วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2552

[1099] ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับธุรกิจ นำเข้า – ส่งออก

สวัสดีครับ
มีท่านผู้อ่านให้ผมช่วยหาเว็บสอนภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับธุรกิจการนำเข้า – ส่งออก (import - export) ผมหาแล้วได้มาข้างล่างนี้ อาจไม่ตรงกับที่ต้องการนัก แต่คิดว่าอาจจะพอมีประโยชน์อยู่บ้าง ท่านใดรู้เว็บ (ฟรี) เกี่ยวกับเรื่องนี้ กรุณาแจ้งด้วยนะครับ ขอบคุณครับ

[1] ภาษาอังกฤษพื้นฐานเพื่อการส่งออก

[3] Free B2B Definitions Glossary

[4] A-Z Dictionary of Export, Trade and Shipping Terms

[5] รวม Business Dictionary หลายเว็บ
- รวมลิงค์ที่ 1
- รวมลิงค์ที่ 2

[6] [1028] ภาษาอังกฤษธุรกิจ (business English)

พิพัฒน์
GemTriple@gmail.com

ไม่มีความคิดเห็น: