วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

[1245] รวมเว็บเรียนภาษาอังกฤษที่ขอแนะนำเป็นพิเศษ

สวัสดีครับ
เว็บเรียนภาษาอังกฤษข้างล่างนี้ มีทั้งง่าย – ยาก ปนกัน ผมขอกล่าวสั้น ๆ ว่า อยากให้ท่านลองเข้าไปดู เชื่อว่าจะมีหลายเว็บที่ท่านชอบ, ลูกหลานของท่านชอบ, ลูกศิษย์ของท่านชอบ เขารวมรวมมาจากหลายที่แต่ก็เป็นเว็บคุณภาพดีทั้งนั้น

ท่านสามารถพัฒนาภาษาอังกฤษได้ทุกทักษะอย่างสนุกสนานจากเว็บเหล่านี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะการฟัง-การพูด ซึ่งเป็นทักษะการเรียนภาษาที่เป็นธรรมชาติ แต่คนไทยค่อนข้างขาดแคลนจากโรงเรียน

***ขอแนะนำให้ทำ Favorite ไว้เลยครับ***
listening/all levels 1
listening/all levels 2
songs for children
songs school
English songs for kids
lower intermediate listenings
listening/practical English conversations

ศึกษาเพิ่มเติม:
http://www.agendaweb.org/index.php

พิพัฒน์
GemTriple@gmail.com

ไม่มีความคิดเห็น: