วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2555

[2196]ยูเอ็นจัดอันดับความสุขประเทศทั่วโลก เดนมาร์กแชมป์-ไทยคว้าที่ 52
สวัสดีครับ
ยูเอ็นจัดอันดับความสุขประเทศทั่วโลก เดนมาร์กแชมป์-ไทยคว้าที่ 52
อ่านที่นี่ครับ

ข่าวเดียวกัน แต่เป็นภาษาอังกฤษ อ่านที่นี่ครับ

ท่านลองอ่านเนื้อข่าวที่น่าสนใจ 2 ย่อหน้านี้ดูซีครับ
It's not hard to notice that the unhappiest countries are also some of the poorest.The four happiest countries have incomes that are 40 times higher than the four unhappiest countries, the report said. People can also expect to live 28 years longer in the happiest nations.
But economic growth doesn't necessarily drive up happiness, the report found. For instance, U.S. incomes have grown dramatically since the 1960s, yet average happiness hasn't changed, past research has found. Freedom and trust in government are also big factors in happiness, the report said.

ดาวน์โหลดเอกสารภาษาอังกฤษฉบับสมบูรณ์

พิพัฒน์

ไม่มีความคิดเห็น: