วันจันทร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2555

[2194]อ่านคำพูด-ความคิด ของ อองซาน ซูจี

สวัสดีครับ
ท่านเพียงเข้าไปที่ google.com และพิมพ์คำว่า aung san suu kyi quotes ลงไป Google ก็จะจัด คำพูด ซึ่งแสดงถึง ความคิด ของ อองซาน ซูจี มาให้ท่านอ่าน

ผมไม่มีเวลาเลยครับที่จะแปลเป็นภาษาไทย ขอนำมาลงเป็นภาษาอังกฤษแล้วกันครับ ดังตัวอย่างข้างล่างนี้
Human beings the world over need freedom and security that they may be able to realize their full potential.
Aung San Suu Kyi

I think I should be active politically. Because I look upon myself as a politician. That's not a dirty work you know. Some people think that there are something wrong with politicians. Of course, something wrong with some politicians.
Aung San Suu Kyi

It is often in the name of cultural integrity as well as social stability and national security that democratic reforms based on human rights are resisted by authoritarian governments.
Aung San Suu Kyi

Peace as a goal is an ideal which will not be contested by any government or nation, not even the most belligerent.
Aung San Suu Kyi

The democracy process provides for political and social change without violence.
Aung San Suu Kyi

The history of the world shows that peoples and societies do not have to pass through a fixed series of stages in the course of development.
Aung San Suu Kyi

The struggle for democracy and human rights in Burma is a struggle for life and dignity. It is a struggle that encompasses our political, social and economic aspirations.
Aung San Suu Kyi

The value systems of those with access to power and of those far removed from such access cannot be the same. The viewpoint of the privileged is unlike that of the underprivileged.
Aung San Suu Kyi

 

A more significant phase should mean serious political dialogue.
Daw Aung San Suu Kyi

Confidence-building is not something that can go on forever. If it goes on forever then it becomes counterproductive.
Daw Aung San Suu Kyi

I don't want Burma to be a basket case forever.
Daw Aung San Suu Kyi

I have been free for more than a month. Some people may think that that is long enough. Others may think that that is not quite long enough.
Daw Aung San Suu Kyi

I saw many aspects of the country which I needed to see in order that I might know what we need to do.
Daw Aung San Suu Kyi

I was surprised by the response of young people because there is a perception that those younger than the 1988 generation are not interested in politics.
Daw Aung San Suu Kyi

Once serious political dialogue has begun, the international community can assume that we have achieved genuine progress along the road to real democratisation.
Daw Aung San Suu Kyi

Sanctions and boycotts would be tied to serious political dialogue.
Daw Aung San Suu Kyi

There is so much that we need to do for our country. I don't think that we can afford to wait.
Daw Aung San Suu Kyi

We always think that everybody can do a little bit more, if not a lot more.
Daw Aung San Suu Kyi

We are not out to boast that there is so much percentage of growth per year. Our real concern is how it affects the lives of people, the future of our country.
Daw Aung San Suu Kyi

We want to empower our people; we want to strengthen them; we want to provide them with the kind of qualifications that will enable them to build up their own country themselves.
Daw Aung San Suu Kyi

We will not change in matters of policy until such time as dialogue has begun.
Daw Aung San Suu Kyi

Whatever help we may want from the international community now or in the future, we want to make sure that this help is tailored to help our people to help themselves.
Daw Aung San Suu Kyi

When we think of the state of the economy, we are not thinking in terms of money flow. We are thinking in terms of the effect on everyday lives of people.
Daw Aung San Suu Kyi


 

“In societies where men are truly confident of their own worth, women are not merely tolerated but valued."

(From a speech read on video on August 31, 1995 before the NGO Forum on Women, Beijing, China)”
Aung San Suu Kyi

“Within a system which denies the existence of basic human rights, fear tends to be the order of the day. Fear of imprisonment, fear of torture, fear of death, fear of losing friends, family, property or means of livelihood, fear of poverty, fear of isolation, fear of failure. A most insidious form of fear is that which masquerades as common sense or even wisdom, condemning as foolish, reckless, insignificant or futile the small, daily acts of courage which help to preserve man's self-respect and inherent human dignity. It is not easy for a people conditioned by fear under the iron rule of the principle that might is right to free themselves from the enervating miasma of fear. Yet even under the most crushing state machinery courage rises up again and again, for fear is not the natural state of civilized man.”
Aung San Suu Kyi, Freedom from Fear

“If you're feeling helpless, help someone. ”
Aung San Suu Kyi

“It is not power that corrupts but fear. Fear of losing power corrupts those who wield it and fear of the scourge of power corrupts those who are subject to it.”
Aung San Suu Kyi, Freedom from Fear

“The only real prison is fear, and the only real freedom is freedom from fear”
Aung San Suu Kyi

“You should never let your fears prevent you from doing what you know is right.”
Aung San Suu Kyi

“It is not power that corrupts but fear.”
Aung San Suu Kyi


“Fear is a habit; I am not afraid.”
Aung San Suu Kyi

“To view the opposition as dangerous is to misunderstand the basic concepts of democracy. To oppress the opposition is to assault the very foundation of democracy.”
Aung San Suu Kyi, Letters from Burma politics

“We will surely get to our destination if we join hands.”
Aung San Suu Kyi

“I don't believe in people just hoping. We work for what we want. I always say that one has no right to hope without
endeavor, so we work to try and bring about the situation that is necessary for the country, and we are confident that we will get to the negotiation table at one time or another.”
Aung San Suu Kyi

“The search for scapegoats is essentially an abnegation of responsibility: it indicates an inability to assess honestly and intelligently the true nature of the problems which lie at the root of social and economic difficulties and a lack of resolve in grappling with them.”
Aung San Suu Kyi, Freedom from Fear

“Saints, it has been said, are the sinners who go on trying. So free men and women are the oppressed who go on trying and who in the process make themselves fit to bear the responsibilities and uphold the disciplines which will maintain a free society.”
Aung San Suu Kyi

“Some of the most relaxing weekends I have ever enjoyed were those I spent quietly with a sense of all work to date completed, and an absorbing mystery.”
Aung San Suu Kyi, Letters from Burma

“Government leaders are amazing. So often it seems they are the last to know what the people want.”
Aung San Suu Kyi


“There is a special charm to journeys undertaken before daybreak in hot lands: the air is soft and cool and the coming of dawn reveals a landscape fresh from the night dew.”
Aung San Suu Kyi, Letters from Burma

พิพัฒน์ 
www.facebook.com/e4thai 
www.facebook.com/EnglishforThai 
e4thai@live.com

ไม่มีความคิดเห็น: