วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

[1236] แนะนำวีดิโอสอน pronunciation จาก BBC

รวม 4 ชุดการเรียนภาษาอังกฤษซึ่งผลิดโดย BBC
- Follow Me!
- 6 Minute English
- Pronunciation Tips
- English for You

ขอบคุณคุณ พิทยากร ถนอมมาก เป็นอย่างมากครับที่แนะนำเว็บ
* * * * *
สวัสดีครับ
วันนี้ผมขอแนะนำวีดิโอ YouTube สอน Pronunciation ซึ่งจัดทำโดย BBC มีทั้งหมด 47 ตอน มีประโยชน์อย่างยิ่งครับ คลิกลิงค์นี้

หรือจะคลิกดูทีละคลิปข้างล่างนี้ก็ได้ครับ

Tips
Pronunciation Tips Introduction
Pronunciation Tips Voicing
Pronunciation Tips Sounds of English

Short Vowel Sound
Short Vowel Sound 01
Short Vowel Sound 02
Short Vowel Sound 03
Short Vowel Sound 04
Short Vowel Sound 05
Short Vowel Sound 06
Short Vowel Sound 07

Long Vowel Sound
Long Vowel Sound 01
Long Vowel Sound 02
Long Vowel Sound 03
Long Vowel Sound 04
Long Vowel Sound 05

Diphthongs (double vowel sounds)
Diphthongs (double vowel sounds) 01
Diphthongs (double vowel sounds) 02
Diphthongs (double vowel sounds) 03
Diphthongs (double vowel sounds) 04
Diphthongs (double vowel sounds) 05
Diphthongs (double vowel sounds) 06
Diphthongs (double vowel sounds) 07
Diphthongs (double vowel sounds) 08

Voiced Consonant Sound
Voiced Consonant Sound 01
Voiced Consonant Sound 02
Voiced Consonant Sound 03
Voiced Consonant Sound 04
Voiced Consonant Sound 05
Voiced Consonant Sound 06
Voiced Consonant Sound 07
Voiced Consonant Sound 08

Voiceless Consonant Sound
Voiceless Consonant Sound 01
Voiceless Consonant Sound 02
Voiceless Consonant Sound 03
Voiceless Consonant Sound 04
Voiceless Consonant Sound 05
Voiceless Consonant Sound 06
Voiceless Consonant Sound 07
Voiceless Consonant Sound 08

Other Consonant Sound
Other Consonant Sound 01
Other Consonant Sound 02
Other Consonant Sound 03
Other Consonant Sound 04
Other Consonant Sound 05
Other Consonant Sound 06
Other Consonant Sound 07
Other Consonant Sound 08

พิพัฒน์
GemTriple@gmail.com

ไม่มีความคิดเห็น: