วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2553

[1621]ศึกษาศัพท์ที่เรียงตามความยาว, จำนวนพยางค์

สวัสดีครับ
Dictionary ที่เรารู้จักจะเรียงคำศัพท์ตามลำดับพยัญชนะ a, b, c, d…. ไปเรื่อย ๆ จนถึง z

แต่ผมมาคิดเล่น ๆ อีกมุมหนึ่งว่า สำหรับเราที่เป็นคนต่างชาติซึ่งศึกษาภาษาอังกฤษ ถ้ามีการจัดเรียงคำศัพท์แปลก ๆ ให้เราศึกษาที่ต่างไปจากเรียง a, b, c, d…. ที่เราคุ้นเคย ก็อาจจะช่วยให้เราจำศัพท์ได้เร็วชึ้น มากขึ้น ก็ได้

วันนี้ผมหามาให้ท่านดูเล่น 2 วิธี คือ

วิธีที่ 1 เรียงคำศัพท์ตามความยาว (Words by Word Length) คือตามจำนวนพยัญชนะของแต่ละคำ

ลิงค์ที่ 1 http://www.morewords.com/wordsbylength/
เมื่อเข้าไปแล้วจะเห็นว่าเขาจัดเรียงคำศัพท์ a, b, c, d…. ตามจำนวนพยัญชนะของแต่ละคำ

คือเริ่มตั้งแต่ศัพท์ที่มีพยัญชนะ 2 ตัวไปจนถึง 28 ตัว ให้ท่านลองคลิกเข้าไปดูสักแห่งหนึ่ง และลองไล่ตาดู list คำศัพท์ที่เขาจัดไว้ให้ ท่านจะเห็นว่าศัพท์เหล่านี้มีอยู่ 3 ประเภท คือ
1)ท่านรู้จักและจำได้
2)ท่านรู้จักแต่จำไม่ได้หรือไม่แน่ใจ
3)ท่านไม่รู้จัก
ถ้าท่านจะฝึกศัพท์ ผมขอแนะให้ท่านฝึกกับประเภทที่ 2) คือศัพท์ที่ท่านรู้จักแต่จำไม่ได้หรือไม่แน่ใจ โดยให้ท่านนึกหรือเดาคำแปลซะก่อน และจึงคลิกที่คำนั้น(ถ้าจะให้สะดวกเพื่อจะได้ close ง่ายตอนเลิกดู- - ก็คลิกขวาที่คำนั้น & คลิกซ้าย Open in New Window หรือ Open in New Tab)
และอ่านความหมายว่าตรงกับที่ท่านนึกหรือเดาไว้หรือไม่

ลิงค์ที่ 2 ไปที่ http://www.onelook.com/
และ...
1. เมื่อคลิกที่หน้า Browse Dictionaries ซึ่งอยู่ตอนบนของหน้าแล้ว ให้เลือก dictionary ที่ท่านชอบใจ ซึ่ง

ผมขอแนะนำ 5 เว็บข้างล่างนี้
1. Compact Oxford English Dictionary
5. Macmillan Dictionary
8.Cambridge Advanced Learner's Dictionary
11.Cobuild Student Dictionary for Learners of English
13.Encarta® World English Dictionary

2.คลิก More info ซึ่งอยู่ท้ายบรรทัดดิกเว็บนั้น
3. เมื่อเข้าไปแล้ว ให้ดูที่บรรทัด Find in this dictionary only:.... (Wildcards are supported.) และพิมพ์พยัญชนะตัวแรกลงไป โดยใส่เครื่องหมาย ? แทนพยัญชนะ 1 ตัว เช่น
พิมพ์ e??? จะได้คำศัพท์ที่มี 4 ตัวพยัญชนะที่ขึ้นต้นด้วยตัว e

ผมเคยทำตัวอย่างให้ท่านดูที่ลิงค์นี้ครับ
[1617]list คำศัพท์พบบ่อยที่มีพยัญชนะ 3-7 ตัว

วิธีที่ 2 เรียงคำศัพท์ตามจำนวนพยางค์
ก่อนอื่น คลิกที่ลิงค์นี้
http://www.one-syllable-words.com/
หรือ คลิกดาวน์โหลดไฟล์ที่ลิงค์นี้ก็ได้

ท่านจะเห็นว่า เขานำศัพท์ที่มี 1 พยางค์มาเรียงกัน ตามลำดับคำที่ท่านเจอบ่อยจากมากไปน้อย ทั้งหมด 6,070 คำ ซึ่งท่านจะเห็นว่ามันจะค่อย ๆ ยากขึ้น ๆ ซึ่งก็ดีต่อการทบทวนและฝึกหัดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

ผมพยายามหาเว็บดี ๆ ทำนองนี้ที่มีศัพท์ 2, 3, 4…. พยางค์ แต่ก็ไม่เจอที่พอใจ
พบแต่เว็บข้างล่างนี้ที่พอใจ แต่ท่านต้องออกแรงนิดหน่อย คือ
1.ไปที่ http://www.rhymezone.com/

2.พิมพ์คำศัพท์ลงไปที่ช่อง Word: และคลิก Go get it! [หรือว่า ตรงช่อง Find rhymes จะคลิกเลือก Find new rhymes ก็ได้]

3.เว็บจะโชว์คำศัพท์ที่คล้องจองกัน โดยเรียงจากคำ 2, 3, 4… พยางค์ไปตามลำดับ ขอให้สังเกตว่าคำที่ตัวเน้นหนา จะเป็นศัพท์ที่เจอบ่อยมากกว่าตัวบาง

4.ใช้วิธีเดิม คือ ถ้าต้องการรู้คำใด ก็นึกหรือเดาซะก่อน และจึง คลิกที่คำนั้น(ถ้าจะให้สะดวกเพื่อจะได้ close ง่ายตอนเลิกดู- - ก็คลิกขวาที่คำนั้น & คลิกซ้าย Open in New Window หรือ Open in New Tab)

สิ่งที่น่าสนใจก็คือ คำแปลศัพท์ที่ให้ไว้จำนวนไม่น้อยมีตัวอย่างประโยคง่าย ๆ ให้ศึกษาด้วย

ลองเล่นดูนะครับ ศัพท์ที่เรียงตามความยาว หรือเรียงตามจำนวนพยางค์

พิพัฒน์
GemTriple@gmail.com

ไม่มีความคิดเห็น: