วันพุธที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2554

ขอลางาน 16-19 กันยา 54

สวัสดีครับ
ผมขอลางาน 4 วันครับ
ไปพม่า 16 - 19 กันยา 54
พิพัฒน์

ไม่มีความคิดเห็น: