วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2553

[1398] เล่นเกมเรียงคำเป็นประโยค (sentence builder)

สวัสดีครับ
ไปที่เว็บนี้
http://wordtiles.com/sentencebuilder.html
เพื่อเล่นเกมง่าย ๆ โดยการเรียงคำที่เขาให้มาเป็นประโยคที่สมบูรณ์

-ใช้เมาส์ลากคำทีละคำนำไปเรียงที่แถบสีเข้ม ถ้าเรียงถูกต้องครบถ้วนจะได้ยินคำว่า Good job, เราต้องเรียงจนถูกต้องและได้ยิน Good job เขาจึงจะมีคำกลุ่มใหม่มาให้เราเรียงเป็นประโยคเล่นต่อไปเรื่อย ๆ

-ถ้าต้องการเล่นแข่งกับเวลาก็ติ๊กที่หน้า Play against the clock เราจะมีเวลา 10 วินาทีต่อ 1 ประโยค

-ถ้าต้องการให้เขาสุ่มประโยคมาให้เล่น ก็ติ๊กหน้า Randomize

พิพัฒน์
GemTriple@gmail.com

ไม่มีความคิดเห็น: