วันศุกร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554

[1980] เกร็ดธรรมะ - แก่นธรรมะ

สวัสดีครับ
ผมได้รับไฟล์หนังสือธรรมะเล่มหนึ่ง มีเนื้อหารวบรวมข้อเขียนดี ๆ จากผลงานของหลายท่าน ท่านลองอ่านสารบัญ 3 หน้านี้ดูก่อนก็ได้ครับ

คลิก, และจึงคลิกอีกครั้ง เพื่อขยายขนาดของหน้า
คลิก, และจึงคลิกอีกครั้ง เพื่อขยายขนาดของหน้า
คลิก, และจึงคลิกอีกครั้ง เพื่อขยายขนาดของหน้า
คลิก, และจึงคลิกอีกครั้ง เพื่อขยายขนาดของหน้า

เกร็ดธรรมะสั้น ๆ ในหนังสือเล่มนี้ เมื่อมองเห็นและนำมาใช้ประโยชน์ได้ ก็คือแก่นธรรมะที่ทีค่ายิ่ง 

ถ้ารู้สึกชอบใจก็ดาวน์โหลดไปอ่านได้เลยครับ

พิพัฒน์
www.facebook.com/e4thai
e4thai@live.com 

ไม่มีความคิดเห็น: