วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2552

[1098] ทุกอย่างที่อยากรู้ ป้อนคำถาม ให้ Google ตอบ

สวัสดีครับ
วิธีที่ง่ายที่สุดวิธีหนึ่งในการค้น หรือ search ใน Google ก็คือ
1.พิมพ์เป็นประโยคคำถามลงไปตรง ๆ
2.พิมพ์เป็นวลีหรือประโยคบอกเล่า แล้วเติมเครื่องหมายดอกจัน ( * ) ตรงที่หมายให้เป็นคำตอบ ทำนองให้ Google เติมคำในช่องว่าง
3.พิมพ์เป็นวลียาว ๆ ที่ชัดเจนลงไป โดยให้จินตนาการว่า สิ่งที่เราพิมพ์ลงไปจะเป็นส่วนหนึ่งของคำถามที่คนเขามักจะถามกันในเน็ต หรือเป็นส่วนหนึ่งของบทความ, เนื้อข่าว, หรือเรื่องราว ที่ผู้เขียนมักจะเขียนในสไตล์นี้

มี code บางตัวที่น่าจำไว้ใช้ เช่น
1.พิมพ์เครื่องหมาย ~ ไว้หน้าคำค้น เช่น ~study, Google ก็จะค้นหาคำที่มีความหมายเหมือนหรือคล้าย ๆ กับ study ด้วย เช่น learn How to ~study English *
2.พิมพ์ intitle:คำค้น จะทำให้ได้คำค้นที่อยู่ในชื่อเรื่อง คือระบุขอบเขตของการค้นให้กระชับขึ้น
3.พิมพ์วลีค้นในเครื่องหมายพูด เช่น “ประโยคสนทนา” จะทำให้ Google ค้นวลีนี้เด๊ะเลย
เช่น intitle:"ประโยคสนทนา"

เมื่อ Google แสดงผลการค้นแล้ว การจะเลือกข้อมูลจากเว็บใด อาจจะพิจารณาดังนี้
1.ดูบุคลิกของเว็บว่าน่าเชื่อถือแค่ไหน เช่น เป็นเว็บของมหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษา หรือเว็บทางวิชาการ หรือเป็นเว็บขายสินค้า
2.ไม่ว่าเว็บใดก็ตาม ข้อมูลที่แสดงอาจจะปน ๆ กันทั้ง เรื่องจริง เรื่องจริงปนเท็จ เรื่องเท็จ หรือถ้าเป็นเรื่องแสดงความคิดเห็น อาจจะมีทั้งที่แสดงความคิดเห็นอย่างบริสุทธิ์ใจแต่ข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือให้ข้อมูลที่ถูกต้องแต่ไม่จริงใจให้ไม่ครบ เพราะต้องการให้เราคล้อยตามเพียงข้อมูลด้านที่เขาเสนอ ต้องระวังหน่อยครับ
3.คำตอบที่เราได้รับอาจจะยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจน หรือยังขัดแย้งกันอยู่ อ่านไว้ก็ประเทืองสติปัญญาดีครับ

เอาละครับ ท่านลองคลิกที่คำค้นข้างล่างนี้ ที่ผมพิมพ์ลงใน Google คงจะทำให้เห็น idea อะไรบางอย่างเกี่ยวกับการค้นหาสิ่งที่ต้องการรู้โดยอาศัย Google เชิญครับ

The longest river in the world is *
The capital of Fiji is *
The oldest person in the world is *
How long is the great wall of China?
Who was the 10th president of the USA?
Who is the most beautiful woman in the world?
* is the hottest place in the world
the heaviest man in the world
Thailand is famous for *
How many islands are there in Thailand ? ตัวอย่างที่เลือก
The richest ~person in Thailand * ตัวอย่างที่เลือก
The poorest ~person in Thailand *
The oldest ~person in Thailand *

หรือเราอาจจะต้องการรู้ว่า ผู้คนให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องราวบางอย่างไว้อย่างไรบ้าง ก็หาได้
happiness is *
intitle:happiness is *

love is *
intitle:love is *

"I love you because" *

How to live a happy life *

the most popular free English-study website in the world
popular free online English language games *

สำหรับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ผมลองหาดู ได้ผลข้างล่างนี้ครับ
how to improve English skills *
วิธีเก่งภาษาอังกฤษ*

the best ways to remember vocabulary *
วิธีจำศัพท์*

the best ways to improve writing skill *
the best ways to improve speaking skill *
the best ways to improve reading skill *
the best ways to improve listening skill *
the best ways to ~study grammar *

เคล็ดเพิ่มเติมในการ Search Google คลิก

พิพัฒน์
GemTriple@gmail.com

ไม่มีความคิดเห็น: