วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2554

[1992] รวมทุก 'เว็บพระไตรปิฎก' ไทย+อังกฤษ

สวัสดีครับ
ผมได้รวบรวมเว็บ พระไตรปิฎก หรือ tipitaka  ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไว้ในหน้านี้  เชื่อว่าจะช่วยให้ท่านที่ต้องการศึกษาพระไตรปิฎกได้รับความสะดวก

ภาษาไทย (มีไฟล์ mp3 อ่านออกเสียงพระไตรปิฎกด้วยครับ –อ่านทั้งเล่ม เกือบทุกเล่ม)

ภาษาอังกฤษ
พิพัฒน์
e4thai@live.com

1 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

อนุโมทนาสาธุค่าา _/\_

ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่นำมาเผยเพร่ค่าา