วันพุธที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2554

[2012]แนะนำวีดิโอสอนภาษาอังกฤษระดับเริ่มต้น (englishpond.com)

สวัสดีครับ 
เว็บนี้มีหลายสิ่งให้คลิกเพื่อเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง
แต่ผมขอแนะนำลิงค์ข้างล่างนี้นี้เป็นพิเศษ เพราะมีวีดิโอกว่า 30 unit สอนภาษาอังกฤษ เหมือนเรียนกับฝรั่งที่หน้าคอมฯโดยไม่ต้องเสียเงิน
-ขอให้อ่านคำแนะนำในการศึกษาแต่ละ unit เพื่อให้ได้รับประสิทธิภาพสูงสุดจากการฝึก
เชิญครับ...

Kids& Beginner Course Lessons - Lessons by courses
Course 1 Lessons
Unit  intro – Alphabet & Phonics Resources. 
Aim: Teach letters of the alphabet
Aim: Teach basic greetings – Hello, Hi, Goodbye.
Aim: To teach kids how to say their names.
Aim: Teach kids how to say their age and  learn numbers 1 to 5.
Aim: Teach kids how to count from 1 to 10.
Aim: Teach kids how to describe things through colours.
Aim: Teach colours vocabulary
Aim: Teach colours through a colours songs
Aim: Teach kids names of fruits and how to express likes.
Aim: Teach kids parts of the body.
Aim: Teach kids how to express ability using simple action verbs.
 Course 2 Lessons
Unit  1 – Animals – Farms Animals. 
Aim: Teach students how to express preference by using vocabulary related to farm animals.
Aim: Teach words and expressions used when describing family.
Aim: To teach words and expressions related to classroom items.
Aim: Teach action verbs
Aim: Teach various shapes and adjectives to describe size.
Aim: Teach  singular and plurals of nouns and demonstrative pronouns.
Aim: Teach numbers 10 to 100 and pronunciation differences between long and short vowels.
Aim: Teach  words and expressions related to toys and to ask where things are.
Aim: Teach days of the week and some things we do weekly.
Aim: Teach students how to ask about the weather and describe it.
Aim: Teach students about the things we eat and express want
Course 3 Lessons
Unit  1 – Pets : Why do you like dogs?
Aim: Teach  names of pets and give a brief description of pets using personality adjectives.
Aim: Teach students how to tell the time and also how to talk about daily routines.
Aim: Teach students how to tell the time using quarter to/past/ Half past etc.
Aim: Teach students months of the year and how to tell dates using months and ordinal numbers.
Aim: To teach kids how to describe jobs using action verbs.
Aim: Students will learn how to describe actions in progress using the present progressive.
Aim: Teach students different means of transport and talk about going around.
Aim: To learn to describe what someone is wearing.
Aim: Teach kids prepositions of place, alongside rooms and things at home.
Aim: Teach kids vegetable vocabulary and how to go shopping for veggies.
Aim: Teach students extra vegetable vocabulary.
Aim: Teach kids how to talk about clothes relative to the weather.
Aim: To teach students how to describe zoo animals by what they eat and look like.


สำหรับท่านที่ต้องการดาวย์โหลดวีดิโอ อ่านคำแนะนำวิธีการที่ลิงค์นี้
[968]ดาวน์โหลดวีดิโอจากเน็ต & TV โดยใช้ RealPlayer...

พิพัฒน์
www.facebook.com/e4thai 
e4thai@live.com

ไม่มีความคิดเห็น: