วันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

[1502] วิธีเป็นผู้ฟังที่ดี

สวัสดีครับ
ที่เว็บของ BBC ลิงค์นี้
-http://www.bbc.co.uk/skillswise/words/listening/listeningforspecificinformation/factsheet1.shtml
-
http://translateitbangkokpost.blogspot.com/2010/07/blog-post.html (ลิงค์นี้มีคำแปลไทยเมื่อดับเบิ้ลคลิกคำศัพท์)

เขาให้คำแนะนำเกี่ยวกับการฟังคนอื่นพูด เป็นคำแนะนำง่ายๆ ปฏิบัติได้ และน่าจะใช้ได้ผลดี ขอชวนให้เข้าไปอ่าน ผมลองแปลคร่าว ๆ ได้อย่างนี้ครับ

1.ตั้งใจฟัง, จับ key word ให้ได้, ถ้าจด message ก็ให้จดเฉพาะ key word, ฟังเสร็จแล้วค่อยเติมรายละเอียดทีหลัง

2.ถ้าเรื่องที่ฟังมีเป็นรายการหรือหัวข้อ ก็ให้ใส่เลขหัวข้อเพราะจะช่วยให้จำง่าย

3.พูดทวนรายการให้เขาฟัง ถ้าผิดเขาจะได้แก้ให้ถูก การทวนยังช่วยให้จำได้

4.ไม่แน่ใจอะไรก็ให้ถามผู้พูด หรือเปิดฟัง message ที่บันทึกไว้

5.ทบทวนรายการที่ได้ฟังจนเข้าใจชัด ถ้าต้องนำข้อความไปให้คนอื่นอ่าน ก็ควรจะทำให้ชัดด้วยการเขียนให้เต็มประโยค

6.ถ้ามีกิจกรรมที่ทำกับเขาพร้อมฟังเขาพูด ให้มีท่าทางสนใจขณะที่เขาพูด สบสายตา ถ้าเขาบอกทิศก็มองตามทิศที่เขาบอก ท่าทางที่แสดงออกขณะรับฟังเป็นสิ่งสำคัญ

พิพัฒน์
GemTripl@gmail.com

ไม่มีความคิดเห็น: