ๆ ถ้าจำได้ก็จะมีประโยชน์มาก จึงขอลอกมาให้ท่านดู ข้างล่างนี้ 

ประโยคที่นิยมใช้กัน เช่น

I am writing to inform you that …
ฉันเขียนจดหมายฉบับนี้เพื่อแจ้งให้ทราบว่า …

I wish to inform you that …
ฉันประสงค์จะแจ้งให้ทราบว่า …

I would like to let you know that …
ฉันอยากแจ้งให้ทราบว่า …

I am writing to inquire about …
ฉันเขียนมาเพื่อถามเรื่อง …


I am writing to complain about …
ฉันเขียนมาเพื่อร้องเรียนเรื่อง …

I read / heard … and would like to …
ฉันได้อ่าน / ได้ยินในเรื่อง … จึงประสงค์จะ …

Thank you for your interest / inquiry.
ขอบคุณสำหรับความสนใจ / การถาม

I refer to the letter of [date] concerning [subject]
ฉันขออ้างอิงถึงจดหมายลงวันที่ [วันที่] เรื่อง [หัวข้อ]

I am contacting you regarding [subject]
ฉันต้องการติดต่อคุณเรื่อง [หัวข้อ]

I apologize in the delay in replying.
ฉันต้องขออภัยที่ตอบจดหมายของคุณล่าช้า

I would be very grateful if you …
ฉันจะขอบคุณมาก หากคุณ …

I would really appreciate it if you …
ฉันจะขอบคุณมาก หากคุณ …

Could you please …?
ขอความกรุณาช่วย … ได้หรือไม่

I wonder if you could …
ไม่ทราบว่า คุณจะช่วย … ได้หรือไม่

I wonder if it is alright to …
ไม่ทราบว่า จะสามารถ … ได้หรือไม่

I would like to …
ฉันอยากจะ …


ในย่อหน้าสุดท้าย เรามักจบด้วยการแสดงไมตรีจิตรด้วยถ้อยคำ เช่น

I am looking forwards to hearing from / meeting you.
ฉันจะรอคอยให้คุณติดต่อมา / ที่จะได้พบคุณ

I would be grateful if you will let me know as soon as possible.
จะเป็นพระคุณมาก หากคุณจะแจ้งให้ฉันทราบโดยเร็วที่สุด

If you have further questions, please contact …
หากคุณมีคำถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ …

If you need any help, please feel free to tell me.
หากคุณต้องการให้ช่วย โปรดบอกฉันได้

If there is any question, please do not hesitate to ask me.
หากคุณมีข้อสงสัย โปรดอย่าลังเลที่จะถามฉัน

Thank you for help / understanding.
ขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือ / ความเข้าใจ

I truly appreciate your kindness.
ฉันซาบซึ้งในความกรุณาของคุณมาก

ศึกษาเพิ่มเติม:
คลิก

พิพัฒน์
www.facebook.com/e4thai
e4thai@live.com

1 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ดีมาก