วันอาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2553

[1600] เว็บการศึกษาเพื่อคนพิการทางสายตา

สวัสดีครับ
วันก่อนผมเขียนเรื่อง
[1590] ฟังอ่านข่าวหนังสือพิมพ์ภาษาไทย
ก็ได้รับการแจ้งกลับจากคุณปาลิดา ชัยปรีดาพร ชมรมผู้ปกครองแอล.ดี.ชลบุรีซึ่งมีบุตรเป็นแอลดี (Learning Disabilities/ Disorder ) ว่าหนังสือเสียงเป็นประโยชน์ต่อคนที่เป็นแอลดี โดยบอกว่า แอลดี เป็นอาการที่สมองแปลผลจากภาพที่ตาเห็น แตกต่างจากคนทั่วไป เช่น ไม่สามารถแยก ก ถ ภ หรือ ค ต ด หรือ ฎ ฎ ส่วนอังกฤษ m n v y w เป็นต้น ฉะนั้นจะมีปัญหาในการอ่าน การเขียน วิธีที่ดีที่สุดคือเสียง การเรียนการสอนก็เช่นกัน

ผมเลยได้คิดว่านอกจากเว็บ audiobook หลายเว็บที่ได้แนะนำในบล็อกนี้ ผมน่าจะหาเว็บที่มีสื่อเพื่อการศึกษาสำหรับคนพิการด้านการมองเห็นให้ด้วย โดยขอเป็นภาษาไทยก่อน และก็ได้มาข้างล่างนี้ หากท่านใดทราบเว็บไซต์ทำนองนี้กรุณาแจ้งด้วยนะครับจะได้เป็นประโยชน์ร่วมกัน

เมื่อเข้าไปสำรวจเว็บไซต์ก่อนจะแนะนำท่านผู้อ่าน ผมจึงได้รู้ว่า ผมเองรู้เรื่องราวเกี่ยวกับคนพิการน้อยเกินไป คนพิการซึ่งอยู่ร่วมกับเราบนแผ่นดินนี้ เว็บเหล่านี้นอกจากเพื่อคนพิการแล้วยังเพื่อคนที่ไม่พิการด้วยครับ

เว็บที่ 1: ศูนย์สื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ
ลิงค์รวม
หนังสือเสียง
วีดิทัศน์

เว็บที่ 2 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
หนังสือเสียงสำหรับคนพิการทางตา - Daisy Book

เว็บที่ 3 สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ
-คลังสื่อและผลงาน
-หนังสือเสียง
-ชุดประสบการณ์ VCD
(เมื่อเข้าไปแล้ว คลิกที่ รับชมไฟล์)
-หนังสั้นความพิการ
(เมื่อเข้าไปแล้ว คลิกที่ รับชมไฟล์)
-จุลสาร น้อยก็หนึ่ง
(เมื่อเข้าไปแล้ว คลิกที่ปุ่มใต้คำว่า ดาวน์โหลด ซึ่งอยู่ด้านล่างของหน้า)
-จดหมายข่าวการเมืองเรื่องคนพิการ
(เมื่อเข้าไปแล้ว คลิกที่ปุ่มใต้คำว่า ดาวน์โหลด ซึ่งอยู่ด้านล่างของหน้า)
-หนังสือแนะนำ
ไม่มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

เว็บที่ 4 มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
แผนผังเว็บไซต์

พิพัฒน์
GemTriple@gmail.com

ไม่มีความคิดเห็น: