วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2553

[1602] เรียนภาษาอังกฤษกับ Bangkok Post และ BBC

สวัสดีครับ
ผมชอบเรียนภาษาอังกฤษกับเว็บสื่อมวลชน เพราะ
1.ได้รับความรู้และความเพลิดเพลินจากเหตุการณ์ปัจจุบัน และวิทยาการต่าง ๆ และมีเนื้อหาใหม่ ๆ ทุกวัน
2.ใช้ศัพท์และสำนวนภาษาร่วมสมัย
3.มีเนื้อหาให้ฝึกได้ทั้ง 4 ด้านคือ ฟัง พูด อ่าน เขียน


ซึ่งมี 2 เว็บที่ผมเห็นว่าดีที่สุด คือ Bangkok Post และ BBC เพราะว่า
1.เขาออกแบบเนื้อหาให้เหมาะสมและง่ายกับผู้เรียน ซึ่งสามารถเลือกเรียนได้ตามที่เหมาะสมกับตัวเอง
2.มีคำอธิบายเนื้อเรื่อง ศัพท์ ไวยากรณ์ ฯลฯ ทำหน้าที่เหมือนครูสอนภาษาอังกฤษส่วนตัว เฉพาะเว็บ Bangkok Post Learning มีคำแปลศัพท์เป็นภาษาไทยให้ด้วย


เว็บที่ 1 Bangkok Post Learning
http://www.bangkokpost.com/learning

มี 8 หัวข้อให้ท่านเลือกเรียน คือ
Learning from news
Easier stuff
For teachers
Learning together
Books
Education features
Vocabulary
Vocabulary glossary

สำหรับ Bangkok Post มี Multimedia อีก 3 ประเภท ที่น่าสนใจ คือ
photo
video
panorama

สิ่งที่อาจเป็นข้อจำกัดอยู่บ้างก็คือ Search ที่เว็บ Bangkok Post ให้ไว้ มันค้นหา bangkokpost.com ทั้งเว็บ ไม่ได้ค้นเฉพาะ bangkokpost.com/learning

เพราะฉะนั้น ถ้าเราต้องการให้ค้นจาก bangkokpost.com/learning ก็ให้ไปที่ http://www.google.com/ และพิมพ์คำค้น และต่อด้วย site:http://www.bangkokpost.com/learning

เช่น ถ้าเราต้องการหาตัวอย่างการใช้คำศัพท์ต่อไปนี้ในเนื้อข่าวในส่วนของ Bangkok Post Learning ก็พิมพ์ลงไปดังตัวอย่างข้างล่างนี้
cabinet site:http://www.bangkokpost.com/learning
เมื่อเข้าไปแล้ว ให้คลิกที่คำว่า Cached เพื่อจะได้เห็นคำที่ต้องการหาไฮไลต์ด้วยสีเหลือง

ตัวอย่างอื่น ๆ
constitution site:http://www.bangkokpost.com/learning

parliament site:http://www.bangkokpost.com/learning

flood site:http://www.bangkokpost.com/learning

สำหรับคำบางคำ เช่น rural อาจไม่มีตัวอย่างใน bangkokpost.com/learning หรือมีน้อย
เช่น rural site:http://www.bangkokpost.com/learning

กรณีเช่นนี้ ก็ให้ค้นจาก bangkokpost.com
เช่น rural site:http://www.bangkokpost.com

เว็บที่ 2
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/
สำหรับการ Search หาประโยคตัวอย่างในเว็บ BBC Learning English จะไม่มีปัญหาข้างต้นนี้เลย เพราะเมื่อเราพิมพ์คำค้นลงไป มันจะแจ้งเลยว่า เราต้องการดูผลจากไหน ใน 3 แหล่งนี้ คือ
Results from Learning English
Results from all of the BBC
Results from BBC News

เช่น คำว่า rural
เมื่อคลิกลิงค์เพิ่อไปยังหน้านั้น ให้กด Control + F และพิมพ์คำค้นคำนั้น จะได้ไม่ต้องเสียเวลาหาว่ามันอยู่บรรทัดไหน

คำแนะนำในวันนี้อาจจะห้วนไปสักนิด แต่ขอให้ลองทำตามที่ผมแนะนำไปเรื่อย ๆ เถอะครับ ก็จะเห็นว่า ทั้ง Bangkok Post Learning และ BBC Learning English มีประโยชน์ต่อการเรียนภาษาอังกฤษจริง ๆ

พิพัฒน์
GemTriple@gmail.com

ไม่มีความคิดเห็น: