วันศุกร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2554

[1953] ดิก อังกฤษ – ไทย + encyclopedia

สวัสดีครับ
ผมอยากได้ดิกชันนารีที่แสดงผลหลาย ๆ อย่างไว้ด้วยกัน ในการพิมพ์ค้นคราวเดียว คือ

1.เป็นดิก อังกฤษ – ไทย
2.เป็นดิก ไทย – อังกฤษ
3.เป็นดิก อังกฤษ – อังกฤษ
4.มีประโยคตัวอย่างภาษาอังกฤษ (ไม่มากก็น้อย)
5.มี encyclopedia (Wikipedia) สามารถพิมพ์ค้น คำเฉพาะ ได้ เช่น ชื่อสถานที่ ชื่อคน เป็นต้น

ดิกที่มีอย่างที่ผมอยากได้ข้างบน คือเว็บข้างล่างนี้ครับ
 http://www.babylon.com/define/122/English-Thai-Dictionary.html


พิพัฒน์
www.facebook.com/e4thai
e4thai@live.com

ไม่มีความคิดเห็น: