วันพุธที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2554

[1970] ฝึกอ่าน-ฟัง-พูด ประโยคสนทนา มากมายที่นี่

สวัสดีครับ
การจะพูดภาษาอังกฤษได้  ต้องให้ภาษาอังกฤษผ่านอวัยวะทั้ง   3คือ
1.ผ่านปากด้วยการฝึกพูด
2.ผ่านหูด้วยการฝึกฟัง
3.ผ่านตาด้วยการฝึกอ่าน
และถ้าจะให้แน่นยิ่งขึ้น ก็เติมอีกข้อหนึ่ง คือ
4.ผ่านมือด้วยการฝึกเขียน

การฝึกเฉพาะข้อ 1  แต่ไม่ฝึกข้อ 2 และ 3 ไปด้วยกัน จะเป็นการยากที่จะทำให้พูดได้ดี เพราะฉะนั้นต้องฝึกพูดด้วยปาก ด้วยหู ด้วยตา ให้ครบถ้วน

เว็บข้างล่างนี้ มีมากกว่า 3,000  วลีและประโยคสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ ให้ท่านได้ฝึกครบถ้วนทั้งการอ่าน - พูด – ฟัง 

เชิญฝึกได้อย่างเต็มที่เลยครับ...

http://www.speakenglish.co.uk/phrases/?lang=th 
คลิกประโยคภาษาอังกฤษที่ต้องการฟัง

100 บทเรียน   |   1000 วลีที่ใช้บ่อย   |   1500 คำศัพท์ที่ใช้บ่อย   | 
มีให้เลือกคลิกฟังความเร็วช้า, ปกติ 
***********

ส่วนเว็บข้างล่างนี้ ไม่มีปุ่มให้คลิกฟัง แต่ท่านก็ยังสามารถฝึกอ่าน (มี คำแปลภาษาไทยให้ด้วย ) และฝึกพูดออกเสียงได้
เชิญครับ...
  
  
1-2-3-4-5-6-7-8-9 - 10
คําและสํานวนประโยคภาษาอังกฤษ ที่จําเป็นสำหรับนักเรียนและครูอาชีวศึกษา

ภาษาอังกฤษสำหรับการเดินทางและการท่องเที่ยว


ภาษาอังกฤษสำหรับการเดินทางท่องเที่ยว - 10 ประโยคที่มีประโยชน์ที่สุด

50 ประโยคคำถามพื้นฐานในภาษาอังกฤษ


พิพัฒน์
e4thai@live.com

ไม่มีความคิดเห็น: