วันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2555

คลิกดูสารบัญหัวข้อที่ 2201-2300********** 
**********
[2270]ชมวีดิโอเพลงที่ชอบมากมายได้ที่ uwall.tv
[2269] เรียนภาษาอังกฤษกับเว็บ เครือ Bangkok Post
******** 
********  
[2245] แนะนำ 2 โปรแกรมช่วยจำศัพท์ โดย อ.ยุทธนา
[2240]ชมวีดิโอ หน่วยงานสังกัด องค์การสหประชาชาติ
[2238] เล่นเกม Scrabble Online
[2237] เล่น Spelling Bee
[2233] รวมดิกชันนารี เทคนิค online


[2209] แนะนำ/ดาวน์โหลดดิก Longman ไว้ อ่าน, ทบทวน,...


1 ความคิดเห็น:

รักษ์ภาษาไทย กล่าวว่า...

To learn English by Math is very interesting for children and adults : for example one plus nine
equals ten, five minus three equals two, three
multiplied by seven equals twenty - one, eight
divided by two equals four, five is greater than
four, six is less than twelve. If there is someone interested in this, please go to http://www.math4children.com/index.html, http://arithmeticforkids.com/index.html. There are many printable worksheets for printing. All of them are free. Thank you Mr. Pipat for a good blog.