วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

[1250]อ่านและฟัง “กามนิต” ไทยและอังกฤษ ฉบับสมบูรณ์

สวัสดีครับ
หลังจากที่รอมานาน วันนี้มีท่านผู้อ่านแนะนำมา จึงได้ไฟล์เรื่อง "กามนิต วาสิฏฐี" ครบถ้วน ทั้งสำหรับอ่าน และฟัง ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ดังนี้ครับ (ขอขอบคุณท่านผู้อ่านที่แนะนำมาเป็นอย่างมากครับ)

A. หนังสือ "กามนิต วาสิฏฐี" ภาษาไทย
[1]
คลิกดาวน์โหลด
"กามนิต วาสิฏฐี" ภาคบนดิน
"กามนิต วาสิฏฐี" ภาคสวรรค์
"กามนิต วาสิฏฐี" ภาคบนดิน+ภาคสวรรค์ kamanita.chm

[2] อ่าน "กามนิต วาสิฏฐี" online
1 - 2 - 3 - 4 - 5

[3] ฟังเสียงอ่านหนังสือ "กามนิต วาสิฏฐี" ทั้งเล่ม
http://www.dhammathai.org/sounds/kamanit.php

B. หนังสือ"กามนิต วาสิฏฐี" ภาษาอังกฤษ
-ดาวน์โหลดไฟล์ doc คลิก
-ดาวน์โหลด ไฟล์ pdf +ไฟล์ mp3 ทั้งเล่ม 103 MB คลิก
-ดาวน์โหลดไฟล์ mp3 ย่อย ๆ
บทที่ 1-6 - บทที่ 7-12 - บทที่ 13-17 - บทที่ 18-23
บทที่ 24-31 - บทที่ 32-36 - บทที่ 37-42 - บทที่ 43-45

* * * * *

แนะนำเกี่ยวกับ "กามนิต วาสิฏฐี" ที่เขียนไว้ก่อนหน้านี้
[325] อ่าน ‘กามนิต’ ภาษาไทยเทียบภาษาอังกฤษ
[427]ดาวน์โหลด‘กามนิต’(ไทย+เยอรมัน+ฝรั่งเศส) + mp3

พิพัฒน์
GemTriple@gmail.com

ไม่มีความคิดเห็น: