วันพุธที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

[1913] ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานอาชีพต่าง ๆ

สวัสดีครับ
ถ้าให้ผมแบ่งทักษะภาษาอังกฤษตามลักษณะของการใช้  ผมขอแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ครับ
[1].ภาษาอังกฤษสำหรับรักเรียนนักศึกษา ตั้งแต่ชั้นประถม มัธยม มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี โท เอก บุคคลกลุ่มนี้ต้องการทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสอบเข้าเรียน และเรียนให้จบ
[2].ภาษาอังกฤษที่ใช้ในสถานการณ์ทั่ว ๆ ไป หรือในชีวิตประจำวัน  เช่น ในการซื้อของ เดินทาง ไปหาหมอ เข้าสังคม ฯลฯ
[3].ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน – ภาษาอังกฤษสำหรับคนกลุ่มนี้คงจะเจาะลึกมากที่สุด  เพราะมีศัพท์ – สำนวน – ประโยค โดยเฉพาะที่คนแวดวงเดียวกันมักจะใช้มากเป็นพิเศษ บางทีก็เรียกว่า technical term หรือ jargon  แต่ศัพท์เฉพาะหลายคำที่คนทั่วไปซึ่งเกี่ยวข้องต้องใช้ด้วย หรือเอาไปใช้อย่างดาดดื่น ก็อาจจะกลายเป็นศัพท์ทั่วไป เช่น ศัพท์บางคำในแวดวงคอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เน็ต เป็นต้น

อันที่จริง ตอนที่ท่านเรียนอยู่มหาวิทยาลัย เป็นการดีที่ท่านจะเตรียมตัวเองให้มีทักษะภาษาอังกฤษสำหรับข้อ [3] ไว้เลย มีหลายคนที่เขียนมาเล่าให้ผมฟังว่า ทำงานบริษัทและได้รับการ promote ให้มีตำแหน่งสูงขึ้น และต้องต้อนรับชาวต่างประเทศ หรือ present  งานในที่ประชุมชาวต่างชาติ และก็กังวลอย่างมากว่าทำไม่ค่อยได้ 

ผมว่า ท่านไม่ต้องรอให้มีตำแหน่งแล้วจึงค่อยฝึก ท่านฝึกไว้ตั้งแต่บัดนี้ได้เลยครับ เพราะถ้ารอไปฝึกเอาตอนโน้น มันอาจจะเก่งไม่ทันใช้งาน ก็เลยไม่ได้รับการ promote หรือ promote แล้วก็อาจจะถูกปลดออกเพราะทำงานไม่ได้ตามที่เจ้านายคาดหมาย

ในบล็อกนี้ เว็บหรือไฟล์ที่ผมนำมาเสนอท่านผู้อ่าน  มักจะใช้สำหรับคนกลุ่มที่ [1] และ [2] ส่วนกลุ่มที่ [3] คือ ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน รู้สึกว่าบล็อกนี้จะมีให้น้อย  เหตุผลก็ง่าย ๆ ครับ คือ มันไม่ค่อยมีให้ผมหามาให้ท่าน หรือมันมีแต่ผมหาไม่ค่อยเจอ (ภายใต้นโยบายพื้นฐานของบล็อกนี้ คือ ทุกอย่างที่นำมาแนะนำ ต้องฟรี]

นอกจากหาไม่ได้แล้ว ยังมีอีก 1 สาเหตุที่ผมแนะนำเกี่ยวกับเว็บภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานค่อนข้างน้อย คือ ผมคิดไม่ค่อยออกและไม่มีคนขอมา


มาถึงบรรทัดนี้ ผมต้องการบอกท่านผู้อ่าน 2 ข้อครับ คือ
1)ผมรวบรวมเว็บหรือไฟล์ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน (ซึ่งมีไม่มากนัก) ไว้ที่ลิงค์นี้
- อังกฤษในอาชีพ -
2) มีเว็บ ๆ หนึ่ง คือ ศูนย์พัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งรวมรวบข้อมูลภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานไว้อย่างเป็นระบบ มากที่สุด และฟรีด้วย ผมเคยแนะนำไว้ครั้งหนึ่งแล้ว ที่ลิงค์นี้
[132] เว็บศูนย์พัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

แต่ผมขอนำมาแนะนำอีกครั้งหนึ่งเพราะมีการจัดทำหลายหลักสูตรมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งบางหลักสูตรอาจจะตรงกับที่ท่านต้องการ แต่การเข้าไปดาวน์โหลดไฟล์ ท่านจะต้องลง สมัครสมาชิก เสียก่อน และเมื่อ log in แล้ว เวลาที่จะดาวน์โหลดหนังสือ, mp3 หรือ video ท่านอาจจะต้องกรอกข้อมูลอะไรอีกเล็กน้อย (ขอบ่นหน่อยครับ  -คนใช้เน็ตทุกวันนี้ค่อนข้างใจร้อน บางเว็บขอให้ register ก่อน ก็ทนไม่ได้, ผ่านไปเลย ของดีที่ควรได้ ก็เลยอด)

และข้างล่างนี้ คือภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพที่เว็บศูนย์พัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ กระทรวงศึกษาธิการ มีให้ใช้ฟรี ผมเข้าใจว่าในกาลข้างหน้า คงจะมีมากกว่านี้ ท่านเข้าไปดูเป็นระยะ ๆ ก็ดีครับ  ตอนนี้ลองเข้าไปดูหลักสูตรที่เขามีก่อน แต่อย่าลืมว่า ต้องสมัครสมาชิก ก่อนนะครับ

หลักสูตรสำเร็จรูป
หลักสูตรภาษาอังกฤษ สำหรับทันตแพทย์
หลักสูตรภาษาอังกฤษ สำหรับแพทย์
หลักสูตรภาษาอังกฤษ สำหรับพยาบาล
หลักสูตรภาษาอังกฤษ สำหรับพนักงานต้อนรับในธุรกิจสปา
หลักสูตรภาษาอังกฤษ สำหรับพนักงานนวดในธุรกิจสปา
หลักสูตรภาษาอังกฤษ เพื่อการประกอบอาหารไทย
หลักสูตรภาษาอังกฤษ สำหรับมัคคุเทศก์
หลักสูตรภาษาอังกฤษ สำหรับการเจรจาต่อรอง
หลักสูตรภาษาอังกฤษ สำหรับธุรกิจอัญมณี
หลักสูตรภาษาอังกฤษ สำหรับพนักงานในร้านทำผมและเสริมสวย
หลักสูตรภาษาอังกฤษ ของผู้ให้บริการด้านการจัดแสดงและ การประชุมนานาชาติ
หลักสูตรการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมในการเรียนภาษาอังกฤษ
หลักสูตรพัฒนาความสามารถ ด้านการตีความ และการใช้อวจนภาษาอย่างมีประสิทธิผล สำหรับผู้บริหารธุรกิจขนาดย่อม
หลักสูตรการนำเสนอทางธุรกิจของบริษัท
พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับค่ายฤดูร้อนเพื่อนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับค่ายฤดูร้อนเพื่อนักศึกษาระดับอุดมศึกษา
พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา
หลักสูตรภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ดำเนินการสปา (ระดับต้น)
หลักสูตรภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ดำเนินการสปา (ระดับกลาง)
หลักสูตรภาษาอังกฤษออนไลน์ สำหรับกฎหมาย [ยังไม่เสร็จ]
หลักสูตรภาษาอังกฤษออนไลน์ สำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ [ยังไม่เสร็จ]
หลักสูตรภาษาอังกฤษออนไลน์ สำหรับบุคลากรในด้านการค้าระหว่างประเทศ [ยังไม่เสร็จ]

English E-Learning
สื่อเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง กลุ่มอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ตอนที่ 1-20
สื่อเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง กลุ่มอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ตอนที่ 21 - 40
สื่อเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง กลุ่มอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ตอนที่ 41-60
English for Lawyers (วีดิโอภาษาอังกฤษ)
Online English For IT Personal (WELSIT)
Online English for International Trade

รายการวิทยุ - โทรทัศน์
รายการโทรทัศน์ สอนภาษาอังกฤษ Yes! You Can.ดำเนินรายการโดยคุณฮาร์ท สุทธิพงศ์ ทัดพิทักษ์กุล
รายการวิทยุ OK! I get it. ดำเนินรายการโดยครูเคท เนตรปรียา

พิพัฒน์
www.facebook.com/e4thai
e4thai@live.com

2 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

เห็นด้วยที่ว่าควรหัดภาษาอังกฤษตั้งแต่ตอนเรียนครับ เพราะตอนทำงานแล้วจะไม่มีเวลาหัด ฮ่าๆ ...

เพราะเวลาทำงาน เราจะต้องเอาเวลาไปหัดทักษะอื่นๆ หรือเพิ่มเติมความรู้อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานมากกว่าครับ ซึ่งถ้าคิดจะมาหัดภาษาอังกฤษตอนที่ทำงานแล้วนี่ต้องเป็นคนที่มีวินัยมากๆเลยครับ แล้วก็ต้องเหนื่อยกว่าคนอื่นหน่อย

แต่ถ้าหัดตอนที่ยังเรียนอยู่ นอกจากจะได้ภาษาแล้ว ยังได้เกรดเป็นผลพลอยได้ด้วย ...

ผมถึงได้เหนื่อยอย่างทุกวันนี้ไงเล่า ...ตอนเรียนไม่ตั้งใจเอง ... ชิส์ ...

Unknown กล่าวว่า...

ผมกำลังเรียน ปโท ต้องการฝึกสร้างหลักสูตภาษาอังกฤาเพ่ืออาชีพ รบกวนท่านผู้รู้ ที่มีแผนการเรียนรู้และข้อวอบ และตัวหลักสูตร ส่งให้ผมหน่อยนะคับ akeer1228@gmail.com
ขอบคุณอย่างยิ่ง