วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

[1232] นำธรรมะของ “หลวงพ่อชา” จากงานทอดกฐินมาฝาก

สวัสดีครับ
เมื่อวานนี้ (31 ตุลาคม 2552) ผมไปร่วมงานทอดกฐินที่วัดตักศิลาย่าโม อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ท่านพระอาจารย์ที่วัดได้ให้ mp3 ประวัติ และ ธรรมะ ของหลวงพ่อชา จึงขอนำมาฝากครับ

ประวัติ หลวงพ่อชา
001_ประวัติหลวงพ่อชา สุภทฺโท
002_ประวัติหลวงพ่อชา สุภทฺโท
003_ประวัติหลวงพ่อชา สุภทฺโท
004_ประวัติหลวงพ่อชา สุภทฺโท
005_ประวัติหลวงพ่อชา สุภทฺโท
006_ประวัติหลวงพ่อชา สุภทฺโท
007_ประวัติหลวงพ่อชา สุภทฺโท
008_ประวัติหลวงพ่อชา สุภทฺโท
009_ประวัติหลวงพ่อชา สุภทฺโท
010_ประวัติหลวงพ่อชา สุภทฺโท
011_ประวัติหลวงพ่อชา สุภทฺโท
012_ประวัติหลวงพ่อชา สุภทฺโท
013_ประวัติหลวงพ่อชา สุภทฺโท
014_ประวัติหลวงพ่อชา สุภทฺโท
015_ประวัติหลวงพ่อชา สุภทฺโท
016_ประวัติหลวงพ่อชา สุภทฺโท
017_ประวัติหลวงพ่อชา สุภทฺโท
018_ประวัติหลวงพ่อชา สุภทฺโท
019_ประวัติหลวงพ่อชา สุภทฺโท
020_ประวัติหลวงพ่อชา สุภทฺโท
021_ประวัติหลวงพ่อชา สุภทฺโท
022_ประวัติหลวงพ่อชา สุภทฺโท
023_ประวัติหลวงพ่อชา สุภทฺโท
024_ประวัติหลวงพ่อชา สุภทฺโท
025_ประวัติหลวงพ่อชา สุภทฺโท
026_ประวัติหลวงพ่อชา สุภทฺโท
027_ประวัติหลวงพ่อชา สุภทฺโท
028_ประวัติหลวงพ่อชา สุภทฺโท

ธรรมะ หลวงพ่อชา
029_2-05.เทศนาในงานทอดกฐิน สาขาที่ 28 -เรื่องจิตนั้น สำคัญมาก
030_2-06.เทศนาในงานทอดกฐิน สาขาที่ 28 -พิจารณาให้เกิดปัญญาเถิด
031_3-02.อบรมพระนิสิตจุฬา รามคำแหง สาขาที่ 8-การบรรลุธรรม
032_3-03.อบรมพระนิสิตจุฬา รามคำแหง สาขาที่ 8-ธรรมะคืออะไร
033_4-01.อ่านใจธรรมชาติ-ความอยาก
034_4-02.อ่านใจธรรมชาติ-การปฏิบัติ ต้องทำไปเรื่อยๆ
035_4-03.อ่านใจธรรมชาติ-พิจารณากาย
036_4-04.อ่านใจธรรมชาติ-โพชฌงค์ 7,ปริยัติ ปฏิบัติ
037_4-05.อ่านใจธรรมชาติ-สติ กับ ปัญญา
038_4-06.อ่านใจธรรมชาติ-วิปัสสนากับจิต
039_4-07.อ่านใจธรรมชาติ-อารมณ์กรรมฐาน
040_4-08.อ่านใจธรรมชาติ-ทุกข์ในการยึดมั่น
041_4-47-หลวงปู่ชา- (กุญแจภาวนา)
042_6-03.น้ำไหลนิ่ง-พิจารณารูป นาม
043_6-49-หลวงปู่ชา- (โทษกามคุณ)
044_8-04.หัวใจพุทธศานา-ทำบุญต้องละบาป
045_9-03.อบรมพระภิกษุ สามเณร วัดบูรพาราม-พิจารณาดูอารมณ์
046_11-05.สมาธิภาวนา ที่พุทธสมาคม-การปฏิบัติที่ถูกต้อง
047_11-06.สมาธิภาวนา ที่พุทธสมาคม-การกำจัดกิเลส
048_11-07.สมาธิภาวนา ที่พุทธสมาคม-ศีล 5
049_11-54-หลวงปู่ชา-(มันไม่แน่)
050_12-02.ปัจจุบันธรรม-บุญ กุศล กับพระพุทธศาสนา
051_13-08.เทศนาวันพระ-ศีล อยู่ที่การกระทำ
052_15-05.หลุดพ้นด้วยปัญญา-ทิฐิ มานะ
053_16-04.ธรรมในวินัย-สงสัย , พิจารณา
054_16-05.ธรรมในวินัย-พระวินัย
055_16-06.ธรรมในวินัย-เป็นยา หรือ อาหาร
056_18-02.เทศนาอบรมพระ-เณร 4 ส.ค.24-น้ำไหลนิ่ง
057_18-06.เทศนาอบรมพระ-เณร 4 ส.ค.24-การปฏิบัติให้ดูจิต
058_18-07.เทศนาอบรมพระ-เณร 4 ส.ค.24-ศีล สมาธิ ปัญญา
059_18-08.เทศนาอบรมพระ-เณร 4 ส.ค.24-พิจารณาเห็นทุกข์
060_29-06.ธรรมาวุธ-วินัยพระ
061_39-01.วันอุโบสถศีล-สมาทานศีล
062_41-02.สมาธิจิต-วิธีทำสมาธิ
063_42-03.แสวงบุญ ละบาป-วิบากกรรม
064_42-04.แสวงบุญ ละบาป-ฝึกดูจิต
065_44-03.ศรัทธา กับปัญญา-ศรัทธา ที่ผิดวินัย
066_46-02.ธรรมะคือธรรมชาติ-กาย กับใจ
067_46-03.ธรรมะคือธรรมชาติ-กรรมฐาน
068_46-04.ธรรมะคือธรรมชาติ-ไม่ยึดมั่นถือมั่น
069_50-03.ความสงบอยู่ที่ไหน-ธรรมเกิดเพราะเหตุ
070_50-04.ความสงบอยู่ที่ไหน-การปฏิบัติ
071_17.เล่าเรื่องพระพุทธเจ้า
072_034.ให้เราเข้าใจในการปฏิบัติ
073_036.ตั้งใจฟังจากนี้
074_เหตุไม่ไป
075_มุมอันประเสริฐ

พิพัฒน์
GemTriple@gmail.com

5 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

อนุโมทนาบุญด้วยครับ! นายระยอง

นัครินทร์ กล่าวว่า...

แนะนำ web โหลดธรรมะดีๆที่
http://www.cddhamma.net/AllCD/Main.htm

pipat - blogger กล่าวว่า...

แนะนำไว้แล้วที่นี่ครับ:
http://freeenglishstudy.blogspot.com/2007/05/blog-post.html

แนะนำเว็บธรรมะน่าศึกษา:
http://www.cddhamma.net/FanClub.htm

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขอบคุณครับผมสนใจธรรมะเหมือนกัน จะเก็บไว้ฟังในโอกาสต่อๆไป เจริญ เจริญ ครับ

pae กล่าวว่า...

สาธุ..สาธุ...สาธุ..