วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

[1930]เสียงสระ-พยัญชนะ เสียงหนัก เสียงสูง เสียงต่ำ

สวัสดีครับ
ท่านผู้อ่านครับ ผมคิดว่า ถ้อยคำที่ผมจั่วเป็นชื่อบทความในวันนี้ คือ ฝึกออก:เสียงสระ เสียงพยัญชนะ เสียงหนัก เสียงสูง เสียงต่ำ ทุกท่านล้วนเคยได้รับการสอนมาแล้วในโรงเรียน สมัยอยู่ชั้นอนุบาล ประถม หรือมัธยม แต่ว่าอาจจะลืมไปแล้ว

ทำไมจึงลืม? ตอบได้ง่ายนิดเดียวครับ  เพราะว่า เวลาที่เรียนก็เข้าใจบ้าง-ไม่เข้าใจบ้าง จำได้บ้าง-จำไม่ได้บ้าง ครั้นเลิกเรียน ก็ได้ใช้บ้าง-ไม่ได้ใช้บ้าง  และเมื่อเนิ่นนานไป ก็มักจะไม่ได้ใช้ ก็เลยมีแต่ลืมกับลืม ออกเสียงไม่ค่อยจะถูก

ท่านอย่าเพิ่งหมดหวังครับ !!
ลิงค์ที่ผมแนะนำในวันนี้ มาจากสำนักพิมพ์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก คือ Cambridge
เป็นภาพยนต์สั้น ๆ ให้ท่าน...
ฝึกออก:เสียงสระ เสียงพยัญชนะ เสียงหนัก เสียงสูง เสียงต่ำ ในภาษาอังกฤษ

เมื่อท่านเข้าไปแล้ว จะเห็นเมนูแสดง 4 ปุ่ม คือ
1)Sounds 2) Stress 3) Intonation 4) Phonemic chart

ซึ่งผมขอแปลคำอธิบายสั้น ๆ ของเขา ดังนี้
Sounds
ดูภาพยนต์สั้น ๆ เพื่อฝึกอ่านและออกเสียงสัญลักษณ์สระประสมสองเสียง (diphthong)
-เมื่อเข้าไปแล้ว ให้คลิกที่สัญลักษณ์ของเสียง diphthong ด้านล่าง เพื่อฟังเสียง และฝึกออกเสียงตาม, และคลิกสามเหลี่ยม เพื่อฟังซ้ำ
-ให้สังเกตว่า ภาพที่เขาแสดง จะตรงกับคำศัพท์ที่เขาให้เราฝึกออกเสียง (ตรงกับเสียงสระ diphthong)

Stress 

ศึกษาว่า พยางค์หรือคำใดมักจะลงเสียงหนัก และทำไมจึงต้องเป็นอย่างนั้น (เมื่อเข้าไปแล้ว ให้อ่านคำอธิบายของเขาก่อนคลิกฟังเสียง)
Intonation
ศึกษาเวลาที่เสียงมักจะขึ้นสูง หรือลงต่ำ ในประโยค (เมื่อเข้าไปแล้ว ให้อ่านคำอธิบายของเขาก่อนคลิกฟังเสียง)
Phonemic chart

คลิกฟัง เสียงสระ และเสียงพยัญชนะทุกเสียง ในภาษาอังกฤษ

ขอเรียนว่า ลิงค์นี้
ให้คำอธิบายและการฝึกที่กระทัดรัดมาก  เป็น basic ที่ดีมาก ๆ สำหรับการฝึกออกเสียง หรือฝึกพูด ขั้นสูงขึ้นไปในอนาคต

พิพัฒน์
e4thai@live.com

ไม่มีความคิดเห็น: