วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

[1254] เว็บสำหรับผู้รับผิดชอบทดสอบภ.อังกฤษพนักงาน

สวัสดีครับ
การทดสอบระดับทักษะภาษาอังกฤษพนักงานในองค์กรมีประโยชน์หลายอย่าง เช่น
1.ช่วยให้พนักงานทราบระดับทักษะภาษาอังกฤษด้านต่าง ๆ ของตัวเอง และเกิดแรงจูงใจที่จะพัฒนาให้ดีขึ้น
2.แผนกที่รับผิดชอบการพัฒนาบุคลากรสามารถนำผลการทดสอบไปวางแผนการฝึกอบรมหรือพัฒนาได้อย่างสอดคล้องกับความเป็นจริง
3.ผลการทดสอบสามารถใช้เป็นเกณฑ์หนึ่งในการพิจารณารางวัลหรือการแต่งตั้งโยกย้าย

นอกจากนี้ การทดสอบภาษาอังกฤษอาจจะเป็นเกณฑ์หนึ่งในการรับบุคคลเข้าเป็นพนักงานทั้งประจำและชั่วคราว

การจัดทำระบบข้อสอบและการดำเนินการทดสอบระดับทักษะภาษาอังกฤษอย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพเป็นงานที่ต้องลงทุนและใช้เวลามากพอสมควร ซึ่งบางหน่วยงานอาจจะไม่มีงบประมาณมากเพียงพอเพื่อการนี้ ขณะที่นั่งพิมพ์อยู่นี้ผมกำลังคิดว่า ถ้าเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ในหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนก็ตาม ณ วันนี้ถูกมอบหมายให้ทดสอบระดับทักษะภาษาอังกฤษของพนักงาน เช่น สัก 30 คนเพื่อคัดเลือกคนที่เหมาะสมหรือเก่งที่สุดรับทุนไปศึกษาอบรมหรือดูงานในต่างประเทศสัก 5 คน

ถ้าไม่มีข้อสอบอยู่ในมือจะไปหาข้อสอบจากที่ไหน

ผมได้รวบรวมบางเว็บข้างล่างนี้ที่คิดว่าน่าจะพอนำเอาไปปรับใช้เพื่อการนี้ได้ บางเว็บมีขนาดใหญ่มากและเนื้อหาดี ๆ ของข้อสอบซุกซ่อนอยู่ข้างใน ถ้าดูไม่ทั่วถึงก็อาจจะหาไม่พบ ลองเข้าไปดูก่อนซีครับ

อย่างไรก็ตาม ท่านผู้อ่านทุกท่านสามารถ train ตัวเองจาก test ข้างล่างนี้ได้อย่างสบาย ๆ ครับ
-http://www.engtest.net/engtestonline/Website_Register.do
-http://eleaston.com/test-your-english.html
-http://eolf.univ-fcomte.fr/index.php?page=online-tests
-http://www.english-test.net/
-http://www.englishenglish.com/englishtest.htm
-http://www.english.language.webpark.pl/test.htm
(หรือ http://www.world-english.org/test.htm)
-http://secure.vec.bc.ca/vec/online-test.cfm

ศึกษาเพิ่มเติม คลิก

มีเรื่องที่ขอแนะนำเพิ่มเติมดังนี้ ครับ
1.ถ้าต้องการวัดหลายทักษะ เช่น การอ่าน การฟัง การเขียน อาจจะต้องดึงข้อสอบมาจากหลายเว็บ
2.ท่านสามารถดูดเสียงข้อสอบจากเว็บโดยอ่านคำแนะนำวิธีการดูดเสียง mp3 ที่ลิงค์นี้ คลิก
3.หลายเว็บต้องลงทะเบียนก่อนจึงจะสามารถใช้งานเว็บของเขาได้
4.ข้อสอบต้องไม่เฉลย และห้ามนำหรือคัดลอกข้อสอบออกนอกห้องสอบ

พิพัฒน์
GemTriple@gmail.com

ไม่มีความคิดเห็น: